Czas porzucania świątyń

Czas porzucania świątyń

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przed chrześcijanami na Zachodzie otwiera się kolejna epoka tzw. ciemnych wieków – mówi „Wprost” prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN, autor publikacji na temat laicyzacji w Europie w XIX i XX w.

Rozmawiała ANNA GWOZDOWSKA

Według raportów wiedeńskiego Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan co roku zdarza się w Europie kilkaset napaści na tle religijnym. Dlaczego Europejczykom bardziej dziś przeszkadza podawanie w szkolnych stołówkach wieprzowiny niż agresywny antyklerykalizm?

Jeśli przyjrzymy się dziejom Europy, to odpowiedzi można szukać w czasach rewolucji francuskiej, jednak obecna faza sekularyzacji, charakteryzująca się gwałtowną dechrystianizacją, zwłaszcza Europy Zachodniej, datuje się od drugiej połowy lat 60., czyli czasu tzw. rewolucji kulturowej. Od tamtego momentu trwa proces prowadzący do zeświecczenia i wypchnięcia sfery sacrum z szeroko pojętej sfery publicznej. Skutek jest taki, że dramatycznie spada regularne uczestnictwo w mszach świętych. Następuje też coś, co Niemcy nazywają odkościelnieniem (niem. Entkirchlichung), czyli zerwaniem więzi z Kościołem. Proces ten nie dotyczy wyłącznie katolicyzmu.

Więcej możesz przeczytać w 12/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także