Papież przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie

Papież przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie

Dodano:   /  Zmieniono: 
M.Stelmach/Wprost 
Benedykt XVI modlił się przed jerozolimską Ścianą Płaczu (Zachodnią), jednym z najbardziej symbolicznych i najważniejszych miejsc judaizmu.

Papież, podobnie jak w pamiętnym, niezapowiadanym wcześniej geście uczynił to  Jan Paweł II w 2000 roku, włożył w zaułek muru karteczkę z modlitwą, którą wcześniej odczytał.

Na karteczce znajduje się modlitwa o pokój w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie.

Benedykt XVI napisał: "Boże wszystkich wieków, odwiedzając Jerozolimę, miasto pokoju, duchowy domu żydów, chrześcijan i muzułmanów, przynoszę Tobie radości, nadzieje i aspiracje, próby, cierpienie i ból wszystkich ludów świata".

"Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba wysłuchaj krzyku zgnębionych, wystraszonych i  pozbawionych wszystkiego; ześlij Twój pokój na tę Ziemię Świętą, na Bliski Wschód, na całą rodzinę ludzką; porusz serca tych wszystkich, którzy wzywają Twe imię, aby podążali pokornie drogą sprawiedliwości i współczucia" - dodał papież.

Modlitwę zakończył słowami z Księgi Lamentacji: "Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka".

Po ceremonii przy Ścianie Płaczu Benedykt XVI spotkał się z dwoma głównymi rabinami Jerozolimy.

ND, PAP