Gorbaczow: Rosja potrzebuje demokratyzacji

Gorbaczow: Rosja potrzebuje demokratyzacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow uważa, że w Rosji niezbędna jest poważna reforma systemu wyborczego, który w ostatnich latach w znacznym stopniu utracił charakter demokratyczny.

"System wyborczy został z znacznym stopniu zmieniony zgodnie z interesami jednej partii, z interesami władzy" - powiedział Gorbaczow na spotkaniu w Fundacji Gorbaczowa poświęconym 20. rocznicy pierwszej sesji Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR.

Podkreślił, że wiosną 1989 r. odbyły się pierwsze w historii kraju wolne i uczciwe wybory. Wcześniej udział w nich ograniczał się do "obowiązkowego zatwierdzenia listy przygotowanej przez władze". "Zastanawiam się teraz, czy nie wracamy ponownie do tego modelu" - oznajmił Gorbaczow.

"Na naszych oczach krok po kroku odbywa się monopolizacja systemu politycznego" - oświadczył.

Jego zdaniem tendencje autorytarne nasilają się w związku z kryzysem, gdyż "takie momenty wymagają autorytarnego podejścia". Przestrzegł jednak przed przenoszeniem takiego nastawienia na wszystkie sfery życia. "Myślę, że to błąd" - powiedział.

"Jeśli chodzi o kryzys, do jego przezwyciężenia niezbędny jest niezawodny system wymiany opinii, który dają tylko instytucje demokratyczne. Publiczne decyzje, analizy i krytyka są niezbędne" -  zaznaczył.

Dodał, że obecnie często się mówi, iż "rozpasanie się demokracji było jednym z czynników, które spowodowały rozpad ZSRR", ale to "jawność dała ludziom możliwość wypowiedzenia swoich poglądów i to skłoniło władze do zmiany sposobu myślenia".

pap, keb
-
 0

Czytaj także