Temat: Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Senat
Senat / Źródło: Newspix.pl / KRZYSZTOF BURSKI
Senat RP to izba wyższa parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organem władzy ustawodawczej. Składa się ze 100 senatorów wybieranych na czteroletnią kadencję. Marszałkiem Senatu od 2015 r. jest Stanisław Karczewski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej tradycyjnie jest określany jako izba wyższa parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu.

Organy Senatu

Konstytucyjnym organem Senatu jest Marszałek. Od 2015 roku marszałkiem Senatu IX kadencji jest Stanisław Karczewski z PiS. Organami wprowadzonymi przez Regulamin Senatu są Komisje, Prezydium Senatu oraz Konwent Seniorów.

Skład Senatu IX kadencji

Obecny skład Senatu IX kadencji został wyłoniony w wyborach 25 października 2015 roku. – 64 senatorów, – 33 senatorów, Niezrzeszeni – 3 senatorów.

Uprawnienia Senatu

Do kompetencji Senatu należy m.in. zatwierdzanie ustaw uchwalanych przez , wyrażanie zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego i prawo inicjatywy ustawodawczej. Ponadto Senat musi wyrazić zgodę na powołanie przez Sejm: prezesa Najwyższej Izby Kontroli Rzecznika Praw Obywatelskich, rzecznika Praw Dziecka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Senat podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Do kompetencji Senatu należy również: prawo do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, powoływanie 2 senatorów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa, powoływanie 2 członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, powoływanie 3 członków Rady Polityki Pieniężnej, powoływanie 1 członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Powiązane teksty