Litwa będzie wspominać powstanie styczniowe przez 12 miesięcy

Litwa będzie wspominać powstanie styczniowe przez 12 miesięcy

Dodano:   /  Zmieniono: 
2013 rok będzie na Litwie Rokiem Powstania Styczniowego (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rok 2013 będzie na Litwie Rokiem Powstania Styczniowego. Uchwałę w tej sprawie przyjął litewski Sejm. W przyszłym roku przypada 150 rocznica wybuchu powstania mieszkańców dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów przeciwko Rosji.
"Powstanie z 1863 roku miało ogromny wpływ na historię i dalsze losy trzech narodów: Litwinów, Polaków i Białorusinów" - czytamy w  uzasadnieniu projektu uchwały. Zdaniem litewskich historyków, powstanie było "ważnym etapem w europejskiej historii Litwy i pokazało, którą z  dróg chce kroczyć Europa Wschodnia".

Z inicjatywą ogłoszenia przyszłego roku Rokiem Powstania Styczniowego wystąpiła przewodnicząca Sejmu Irena Diegutiene i minister spraw zagranicznych Audronius Ażubalis. Obecnie litewski rząd będzie musiał, do 1 września, opracować program obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania i przewidzieć w przyszłorocznym budżecie pieniądze na realizację tego programu.

Powstanie styczniowe wybuchło w styczniu 1863 roku w Królestwie Polskim, a potem na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Walki toczyły się na terenach obecnej Polski, Litwy, Białorusi i części Ukrainy. Rebelia zakończyła się klęską powstańców jesienią 1864 roku. W czasach radzieckich na Litwie historię powstania styczniowego usiłowano wyeliminować z kart podręczników. Zbliżający się jubileusz będzie - zdaniem inicjatorów ustanowienia Roku Powstania Styczniowego - dobrą okazją do zgłębiania i nowego spojrzenia na  wydarzenia 1863 roku.

PAP, arb

 0

Czytaj także