Francja zakonserwuje Auschwitz

Francja zakonserwuje Auschwitz

Dodano:   /  Zmieniono: 
Muzeum Auschwitz-Birkenau (fot. sxc)
5 mln euro przekaże w ciągu pięciu lat Francja na fundusz wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau, z którego finansowane będą prace konserwatorskie w byłym niemieckim obozie Auschwitz – podało Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Placówka poinformowała, że wysokość wpłaty zadeklarował premier Francji Francois Fillon w specjalnym liście do Simone Veil, byłej więźniarki Auschwitz i honorowej przewodniczącej francuskiej Fundacji Pamięci o Shoah. Suma będzie przekazywana przez 5 lat, począwszy od 2012 roku. - Miejsce Auschwitz-Birkenau nabiera szczególnej wagi i znaczenia. Nieprzemijający dług Francji względem dziesiątek tysięcy osób deportowanych z naszego kraju do tego obozu woła o nasze pełne wsparcie dla tworzenia funduszu wieczystego, którego przeznaczeniem jest zapewnienie stałego utrzymania tego miejsca, aby pamięć o ofiarach była przekazywana z pokolenia na pokolenie — napisał Fillon.

Zdaniem dyrektora Muzeum Auschwitz, a zarazem prezesa Fundacji Auschwitz-Birkenau, Piotra M.A.Cywińskiego, Francja jest krajem, którego "złożona przeszłość utworzyła bardzo silne więzi między doświadczeniem historycznym a tożsamością zbiorową". - Pamięć o Zagładzie jest dziś we  Francji bardzo obecna zarówno w przestrzeni publicznej, w edukacji, jak i  w licznych inicjatywach społecznych. Dzieje się to między innymi dzięki działaniom Fundacji Pamięci o Shoah, utworzonej w 2000 roku przez Francję z należących do Żydów funduszy przejętych w wyniku Zagłady — zaznaczył Cywiński.

Fundacja Auschwitz-Birkenau powstała w styczniu 2009 roku. Jej zadaniem jest zgromadzenie 120 mln euro na funduszu wieczystym, z  którego coroczne odsetki, w wysokości kilku milionów euro, pozwolą na  planowe i systematyczne realizowanie niezbędnych prac konserwatorskich nad pozostałościami po byłym obozie. Po francuskiej decyzji suma zebranych i zadeklarowanych dotychczas kwot na fundusz wieczysty wynosi 97 milionów euro. Do zebrania pozostały jeszcze 23 miliony.

Konserwatorzy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau obliczyli, że  roczne koszty niezbędnych działań konserwatorskich, w zależności od  realizowanych projektów, wyniosą od 3,6 do 5,5 miliona euro. Pierwsze duże prace finansowane z zysków z funduszu wieczystego rozpoczną się w  przyszłym roku. Priorytetem będzie zabezpieczenie 45 baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Obóz Auschwitz powstał w 1940 roku, KL Auschwitz II-Birkenau - dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. W  kompleksie Auschwitz istniała także sieć ponad 40 podobozów. Niemcy zgładzili w Auschwitz ponad 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

Francuscy Żydzi byli przed deportacją na Wschód gromadzeni w obozie przejściowym w Drancy pod Paryżem, założonym w byłych koszarach francuskiej żandarmerii w sierpniu 1941 roku. Do lipca 1943 roku pozostawał pod nadzorem francuskiej policji i żandarmerii, kontrolowanych przez niemieckiego dowódcę policji bezpieczeństwa i  służby bezpieczeństwa na tym terenie. Przez ostatni rok kierowany był bezpośrednio przez SS.

Od założenia do wyzwolenia w sierpniu 1944 roku przez Drancy przeszło około 70 tys. Żydów, z których 65 tys. trafiło do obozów zagłady na  Wschodzie, w tym 61 tys. do Auschwitz. Początkowo byli to Żydzi napływowi, bez obywatelstwa francuskiego, później także obywatele Francji. Ogółem do obozów z terenów francuskich deportowano 76 tys. Żydów, w  tym ponad 11 tys. dzieci. Około 69 tys. osób trafiło do KL Auschwitz, 4  tys. do Sobiboru, z których część przeniesiono następnie do Majdanka. Spośród wszystkich deportowanych przeżyło zaledwie trzy procent, około 2,5 tys. osób.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II–Birkenau powstało muzeum. Dotychczas utrzymywało się głównie z  pieniędzy pochodzących z budżetu państwa polskiego oraz przychodów własnych. Pomoc zagraniczna stanowiła w roku 2008 około 5 procent budżetu. Co roku muzeum odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób z Francji.

eb, pap