Do urzędu bez pieczątki. Dobra informacja dla przedsiębiorców

Do urzędu bez pieczątki. Dobra informacja dla przedsiębiorców

Pieczątki
Pieczątki / Źródło: Fotolia / Justyna Kaminska
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wydało komunikat, który może ucieszyć polskich przedsiębiorców. Chodzi o częściową rezygnację z wszechobecnych do tej pory pieczątek.

Do lipca 2019 roku zostaną zniesione wymagania stosowania pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców, przewidziane w blisko 170 aktach prawnych. Dzięki temu, załatwiając sprawę w urzędzie, będziemy mieć wybór, czy chcemy użyć pieczątki, czy w inny, np. elektroniczny, sposób zamieścić swoje dane. Rada Ministrów przyjęła dokument rekomendujący takie działanie.

Pieczątka firmowa, pieczątka płatnika, pieczątka pracodawcy, pieczątka imienna, pieczątka wnioskodawcy, pieczątka nagłówkowa – to tylko przykłady wielu rodzajów stempli, których stosowanie wymuszają na przedsiębiorcach obowiązujące przepisy. Dotyczą one głównie wniosków, oświadczeń, sprawozdań, protokołów i informacji. Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw lub – w skrajnych przypadkach – odmowy przyjęcia wniosku, załatwienia sprawy czy też przyznania uprawnienia z przyczyn formalnych. Tymczasem nie zawsze pieczątka jest potrzeba i wymaganie jej użycia stanowi zbędny formalizm. Jest też barierą w elektronizacji procedur, zapewniających szybką i sprawną komunikację z urzędami.

To podpisowi złożonemu pod oświadczeniem, a nie ewentualnie towarzyszącej pieczątce, prawo nadaje znaczenie. Identyfikacja może być więc dziś możliwa na wiele sposobów, np. przez umieszczenie danych w formie stosownego nadruku czy złożenie czytelnego podpisu.

– Dajemy obywatelom wybór. W zależności o tego, co będzie dla nich wygodniejsze, będą mogli użyć pieczątki albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące. Elektronizacja procedur administracyjnych to jeden z elementów działań na rzecz sprawnego państwa. Chcemy
zapewnić przyjazne sposoby kontaktu z urzędami, również drogą elektroniczną. Obowiązek używania pieczątek natomiast uniemożliwia elektronizację procedur administracyjnych – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Poinformował, że istotą planowanych zmian nie jest natomiast odstąpienie od stosowania pieczęci urzędowych przez organy administracji
publicznej lub podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.

Zmiana sprzyja uproszczeniu procedur i zminimalizowaniu ryzyka ich przedłużania. Pozwoli w większym zakresie korzystać z elektronicznych
rozwiązań, na rozwój których stawia rząd w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przyczyni się do zwiększenia liczby załatwianych
spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu czy biura oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.

Czytaj też:
Sejm uchwalił „mały ZUS” dla drobnych przedsiębiorców. Co się zmieni?

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 0

Czytaj także