Temat: Robert Winnicki

Robert Winnicki

Robert Winnicki
Robert Winnicki / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Robert Winnicki jest polskim politykiem, posłem na Sejm VIII kadencji. W latach 2009-2013 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej.

Robert Winnicki – życiorys

Robert Winnicki urodził się 18 lipca 1985 r. we wsi Skrzydlice, która obecnie znajduje się w województwie dolnośląskim. W latach 1997-2000 był członkiem Szkolnego Koła PCK, a w latach 1998-2000 – członkiem Szkolnego Kółka Ekologicznego PCK. W 2004 r. ukończył liceum ogólnokształcące w Lubaniu. W szkole średniej był prezesem parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Zawidowie.

Studiował politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Nie ukończył studiów.

Robert Winnicki – działalność

Robert Winnicki w 2007 r. bezskutecznie kandydował na posła jako bezpartyjny z listy Ligi Polskich Rodzin w Legnicy. Uzyskał 52 głosy.

Od 2009 do 2013 r. był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Później został jej prezesem honorowym. Był jednym z głównych organizatorów inicjatywy Marsz Niepodległości i jednym z twórców Ruchu Narodowego.

W grudniu 2014 r., po ogłoszeniu powstania partii, został prezesem Ruchu Narodowego.

W 2014 r. bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy w Krakowie. W tym samym roku kandydował na prezydenta miasta Wrocławia i do sejmiku dolnośląskiego – również bezskutecznie.

W 2015 r. z powodzeniem kandydował na posła z listy Kukiz’15 w Legnicy. Został członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W 2016 r. był zastępcą przewodniczącego podkomisji stałej do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, został też członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych.

W 2016 r. Robert Winnicki został uznany za winnego popełnienia przestępstwa podżegania do stosowania przemocy wobec funkcjonariuszy policji i skazany na karę grzywny.

W 2018 r. sąd skazał go na karę grzywny w wysokości 10 tys. zł, taką samą nawiązkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz pokrycie kosztów sądowych i zwrot kosztów adwokackich za nazwanie w 2014 r. komendanta głównego policji „bandytą w mundurze” i „politycznym pachołkiem”.

W 2018 r. kandydował na radnego do sejmiku wojewódzkiego. Nie uzyskał mandatu.

W 2019 r. w imieniu Ruchu Narodowego współtworzył Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego. Bezskutecznie kandydował z listy Konfederacji do Parlamentu Europejskiego.

Jest – obok Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna – jednym z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Powiązane teksty