Topienie Atlantica

Topienie Atlantica

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Topienie Atlantica
Topienie Atlantica
Wracają kontrowersje wokół likwidacji jednej z najbardziej znanych polskich marek. Wycena zadłużenia firmy była mocno zawyżona, wątpliwości jest więcej.

W lipcu 2015 r. do X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Warszawie tymczasowy nadzorca sądowy (TNS) Tycjan Saltarski składa sprawozdanie. Wcześniej przez dwa miesiące badał stan finansów firmy Atlantic, producenta bielizny. Na podstawie jego wyliczeń sąd ma ustalić formę upadłości, jakiej zostanie poddana wielokrotnie wyróżniana i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Według ówczesnych reguł postępowania upadłościowe były prowadzone albo w trybie likwidacji, albo układu. W obu chodzi o to samo – spłatę zadłużenia wierzycielom – ale każda ma inny skutek dla dłużnika. Pierwszy model, jak sama nazwa wskazuje, kończy się dla firmy likwidacją. Wcześniej syndyk sprzedaje jej majątek. W drugiej opcji firma zawiera układ z wierzycielami. Ustalana jest restrukturyzacja zadłużenia, nowy harmonogram spłaty etc. Firma nadal funkcjonuje, pod nadzorem sądu, i po spłaceniu wierzycieli pozostaje na rynku.

Radykalne różnice

W sprawozdaniu z lipca 2015 r. Saltarski wycenia zadłużenie firmy Atlantic na ok. 83 mln zł. Kwota ta jest radykalnie inna niż ta opracowana przez księgowych Atlantica. Ci wyliczyli, że zobowiązania spółki są o 26 mln zł mniejsze i wynoszą ok. 57 mln zł. To dlatego prawnicy firmy proszą sąd o powołanie niezależnego biegłego do wyceny zobowiązań. Sąd potrzebuje jedynie dziesięć minut, by wniosek odrzucić. Miesiąc później jest już po sprawie. Pod koniec sierpnia 2015 r. sędziowie decydują, że Atlantic zostanie poddany likwidacji. Syndykiem zostaje Saltarski. Rok później w sporządzonej liście wierzytelności zanotuje, że wierzyciele zgłosili się do niego po około… 57 mln zł długu, czyli tyle, ile wynosiły wyliczenia Atlantica. Prezes spółki Wojciech Morawski nie ma wątpliwości, że zawyżenie wyliczeń przez Saltarskiego zamknęło drogę do upadłości układowej, a tym samym możliwości pozostania na rynku. – Podkreślam, że zdecydowana część naszych wierzycieli była zainteresowana układem – mówi Morawski. Zapytaliśmy Saltarskiego, z czego wynika różnica w jego wyliczeniach. „Nie wszyscy wierzyciele zgłaszają do postępowania upadłościowego swoje wierzytelności, zatem suma listy wierzytelności nie jest tożsama z zapisami w księgach. Ponadto część zgłoszonych wierzytelności z różnych względów nie została uznana” – napisał nam w e-mailu. Morawski twierdzi co innego. – Lista wierzycieli i ich długów sporządzona przez nas w 2015 r., i przez syndyka rok później, jest tożsama. Pytanie, skąd wziął kwoty, które przedstawił sądowi w 2015 r. – zastanawia się prezes.

To profesjonalista

Sąd okręgowy broni działań Saltarskiego, którego wcześniej ustanowił tymczasowym nadzorcą sądowym: „Osoba powołana na tymczasowego nadzorcę sądowego jest profesjonalistą oraz posiada wymaganą wiedzę specjalistyczną z zakresu szacunkowej wyceny przedsiębiorstw w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości” – napisała nam Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. W e-mailu czytamy dalej, że „rozbieżności między twierdzeniami strony (dłużnika), składanymi dowodami, wstępną wyceną dokonaną przez tymczasowego nadzorcę sądowego oraz wyceną dokonaną po ogłoszeniu upadłości są naturalne i występują w każdym postępowaniu”. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku rozbieżności pomiędzy oceną zadłużenia, którą Saltarski przygotował jako tymczasowy nadzorca, a wyceną zgłoszonych mu jako syndykowi wierzytelności wyniosła przeszło 50 proc. Prawnicy Atlantica wnieśli zażalenia zarówno na ogłoszoną przez sąd upadłość spółki, jak i na fakt, że sąd nie powołał biegłego. Obie skargi zostały odrzucone.

Zwłoka czy siła wyższa

Kłopoty firmy rozpoczęły się w 2014 r. wraz z wybuchem konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. To do tych krajów trafiało 60 proc. asortymentu spółki. Po wybuchu wojny rynek ukraiński zapadł się ze względu na gwałtowny wzrost kursu dolara, a w związku z nałożonymi na Rosję sankcjami gospodarczymi spółka nie mogła sprzedawać swoich produktów także do tego kraju. Atlantic rozpoczyna działania restrukturyzacyjne. Udziałowcy dokonują pożyczek i poręczeń z majątku osobistego na kwotę 15 mln zł. To jednak nie wystarcza. Spółka ma coraz poważniejsze problemy finansowe. Zalega ze spłatą raty leasingu. Bank BNP Paribas wypowiada jej umowę, domagając się spłaty nie tylko zaległej raty, ale też dodatkowych zobowiązań. Wypowiedzenie ma jeszcze jedną konsekwencję, firma musi odprowadzić do urzędu skarbowego blisko 5 mln zł. Atlantic występuje do fiskusa o odroczenie, ale ten rozpoczyna egzekucję podatku bez względu na okoliczności. I to jest moment przełomowy, który otworzył drogę do upadłości spółki, ale zdaniem jej zarządu bank wypowiedział umowę bezskutecznie i ta wciąż obowiązuje. To dlatego, że wypowiedzenia umowy dokonano z powołaniem się na zwłokę w płatności. Tyle że zgodnie z prawną definicją „zwłoka” oznacza opóźnienie w płatności zawinione przez płatnika. Prawnicy Atlantica przekonują, że ta sytuacja nie dotyczy spółki, bo o opóźnieniu w zapłacie zadecydował konflikt militarny na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Zwracają uwagę, że skuteczności wypowiedzenia umowy nie zbadał też syndyk Saltarski.

Wbrew logice

We wniosku o zatrzymanie likwidacji masy upadłości skierowanym w listopadzie do warszawskiego sądu kancelaria Staroń & Partners wskazuje, że syndyk wykazał się rażącym brakiem staranności. „Dotychczasowe prowadzenie przez Syndyka likwidacji majątku upadłego w sposób sprzeczny z przepisami, z zasadami logiki oraz uszczuplając zaspokojenie wierzycieli innych niż bank, nie uzasadnia prowadzenia w ten sposób postępowania w ciągu dalszym” – można przeczytać w piśmie, które otrzymał sędzia Cezary Zalewski. Zwracają uwagę, że w sytuacji, w której uznano by, że bank wypowiedział umowę nieskutecznie, faktyczne zadłużenie spółki spadłoby do poziomu ok. 33,5 mln. To oznacza, że byłoby niższe o 50 mln zł od pierwszej wyceny zadłużenia, którą Saltarski przeprowadził w lipcu 2015 r. Tak (w pewnym skrócie) wyglądają kulisy likwidacji polskiej marki z ponaddwudziestoletnią tradycją. Firmy, która zatrudniała 400 osób, była rozpoznawalna nie tylko w kraju i skutecznie konkurowała z markami zagranicznymi. Atlantic przed miesiącem złożył do sądu wniosek o zmianę sposobu przeprowadzenia upadłości – z likwidacji na rozwiązanie układowe. Gdyby sąd przychylił się do ich propozycji, marka miałaby szansę powrócić na rynek.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

SPROSTOWANIE

W artykule autorstwa red. Artura Grabek pod tytułem „Topienie Atlantica” opublikowanym w dniu 25.12.2016 (na stronie internetowej) oraz na str. 68-69 papierowej wersji „Wprost” nr 1/2017 z dnia 8.01.2017 podano nieprawdziwe i niepełne informacje wymagające sprostowania tj:

 1. Nieprawdą jest, że T.Saltarski wycenił zadłużenie ATLANTIC na ok. 83 mln zł. W/w. podał 65 mln jako długi Atlantic z ksiąg na 30.06.2015 oraz 18 mln jako nieujęte w księgach.
 2. Wzmianka o kwocie 57 mln zł wraz z komentarzem „wycena zobowiązań ATLANTIC S.A. z 11.08.2015 wg Atlantic S.A.” zawiera nieprawdziwą informację. Podany stan nie dotyczy zobowiązań na dzień 11.08.2015.
 3. Sugestie o zbieżności długów na liście z wyliczeniami Atlantic wprowadzają w błąd. Wyliczenia z Atlantic z 11.08.2015 dotyczą stanu na dzień 28.05.2015 i nie obejmują zobowiązań do dnia ogłoszenia upadłości. Nie mogą zatem być zestawiane z danymi z listy wierzytelności.
 4.  Nieprawdą jest, że kwota 57 mln podana przez ATLANTIC miałyby określać stan na 11.08.2015. W dniu 5.08.2015 ATLANTIC zgłosiła, że jej długi określone na ok.65 mln zostały zaniżone o ok. 6,5mln. Zł.
 5. Artykuł zawiera jednostronną relację i nie zawiera komentarza Syndyka do twierdzeń prawników Atlantic. Syndyk zadał istnienie i wysokość długów na liście, a Atlantic nie zaskarżyła listy do Sędziego-komisarza.

Tycjan Saltarski

Więcej możesz przeczytać w 1/2017 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 10

Spis treści tygodnika Wprost nr 1/2017 (1768)

 • Dwa pytania do Polaka 25 gru 2016, 20:00 Czego sobie życzyć, co miałoby się wydarzyć w naszym kraju, zanim ostatnie uderzenie zegara obwieści koniec 2017 r.? Niestety grudzień 2016 r. nie pierwszy raz w naszej historii okazał się miesiącem konfliktów. Czy da się tego uniknąć? A może spróbujmy spojrzeć na politykę z... 4
 • Niedyskrecje parlamentarne 25 gru 2016, 20:00 ŁASKA PREZESA PIS NA PSTRYM KONIU JEŹDZI. Doświadczył tego marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który w ubiegłym tygodniu wykluczył z obrad Michała Szczerbę, co wywołało kryzys parlamentarny. Otóż marszałek chciał zażegnać konflikt... 8
 • Obraz tygodnia 25 gru 2016, 20:00 5 mln dol. kosztuje emisja 30-sekundowego spotu przy lutowej transmisji z Super Bowl. Telewizja Fox wyprzedała już ok. 90 proc. czasu reklamowego Wygrany Karol Tendera – były więzień Oświęcimia zmusił niemiecką telewizję ZDF do... 10
 • Info radar 25 gru 2016, 20:00 Polak walczył do końca Kierowcy w Europie zbierają pieniądze dla rodziny polskiego tirowca Łukasza Urbana, który próbował zapobiec zamachowi terrorystycznemu w Berlinie. Akcję w internecie zainicjował Brytyjczyk David Duncan, namawiając... 12
 • Lewo Prawo 25 gru 2016, 20:00 Lewo prof. Magdalena Środa filozofka, feministka 2017 – rok Jarosława K. NASTĘPNY ROK UPŁYNIE POD PANOWANIEM JAROSŁAWA K. Jego cień przesłania całą Polskę, tę obecną, tę przeszłą (bo Jarosław K. potrafi kształtować historię) i... 16
 • Zdarzyło się jutro 25 gru 2016, 20:00 „Rolnik szuka żony”, „Tiger” homofobów, a opozycja wybiera pizzę. ZARZĄDZONA PRZEZ PO BLOKADA MÓWNICY PRZYPOMNIAŁA NAM DAWNE DOBRE CZASY, kiedy w Sejmie była Samoobrona. Grzegorz Schetyna w roli śp. Andrzeja Leppera nie jest jednak... 20
 • 21 TRENDÓW NA 2017 25 gru 2016, 20:00 Jaki będzie rozpoczynający się rok? Co będzie na topie? O czym będzie się mówiło? I kto będzie miał największy wpływ na rzeczywistość? „Wprost” przewiduje najważniejsze trendy 2017 r. 22
 • STYL ŻYCIA. TO BĘDZIE MODNE 25 gru 2016, 20:00 Moda na wygodę Najbardziej pożądany ciuch 2017 r.? Zwykły biały T-shirt z napisem „We should all be feminist” Diora. Wpisuje się to w tendencję do upraszczania mody, nie tylko ulicznej, ale i tej z górnej półki. Sportowe ciuchy... 24
 • SŁOWA. O TYM BĘDZIE GŁOŚNO 25 gru 2016, 20:00 Postprawda Na trzy dni przed wyborami w USA tamtejsze media społecznościowe obiegła wiadomość o śmierci agenta FBI prowadzącego dochodzenie w sprawie Hillary Clinton. Artykuł rozszedł się po Facebooku z prędkością błyskawicy, a... 26
 • PiS robi papierowy zamach stanu 25 gru 2016, 20:00 Jarosław Kaczyński nie ma się dokąd wycofać z polityki, ale widać po nim znużenie. Szuka momentu, który mógłby być dla niego symbolicznym zwieńczeniem. Musi znaleźć formułę zakończenia swojej aktywności – mówi prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog. 28
 • Prof. Staniszkis dla „Wprost”: PiS robi papierowy zamach stanu 27 gru 2016, 21:32 – Jarosław Kaczyński nie ma się dokąd wycofać z polityki, ale widać po nim znużenie. Szuka momentu, który mógłby być dla niego symbolicznym zwieńczeniem. Musi znaleźć formułę zakończenia swojej aktywności – mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog. 28
 • Sejm – kto wygrał, kto przegrał 25 gru 2016, 20:00 Andrzej Duda, opozycja, a może PiS? „Wprost” sprawdza, kto zyskał, a kto stracił na ostatniej wojnie parlamentarnej. 32
 • Waszczykowski: Chcę się ułożyć z Białorusią 25 gru 2016, 20:00 Z Witoldem Waszczykowskim, ministrem spraw zagranicznych, rozmawiali: Eliza Olczyk, Jakub Mielnik 34
 • Waszczykowski: Nie chcę grać z Białorusinami. Chcę się z nimi ułożyć 27 gru 2016, 9:51 Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w rozmowie z Elizą Olczyk i Jakubem Mielnikiem mówił m.in. o relacjach Polski z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, a także o pomysłach na zakończenie kryzysu migracyjnego. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział również, że... 34
 • Postawmy na Paryż 25 gru 2016, 20:00 MARCIN OCIEPA Brexit zmienia w polskiej polityce europejskiej niemal wszystko. Wielka Brytania była jedynym państwem członkowskim UE na Zachodzie, który podzielał nasz dystans do pogłębiania integracji europejskiej kosztem suwerenności... 38
 • Wojen ciąg dalszy 25 gru 2016, 20:00 Konflikty będą trwać, bo nie da się wiele zrobić bez wywołania wojny między głównymi graczami – mówi Scott Stewart, ekspert instytutu Stratfor. 40
 • Szopka polska 25 gru 2016, 20:00 CHÓR KIBICÓW „BLACHA”: Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała... LICZNE KRZYKI Z ŁAW POSELSKICH: Nie! Nie! Zamknąć te durne japy! CHÓR KIBICÓW „BLACHA”: Ale że o co w sensie chodzi, cholerka?... 45
 • Wróżbici. Rynek na przyszłość 25 gru 2016, 20:00 Początek nowego roku to dla wróżbitów i astrologów czas żniw. Polacy chcą wiedzieć, co ich czeka w przyszłości. I są gotowi słono za to zapłacić. 48
 • Warto być psychopatą 25 gru 2016, 20:00 Odkrycie w sobie psychopatycznych cech pomoże ci odnieść sukces w życiu – przekonuje dr Kevin Dutton, psycholog społeczny. 52
 • 2016 pełen zakrętów 25 gru 2016, 20:00 Mijający rok w gospodarce obfitował w ostre zakręty i niespodziewane zwroty. Pod względem proponowanych zmian to najbardziej intensywny rok w ostatnim dziesięcioleciu: od pomysłów na uproszczenie podatków przez nowe podatki dla sklepów i... 56
 • Jestem dobrze poinformowanym optymistą 25 gru 2016, 20:00 W Polsce powinno być 5-6 dużych grup bankowych. W warunkach niskich stóp procentowych małe banki nie mają szans przetrwać – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. 58
 • Mamy wypełniać luki 25 gru 2016, 20:00 Nie mamy ambicji, żeby zarządzać gospodarką, bo centralizm w gospodarce przerabialiśmy już w PRL – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. 61
 • Nowa strategia dla Polski 25 gru 2016, 20:00 Przedstawiciele świata biznesu, ekonomii, polityki i organizacji pozarządowych, zrzeszeni w ramach Forum dla Wolności i Rozwoju, opracowali dla rządzących strategię rozwoju kraju. 62
 • Rekordy w przestworzach 25 gru 2016, 20:00 Rok 2016 był rekordowy dla Lotniska Chopina i naszego narodowego przewoźnika, co pozwala snuć kolejne dobre prognozy. 64
 • Prognozy na jutro 25 gru 2016, 20:00 Autonomiczne auta, rozwój chmur obliczeniowych i koniec dominacji Apple’a – to przyniósł rok 2016. Co da kolejny? 65
 • Świetny rok dla hotelarzy 25 gru 2016, 20:00 W 2016 r. polscy hotelarze udzielą ok. 80 mln noclegów. Tak dobre wyniki oznaczają szansę dla inwestorów. 66
 • Hossa bessa 25 gru 2016, 20:00 Łapać pirata Zygmunt Solorz-Żak nie zna litości. Nawet dwa lata pozbawienia wolności grożą pewnemu 30-latkowi z Nysy, który na początku grudnia transmitował na Facebooku galę sztuk walki KSW 37. Można było ją obejrzeć legalnie,... 67
 • Topienie Atlantica 25 gru 2016, 21:00 Wracają kontrowersje wokół likwidacji jednej z najbardziej znanych polskich marek. Wycena zadłużenia firmy była mocno zawyżona, wątpliwości jest więcej. 68
 • Polski skarb na Pacyfiku 25 gru 2016, 20:00 Polska jako jedno z kilkunastu państw na świecie posiada na Pacyfiku działkę. Ma ona wielkość jednej czwartej naszego kraju i kryją się na niej skarby warte nawet 130 mld dolarów. 70
 • Regiony ponad podziałami 25 gru 2016, 20:00 Relacje polsko-rosyjskie i polsko-litewskie bywają skomplikowane na szczeblu wielkiej polityki. Samorządy na obszarach przygranicznych dogadują się bez problemu. 72
 • O dwóch takich, co skusili Amazona 25 gru 2016, 20:00 Dwaj Polacy stworzyli technologię, która zamienia tekst w mowę. Dziś to motor napędowy biznesu giganta z USA. 74
 • Know How 25 gru 2016, 20:00 Watson w samochodzie IBM i Grupa BMW ruszyły ze wspólnym projektem badawczym, który ma przenieść sztuczną inteligencję do samochodu. Słynny superkomputer IBM Watson zostanie zamontowany w czterech hybrydowych samochodach sportowych BMW i8.... 76
 • Rok pod napięciem 25 gru 2016, 20:00 Nowe strategie, inwestycje w dodatkowe moce, elektromobilność i integracja z sektorem węgla to obszary, na których skupiały się działania grup energetycznych w 2016 r. 78
 • Kierunek: innowacje 25 gru 2016, 20:00 W 2016 r. Grupa Enea zmieniła strategię, kontynuuje inwestycje i buduje innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. 82
 • Orientacja na klienta 25 gru 2016, 20:00 Nasza oferta ma być jak menu w dobrej restauracji. Niekoniecznie bogate, ale z potrawami dobrej jakości – mówi Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny. 84
 • Oszczędzanie z Energią 25 gru 2016, 20:00 Nasi klienci zyskiwali i zyskują wymierne oszczędności, a to przekłada się na poprawę ich konkurencyjności – twierdzi Wojciech Pomykała, prezes zarządu Energia dla Firm SA. 85
 • Targi na światowym poziomie 25 gru 2016, 20:00 Targi Kielce mają już 30 proc. udziału w polskim rynku wystawienniczym – mówi Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targi Kielce. 86
 • Wywarzony biznes 25 gru 2016, 20:00 Warzenie prawdziwego piwa jest bardziej sztuką niż procesem produkcyjnym – opowiada Tomasz Sulewski, współwłaściciel Browaru Sulewski. 88
 • Odpowiedzialne piękno 25 gru 2016, 20:00 Z czym może się kojarzyć firma kosmetyczna? Ta, o której mowa, na pewno z... samolotem napędzanym energią słoneczną i innymi pomysłami jej szefów. Poznajcie markę Clarins. 89
 • Warszawa ma najlepszy salon biznesowy na świecie 25 gru 2016, 20:00 Preludium Executive Lounge na Lotnisku Chopina to najlepszy salon biznesowy na świecie w kategorii Best Business Facilities – uznali klienci programu Priority Pass. 90
 • Sylwester „nie z tej epoki” z dala od miejskiego zgiełku 25 gru 2016, 20:00 „Jaki Nowy Rok, taki cały rok” – mówi polskie przysłowie. Dlatego każdy chce spędzić sylwestra w wyjątkowy sposób. Huczne przyjęcia w restauracjach, imprezy w klubach czy wizyty u znajomych. A co, jeśli chcemy, aby nadchodzący rok był pełen spokoju i harmonii? 92
 • Tabletka niezgody 25 gru 2016, 20:00 Antykoncepcyjna „pigułka po” ma być w Polsce wycofana z wolnej sprzedaży i wydawana na receptę. Od 14 grudnia tabletka awaryjna jest dostępna bez recepty na konserwatywnej Malcie. 94
 • Król szpiegów 25 gru 2016, 20:00 Wpływowe Niemki uwielbiały jego czar osobisty, ułańską fantazję i pieniądze. Dzięki temu rotmistrz Jerzy Sosnowski stworzył jedną z największych siatek szpiegowskich Polski międzywojennej. 96
 • Alexander McQueen Bestia, która tworzyła piękno 25 gru 2016, 20:00 Biografia słynnego projektanta pokazuje, jaki mrok potrafi skrywać blichtr świata mody. 100
 • Hity i kity, czyli oceniamy rok 2016 w kulturze 25 gru 2016, 20:00 Popkultura – OCENIA Kamil Śmiałkowski HITY Gwiezdne historie Twórcy „Łotra 1” doskonale uchwycili ducha kultowego filmu sprzed 40 lat. A przy tym pamiętali, że jego widzowie trochę przez ten czas podrośli. Seriale Netflixa... 104
 • Hirek Wrona: To się państwu spodoba 25 gru 2016, 20:00 CZEGO SŁUCHAM? TO ZALEŻY, CO ROBIĘ. Lubię tak zwane „christmasy”, ale funkowe. Rzadko u nas je słychać, a szkoda. Trzy lata temu odkryłem Jamesa Browna z funkowymi przebojami świątecznymi. To jest coś wielkiego! Mam też ostatnio fazę sentymentalną, odkurzyłem Milesa Davisa z... 108
 • Wydarzenie tygodnia 25 gru 2016, 20:00 Poeta za kółkiem Tytułowe „Paterson” to miasteczko pod Nowym Jorkiem. Ale i jego mieszkaniec o tym samym nazwisku. Kierowca autobusu, a jednocześnie artysta, nieustannie układający w myślach kolejne strofy „obserwacyjnych” wierszy.... 110
 • Berlin się nie boi 25 gru 2016, 20:00 EWA WANAT Pewnie nadal Pani nie zmieni zdania, żeby przyjmować »uchodźców« od Syrii po Pakistan” – napisał do mnie na FB jeden z polskich komentatorów. Nie, nie zmienię zdania. Miliony ludzi uciekających przed wojną i... 114