Bilans kościelnych finansów jawny. Stolica Apostolska z deficytem budżetowym, Watykan z nadwyżką

Bilans kościelnych finansów jawny. Stolica Apostolska z deficytem budżetowym, Watykan z nadwyżką

Dodano:   /  Zmieniono: 3
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Jak donosi Radio Watykańskie, Stolica Apostolska opublikowała raport dotyczący stanu swoich finansów. W bilansie za rok 2014 wyszczególniono wartość majątku Stolicy Apostolskiej oraz stan jej budżetu i budżetu Gubernatoratu Państwa Watykan.
Sprawozdania finansowe obu podmiotów zostało przyjęte 14 lipca 2015 roku przez Radę Ekonomiczną. Przypomniano w nim, że tok 2014 był okresem przejściowym, ponieważ zaczęły obowiązywać nowe zasady zarządzania budżetami w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości dla sektora publicznego (IPSAS). Stwierdzono także, że współpraca pomiędzy Sekretariatem Ekonomicznym i poszczególnymi instytucjami (łącznie jest ich 64 – red.) przebiegała bardzo sprawnie.

Bilans finansowy Stolicy Apostolskiej za rok 2014 zamknął się deficytem 25,621 mln euro i był na poziomie zbliżonym do deficytu z roku 2013, który wyniósł 24,471 mln euro. Gdyby rozliczenia prowadzone były według zasad obowiązujących przed zmianami, wysokość deficytu mogłaby sięgnąć ponad 37 mln euro. Koszt pensji o utrzymania 2880 pracowników kościelnych to ponad 126 mln euro.

Z kolei Watykan odnotował w swoim bilansie nadwyżkę ponad 33 mln euro w stosunku do roku 2013. Głównym źródłem dochodów są zyski z prowadzenia działalności kulturalnej oraz poczynionych inwestycji. Łącznie w administracji państwa-miasta zatrudnionych jest 1930 osób.

Założenia budżetu na rok 2015 pokazują, że dla Stolicy Apostolskiej zamknie się on podobnym deficytem. Cały proces reformy finansów watykańskich potrwa jeszcze kilka lat.

Radio Watykańskie
 3

Czytaj także