Fabryka trucizny w Londynie

Fabryka trucizny w Londynie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Londyńska policja złapała siedem osób pochodzących z Afryki Północnej po wykryciu w jednym z domów dużej ilości silnej trucizny otrzymywanej z rośliny rącznika.
Wytwarzane z rosnącego w strefie subtropikalnej rącznika (ricinus commodus) rycyny i rycyniny są jedną z groźniejszych broni biologicznych. Były one szczególnie często używane przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa Bułgarii, której agenci zamordowali w 1978 roku w Londynie bułgarskiego pisarza i  dysydenta Georgija Markowa. Markow został dźgnięty zatrutym parasolem.

Osoba zatruta rycynami i rycyninami cierpi długie męczarnie przed śmiercią, która może nastąpić nawet po 14 dniach od czasu zatrucia.

Pierwotnie wytwarzane w Związku Radzieckim, rycyny i rycyniny była przedmiotem badań brytyjskich naukowców w czasie II wojny światowej, ale nie zostały wówczas użyte. W latach 90. zostały znalezione przez inspektorów w Iraku.

sg, pap

+
 0

Czytaj także