Temat: Policja

Policja

Funkcjonariusz i policyjne pojazdy: Kia Cee'd i Fiat Ducato
Funkcjonariusz i policyjne pojazdy: Kia Cee'd i Fiat Ducato / Źródło: Wikimedia Commons / Cezary p
Policja to umundurowana i uzbrojona służba, mająca dbać o bezpieczeństwo obywateli oraz utrzymywać porządek publiczny.

Policja – organizacja

Polska policja podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, czyli obecnie szefowi MSWiA. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych zatrudnianych przez Policję jest Komendant Główny Policji. Od stycznia 2016 funkcję tę pełni nadinsp. Jarosław Szymczyk.

W policji można wyodrębnić kilka podstawowych rodzajów służb: kryminalna, śledczą, prewencyjną i wspomagającą. Dodatkowo w ramach tej organizacji znajduje się także policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne. Komendant Główny Policji może w uzasadnionym przypadku powołać do życia nowe rodzaje służb. Liczebność polskiej policji to około 100 tys. osób, z czego 58 proc. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych należy do pionu prewencji, 34 proc. do pionu kryminalnego.

Policja – historia

W swojej obecnej postaci polska policja została utworzona na podstawie Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Wcześniej podobne funkcje na terenie Polski pełniły: Policja Państwowa (1919-1939), Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945), Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (1940-1944) i Milicja Obywatelska (1944-1990).

Policja – zadania i uprawnienia

Do zadań policji należy głównie: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, ochrona bezpieczeństwa i porządku, wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.

Do uprawnień policji należy m.in. legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości, zatrzymywanie osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, przeszukiwanie osób i pomieszczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych przypadkach, także i dźwięku, .

Powiązane teksty