Większa Rada Bezpieczeństwa?

Większa Rada Bezpieczeństwa?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niemcy, Brazylia, Japonia i Indie, kraje ubiegające się o stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wystąpiły z oświadczeniem wzywającym do zreformowania ONZ i rozszerzenia Rady.
"Rada Bezpieczeństwa musi odzwierciedlać realia międzynarodowej wspólnoty XXI w." - głosi oświadczenie wydane po spotkaniu ministra spraw zagranicznych Niemiec Joschki Fischera, premiera Japonii Junichiro Koizumiego, premiera Indii Manmohana Singha oraz  prezydenta Brazylii Luiza Lula da Silva.

Rada Bezpieczeństwa składa się z pięciu członków stałych, które mają prawo weta - USA, W. Brytanii, Francji, Rosji i Chin - oraz  10 zmiennych wybieranych na dwa lata zgodnie z tzw. kluczem regionalnym.

"Rada Bezpieczeństwa musi być rozszerzona w obu kategoriach, członków stałych i niestałych, włączając kraje rozwijające się i  rozwinięte jako nowych członków stałych. Musi być reprezentatywna, legalna i skuteczna" - głosi oświadczenie

Wszystkie cztery kraje ubiegające się o stałe członkostwo w  Radzie podkreśliły, że "Afryka także musi mieć stałego reprezentanta w Radzie Bezpieczeństwa".

ss, pap

 0

Czytaj także