Napięcie macedońsko-bułgarskie

Napięcie macedońsko-bułgarskie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Napięcie na tle wspólnej historii powstało między Bułgarią a Macedonią po wypowiedzi wysokiego przedstawiciela macedońskiej cerkwi prawosławnej, władyki bitolskiego Petyra - poinformowały piątkowe media w Sofii.

Władyka zapowiedział, że szczątki bułgarskich wojskowych z pierwszej i drugiej wojny światowej z kilku cmentarzy w Macedonii zostaną ekshumowane i ponownie pochowane we wspólnym grobie. Na grobie wzniesiony zostanie pomnik upamiętniający "macedońskich żołnierzy przymusowo mobilizowanych do bułgarskiej armii w latach 1915-1918 oraz 1941-1944".

Bułgarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło oficjalny protest przeciw oświadczeniu. Rzecznik resortu Dragowest Goranow powiedział, że "takie działania są niedopuszczalne i nie przyczyniają się do umocnienia dobrosąsiedzkich stosunków".

Dziennik "Standart" pisze, że władyka Petyr jest znany ze skłonności do podsycania antybułgarskich nastrojów w Macedonii. Niedawno oświadczył, że bułgarscy turyści, którzy chcą odwiedzać cerkwie w eparchii bitolskiej, powinni zwracać się o specjalne zezwolenie do miejscowych dostojników. Odmawia przyjęcia do pracy absolwentów bułgarskiej akademii duchownej.

Między Bułgarią i Macedonią sporadycznie pojawiają spory na tle historycznym, niezależnie od tego, że przed 10 laty podpisano deklarację o normalizacji dwustronnych stosunków.

Bułgaria w 1992 roku jako pierwsza uznała niezależne państwo macedońskie powstałe po rozpadzie Jugosławii; odmówiła jednak uznania odrębnego języka macedońskiego, uważając go za dialekt bułgarskiego, co powoduje stałe rozdrażnienie w Skopje.

Skopje zaś uważa za macedońską całą historię ziem wchodzących w skład Macedonii, od Aleksandra Macedońskiego, w tym także okres, w którym były one częścią państwa bułgarskiego.

pap, keb

 0

Czytaj także