Wyciszyć emocje

Wyciszyć emocje

Dzieci, rodzice
Dzieci, rodzice / Źródło: Fotolia / jolopes
Dziecko z problemami emocjonalnymi może liczyć na pomoc szkoły i specjalistów. O ile rodzic zechce z niej skorzystać.

Jurek poszedł do szkoły jako sześciolatek z wyboru rodziców. Był zdolny, inteligentny i dobrze wychowany, ale czasami tracił nad sobą kontrolę. Na kartkówce wpadł w furię i przewrócił ławkę, bo nie usłyszał pytania. Gdy ktoś mu dokuczył, samowolnie opuszczał klasę, trzaskając drzwiami. Uderzył nawet koleżankę w twarz. Rodzice Jurka nie uznali za stosowne poszukać pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wyglądało to tak, jakby nie chcieli przyjąć do wiadomości, że ich syn ma problemy emocjonalne. Za jego zachowanie obwiniali innych uczniów. – Często rodzice wstydzą się, że dziecko ma problemy, i nie posyłają go do klasy integracyjnej albo nie pokazują wychowawcy orzeczenia o dysfunkcji.

A przecież nie ma powodu do wstydu. Większość zdiagnozowanych u uczniów problemów natury emocjonalnej nie ma związku z inteligencją – zauważa Iwona Siudalska, polonistka i pedagog z 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci z problemami. Z jej doświadczeń wynika, że zachowanie Jurka wskazywałoby na zespół Aspergera, który charakteryzuje się trudnościami w akceptowaniu zmian i funkcjonowania w grupie. Jeśli opiekun dziecka nie zareaguje w odpowiednim czasie, frustracja przemienia się w agresję. Dlatego Siudalska nie ma wątpliwości, że gdyby od początku zdiagnozowano problem i podjęto odpowiednie środki zaradcze (klasa integracyjna, terapia, zachowanie nauczyciela, które mogłoby zapobiegać wybuchom agresji ucznia), oszczędzono by chłopcu wielu stresów. – Jeśli nauczyciel zna problem, będzie obserwować dziecko, monitorować sytuację. I przede wszystkim pilnować, aby nie doszło do eskalacji negatywnych emocji – twierdzi Siudalska.

Indywidualne potrzeby

Zespół Aspergera to obecnie jedna z najczęściej diagnozowanych dysfunkcji. Ale lista problemów, z którymi uczniowie trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznych, jest długa: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, fobia szkolna, fobia rówieśnicza itd. Dzieci z orzeczeniami o dysfunkcji trafiają głównie do klas integracyjnych. Pierwsze takie klasy powstały w Polsce w 1990 r. i z roku na rok ich liczba rośnie. Są niewielkie, liczą przeciętnie 15 uczniów. Może do niej uczęszczać nie więcej niż pięciu uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasą opiekuje się dwóch nauczycieli – przedmiotowy

i wspomagający. Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Na tej podstawie nauczyciel np. dzieli materiał na mniejsze partie, ustala z uczniem, że nie będzie pytany w obecności innych dzieci itp. Gdy Iwona Siudalska 20 lat temu zaczynała pracę w szkole, dzieci z problemami z dostosowaniem się do życia społecznego były rzadkością. Dziś w każdym roczniku spotyka nastolatków z problemami diagnozowanymi przez poradnie psychologiczne. Nie oznacza to jednak, że dysfunkcjonalności to problem wyłącznie naszych czasów. Bo jak zauważa Anna Łoś, terapeuta pedagogiczny w jednym z warszawskich zespołów szkół średnich, takie problemy istniały zawsze, tylko dawniej dzieci trafiały do szkół specjalnych, gdzie nie miały kontaktu z bezproblemowymi rówieśnikami. – W naszym zespole szkół mamy pełen przekrój problemów. Począwszy od niepełnosprawności ruchowej, przez intelektualną w stopniu lekkim, autyzm, na fobii szkolnej skończywszy. W roku szkolnym 2016/2017 aż 19 osób w szkole było objętych nauczaniem indywidualnym. To dzieci, które nie odnajdują się w klasie, nie przestrzegają obowiązujących norm. Na przykład na lekcji nie mogą usiedzieć w ławce, wstają, chodzą, mówią na głos, wychodzą z klasy, kiedy chcą. Gdy nie ma żadnego orzeczenia, kierujemy rodziców do poradni, aby starali się o nauczanie indywidualne – opowiada terapeutka. Niestety, nie wszyscy rodzice decydują się na wizytę w poradni, bojąc się reakcji otoczenia. Tymczasem brak konkretnych działań rodziców powoduje, że pozostawionesamo sobie dziecko frustruje się, a niepowodzenia tylko je do szkoły zniechęcają.

Szkoła pomoże

W zależności od rodzaju niepełnosprawności są różne formy wsparcia ze strony szkoły. Wynikają z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zobowiązuje ono wszystkie publiczne placówki szkolne i przedszkolne do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Tymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi mogą być: niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia komunikacji językowej, choroba przewlekła, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, niepowodzenia edukacyjne, zaniedbania środowiskowe, trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi, a także... szczególne uzdolnienia.

Pomoc ma polegać na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Udzielana jest w trakcie codziennej pracy z uczniem w klasach terapeutycznych, na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych czy związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztatów, porad i konsultacji. Na co jeszcze może liczyć rodzic dziecka z orzeczeniem o dysfunkcji? Na dwie godziny tygodniowo dodatkowych zajęć specjalistycznych z terapeutami, w zależności od potrzeb na przykład korekcyjno-kompensacyjnych czy wyrównawczych. Dzieci mogą być też skierowane na pozaszkolne zajęcia. W starszych klasach szkoła pomaga w znalezieniu kolejnej szkoły lub placówki dziennego pobytu. A kiedy nastolatki kończą naukę, mogą liczyć na doradztwo zawodowe dostosowane do ich potrzeb. – Mamy uczniów, którzy dzięki wsparciu świetnie sobie radzą po skończeniu nauki. Mój były uczeń z aspergerem poinformował mnie ostatnio, że dostał pracę w banku – mówi Anna Łoś. Warto pamiętać, że wiele dysfunkcji wcale nie uniemożliwia normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a nawet osiągnięcia sukcesu. Świadczy o tym choćby historia jednego z polityków, który mimo zdiagnozowanego zespołu Aspergera zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych i został posłem na Sejm. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 35/2017
Więcej możesz przeczytać w 35/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 35/2017 (1800)

 • „Wprost” – tygodnik opinii i dyskusji 27 sie 2017, 20:00 Lewica, prawica, środek, „Wprost” – tak zatytułowałem swój pierwszy tekst w roli pełniącego obowiązki redaktora naczelnego. Chodziło o to, aby nie opowiadając się z góry po żadnej stronie sceny politycznej, chwalić to, co dobre, ganić to, co złe oraz inicjować dyskusje, bo... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 27 sie 2017, 20:00 BORYS BUDKA CHCE ZASTĄPIĆ GRZEGORZA SCHETYNĘ na stanowisku lidera PO. Mówi się o tym nie tylko w PiS, ale również w Platformie Obywatelskiej. Ostatnio wiceprzewodniczący PO udzielił głośnego wywiadu niemieckiemu dziennikowi „Zeit... 6
 • Obraz tygodnia 27 sie 2017, 20:00 53% Polaków uznaje treści publikowane na portalach społecznościowych za prawdziwe, choć 20 proc. informacji pojawiających się w internecie piszą boty, czyli zaprogramowane roboty udające człowieka Wygrany Tomasz Marczyński dotąd... 8
 • Nie upolityczniajcie nawałnicy 27 sie 2017, 20:00 Potrzebujemy spokoju. Ludzie zaczęli pękać, przydadzą nam się psycholodzy, ale nie polityka – mówi sołtys Rytla Łukasz Ossowski. Od nawałnicy minęły dwa tygodnie. Co się teraz u państwa dzieje? Prawie w całym Rytlu mamy prąd.... 10
 • Inforadar 27 sie 2017, 20:00 Wojna pluszaków WYGLĄDA NA TO, ŻE BĘDZIEMY MIELI PIERWSZY POJEDYNEK PLUSZAKÓW. I to nie byle gdzie, bo w branży dyskontów. Od 28 sierpnia Lidl rozpoczyna sprzedaż Lidlaków. To seria pluszowych zabawek, podobna do biedronkowego Gangu... 11
 • Bezpieczna żywność? Chcę wiedzieć! 27 sie 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI OSTATNIO ZACZĄŁEM ŚLEDZIĆ, CZY ŻYWNOŚĆ TRAFIAJĄCA NA TALERZE MOJEJ RODZINY MIAŁA KONTAKT Z GLIFOSATEM, np. kasza gryczana. Glifosat to podstawowy składnik herbicydów wynaleziony przez Monsanto na początku lat 70. Zawiera... 11
 • Szkoła polityczna 27 sie 2017, 20:00 Coraz więcej polityków deklaruje, że ich dzieci uczęszczają do szkół publicznych. Wszystko przez presję wyborców. 12
 • Zdarzyło się jutro 27 sie 2017, 20:00 Nadeszła PiS-owska dyktatura. Dyktatura mody. WYSTARCZYŁO, ŻE PREZES ZAŁOŻYŁ śmieszną patriotyczną pelerynę i jej sprzedaż zwiększyła się wielokrotnie. No, jednak dyktator. Choć na razie tylko mody. CHOĆ Z DRUGIEJ STRONY, CZY... 14
 • Śmierć multi-kulti? 27 sie 2017, 20:00 prof. Magdalena Środa, filozofka, feministka WAKACJE TO GORĄCY CZAS NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH MITÓW (POWSTANIE), religijnych symboli (cud na Wisłą), podkoszulek i pamiątek. Nie będę pisała o ONR-owskich marszach, które przypominają toczka w... 15
 • Żeby króliczek nie zdechł 27 sie 2017, 20:00 KIEDY U WŁADZY POJAWIA SIĘ NAD WISŁĄ PRAWICA MADE IN POLAND, rzesza publicystów, blogerów i kawiarnianych polityków oddycha z ulgą. Wystarczy pisać o małych, obrzydliwych ludziach z NSDAPiS, a ma się i radość w sercu, i czytelników... 15
 • Polskie dzieci jedzą śmieci 27 sie 2017, 20:00 Naukowcy i dietetycy biją na alarm: polskie dzieci jedzą coraz gorzej. Jeśli nie zaczniemy walki z naszymi żywieniowymi grzechami, czeka nas plaga otyłości oraz drastyczny wzrost chorych na serce i cukrzycę. 16
 • Wojna o pamięć 27 sie 2017, 20:00 Obchody rocznicy Sierpnia ’80 r. przerodziły się w spór między obozem władzy a opozycją o prawo do dziedzictwa pierwszej Solidarności. 23
 • Krokodyl płacze nad muzułmanką 27 sie 2017, 20:00 EWA WANAT Berlińskie metro. Upał. Tłok. Duszno. Grupa arabskich kobiet szczelnie zawiniętych w czarną materię, widać tylko oczy i kawałek spoconego czoła. Obok towarzyszący im mężczyźni – w koszulkach z krótkimi rękawami. 15 lat... 25
 • Kibicuję PiS-owi 27 sie 2017, 20:00 Pracuję jako kierowca w domu starców. Myślę, że dziennikarstwo stało się zbędne – mówi Maria Wiernikowska, wieloletnia korespondentka wojenna i reporterka. 27
 • Duda to pomysł Kaczyńskiego 27 sie 2017, 20:00 Andrzeja Dudę wymyślił Jarosław Kaczyński. Prezydent powinien o tym pamiętać – mówi Ryszard Czarnecki, europoseł PiS oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. 30
 • Europa bez parasola? 27 sie 2017, 20:00 Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wystąpił ostatnio w roli grabarza NATO. Na łamach wychodzącej w Innsbrucku „Tiroler Tageszeitung” oświadczył, iż: „Jest jasne, że na dłuższą metę nie możemy liczyć na amerykańską... 33
 • Polska osamotniona i okrążona? 27 sie 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Za kilka dni obchodzić będziemy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Historycy tematu definiują wiele powodów naszych niepowodzeń i naszego osamotnienia. Zgadzam się z tymi, którzy za to, co... 34
 • Turystyka ekstremalna z Polskim Busem 27 sie 2017, 20:00 Polskim Busem od roku można podróżować na Ukrainę. Na tej trasie firma zapewnia klientom dodatkowe atrakcje. 37
 • Aborcja wraca do gry 27 sie 2017, 20:00 Zwolennicy i przeciwnicy zakazu aborcji mobilizują się do kolejnej batalii. Tym razem chodzi także o wizję państwa. 40
 • Grillowanie giełdy 27 sie 2017, 20:00 Szefowie NBP i KNF budują dziś niezależny i potężny ośrodek władzy w Polsce. Celem jest kontrola kadrowa spółek i ograniczenie wpływów Mateusza Morawieckiego. W decydującą fazę wkracza bitwa o giełdę. 45
 • Hossa Bessa 27 sie 2017, 20:00 Wyspy z milionem Wracajcie, Polska przyjmie was z otwartymi ramionami”– mówiła premier Szydło w zeszłym roku do Polaków w Wielkiej Brytanii. No i nie posłuchali. Według najnowszych danych brytyjskiego urzędu statystycznego na koniec... 49
 • Katobiznesmeni 27 sie 2017, 20:00 Wierzą w cuda, głoszą Ewangelię, zachęcają pracowników do modlitwy. Chrześcijańscy przedsiębiorcy pokazują, że biznes nie służy tylko do zarabiania. Mówią, że nie mają nic, bo majątek dostali od Boga. 50
 • Kuchnia polskiego Davos 27 sie 2017, 20:00 Zebrać 4 tys. przedsiębiorców, prezesów, dziennikarzy, polityków, prezydentów i ministrów, by przez trzy dni ze sobą porozmawiali. Tak wygląda Krynica od kulis. 54
 • Własny biznes w handlu ma przyszłość 27 sie 2017, 20:00 Praca w handlu zyskuje coraz większy prestiż i dla wielu osób staje się pierwszym wyborem zawodowym. Dzisiaj piszemy o tym, w jaki sposób można zwiększyć swoje szanse w tej branży. 56
 • Marzenia o Austerlitz 27 sie 2017, 20:00 Coraz mniej popularny prezydent Francji potrzebuje sukcesu. Spodziewa się go osiągnąć w walce z przewoźnikami ze wschodniej Europy, znacznie tańszymi i wydajniejszymi niż francuscy. 59
 • Wylęgarnia dżihadystów 27 sie 2017, 20:00 Król Maroka dwoi się i troi, żeby uchronić swój kraj przed wojującym islamem. Być może dlatego jego rodacy są sprawcami większości ostatnich zamachów terrorystycznych w Europie. 62
 • Dzieci chore na cywilizację 27 sie 2017, 20:00 Mała aktywność fizyczna oraz nadmierne korzystanie ze smartfonów, tabletów, komputerów czy odtwarzaczy muzyki to największe cywilizacyjne zagrożenia młodych Polaków. 65
 • Przełom w leczeniu dzieci z SMA 27 sie 2017, 20:00 Do tej pory rodzice małych pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni słyszeli diagnozę: dziecko będzie żyło dwa lata. 67
 • Słoneczna witamina 27 sie 2017, 20:00 Niedobór witaminy D dotyczy 90 proc. populacji Polaków. Należy ją uzupełniać zależnie od wieku i sposobu odżywiania. 68
 • Ważna perspektywa 27 sie 2017, 20:00 Nie warto oszczędzać na okularach dla najmłodszych. Im będą wygodniejsze i im lepszą jakość obrazu będzie miało dziecko, tym chętniej będzie je nosić – mówi Szymon Grygierczyk. 70
 • Wyciszyć emocje 27 sie 2017, 20:00 Dziecko z problemami emocjonalnymi może liczyć na pomoc szkoły i specjalistów. O ile rodzic zechce z niej skorzystać. 72
 • Dobroczynne omega-3 27 sie 2017, 20:00 Ich niedobór może hamować rozwój intelektualny i psychoruchowy dziecka. Dlatego kwasów omega-3 nie może zabraknąć w diecie przedszkolaków i uczniów. 75
 • Kiedy rozpoczęła się ta wojna? 27 sie 2017, 20:00 Jabłonkowo, Tarnów, Szymankowo, Wieluń i wiele innych miejscowości zostało wcześniej niż Westerplatte zaatakowanych przez wojska Hitlera w 1939 r. Dyskutowana jest nie tylko data 1 września, ale i to, czy II wojna światowa w ogóle zaczęła się w Polsce. 76
 • Minister mrocznej prawdy 27 sie 2017, 20:00 Kocham grać bardzo złe postaci – mówi nam odtwórca głównej roli w „Mrocznej wieży” Matthew McConaughey. Poza planem jest idealnym mężem i ojcem. 81
 • Świat bez Głowy 27 sie 2017, 20:00 Sobota, wczesne popołudnie. Koło pierwszej. Ja w mieście. Jest miło i przyjemnie. Telefon – prezes poważnego wydawnictwa: – Słyszałeś już? Janusz Głowacki umarł. 84
 • Król białego szaleństwa 27 sie 2017, 20:00 Przewiózł narkotyki warte 5 mld dolarów. Współpracował z kartelem z Medellín, ale i z FBI. Jego nazwisko pojawiało się na ustach prezydentów USA. Zanim pójdziecie na film z Tomem Cruise’em grającym Barry’ego Seala, poznajcie historię pierwowzoru. 88
 • Cztery w jednym 27 sie 2017, 20:00 W nowym serialu Netflixa „Defenders” spotkają się bohaterowie… czterech innych seriali. 92
 • Wydarzenie 27 sie 2017, 20:00 KSIĄŻKA Lem z tej ziemi To zdumiewające, że książka Wojciecha Orlińskiego jest pierwszą polską biografią Stanisława Lema. Od śmierci pisarza minęło już 11 lat, a mówimy przecież o twórcy książek kultowych, który... 93
 • Koniecznie! 27 sie 2017, 20:00 SZTUKA Z autoportretem przez życie Wystawa Marii Lassnig w Zachęcie to rzecz o życiu artystki dokumentowanym przez autoportrety. Bo malowanie siebie było jej głównym zajęciem. Robiła to na przestrzeni 70 lat, a my dziś widzimy, jak... 94
 • Powyżej średniej 27 sie 2017, 20:00 MUZYKA Ciemne sprawki w ładnym opakowaniu Znakomity i wiekowy już amerykański songwriter obecnie zajmuje się kolekcjonowaniem nagród Grammy za muzykę filmową m.in. dla giganta branży – Pixara. Raz na mniej więcej dekadę wydaje jednak... 95
 • Olga Bończyk: To się państwu spodoba 27 sie 2017, 20:00 KILKA TYGODNI TEMU W WARSZAWSKIEJ KINOTECE WIDZIAŁAM „MĘŻCZYZNĘ IMIENIEM OVE”. To piękna, wzruszająca i zabawna historia o potędze miłości. Tytułowy Ove po stracie żony zamierza popełnić samobójstwo. Im bardziej pragnie to... 97
 • Angela, Jens, perły i... Zbawienie 27 sie 2017, 20:00 Jeden z niemieckich portali ogłosił: „Merkel jak seksbombą”. Żeby było jasne, chodziło o TĘ Merkel, przy czym tekst bynajmniej nie był wcale kpiną. Cóż, dziennikarze pracujący w służbie niemieckiego państwa są przyzwyczajeni do... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany