W poniedziałek mianowanie Neczasa na premier Czech

W poniedziałek mianowanie Neczasa na premier Czech

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Fot: Wikipedia
Prezydent Czech Vaclav Klaus zapowiedział w niedzielę w telewizji, że mianuje w poniedziałek szefa Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Petra Neczasa na szefa rządu.

Jak sprecyzował prezydent w wywiadzie telewizyjnym nastąpi to "w poniedziałek o godzinie 10 rano". Neczas jest aktualnie w trakcie prowadzenia rozmów koalicyjnych z dwiema innymi centroprawicowymi ugrupowaniami: TOP09 byłego ministra spraw zagranicznych Karela Schwarzenberga oraz utworzoną w 2001 roku partią Sprawy Publiczne.

W sumie ODS, TOP09 i Sprawy Publiczne zdobyły w wyborach z 29-29 maja 118 mandatów w  liczącej 200 miejsc Izbie Poselskiej, niższej izbie czeskiego parlamentu. Rozmowy w sprawie utworzenia koalicji mają skończyć się do połowy lipca, tak by nowy rząd mógł przygotować budżet na 2011 rok. Kwestią sporną jest to, kto obejmie kluczowe stanowisko ministra finansów.

W piątek prezydent Klaus przyjął rezygnację tymczasowego rządu, na którego czele stał premier Jan Fischer. Klaus poprosił Fischera, by pozostał na stanowisku dopóki nowy rząd nie przejmie od  niego obowiązków. Rezygnacja nastąpiła po pierwszej sesji nowej Izby Poselskiej. Fischer stanął na czele tymczasowych władz w maju 2009 roku, po uchwaleniu wotum nieufności przeciwko poprzedniemu centroprawicowemu rządowi.

PP / PAP

 2

Czytaj także