Energia z odzysku

Wizualizacja Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzysklaniem Energii (ITPOE) w Rzeszowie
Wizualizacja Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzysklaniem Energii (ITPOE) w Rzeszowie Źródło:PGE
Dodano:   /  Zmieniono: 
W Rzeszowie powstaje nowoczesna instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Pozwoli ona w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia wytworzyć energię z odpadów komunalnych, które dotychczas trafiały na wysypiska śmieci.

W Polsce działa już sześć instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (ITPOE). Pierwsza powstała w 2000 r. w Warszawie. Obecnie planuje się jej rozbudowę, aby docelowo przyjęła ponad 300 tys. ton odpadów rocznie. Pozostałe pracują w Bydgoszczy, Krakowie, Koninie, Białymstoku i Poznaniu. Trwa budowa instalacji w Szczecinie. Po ich oddaniu do użytku w ten sposób w Polsce odzyskiwanych będzie ok. 435 tys. MWh energii. Ósmą instalację, zlokalizowaną na terenie Elektrociepłowni Rzeszów, z planowanym terminem oddania w połowie roku 2018, buduje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy PGE odpowiedzialna za wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych. Podpisany w grudniu 2015 r. kontrakt przewiduje budowę jednej linii technologicznej o przepustowości 100 tys. ton rocznie. Podstawowym zadaniem tej inwestycji będzie redukcja objętości odpadów trafiających na składowiska i odzyskiwanie energii. Gotowa instalacja zapewni ciepło do podgrzania centralnej wody użytkowej, z której korzystają mieszkańcy Rzeszowa. Pozwoli też na zwiększenie mocy elektrycznej elektrociepłowni o 8 MW.

Po pierwsze, Bezpieczeństwo

- Polskie instalacje, które przetwarzają odpady i odzyskują energię elektryczną oraz ciepło, należą do najnowocześniejszych w Europie. Są bezpieczne dla ludzi i przyjazne dla środowiska – mówi Grzegorz Pelczar, dyrektor projektu budowy rzeszowskiej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Skąd taka pewność? Bo instalacja przetwarza odpady w sposób kontrolowany, zupełnie inaczej, niż to się odbywa w przydomowych piecach, z których do atmosfery dostają się toksyczne pyły. Jak dokładnie działa taka instalacja? W wielkim skrócie: przetwarza zmieszane odpady komunalne, zmniejszając ich objętość i odzyskując energię oraz ciepło. Trafiają do niej tzw. odpady mokre: produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, zatłuszczony papier i tektura, a także nienadające się do recyklingu pozostałości z segregacji śmieci. Co ważne, w instalacji nie będą mogły być przetwarzane tzw. odpady niebezpieczne. Odpady spalane są w specjalnej komorze na ruszcie, w temperaturze 850-1150 st. C, bo właśnie taka temperatura warunkuje bezpieczeństwo procesu. Instalacja będzie również wyposażona w wyspecjalizowany, przeznaczony do tej technologii system oczyszczania spalin.

Ekstra energia lokalnie

W 2012 r. w europejskich instalacjach wytworzono 32 mld kWh energii elektrycznej i 79 mld kWh ciepła z odpadów. To wystarcza, aby zapewnić niskoemisyjną energię elektryczną i ciepło dla 14 mln mieszkańców kontynentu. Energia ta jest dostępna lokalnie i zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Można dzięki niej zastąpić rocznie od 8 do 44 mln ton paliw kopalnych (gaz, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny), których spalenie oznaczałoby emisję 22-43 mln ton CO2. Energia z odpadów przetwarzanych przez instalacje jest również ekwiwalentem 19 proc. gazu ziemnego zaimportowanego z Rosji do UE w 2012 r. (106 mld m sześc.).

Przyjazna dla środowiska

W nowoczesnej instalacji rusztowej wszystkie elementy procesu spalania są monitorowane, a inwestorów obowiązują rygorystyczne przepisy. Także jeśli chodzi o odpady stałe procesu spalania, tzw. żużel. Przed przekazaniem do ponownego wykorzystania, np. w budownictwie, jest on odpowiednio sezonowany i badany na zawartość substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska. – Wybór naszej technologii poprzedziliśmy długimi i gruntownymi badaniami, przeanalizowaliśmy takie technologie jak: spalanie w złożu fluidalnym, piecu rusztowym, piecu obrotowym, instalacjach plazmowych, procesie pirolizy i zgazowania. Nie eksperymentujemy, wybieramy to, co sprawdzone i bezpieczne – zapewnia Grzegorz Gilewicz, dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Jak tłumaczy, w trakcie pracy instalacji prowadzona jest stała analiza spalin odprowadzanych do komina, a każde przekroczenie poziomu zanieczyszczeń jest wyłapywane przez system detekcji. Powoduje to automatyczną optymalizację procesu, a w efekcie korektę parametrów pracy, np. zwiększenie ilości dozowanych reagentów, czyli substancji używanych w procesie oczyszczania spalin. A co jeśli dojdzie do przekroczenia? Instalacja zostanie zatrzymana. Służby eksploatacyjne i środowiskowe są zobowiązane do natychmiastowej reakcji, identyfikacji przyczyn przekroczenia, a przede wszystkim podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych i naprawczych.

Europejskie standardy

Na Zachodzie instalacje termicznego przetwarzania odpadów to już standard. W krajach, gdzie świadomość ekologiczna jest największa, odchodzi się od składowania śmieci na wysypiskach właśnie na rzecz takich instalacji. Tym bardziej że nowoczesna instalacja termicznego przetwarzania odpadów emituje mniej niebezpiecznych substancji niż samochody lub domowe paleniska, np. na drewno. Kraje o najwyższym wskaźniku recyklingu w Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, Belgia, Szwecja, Holandia, Austria i Dania, składują mniej niż 10 proc. odpadów komunalnych. Jednocześnie ponad 50 proc. odpadów komunalnych jest tam poddawanych recyklingowi. Pozostała część odpadów jest spalana w celu odzyskania i wykorzystania zawartej w nich energii. Instalacje przetwarzania termicznego odpadów na energię oraz ciepło odgrywają bardzo ważną rolę w europejskim systemie gospodarki odpadami, przede wszystkim zapobiegając składowaniu odpadów, które nie nadają się do recyklingu lub są pozostałością po nim. Jak pokazują doświadczenia wielu metropolii, sąsiedztwo takich instalacji nie jest dokuczliwe dla mieszkańców (mają je np. Wiedeń, Londyn, Paryż czy Sztokholm). Przykładowo instalacje oparte na tej samej technologii co zastosowana w Rzeszowie działają w znanych ośrodkach turystycznych, np. w hiszpańskim mieście Palma de Mallorca czy na Bermudach, w obiekcie zlokalizowanym nad samym brzegiem Atlantyku. Tylko na kontynencie europejskim działa blisko 500 instalacji, a na świecie już ponad 2000 (najwięcej w Japonii). W Europie liderami technologii termicznego przetwarzania odpadów są kraje skandynawskie – znane ze swojego restrykcyjnego podejścia do ochrony środowiska – a także Francja, Niemcy i Szwajcaria. Co istotne, europejskie instalacje zamieniają w energię elektryczną i cieplną ok. 80 mln ton odpadów zmieszanych, tj. 25 proc. wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych w Europie. Nic więc dziwnego, że Unia Europejska uznaje takie instalacje za konieczne i często współfinansuje ich budowę. Ogromny postęp technologiczny i bardzo surowe regulacje środowiskowe sprawiły, że wpływ na otoczenie budowanych obecnie instalacji rusztowych został tak zminimalizowany, że są one lokowane w centrach miast (Wiedeń), bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkaniowych (Lozanna), osiedli mieszkaniowych (Malmö, Winterthur), a nawet przedszkoli (Liberec). Obiekty te coraz częściej też wkomponowują się w krajobraz pod względem architektonicznym. Tak jest np. w Kopenhadze, gdzie na dachu instalacji ma powstać sztuczny stok narciarski.

Artykuł został opublikowany w 29/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2016 (1745)

 • Ile razy jeszcze?17 lip 2016, 20:00W miarę jak ubywać będzie nam symbolicznych miejsc, miast pomników naszej cywilizacji, niewolnych od terrorystów, Europa będzie musiała przebudować to, co uważała za europejski system wartości. Tolerancję do granic bezmyślności, polityczną...3
 • Feminizacja polityki17 lip 2016, 20:00Kobiety przejmują władzę w Europie. Nowa brytyjska premier Theresa May jest już kolejną osobą, która skutecznie rzuca wyzwanie dominacji mężczyzn w polityce. Najważniejszą z nich pozostaje niemiecka kanclerz Angela Merkel, która od lat trzyma się...6
 • Zamach w Nicei17 lip 2016, 20:00Ponad 84 zabitych, w tym dziesięcioro dzieci. Przeszło 50 osób w stanie krytycznym. To ostrożny piątkowy bilans zamachu terrorystycznego w Nicei. 14 lipca podczas obchodów Dnia Bastylii, najważniejszego francuskiego święta narodowego, rozpędzona...9
 • Kalifat idzie do Europy17 lip 2016, 20:00Państwo Islamskie przegrywa wojny, ale nie rezygnuje z ekspansji. Dżihadyści przygotowują już pierwszy europejski kalifat, a raczej pierwszy, który ma się tu odrodzić po 600 latach panowania chrześcijan.12
 • Inicjatywa Kijowskiego więdnie17 lip 2016, 20:00Skupiająca kilkanaście ugrupowań od prawa do lewa koalicja Wolność, Równość, Demokracja zaczyna się rozpadać. Powodem są rozbieżności programowe i ambicje partyjnych liderów.16
 • Pracujemy nad własną marką17 lip 2016, 20:00W polityce od razu widać, czy coś dobrze idzie, złapało wiatr w żagle czy nie. W przypadku koalicji Wolność, Równość, Demokracja tego wiatru nie widzę. Nie odnotowałem też żadnej aktywności Nowoczesnej w związku z tą koalicją – mówi „Wprost”...18
 • KOD pod dyktando Nowoczesnej17 lip 2016, 20:00– Na pierwszym spotkaniu nie ustaliliśmy nic. Zrobiono za to medialny show. Zacząłem wątpić, czy inicjatywa ta ma przyszłość. Co więcej, nie mam dzisiaj wątpliwości, że KOD nie powstał spontanicznie – o kulisach działania koalicji WRD mówi...19
 • Mistrz zamieszania17 lip 2016, 20:00Ministrowie się na niego wściekają, bo wychodzi przed szereg, opowiada o sprawach, które nie leżą w jego kompetencjach. Henryk Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, stał się symbolem chaosu informacyjnego rządu. Ma dużą wiedzę i chętnie...20
 • Wiceministerialny potok słów17 lip 2016, 20:00Warto słuchać wiceministrów, bo to oni sondują różne pomysły rządu. Ale są też i tacy, którzy zwyczajnie wychodzą przed szereg, by pleść androny.22
 • Si vis pacem, para bellum?17 lip 2016, 20:00Decyzje warszawskiego szczytu NATO są dla Polski i krajów bałtyckich korzystne, ale nie wybiegają poza wcześniejsze ustalenia i oczekiwania uczestników. Najbardziej zwraca jednak uwagę deklaracja polskiego ministra obrony zwiększenia wydatków na...23
 • Skazani bez wyroku17 lip 2016, 20:00Nawet 150 polskich ojców rocznie pada ofiarą niesłusznego oskarżenia o pedofilię. To często efekt zemsty eksżony albo fałszywe działo wytoczone w trakcie sprawy rozwodowej.24
 • Dorośli, którzy boją się dzieci17 lip 2016, 20:00Pedofobia jest szalenie szkodliwą odpowiedzią na pedofilię. Powoduje, że rodzice mają mniejszy kontakt ze swoimi dziećmi – mówi Cosimo Schinaia, włoski psychiatra i psychoanalityk, autor książki „Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila”.25
 • Dzieciom trudno się wraca17 lip 2016, 20:00Brexit i ksenofobiczne hasła pod adresem Polaków na Wyspach Brytyjskich mogą sprawić, że część naszej emigracji będzie rozważać możliwość powrotu do kraju. Doświadczenia tych, którzy już wrócili, pokazują, że to nie będzie łatwe. Zwłaszcza dla...28
 • Technologia pomocą dla firm17 lip 2016, 20:00Sterta papieru w okienku i przedsiębiorca czekający na urzędnika – te obrazki odchodzą do lamusa. Wszystko dzięki e-usługom, które pomogą firmom szybciej załatwić to wszystko, na co przez lata traciły masę czasu.31
 • Powrót pokolenia JP217 lip 2016, 20:00Wierzą nieco rzadziej, ale coraz mocniej. Tak według najnowszych badań zmienia się religijność młodych Polaków od śmierci Jana Pawła II. „Pokolenie JP2” zatem istnieje, choć jest inne, niż 11 lat temu przewidywali socjologowie.32
 • Przywrócić egzaminy wstępne17 lip 2016, 20:00Przeczytałam rozmowę z prof. Andrzejem Waśkiewiczem, dyrektorem Instytutu Socjologii UW, w której wyjaśniał przyczyny wprowadzenia egzaminów wstępnych na studia. W pełni podzielam jego zdanie. Od kilkunastu lat uczę studentów dziennikarstwa i mam...34
 • Drużyna Nawałki coraz bardziej złota17 lip 2016, 20:00Bariera została przełamana. Europejskie kluby przestały traktować polskich piłkarzy jak zawodników trzeciej kategorii. Po udanym Euro największe kluby są w stanie zapłacić za Biało-Czerwonych najwyższe stawki.36
 • Podróż do natury17 lip 2016, 20:00W wakacyjnym cyklu „Wprost” „Polska na lato” tym razem czas na naturę. Podpowiadamy dziesięć unikatowych pod względem przyrodniczym miejsc, które udowodnią, że Polska jest najpiękniejsza.40
 • Dieta z zasadami17 lip 2016, 20:00Zakochało się w niej pół Hollywood na czele z Gwyneth Paltrow, Kirsten Dunst i Jennifer Aniston. Oprócz utraty wagi ten styl jedzenia obiecuje więcej zdrowia, witalności i dobrego humoru. Jaka jest tajemnica sukcesu diety zasadowej?43
 • Szukając auta idealnego17 lip 2016, 20:00Wybór nowego samochodu to niełatwa sprawa. Wszyscy chcielibyśmy mieć auto na każdą okazję.44
 • Pięć rad, jak rozmawiać z nastolatkiem17 lip 2016, 20:00Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci…? Jeśli ktoś nie przeszedł przez bunt nastolatka, to nawet nie wie, jak duży jest ten kłopot. Joanna Żewakowska, psycholog z Kliniki PsychoMedic, podpowiada, jak go przetrwać.46
 • Raport o zdrowiu kobiety. Polka pod presją17 lip 2016, 21:09Rozpoczynamy cykl artykułów o zdrowiu Polaków, które ma kluczowe znaczenie dla dobrego i szczęśliwego życia. Pierwszy – o kondycji Polek: zdrowiu psychicznym i najczęściej trapiących je schorzeniach.48
 • Z ręką na sercu17 lip 2016, 20:00Choroby układu krążenia zabijają aż 50 proc. Polek. To dwukrotnie więcej niż wszystkie choroby nowotworowe. Kobiety chorują na serce głównie po menopauzie – mówi dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz z Instytutu Kardiologii w warszawskim Aninie.51
 • Cichy zabójca17 lip 2016, 20:00W Polsce na raka jajnika umiera o 15 proc. więcej kobiet niż średnio w innych krajach Unii. To jeden z trudniejszych do wykrycia nowotworów.52
 • Tarczyca, kobiecy problem17 lip 2016, 20:00Schorzenia tarczycy należą do najczęstszych problemów endokrynologicznych. Guzki tego organu stwierdza się u ponad połowy dorosłych Polek, coraz częściej też rozpoznajemy zaburzenia hormonalne, zwłaszcza niedoczynność.53
 • Wstydliwy problem17 lip 2016, 20:00Zaparcia stają się już problemem cywilizacyjnym. Szczególnie często skarżą się na nie kobiety.54
 • Spakuj spokój na wakacje17 lip 2016, 20:00Wakacje to czas upragnionego wypoczynku i wyjazdów, często za granicę. Dobrze mieć odpowiednią polisę, czyli taką, która zapewni wygodny i bezstresowy urlop.56
 • Najbardziej zabójczy i źle rokujący17 lip 2016, 20:00Rak płuca jest w Polsce najczęściej diagnozowanym, najbardziej śmiertelnym i źle rokującym typem nowotworu. Pod względem zachorowalności (na 100 tys. mieszkańców) zajmujemy w Europie trzecie miejsce – po Danii i Węgrzech. Na całym świecie rak...58
 • Dzień z życia milionera17 lip 2016, 20:00Wydaje ci się, że codzienne życie ajbogatszych Polaków bardzo różni się od twojego? No to zobacz, czy tak jest rzeczywiście. Sprawdziliśmy, jak żyją, co jedzą i w jakich warunkach pracują najbogatsi ludzie w kraju. Mają za co zaszaleć, ale na...66
 • Matka Theresa17 lip 2016, 20:00Nowa premier Wielkiej Brytanii ma wyprowadzić kraj z UE. Już pierwsze nominacje w rządzie Theresy May wskazują, że Unię czekają ciężkie rozmowy z Brytyjczykami, a Brytyjczyków lżejsza transformacja, niż ich straszono.70
 • (Nie)popularność „Star Treka”17 lip 2016, 20:00Wielkie amerykańskie marki kultury popularnej wcale nie są tak ogólnoświatowe, jak wmawiają nam reklamy.74
 • Bać się czy nie bać17 lip 2016, 20:00Wirus zika dzieli środowisko naukowe. Kilkuset uczonych wezwało do przeniesienia olimpiady z Rio do innego miasta, podczas gdy eksperci WHO uspokajają, że nie ma takiej potrzeby.77
 • Top 10 polskich kryminałów17 lip 2016, 20:00Popularność polskiej prozy kryminalnej w dużym stopniu zasadza się na seriach powieściowych, wcale nie gorszych niż te pisane przez Skandynawów czy Amerykanów. Oto dziesięć najlepszych polskich serii kryminalnych.80
 • Kryminał jest silny jako gatunek17 lip 2016, 20:00Kryminał absorbuje wątki z innych dziedzin i przez to pięknie sprawdza się jako powieść realistyczna – mówi Marcin Wroński, autor cyklu o komisarzu Zydze Maciejewskim.81
 • Podlaska gościnność17 lip 2016, 20:00Ludzie gastronomii są na ogół nieco zblazowani. „Stek? Ribeye? Black angus? Czterotygodniowy? Stary, w zeszłym miesiącu jadłem sześciotygodniowego!”. „Homar? A ile waży? 3 kg? Ten, co to nam zrobił Onufry, to był homar!”. „Szampan? Churchill 2006?...82
 • Przekręcone, pominięte, przemilczane17 lip 2016, 20:00Wątpliwości na temat tego, co tak naprawdę powiedział Barack Obama w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, wywołały w Polsce prawdziwą burzę. I słusznie, bo od tego typu nieporozumień zaczęła się niejedna wojna.84
 • Książki17 lip 2016, 20:00Skóra w której żyję "Skóra” to jedna z najlepszych psychologicznych powieści ostatnich lat i jedna z najbardziej udanych książek w dorobku amerykańskiej noblistki Toni Morrison. Oto na świat przychodzi córka pary Mulatów, nazwana później Bride,...87
 • Muzyka17 lip 2016, 20:00Ameryka z Islandii Kto wie, czy największą zasługą serialu „Vinyl” nie jest równie świetna ścieżka dźwiękowa. Nie tylko komentuje ona kolejne odcinki, ale przede wszystkim prezentuje nowych wykonawców, pozwalających sobie na stylowe wariacje,...88
 • Film - recenzje17 lip 2016, 20:00Odgrzewany popcorn Filmowe ciasteczko z nostalgią. Kilka dekad temu radosna komedia z elementami grozy o grupce nerdów biegających po Nowym Jorku i łapiących duchy w odkurzacze była rewelacyjną rozrywką. Do tego świetna piosenka i jedna z...89
 • Bez przebaczenia17 lip 2016, 20:00Porsche Cayenne GTS O takim samochodzie marzy bardzo wielu. Już sam znaczek budzi emocje. Gdy jeszcze dodamy, że sportowe parametry łączą się z luksusowym wnętrzem, to znamy już powody westchnień. Gdy wypowiadamy słowo Porsche, to przenosimy się w...90
 • Know-How17 lip 2016, 20:00Uber – wzloty i upadki UBER WYCOFUJE SIĘ Z WĘGIER. Powodem jest nowe prawo, które pozwala na zablokowanie przez władze aplikacji i serwisów oferujących nielegalne usługi przewozowe. W komunikacie firma wyjaśniła, że nie jest stanie funkcjonować...91
 • Zbawca z Brukseli17 lip 2016, 20:30Teoretycznie zapowiedź Grzegorza Schetyny o wystawieniu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich można by uznać za zapowiedź wielkiego planu odbudowy Platformy Obywatelskiej. Oto obecny szef partii mówi, że chce, by na czele państwa stanął człowiek...92
 • Kilowaty ze śmieci17 lip 2016, 20:00Świat obrasta śmieciami. Na spalaniu odpadów powstaje cała nowa branża gospodarki, a z tym się wiąże jak zwykle całe mnóstwo gier o rynek.94
 • Energia z odzysku17 lip 2016, 20:00W Rzeszowie powstaje nowoczesna instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Pozwoli ona w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia wytworzyć energię z odpadów komunalnych, które dotychczas trafiały na wysypiska śmieci.96
 • Z cysterny do skrzydła17 lip 2016, 20:00Czy budowa pomp przy torach kolejowych może obniżyć ceny biletów lotniczych? Na Lotnisku Chopina właśnie tak się dzieje. Efekty wkrótce odczujemy w portfelach.98