Kobieta czyli mężczyzna

Kobieta czyli mężczyzna

Wyższa izba brytyjskiego parlamentu, Izba Lordów, zaaprobowała ustawę, która zezwala na wydawanie transseksualistom nowych metryk urodzenia (zgodnych z nową płcią) i zawieranie związków małżeńskich.
Ustawa o uznawaniu tożsamości płciowej (The Gender Recognition Bill), przegłosowana w Izbie Lordów 155 głosami w stosunku do 57 sprzeciwiających się, trafi następnie do Izby Gmin i oczekuje się, że wejdzie w życie w roku 2005.

Transseksualiści, pragnący prawnego uznania, nie będą musieli poddawać się chirurgicznej zmianie płci, tylko będą musieli przedstawić dowody, iż zamierzają żyć w pełni w zgodzie z nową tożsamością płciową.

W wielu aktach prawnych nie wolno będzie ujawniać informacji o  zmianie płci. Natomiast w Kościołach dozwolone będzie pytanie potencjalnych kandydatów do stanu małżeńskiego, czy któryś z nich zmienił wcześniej płeć, i Kościół będzie mógł odmówić udzielenia ślubu.

Prawna aprobata dla zmiany tożsamości płciowej pociągnie za sobą także zmiany w przepisach dotyczących zawodów sportowych.

W Wielkiej Brytanii jest około pięciu tysięcy transseksualistów. Mogą uzyskać w paszportach, prawach jazdy i kartach medycznych wpisy informujące o nowej płci, nie mogą jednak otrzymać nowej metryki urodzenia czy też zawrzeć związku małżeńskiego, w którym występowaliby jako osoby o płci, do której się poczuwają.

Zgodnie z nowym prawem, aby uzyskać nowe świadectwo urodzenia, zgodne z płcią, z którą się utożsamiają, transseksualiści będą musieli wykazać, że stwierdzono u nich dysforię płciową -  cierpienie psychiczne, spowodowane rozbieżnością między płcią psychologiczną i anatomiczną.

oj, pap

Czytaj także

 0