Kilowaty ze śmieci

Kilowaty ze śmieci

Spalarnia śmieci
Spalarnia śmieci Źródło:Fotolia / Ulrich Müller
Dodano:   /  Zmieniono: 
Świat obrasta śmieciami. Na spalaniu odpadów powstaje cała nowa branża gospodarki, a z tym się wiąże jak zwykle całe mnóstwo gier o rynek.

Jesteś jednym z 7 mld producentów śmieci na Ziemi. Jako mieszkaniec Polski co roku wyrzucasz do kosza 270 kg niepotrzebnego plastiku, papieru, biomasy, szkła czy elektrośmieci. Codziennie na całej planecie powstaje 4-6 mln ton śmieci w postaci stałej. Według szacunków Banku Światowego do końca stulecia ta liczba się potroi.

Zasada 3R

Czy da się ograniczyć ilość produkowanych globalnie odpadów? Tak – dzięki odpowiedniemu zarządzaniu oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii. Jeśli chodzi o zarządzanie, potrzebna jest odpowiednia gradacja metod dysponowania odpadami. Powszechnie przyjęta jest pięciostopniowa hierarchizacja zarządzania nimi: pierwsze trzy stopnie znane są jako 3R (ang. reduce, reuse, recycle), czyli nastawienie przede wszystkim na redukcję ilości produkowanych śmieci, a w dalszej kolejności na umożliwienie ich ponownego użycia oraz recyklingu. Kolejne dwa stopnie to odzysk energii (energy recovery) i wreszcie składowanie opadów (disposal), jako najmniej pożądane. Do najlepszych możliwych praktyk postępowania ze śmieciami zalicza się więc wielokrotne użycie produktu, minimalizację powstawania śmieci, wreszcie zapobieganie rozumiane jako niedopuszczenie do powstania jakichkolwiek odpadów.

Piece w Europie

Reżim ekologiczny Unii Europejskiej daje konkretne wytyczne w sprawie gospodarowania odpadami i nakłada obowiązki na kraje członkowskie. Nie tylko mają one skutecznie przetwarzać odpady, ale robić to z odzyskiem energii. W przypadku, gdy niemożliwy jest recykling, pożądaną metodą staje się właśnie spalanie śmieci z odzyskiem energii, które odbywa się w instalacjach termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (w skrócie: ITPOE). Idea jest kusząca – jeśli spalarnia odpadów podczas pracy wygeneruje więcej energii – np. w postaci prądu i ciepła – niż zużywa dla celów spalania, można mówić o zysku energetycznym, a spalarnia – jako elektrociepłownia – zaczyna być uwzględniana w bilansie energetycznym wspólnot lokalnych. Szacuje się, że odzysk energetyczny jednej plastikowej torebki daje energię umożliwiającą zasilenie żarówki o mocy 60 W przez minutę. Co więcej, zostaje zredukowana objętość odpadów, które trafią na wysypisko. Dodatkowo fetor przetwarzanych śmieci utrzymywany jest wewnątrz instalacji, a do atmosfery wydostają się raczej neutralne dla człowieka opary, bo szkodliwe ołów, miedź i inne substancje zostają odfiltrowane. Potencjalnie umożliwia to lokalizację spalarni nawet w centrum miasta. Dziś udział energii z odpadów w bilansie cieplnym wielu miast Europy Zachodniej wynosi ponad 50 proc. W Niemczech jest ponad 70 spalarni, we Francji prawie 130. W całej Unii Europejskiej jest ich ponad 400. Umożliwiają utylizację 25 proc. odpadów w UE.

Palić jak Polak

Nic dziwnego, że entuzjazm wobec spalania odpadów udziela się też polskim samorządom lokalnym. W Polsce jak grzyby po deszczu powstają spalarnie odpadów. Wybudowana w 2008 r. w Płocku dla Orlen Eko spalarnia niebezpiecznych odpadów już od lat działa bez zarzutu. Przypomina wielką plątaninę rur, pośród których stoją wielkie kotły obleczone w metalowe drabiny i kratowane chodniki. Oczyszczane są tu niektóre niebezpieczne typy odpadów komunalnych i przemysłowych. Spalarnia jest ekologiczna, ma system odzyskiwania ciepła i umożliwia spalanie również tych odpadów, z którymi nie radzą sobie tradycyjne wodne oczyszczalnie ścieków. Takie odpady zostają wysuszone, a następnie spalone. Nowoczesną spalarnię ma oddać do użytku już w tym roku Szczecin. Warta ponad 700 mln instalacja pretenduje do miana jednej z najnowocześniejszych w Europie. Będzie przetwarzać śmieci na energię elektryczną i cieplną. W budowę spalarni jako dobudówek do już istniejących elektrociepłowni lub w formie samodzielnych, małych instalacji inwestuje też wiele innych miast, m.in. Białystok,

Bydgoszcz, Konin, Kraków czy Poznań. W Rzeszowie spalarnia z odzyskiem energii (ITPOE) ma być przybudówką do Elektrociepłowni Rzeszów. Będzie mogło do niej trafić nawet 100 tys. ton odpadów rocznie. Jak podaje Portal Samorządowy, spalarnie mają powstać też w Olsztynie, Oświęcimiu, Koszalinie, a ich budowę planuje lub rozważa się m.in. w Płocku, Tarnowie, Puławach, Sosnowcu i Lublinie. – Termiczne unieszkodliwianie odpadów to forma energii odnawialnej – twierdzi Grzegorz Ostrzołek, doradca prezydenta Krakowa. – Spalanie jest jedną z najbardziej efektywnych metod utylizacji odpadów i pozwala na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu – dodaje. Według Ostrzołka kolejne lata przyniosą rozwój rynku spalarni w Europie.

Ile palić, by nie przepalić

W Polsce potrzeba nie więcej niż dziesięć spalarni – studzi zapędy samorządów Ministerstwo Środowiska. – Inaczej w spalarniach będzie przestój, a odpady do spalania będzie trzeba importować po wysokich cenach. Rzeczywiście, spalarnie z odzyskiem energii mają jedną wadę, którą łatwo przeoczyć. Tradycyjna elektrociepłownia może pracować dzień i noc, gdy ma surowiec energetyczny, natomiast termiczna obróbka odpadów z odzyskiem energii możliwa jest tylko wtedy, gdy odpady na czas znajdą się w piecu. Brak odpadów oznaczałby przestój, a w takim przypadku spalarnia generuje koszty. Jeśli samorząd wlicza energię ze spalarni w swój bilans energetyczny, musi dołożyć starań, aby zapewnić stałą podaż odpadów. Coś podobnego dzieje się w spalarniach w Niemczech. Ponieważ przepustowość spalarni jest nieodpowiednia do podaży śmieci, nasz zachodni sąsiad został zmuszony do importowania dużej ilości odpadów. Niemieckie ministerstwo środowiska szacuje, że w kraju rocznie powstaje 14 mln ton odpadów stałych, nie licząc papieru, szkła, starych opakowań i kompostu, które zbiera się na recykling. Koszt spalenia jednej tony pozyskanej lokalnie to co najmniej 150 euro. Z kolei przepustowość instalacji termicznego przetwarzania odpadów to 18 mln ton rocznie, a więc przepustowość spalania jest znacznie większa niż podaż śmieci. Niemcy muszą więc płacić dziś za ściąganie śmieci z takich krajów, jak Włochy, Wielka Brytania czy Szwajcaria, aby piece spalarni nie stały puste. To, co dla jednych jest śmieciem, dla innych bywa skarbem – ironizował w zeszłym roku magazyn „Fortune”, opisując sprawę. Czy podobnie może być ze spalarniami w Polsce? Polskie samorządy wpisały do wojewódzkich planów gospodarki odpadami zamiar budowy ponad 70 mniejszych lub większych spalarni. Jednym z argumentów za ich powstaniem jest powszechne występowanie zjawiska znikających odpadów.

Znikające odpady

Dobrym przykładem są odpady medyczne, których w Polsce wytwarza się ponad 40 tys. ton rocznie. Te niebezpieczne, bo często zakaźne, odpady nieraz jeżdżą po całym kraju, bo szpital wybiera najtańsze spalarnie, odległe od miejsca powstania śmieci. Co więcej, odpady te często znikają. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r. stwierdza, że województwa nie są w stanie doliczyć się co najmniej 7 tys. ton odpadów. Nie da się więc stwierdzić, czy zostały zniszczone, czy zrobiono z nimi coś innego. Gdyby istniały małe spalarnie, które mogłyby zaspokajać lokalne potrzeby, zjawisko można by ograniczyć.

Zresztą odpady medyczne to niejedyne znikające śmieci. Na przykład na Śląsku znikają zwyczajne odpady komunalne. Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny, mieszkaniec województwa dolnośląskiego wytwarza 324 kg odpadów komunalnych rocznie. Ale z danych śląskiej gminy Bogatynia wynika, że rocznie odbiera się tylko 150 kg śmieci na osobę. To mniej niż połowa. Co się dzieje z resztą? Albo mieszkańcy bardzo dbają o środowisko i mało śmiecą, albo palą śmieciami w piecu lub wyrzucają je do lasu, by nie płacić za ich odbiór. Czy więcej tanich spalarni w Polsce rozwiązałoby problem? – Nie rozwiążemy go spalaniem, to wymówka dla tych, którzy twierdzą, że nic innego nie da się zrobić – mówił w czerwcu dla Portalu Samorządowego ekspert ds. gospodarki komunalnej dr Marek Goleń ze Szkoły Głównej Handlowej. Według eksperta należy raczej stworzyć system śledzenia odpadów i skutecznie segregować śmieci w domach tak, aby jak najwięcej z nich można było poddać recyklingowi. Segregacja jest potrzebna, bo różne procesy przetwarzania da się zastosować tylko do określonych typów śmieci.

Nie tylko spalanie

Taki argument jest zasadny, szczególnie że nad Polską wisi topór unijnych kar finansowych, które już niedługo spadną na nas, jeśli nie wywiążemy się ze zobowiązań dotyczących ekologicznej utylizacji. Postawienie wyłącznie na spalanie śmieci – z odzyskiem energii lub bez niego – nie rozwiązuje problemu, ponieważ unijnym wymogiem jest też wzrost współczynnika recyklingu (wskaźnika pokazującego, ile śmieci jest przetwarzanych i oddanych do ponownego użycia). Polska do 2020 r. musi poddać recyklingowi 50 proc. odpadów. Dziś ten wskaźnik wynosi 15-20 proc., a do deadline’u zostały cztery lata. Najwyraźniej spalarnia nie zawsze jest alternatywą dla recyklingu. Podobny problem mamy też z recyklingiem elektrośmieci. Stare kineskopy, komputery i pralki oraz inny złom elektryczny znikają gdzieś w Polsce. Obecny współczynnik odbioru zużytej elektroniki wynosi w Polsce jedynie 35 proc., za kilka lat powinien osiągnąć 65 proc. Właśnie tyle czasu mamy więc na rozwiązanie naglącego problemu ekologicznego, który tylko częściowo rozwiąże spalanie.

Artykuł został opublikowany w 29/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2016 (1745)

 • Ile razy jeszcze?17 lip 2016, 20:00W miarę jak ubywać będzie nam symbolicznych miejsc, miast pomników naszej cywilizacji, niewolnych od terrorystów, Europa będzie musiała przebudować to, co uważała za europejski system wartości. Tolerancję do granic bezmyślności, polityczną...3
 • Feminizacja polityki17 lip 2016, 20:00Kobiety przejmują władzę w Europie. Nowa brytyjska premier Theresa May jest już kolejną osobą, która skutecznie rzuca wyzwanie dominacji mężczyzn w polityce. Najważniejszą z nich pozostaje niemiecka kanclerz Angela Merkel, która od lat trzyma się...6
 • Zamach w Nicei17 lip 2016, 20:00Ponad 84 zabitych, w tym dziesięcioro dzieci. Przeszło 50 osób w stanie krytycznym. To ostrożny piątkowy bilans zamachu terrorystycznego w Nicei. 14 lipca podczas obchodów Dnia Bastylii, najważniejszego francuskiego święta narodowego, rozpędzona...9
 • Kalifat idzie do Europy17 lip 2016, 20:00Państwo Islamskie przegrywa wojny, ale nie rezygnuje z ekspansji. Dżihadyści przygotowują już pierwszy europejski kalifat, a raczej pierwszy, który ma się tu odrodzić po 600 latach panowania chrześcijan.12
 • Inicjatywa Kijowskiego więdnie17 lip 2016, 20:00Skupiająca kilkanaście ugrupowań od prawa do lewa koalicja Wolność, Równość, Demokracja zaczyna się rozpadać. Powodem są rozbieżności programowe i ambicje partyjnych liderów.16
 • Pracujemy nad własną marką17 lip 2016, 20:00W polityce od razu widać, czy coś dobrze idzie, złapało wiatr w żagle czy nie. W przypadku koalicji Wolność, Równość, Demokracja tego wiatru nie widzę. Nie odnotowałem też żadnej aktywności Nowoczesnej w związku z tą koalicją – mówi „Wprost”...18
 • KOD pod dyktando Nowoczesnej17 lip 2016, 20:00– Na pierwszym spotkaniu nie ustaliliśmy nic. Zrobiono za to medialny show. Zacząłem wątpić, czy inicjatywa ta ma przyszłość. Co więcej, nie mam dzisiaj wątpliwości, że KOD nie powstał spontanicznie – o kulisach działania koalicji WRD mówi...19
 • Mistrz zamieszania17 lip 2016, 20:00Ministrowie się na niego wściekają, bo wychodzi przed szereg, opowiada o sprawach, które nie leżą w jego kompetencjach. Henryk Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, stał się symbolem chaosu informacyjnego rządu. Ma dużą wiedzę i chętnie...20
 • Wiceministerialny potok słów17 lip 2016, 20:00Warto słuchać wiceministrów, bo to oni sondują różne pomysły rządu. Ale są też i tacy, którzy zwyczajnie wychodzą przed szereg, by pleść androny.22
 • Si vis pacem, para bellum?17 lip 2016, 20:00Decyzje warszawskiego szczytu NATO są dla Polski i krajów bałtyckich korzystne, ale nie wybiegają poza wcześniejsze ustalenia i oczekiwania uczestników. Najbardziej zwraca jednak uwagę deklaracja polskiego ministra obrony zwiększenia wydatków na...23
 • Skazani bez wyroku17 lip 2016, 20:00Nawet 150 polskich ojców rocznie pada ofiarą niesłusznego oskarżenia o pedofilię. To często efekt zemsty eksżony albo fałszywe działo wytoczone w trakcie sprawy rozwodowej.24
 • Dorośli, którzy boją się dzieci17 lip 2016, 20:00Pedofobia jest szalenie szkodliwą odpowiedzią na pedofilię. Powoduje, że rodzice mają mniejszy kontakt ze swoimi dziećmi – mówi Cosimo Schinaia, włoski psychiatra i psychoanalityk, autor książki „Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila”.25
 • Dzieciom trudno się wraca17 lip 2016, 20:00Brexit i ksenofobiczne hasła pod adresem Polaków na Wyspach Brytyjskich mogą sprawić, że część naszej emigracji będzie rozważać możliwość powrotu do kraju. Doświadczenia tych, którzy już wrócili, pokazują, że to nie będzie łatwe. Zwłaszcza dla...28
 • Technologia pomocą dla firm17 lip 2016, 20:00Sterta papieru w okienku i przedsiębiorca czekający na urzędnika – te obrazki odchodzą do lamusa. Wszystko dzięki e-usługom, które pomogą firmom szybciej załatwić to wszystko, na co przez lata traciły masę czasu.31
 • Powrót pokolenia JP217 lip 2016, 20:00Wierzą nieco rzadziej, ale coraz mocniej. Tak według najnowszych badań zmienia się religijność młodych Polaków od śmierci Jana Pawła II. „Pokolenie JP2” zatem istnieje, choć jest inne, niż 11 lat temu przewidywali socjologowie.32
 • Przywrócić egzaminy wstępne17 lip 2016, 20:00Przeczytałam rozmowę z prof. Andrzejem Waśkiewiczem, dyrektorem Instytutu Socjologii UW, w której wyjaśniał przyczyny wprowadzenia egzaminów wstępnych na studia. W pełni podzielam jego zdanie. Od kilkunastu lat uczę studentów dziennikarstwa i mam...34
 • Drużyna Nawałki coraz bardziej złota17 lip 2016, 20:00Bariera została przełamana. Europejskie kluby przestały traktować polskich piłkarzy jak zawodników trzeciej kategorii. Po udanym Euro największe kluby są w stanie zapłacić za Biało-Czerwonych najwyższe stawki.36
 • Podróż do natury17 lip 2016, 20:00W wakacyjnym cyklu „Wprost” „Polska na lato” tym razem czas na naturę. Podpowiadamy dziesięć unikatowych pod względem przyrodniczym miejsc, które udowodnią, że Polska jest najpiękniejsza.40
 • Dieta z zasadami17 lip 2016, 20:00Zakochało się w niej pół Hollywood na czele z Gwyneth Paltrow, Kirsten Dunst i Jennifer Aniston. Oprócz utraty wagi ten styl jedzenia obiecuje więcej zdrowia, witalności i dobrego humoru. Jaka jest tajemnica sukcesu diety zasadowej?43
 • Szukając auta idealnego17 lip 2016, 20:00Wybór nowego samochodu to niełatwa sprawa. Wszyscy chcielibyśmy mieć auto na każdą okazję.44
 • Pięć rad, jak rozmawiać z nastolatkiem17 lip 2016, 20:00Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci…? Jeśli ktoś nie przeszedł przez bunt nastolatka, to nawet nie wie, jak duży jest ten kłopot. Joanna Żewakowska, psycholog z Kliniki PsychoMedic, podpowiada, jak go przetrwać.46
 • Raport o zdrowiu kobiety. Polka pod presją17 lip 2016, 21:09Rozpoczynamy cykl artykułów o zdrowiu Polaków, które ma kluczowe znaczenie dla dobrego i szczęśliwego życia. Pierwszy – o kondycji Polek: zdrowiu psychicznym i najczęściej trapiących je schorzeniach.48
 • Z ręką na sercu17 lip 2016, 20:00Choroby układu krążenia zabijają aż 50 proc. Polek. To dwukrotnie więcej niż wszystkie choroby nowotworowe. Kobiety chorują na serce głównie po menopauzie – mówi dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz z Instytutu Kardiologii w warszawskim Aninie.51
 • Cichy zabójca17 lip 2016, 20:00W Polsce na raka jajnika umiera o 15 proc. więcej kobiet niż średnio w innych krajach Unii. To jeden z trudniejszych do wykrycia nowotworów.52
 • Tarczyca, kobiecy problem17 lip 2016, 20:00Schorzenia tarczycy należą do najczęstszych problemów endokrynologicznych. Guzki tego organu stwierdza się u ponad połowy dorosłych Polek, coraz częściej też rozpoznajemy zaburzenia hormonalne, zwłaszcza niedoczynność.53
 • Wstydliwy problem17 lip 2016, 20:00Zaparcia stają się już problemem cywilizacyjnym. Szczególnie często skarżą się na nie kobiety.54
 • Spakuj spokój na wakacje17 lip 2016, 20:00Wakacje to czas upragnionego wypoczynku i wyjazdów, często za granicę. Dobrze mieć odpowiednią polisę, czyli taką, która zapewni wygodny i bezstresowy urlop.56
 • Najbardziej zabójczy i źle rokujący17 lip 2016, 20:00Rak płuca jest w Polsce najczęściej diagnozowanym, najbardziej śmiertelnym i źle rokującym typem nowotworu. Pod względem zachorowalności (na 100 tys. mieszkańców) zajmujemy w Europie trzecie miejsce – po Danii i Węgrzech. Na całym świecie rak...58
 • Dzień z życia milionera17 lip 2016, 20:00Wydaje ci się, że codzienne życie ajbogatszych Polaków bardzo różni się od twojego? No to zobacz, czy tak jest rzeczywiście. Sprawdziliśmy, jak żyją, co jedzą i w jakich warunkach pracują najbogatsi ludzie w kraju. Mają za co zaszaleć, ale na...66
 • Matka Theresa17 lip 2016, 20:00Nowa premier Wielkiej Brytanii ma wyprowadzić kraj z UE. Już pierwsze nominacje w rządzie Theresy May wskazują, że Unię czekają ciężkie rozmowy z Brytyjczykami, a Brytyjczyków lżejsza transformacja, niż ich straszono.70
 • (Nie)popularność „Star Treka”17 lip 2016, 20:00Wielkie amerykańskie marki kultury popularnej wcale nie są tak ogólnoświatowe, jak wmawiają nam reklamy.74
 • Bać się czy nie bać17 lip 2016, 20:00Wirus zika dzieli środowisko naukowe. Kilkuset uczonych wezwało do przeniesienia olimpiady z Rio do innego miasta, podczas gdy eksperci WHO uspokajają, że nie ma takiej potrzeby.77
 • Top 10 polskich kryminałów17 lip 2016, 20:00Popularność polskiej prozy kryminalnej w dużym stopniu zasadza się na seriach powieściowych, wcale nie gorszych niż te pisane przez Skandynawów czy Amerykanów. Oto dziesięć najlepszych polskich serii kryminalnych.80
 • Kryminał jest silny jako gatunek17 lip 2016, 20:00Kryminał absorbuje wątki z innych dziedzin i przez to pięknie sprawdza się jako powieść realistyczna – mówi Marcin Wroński, autor cyklu o komisarzu Zydze Maciejewskim.81
 • Podlaska gościnność17 lip 2016, 20:00Ludzie gastronomii są na ogół nieco zblazowani. „Stek? Ribeye? Black angus? Czterotygodniowy? Stary, w zeszłym miesiącu jadłem sześciotygodniowego!”. „Homar? A ile waży? 3 kg? Ten, co to nam zrobił Onufry, to był homar!”. „Szampan? Churchill 2006?...82
 • Przekręcone, pominięte, przemilczane17 lip 2016, 20:00Wątpliwości na temat tego, co tak naprawdę powiedział Barack Obama w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, wywołały w Polsce prawdziwą burzę. I słusznie, bo od tego typu nieporozumień zaczęła się niejedna wojna.84
 • Książki17 lip 2016, 20:00Skóra w której żyję "Skóra” to jedna z najlepszych psychologicznych powieści ostatnich lat i jedna z najbardziej udanych książek w dorobku amerykańskiej noblistki Toni Morrison. Oto na świat przychodzi córka pary Mulatów, nazwana później Bride,...87
 • Muzyka17 lip 2016, 20:00Ameryka z Islandii Kto wie, czy największą zasługą serialu „Vinyl” nie jest równie świetna ścieżka dźwiękowa. Nie tylko komentuje ona kolejne odcinki, ale przede wszystkim prezentuje nowych wykonawców, pozwalających sobie na stylowe wariacje,...88
 • Film - recenzje17 lip 2016, 20:00Odgrzewany popcorn Filmowe ciasteczko z nostalgią. Kilka dekad temu radosna komedia z elementami grozy o grupce nerdów biegających po Nowym Jorku i łapiących duchy w odkurzacze była rewelacyjną rozrywką. Do tego świetna piosenka i jedna z...89
 • Bez przebaczenia17 lip 2016, 20:00Porsche Cayenne GTS O takim samochodzie marzy bardzo wielu. Już sam znaczek budzi emocje. Gdy jeszcze dodamy, że sportowe parametry łączą się z luksusowym wnętrzem, to znamy już powody westchnień. Gdy wypowiadamy słowo Porsche, to przenosimy się w...90
 • Know-How17 lip 2016, 20:00Uber – wzloty i upadki UBER WYCOFUJE SIĘ Z WĘGIER. Powodem jest nowe prawo, które pozwala na zablokowanie przez władze aplikacji i serwisów oferujących nielegalne usługi przewozowe. W komunikacie firma wyjaśniła, że nie jest stanie funkcjonować...91
 • Zbawca z Brukseli17 lip 2016, 20:30Teoretycznie zapowiedź Grzegorza Schetyny o wystawieniu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich można by uznać za zapowiedź wielkiego planu odbudowy Platformy Obywatelskiej. Oto obecny szef partii mówi, że chce, by na czele państwa stanął człowiek...92
 • Kilowaty ze śmieci17 lip 2016, 20:00Świat obrasta śmieciami. Na spalaniu odpadów powstaje cała nowa branża gospodarki, a z tym się wiąże jak zwykle całe mnóstwo gier o rynek.94
 • Energia z odzysku17 lip 2016, 20:00W Rzeszowie powstaje nowoczesna instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Pozwoli ona w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia wytworzyć energię z odpadów komunalnych, które dotychczas trafiały na wysypiska śmieci.96
 • Z cysterny do skrzydła17 lip 2016, 20:00Czy budowa pomp przy torach kolejowych może obniżyć ceny biletów lotniczych? Na Lotnisku Chopina właśnie tak się dzieje. Efekty wkrótce odczujemy w portfelach.98