Temat: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Porównywanie wyników finansowych
Porównywanie wyników finansowych / Źródło: Fotolia / DragonImages
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra przedsiębiorczości i technologii w zakresie gospodarki.

Ministerstwo zostało utworzone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 20018 r. po wydzieleniu części komórek z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju.

Celem ministerstwa jest wsparcie przedsiębiorczości i stymulowanie pracodawców do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz pracowników.

Minister przedsiębiorczości i technologii

Pierwszym ministrem przedsiębiorczości i technologii 9 stycznia 2018 r. została Jadwiga Emilewicz.

Minister przedsiębiorczości i technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka. Zakres kompetencji ministra określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Gdzie znajduje się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii?

Siedziba Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii znajduje się przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Departamenty i biura

W skład Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą:

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Departament Analiz Gospodarczych
 • Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Budżetu Gospodarki
 • Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
 • Departament Gospodarki Elektronicznej
 • Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Innowacji
 • Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
 • Departament Komunikacji
 • Departament Kontroli
 • Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
 • Departament Prawny
 • Departament Rozwoju Inwestycji
 • Departament Spraw Europejskich
 • Departament Zobowiązań i Analiz
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra

Organy pomocnicze i doradcze

 • Komitet ds. Umów Offsetowych
 • Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza
 • Komitet Sterujący ds. EXPO 2022
 • Międzyresortowy Zespół ds. Strategii „Europa 2020”
 • Międzyresortowy Zespół ds. Innowacyjności
 • Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej
 • Międzyresortowy Zespół ds. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Międzyresortowy Zespół ds. prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej RP
 • Rada ds. Innowacyjności
 • Rada Konsultacyjna ds. Handlu i Usług
 • Rada Programowa Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
 • Zespół ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich
 • Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
 • Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
 • Zespół ds. Negocjacji Wielostronnych w ramach WTO
 • Zespół ds. Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)
 • Zespół ds. Prawa Gospodarczego
 • Zespół ds. Przemysłów Energochłonnych
 • Zespół ds. przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową
 • Zespół ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego
 • Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego
 • Zespół ds. Środków Taryfowych
 • Zespół ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego
 • Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje OZE

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane

 • Prezes Głównego Urzędu Miar
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra

 • COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 • Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 • Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
 • Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 • Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 • Polskie Centrum Akredytacji

Powiązane teksty