Woda dla Izraela

Dodano:   /  Zmieniono: 
Turcja podpisała z Izraelem 20-letnią umowę, na mocy której co roku sprzeda temu krajowi 50 milionów metrów sześciennych wody.
Izrael i Turcja powołały też wspólną komisję, aby uzgodnić metodę dostarczania wody do państwa żydowskiego. Ankara rozważa możliwość transportowania jej statkami.
Turcja utrzymuje dobre stosunki z Izraelem. Oba kraje zawarły ze  sobą serię porozumień wojskowych. Rządy tych krajów od kilku lat prowadziły negocjacje w sprawie sprzedaży wody; udało się je  sfinalizować dopiero teraz.
Deficyt wody to jeden z największych problemów na Bliskim Wschodzie.
les, pap