Temat: Komisja Europejska

Komisja Europejska

Siedziba Komisji Europejskiej
Siedziba Komisji Europejskiej / Źródło: Fotolia / Leonid Andronov
Komisja Europejska (KE) to organ wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za bieżącą politykę UE, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Siedziba znajduje się w Brukseli. Przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker.

Komisja Europejska posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych.

Funkcjonowanie Komisji Europejskiej

Jest wzorowane na rządzie gabinetowym. 28 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Od 2004 r. na każde państwo członkowskie przypada jeden komisarz. W założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw, z których pochodzą. Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Radę Europejską, a następnie zatwierdzany przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji. Obecnym przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker, który pełni tę funkcję od 1 listopada 2014 r. Komisja Europejska jest odpowiedzialna tylko przed Parlamentem Europejskim.

Czym zajmuje się Komisja Europejska

KE zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, m.in. polityką rolną, gospodarczą, społeczną, obronnością i polityką międzynarodową itp. Komisja przygotowuje też propozycje traktatów i innych aktów prawa międzynarodowego, które są później dyskutowane na zebraniach Rady Europejskiej. Komisja Europejska nadzoruje też rządy państw członkowskich w sprawie wdrażania zmian prawa poszczególnych krajów wynikających z przystosowywania prawa krajowego do ustaleń unijnych. Prowadzi też bieżące negocjacje z krajami kandydującymi do Unii. Przewodniczący Komisji Europejskiej jest oficjalną „głową” Unii, reprezentując ją w kontaktach międzynarodowych.

Powiązane teksty