Temat: Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz
Krystyna Pawłowicz / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Krystyna Pawłowicz — posłanka PiS, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2019 roku) oraz były sędzia Trybunału Stanu (w latach 2007–2011). Doktor habilitowany i wykładowca akademicki. Polityczka znana z kontrowersyjnych wypowiedzi.

Kim jest Krystyna Pawłowicz? Życiorys posłanki

Krystyna Pawłowicz urodziła się 14 kwietnia 1952 roku w Wojcieszowie w woj. dolnośląskim. Ojciec posłanki, Leon Pawłowicz, był żołnierzem Armii Krajowej i więźniem obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a następnie pracował w fabrykach Ursusa oraz Wedla. Matka piastowała natomiast stanowisko w pruszkowskim urzędzie.

Krystyna ma dwójkę rodzeństwa. Młodsza siostra, Elżbieta, była związana z KOD i wyznaje zupełnie inne wartości od posłanki PiS-u, a starszy brat, Andrzej, nie zajmuje się polityką. Sama posłanka PiS-u nigdy nie wyszła za mąż ani nie miała dzieci. Kobieta jest znana ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, które nierzadko są uznawane za mowę nienawiści.

Krystyna Pawłowicz w młodości

Krystyna Pawłowicz uprawiała w młodości lekkoatletykę. Jak przyznaje w wywiadach, znajdowała się w setce najlepszych sprinterek w kraju, kiedy była zaledwie uczennicą szkoły podstawowej. Posłanka trenowała też rzuty oszczepem i dyskiem. Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych sportów, to zdobyła nawet mistrzostwo Mazowsza w grupie młodzików.

Krystyna Pawłowicz — wykształcenie

Krystyna Pawłowicz próbowała początkowo dostać się na filologię angielską, jednak nie zdała egzaminów, które miały to umożliwić. Ostatecznie skończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Posłanka należała wówczas do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.

Polityczka ukończyła aplikację sędziowską w 1979 i zdobyła stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego w 1986 roku. Co więcej, uzyskała habilitację na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby Kontroli. Studium publicznoprawne” w 2005.

Krystyna Pawłowicz — kariera naukowa

Posłanka została wykładowcą akademickim po skończeniu studiów prawniczych. Pracowała w Zakładzie Prawa Rolnego przez następne dwa lata, a później zajęła stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Instytucie Nauk Administracyjno-Prawnych (UW), gdzie spędziła trzydzieści lat.

Krystyna Pawłowicz była również zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2007–2011, a następnie pełniła podobną funkcję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2011-2012). Polityczka była też wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce od 2007 do 2018 roku.

Pawłowicz jest autorką ok. 90. publikacji naukowych, w tym artykułów, książek i prac zbiorowych.

Krystyna Pawłowicz — kariera polityczna

Krystyna Pawłowicz znajdowała się w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale Prawa i Administracji UW w latach 1980-1981 i rozpoczęła prawdziwą karierę polityczną wraz z rozmowami Okrągłego Stołu. Posłanka reprezentowała wówczas stronę solidarnościową w podzespole ds. organizacji społecznych i współtworzyła projekt ustawy o zgromadzeniach.

Polityczka była ekspertem Sejmu i Senatu w dziedzinie prac legislacyjnych od 1989 roku, a w okresie, gdy stanowisko premiera piastował Jan Olszewski, pracowała jako doradca prawny ministra i Biura Prasowego Rządu. Posłanka wykonała wtedy ok. 50 opinii i ekspertyz prawnych oraz wydała „Raport dla rządu o centralnych organach administracji rządowej”.

Krystyna Pawłowicz była również sędzią Trybunału Stanu w latach 2007-2011 dzięki rekomendacji klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka zasiadała także w radzie nadzorczej Telewizji Polskiej od września 2009 do marca 2010, a rok później została przedstawicielką Sejmu VII kadencji w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Polityczka startowała w okręgu siedleckim w wyborach parlamentarnych z 2011 roku jako kandydatka bezpartyjna i lider listy PiS. Uzyskała ponad 20 tys. głosów, co pozwoliło jej otrzymać mandat poselski. Co więcej, posłanka Prawa i Sprawiedliwości cztery lata później ponownie weszła do Sejmu i zajęła stanowisko w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Krystyna Pawłowicz zaskoczyła media pod koniec 2018 roku, kiedy ogłosiła, że wycofuje się z polityki. Posłanka nie kandydowała w wyborach parlamentarnych w 2019, jednak została wybrana przez PiS na sędzię Trybunału Konstytucyjnego na dziewięcioletnią kadencję.

Krystyna Pawłowicz — kontrowersje

Krystyna Pawłowicz jest znana ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi m.in. na temat związków partnerskich. W latach 2012-2014 otrzymała kilka nagan oraz upomnień, a Komisja Etyki Poselskiej zwróciła jej uwagę za naruszenie zasady dbałości o dobre imię Sejmu. Posłanka krytykuje wiele postaci na polskiej scenie politycznej i źle wypowiada się o Unii Europejskiej.

Pawłowicz znajdowała się też w składzie orzekającym TK, kiedy wydano wyrok o tym, że możliwość wykonywania aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z Konstytucją RP, co wywołało masowe protesty w kraju.

Krystyna Pawłowicz na Facebooku i Twitterze

Krystyna Pawłowicz jest aktywna w mediach społecznościowych. Udziela się zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze, jednak to właśnie na drugim z portali regularnie publikuje posty. Tweety nierzadko zawierają kontrowersyjne wypowiedzi posłanki, przez które jest podejrzewana o propagowanie mowy nienawiści.

Powiązane teksty