Temat: Marek Belka

Marek Belka

Marek Belka
Marek Belka / Źródło: Newspix.pl / Stanislaw Krzywy
Marek Belka to ekonomista i polityk. Był wicepremierem i ministrem finansów w rządach Włodzimierza Cimoszewicza i Leszka Millera. W latach 2004-2005 był prezesem Rady Ministrów. Od 2010 do 2016 r. był prezesem Narodowego Banku Polskiego. W 2019 r. został posłem do Parlamentu Europejskiego.

Marek Belka – życiorys

Marek Marian Belka urodził się 9 stycznia 1952 r. w Łodzi. Zdał maturę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi w wieku 16 lat. W 1972 r. ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim, a później pracował na tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień doktora. W 1986 r. habilitował się. W 1994 r. został profesorem nauk ekonomicznych.

Obył staże na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Chicagowskim i w London School of Economics. W latach 1993-1996 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Marek Belka – działalność

W 1990 r. Marek Belka został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a później Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W latach 1994-1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W 1996 r. został konsultantem Banku Światowego. Był także doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W lutym 1997 r. został wicepremierem i ministrem finansów w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. W październiku 1997 r. ustąpił. W październiku 2001 r. został wicepremierem i ministrem finansów w rządzie Leszka Millera. W 2002 r. z jego inicjatywy wprowadzono tzw. podatek Belki, czyli podatek od dochodów kapitałowych. Odszedł z rządu 6 lipca 2002 r.

W 2003 r. był szefem koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku. W latach 2003-2004 był dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku. Odpowiadał za stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką.

Pierwszy rząd Marka Belki

Pierwszy rząd Marka Belki został powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 2 maja 2004 r. Marek Belka wygłosił exposé 14 maja 2004 r. Nie uzyskał wotum zaufania.

W skład pierwszej Rady Ministrów Marka Belki weszli:

 • Marek Belka – Prezes Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
 • Jerzy Hausner – Wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki i pracy
 • Izabela Jaruga-Nowacka – Wiceprezes Rady Ministrów i minister-członek Rady Ministrów
 • Włodzimierz Cimoszewicz – minister spraw zagranicznych
 • Sławomir Cytrycki – minister-członek Rady Ministrów
 • Waldemar Dąbrowski – minister kultury
 • Ryszard Kalisz – minister spraw wewnętrznych i administracji
 • Michał Kleiber – minister nauki i informatyzacji
 • Wojciech Olejniczak – minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • Krzysztof Opawski – minister infrastruktury
 • Krzysztof Pater – minister polityki społecznej
 • Andrzej Raczko – minister finansów
 • Wojciech Rudnicki – minister zdrowia
 • Marek Sadowski – minister sprawiedliwości
 • Mirosław Sawicki – minister edukacji narodowej i sportu
 • Jacek Socha – minister skarbu państwa
 • Jerzy Swatoń – minister środowiska
 • Jerzy Szmajdziński – minister obrony narodowej

Drugi rząd Marka Belki

Drugi rząd Marka Belki został powołany 11 czerwca 2004 r. przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Sejm udzielił rządowi wotum zaufania 24 czerwca 2004 r. Rząd podał się do dymisji 19 października 2005 r.

W skład drugiej Rady Ministrów Marka Belki w dniu zaprzysiężenia weszli:

 • Marek Belka – Prezes Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
 • Jerzy Hausner – Wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki i pracy
 • Izabela Jaruga-Nowacka – Wiceprezes Rady Ministrów i minister-członek Rady Ministrów
 • Włodzimierz Cimoszewicz – minister spraw zagranicznych
 • Sławomir Cytrycki – minister-członek Rady Ministrów
 • Marian Czekański – minister zdrowia
 • Waldemar Dąbrowski – minister kultury
 • Ryszard Kalisz – minister spraw wewnętrznych i administracji
 • Michał Kleiber – minister nauki i informatyzacji
 • Wojciech Olejniczak – minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • Krzysztof Opawski – minister infrastruktury
 • Krzysztof Pater – minister polityki społecznej
 • Andrzej Raczko – minister finansów
 • Marek Sadowski – minister sprawiedliwości
 • Mirosław Sawicki – minister edukacji narodowej i sportu
 • Jacek Socha – minister skarbu państwa
 • Jerzy Swatoń – minister środowiska
 • Jerzy Szmajdziński – minister obrony narodowej

Marek Belka po 2005 r.

W wyborach parlamentarnych w 2005 r. Marek Belka bezskutecznie kandydował do Sejmu w pierwszego miejsca na liście Partii Demokratycznej – demokraci.pl w okręgu łódzkim.

W 2006 r. Marek Belka objął stanowisko sekretarza wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2009-2010 był dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W latach 2010-2016 był Prezesem Narodowego Banku Polskiego.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. uzyskał mandat posła. Kandydował z listy komitetu Koalicji Europejskiej.

Marek Belka – życie prywatne

Marek Belka jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Powiązane teksty