Watykańska nominacja dla bpa Zimowskiego

Watykańska nominacja dla bpa Zimowskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Papież Benedykt XVI mianował biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Zgodnie ze zwyczajem nowy przewodniczący został podniesiony do godności arcybiskupa.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia została założona przez papieża Jana Pawła II. Wcześniej funkcjonowała jako Komisja ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i stanowiła część Papieskiej Rady ds. Świeckich. Jej podstawowym zadaniem było uwrażliwianie i promowanie formacji, badań i działalności prowadzonej przez międzynarodowe organizacje, grupy i stowarzyszenia katolickie w dziedzinie zdrowia. Komisja koordynowała działania różnych instytucji kościelnych zajmujących się służbą zdrowia i jej problemami oraz wyjaśniała i rozpowszechniała nauczanie Kościoła w tej dziedzinie. Te zadania podjęła również po podniesieniu jej do rangi Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Rada została też zobowiązana do utrzymywania kontaktów z Kościołami lokalnymi, a szczególnie z komisjami episkopatów pracujących w zakresie służby zdrowia. Jednym z jej zadań jest także przygotowanie obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego.

Papieską Radą kieruje przewodniczący, którego wspomagają sekretarz i podsekretarz. W jej skład wchodzą członkowie i konsultorzy, posiadający nominację papieską i reprezentujący takie instytucje Kurii Rzymskiej, jak Sekretariat Stanu, pięć kongregacji: Nauki Wiary, dla Kościołów Wschodnich, ds. Ewangelizacji Narodów, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ds. Wychowania Katolickiego, dwie papieskie rady: ds. Rodziny i "Cor Unum" oraz Papieską Akademię Nauk. W Radzie znajdują się też członkowie komisji episkopatów ds. służby zdrowia, zakonów szpitalnych i laikatu, w tym przedstawiciele międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń katolickich.

Rada wydaje kwartalnik o charakterze informacyjnym "Dolentium hominum". Czasopismo ukazuje się w języku włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

Przewodniczącym Rady do 18 kwietnia był kard. Javier Lozano Barragan, który przechodzi na emeryturę

Biskup Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie. 27 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1982 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. W 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Wówczas jej prefektem był kard. Joseph Ratzinger.

Zimowski był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach m.in. Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki. Podejmował też prace nad przygotowaniem "Katechizmu Kościoła Katolickiego", zwłaszcza jego polskiego wydania, współpracował też z Radiem Watykańskim.

W 1988 r. został kapelanem papieża Jana Pawła II, a w 1999 r. prałatem honorowym. W 2002 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem radomskim.

Bp Zimowski otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2008 roku został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.

pap, em
 0

Czytaj także