Temat: Małgorzata Gersdorf

Małgorzata Gersdorf

Małgorzata Gersdorf
Małgorzata Gersdorf / Źródło: Newspix.pl / KRZYSZTOF BURSKI
Małgorzata Gersdorf jest prawnikiem, specjalistką w dziedzinie prawa pracy, profesorem nauk prawnych. Od 2014 r. pierwsza prezes Sądu Najwyższego i z urzędu przewodnicząca Trybunału Stanu.

Małgorzata Gersdorf urodziła się 22 listopada 1952 r. w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego. 4 marca 2015 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

W latach 1980–2005 należała do NSZZ „Solidarność”. W latach 2003–2005 była członkinią Rady Legislacyjnej. Zasiadała w radzie naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, spółki jawnej powiązanej z systemem polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Od 1991 r. zawodowo związana również z Sądem Najwyższym. Pracowała w Biurze Orzecznictwa oraz Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W 2005 r. została radcą prawnym w SN. W 2008 r. otrzymała z rąk Lecha Kaczyńskiego nominację na sędziego Sądu Najwyższego, zasiadając w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W 2014 r. jako pierwsza kobieta, została powołana na stanowisko pierwszego prezesa SN.

Małgorzata Gersdorf w KRS

23 stycznia 2018 r. Małgorzata Gersdorf została przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, ale już 6 marca 2018 r. zrezygnowała z pełnionej funkcji. Decyzję o tym podjęła w dniu, w którym posłowie oraz  wybrali nowy skład KRS.

Spór w Sądzie Najwyższym

W kwietniu 2018 r. weszła w życie uchwalona głosami posłów PiS nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Zakłada ona, że w stan spoczynku automatycznie przejdą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

W czerwcu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne SN podjęło uchwałę stwierdzającą, że Małgorzata Gersdorf pozostaje pierwszym prezesem SN do końca jej kadencji w kwietniu 2020 r. Gersdorf wyznaczyła sędziego Józefa Iwulskiego jako osobę zastępującą ją na czas nieobecności, wskazując, że jej status od lipca 2018 r. się nie zmienił. Potwierdził to w oświadczeniu Józef Iwulski, wskazując, iż nie jest on następcą Małgorzaty Gersdorf, bowiem ta pozostaje na stanowisku I prezesa SN.

Powiązane teksty