Zmiana jest dobra, a będzie jeszcze lepsza

Zmiana jest dobra, a będzie jeszcze lepsza

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska / Źródło: Newspix.pl / KONRAD KOCZYWAS / FOTONEWS
Kurtyna opadła – reforma edukacji rusza. Opozycja wytyka błędy, samorządy łkają, a rządzący są dumni z reformy. – Odpowiadamy na obecne wyzwania – mówi „Wprost” Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

Reforma edukacji stała się faktem. Właśnie rozpoczyna się nauka w nowopowstałych klasach siódmych, a w likwidowanych gimnazjach nie ma już pierwszoklasistów. Przeciwnicy tych zmian twierdzą, że niszczy pani polską szkołę.

Im bliżej do rozpoczęcia roku szkolnego, tym mniej było takich głosów. Sondaże pokazują, że reforma ma zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników. Wprowadzając zmiany, dotrzymałam wszystkich obietnic i nie uchybiłam żadnemu terminowi.

Tu raczej chodzi o to, że nowy system skraca o rok jednolity dla wszystkich cykl kształcenia ogólnego. Dziewięć lat, na co składało się sześć szkoły podstawowej i trzy gimnazjum, przekształcono w ośmioletnią podstawówkę.

To nie jest prawda. Od września 2016 r. do obowiązkowej – dla wszystkich sześciolatków – zerówki wprowadziłam elementy edukacyjne, które wcześniej były realizowane w pierwszej klasie. Mam tu na myśli np. naukę czytania czy podstawy matematyki. Zatem rok zerówki plus osiem lat szkoły podstawowej daje nam dziewięcioletni cykl kształcenia ogólnego. To nie jest tylko zmiana programowa. Od 2016 r. sześciolatek w zerówce jest traktowany jak uczeń, również przez system finansowania oświaty. Przysługuje na niego subwencja, taka sama jak na ucznia szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego czy technikum. Wcześniej finansowana była edukacja tylko tych sześciolatków, którzy zasiadali w szkolnych ławkach. Te dzieci, które rodzice zdecydowali się pozostawić w zerówce, nie były wliczane do subwencji oświatowej.

Rodziców, których dzieci właśnie rozpoczynają naukę w zreformowanej szkole, interesują przede wszystkim bezpieczeństwo i jakość kształcenia. Obawy wynikają z tego, że w ośmioletniej szkole podstawowej obok siebie będą funkcjonować siedmioi piętnastolatki. To powrót do zagrożeń znanych z lat 90. ubiegłego wieku. Ówczesne ośmioletnie szkoły podstawowe borykały się problemem fali szkolnej, dlatego szkołę podstawową skrócono do sześciu klas, a starsi uczniowie kontynuowali naukę w nowym typie szkoły, czyli gimnazjum.

Tak wyglądała teoria. W praktyce 60 proc. gimnazjów funkcjonowało w zespołach razem ze szkołami podstawowymi. Podniesiono zatem różnicę wieku uczniów, którzy mijali się ze sobą na korytarzach czy w szatni. Mamy pełną świadomość zagrożeń, jakie występują na terenie szkół i mogą wystąpić w związku z tym, że po reformie w podstawówkach pojawią się dodatkowe dwa roczniki uczniów.

Jak chce pani im zapobiegać?

Przede wszystkim nie pozwoliliśmy na łączenie klas. Klasa siódma ma być naturalną kontynuacją klasy szóstej. Nie jest tak, że np. z trzech klas szóstych zostały utworzone dwie klasy siódme. Dzięki temu otrzymaliśmy małe grupy, średnio 19-osobowe. To ułatwia pracę wychowawcy. Po drugie zmieniamy formułę współpracy szkół z policją. Chodzi tu nie tylko o działania prewencyjne, lecz także o formę kontaktu w przypadku zagrożeń. Szczegóły przedstawię wkrótce na wspólnej konferencji z Komendą Główną Policji. Dyrektorzy szkół zostaną objęci szkoleniami z obszaru bezpieczeństwa, a szkoły wzmocnionym monitoringiem ze strony nadzoru oświatowego. Chcemy, aby w 2019 r. w każdej szkole był etatowy pedagog, dziś jest w co drugiej. Zmieniliśmy także podstawy programowe w ten sposób, aby szkoła – w ramach działań wychowawczych – kształtowała w starszych uczniach postawy opiekuńcze wobec młodszych kolegów.

Skoro jesteśmy przy podstawach programowych. Padają zarzuty, że przenoszą one szkołę do XIX w.

To opinie nieuprawnione. Odpowiadamy na obecne wyzwania. W tym roku naukę według reformowanej podstawy rozpoczynają klasy pierwsze, czwarte i siódme szkół podstawowych, na tym się skupię. W nowym programie edukacji wczesnoszkolnej pojawiają się podstawy programowania, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Kolejna nowość to nauka gry w szachy, która jest świetnym wprowadzeniem do kształtowania kompetencji matematycznych. Na tym etapie nauczania kładziemy też większy nacisk na czytanie – wspólnie, w grupie, na głos. Ma to być odpowiedź na zapaść czytelnictwa wśród młodych ludzi. Nowa klasa czwarta ma tak ułożony program, że obok treści przedmiotowych pojawiają się także zagadnienia, które podpowiadają uczniom, jak się uczyć. To ma być miękkie przejście pomiędzy zintegrowaną edukacją klas 1-3 a typowym nauczaniem przedmiotowym charakterystycznym dla klas starszych. Wiele badań pokazuje, że to właśnie na tym etapie edukacji pojawiają się problemy z nauką. Zależy nam na tym, aby klasa czwarta przestała być czasem, kiedy rodzice muszą zacząć odrabiać lekcje z dziećmi bądź wzywać korepetytora. Dodatkowym wsparciem dla uczniów ma być możliwość kontynuowania roli wychowawcy przez nauczyciela, który opiekował się nimi w klasach 1-3. Wiem, że wiele szkół zdecydowało się na to rozwiązanie. Z kolei program klasy siódmej jest tak skonstruowany, by rozwijać w uczniach zdolność formułowania własnych krytycznych opinii, także w formie pisemnej. Nowy egzamin po szkole podstawowej, a także nowa matura w 2023 r., przy zachowaniu pewnej części testowej, będą w większym niż do tej pory stopniu skupiały się na własnej twórczej pracy ucznia, czyli przygotowania tekstu czy też rozwiązywania konkretnych problemów matematycznych, historycznych czy przyrodniczych. To są kompetencje, których domagają się uczelnie, a także rynek pracy.

Pytanie, czy nauczyciele są przygotowani do tych zmian.

Wszyscy pedagodzy zostali objęci szkoleniami z nowej podstawy programowej. Zmienimy także system doskonalenia zawodowego i oceny pracy pedagogów. Podnosimy także kryteria wejścia do tego zawodu – wydłużając staż nauczycielski i wprowadzając dodatkowy egzamin.

Rynek pracy domaga się większych kompetencji miękkich absolwentów.

Dlatego wpisaliśmy w program, że 20 proc. zajęć ma odbywać się w formule projektu. Na każdym przedmiocie uczniowie, podzieleni w grupy, wspólnie z nauczycielem ustalą zagadnienie czy problem, nad którym będą pracowali, a następnie przedstawią na forum klasy swoje osiągnięcia.

Pytanie, czy będą mieli na to czas? Opinie są takie, że podstawa programowa jest przeładowana treścią.

Zależy mi na tym, aby zmieniło się podejście do podstawy programowej, by nauczyciele traktowali ją jako pewien zbiór kierunkowych haseł, co do formy ich realizacji mają pełną swobodę. Pracujemy nad tym, aby lekcje były coraz bardziej atrakcyjne. Wkrótce wszystkie szkoły zostaną połączone szerokopasmowym internetem. Do 2019 r. wydamy 300 mln zł na wyposażenia szkół w tablice multimedialne. Jest ogromne zainteresowanie szkół tym projektem, który daje nieograniczone możliwości uatrakcyjniania i wzbogacania lekcji.

Ciekawe zajęcia to przede wszystkim lekcje praktyczne, laboratoryjne. Z pracowniami doświadczalnymi jest problem, w zdecydowanej większości szkół ich po prostu nie ma.

To też zmienimy. Liczymy, że jeszcze w tym roku Centrum Nauki Kopernik opracuje dla nas standardy szkolnego laboratorium. Już dziś zapowiadam rządowy program dofinansowywania budowy takich pracowni, chciałabym, aby ruszył w połowie przyszłego roku.

To obietnica kolejnych środków. Obiecywała pani pieniądze dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, część z nich narzeka, że wydała o wiele więcej, niż otrzymała od Ministerstwa Edukacji.

Nie chcę komentować intencji politycznych tych wypowiedzi, odniosę się do faktów. Władze Warszawy mówiły o tym, że w związku z reformą wydadzą 70 mln zł. Do MEN, w związku z działaniami wymuszonymi reformą, zwróciły się o ponad 4 mln zł, otrzymały ok. 3,5 mln zł. Oprócz tego w tym roku Warszawa dostała o 46 mln zł więcej z tytułu subwencji oświatowej na sześciolatka i dodatkowe 17 mln zł jako waloryzację wynagrodzeń nauczycielskich. Gdy to zsumujemy, wyjdzie nam prawie 70 mln zł. W tej kwestii wypowiadał się też prezydent Słupska Robert Biedroń. Z danych systemu informacji oświatowej wynika, że Słupsk w ogóle nie wnioskował o środki z rezerwy celowej na remonty, zakup szkolnych mebli czy wyposażenia świetlic. Podobnych przykładów jest więcej. Mam wrażenie, że niektórzy włodarze chętnie wrzucają do worka reformy wszystkie zwiększone wydatki na edukację, jakie ponoszą w związku ze swoją polityką oświatową.

A jak jest ze zwolnieniami nauczycieli. Kilka tysięcy ma trafić na bruk.

Przypomnę, że gdy zapowiedzieliśmy reformę, Związek Nauczycielstwa Polskiego przekonywał, że pracę straci blisko 40 tys. nauczycieli, teraz jest mowa o 7 tys. Zwolnienia pedagogów to przede wszystkim efekt niżu demograficznego. W ciągu kilkunastu ostatnich lat z systemu edukacji zniknęło przeszło 20 proc. uczniów. Redukcje etatów są rzeczą naturalną, dzieje się to każdego roku. Teraz dopisuje się to na konto reformy edukacji, podobnie jak naturalne odejścia nauczycieli na emeryturę.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz manipuluje danymi?

Matematyka jest nieubłagana. Kiedy znosiliśmy obowiązek szkolny dla sześciolatków, ZNP grzmiał, że pracę straci 7 tys. nauczycieli. Tymczasem zatrudnienie nauczycieli wzrosło o 850 etatów. Jak wspomniałam, nie pozwoliliśmy na łączenie klas. W związku z tym mamy o 1,8 tys. oddziałów więcej, bo zamiast liczniejszej pierwszej klasy gimnazjum, mamy mniejsze klasy siódme. To dodatkowe 3,5 tys. etatów. Liczba godzin nauki w tygodniu w klasie siódmej jest o jedną większa, niż miało to miejsce w pierwszej klasie gimnazjum. W skali kraju to kolejne 4,4 tys. etatów. W przyszłym roku, w związku z tym, że rozpocznie się nauka w klasie ósmej, sytuacja się powtórzy. Z moich informacji wynika, że na chwilę obecną w systemie oświaty jest 6 tys. ofert pracy, od początku mieliśmy ich ok. 50 tys. Będziemy rozwijać doradztwo zawodowe i metodyczne. To szansa dla nauczycieli na przebranżowienie się i powrót do pracy w szkole.

Która ma być lepiej płatna.

Planujemy podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. O szczegółach wkrótce powie premier. Będzie dwuetapowa, wynagrodzenia wzrosną w przyszłym i jeszcze kolejnym roku. Wyraźnie podnosimy pensje nauczycieli dyplomowanych, czyli tych, którzy osiągnęli najwyższy stopień awansu. To będzie 500 zł, jednak nie będą to pieniądzedane raz na zawsze. Dostaną je tylko ci nauczyciele, którzy stale rozwijają swoje kwalifikacje zawodowe, a okresowa ocena ich pracy będzie pozytywna. Niespełnienie któregoś z kryteriów będzie oznaczało, że nauczyciel nie otrzyma tych pieniędzy lub zostaną mu one odebrane. Będzie to element motywujący do lepszej pracy.

Zapowiadała pani lepszą opiekę medyczną dla uczniów.

Chcemy objąć pełną opieką stomatologiczną wszystkich uczniów. Trwają jeszcze ostatnie ustalenia z Ministerstwem Zdrowia, ale na pewno już od stycznia 2018 r. pierwsza grupa uczniów szkół podstawowych zostanie objęta tym programem. Nie chodzi tylko o budowę gabinetów stomatologicznych w szkołach. Program wygląda w ten sposób, że NFZ zwiększy w znaczący sposób wydatki na stomatologię dziecięcą. Gabinety dentystyczne, chcąc podpisać kontrakt z NFZ, będą musiały spełnić warunek opieki stomatologicznej dla uczniów. Mam tu na myśli pełną ofertę, a nie jedynie przegląd stomatologiczny. Uczeń będzie mógł skorzystać z tej usługi niezależnie od tego, czy przyjdzie do gabinetu z wychowawcą, czy z rodzicem.

Nowy rok szkolny to także nowe otwarcie dla szkół zawodowych, czyli obecnie branżowych. Jakie następują tu zmiany?

Przede wszystkim zwiększamy rolę nauczania praktycznego zawodu. Po pierwsze przedsiębiorcom będzie o wiele łatwiej otwierać własne klasy, czy wręcz szkoły, w których zapleczem warsztatowym jest ich własny zakład pracy. Uczeń będzie uczył się zawodu bezpośrednio u pracodawcy. Po drugie zmodyfikowany zostanie także system egzaminów zawodowych. Ograniczymy teorię na rzecz elementów praktycznych. Po trzecie likwidujemy pewien paradoks. Polega on na tym, że absolwenci niektórych typów szkół branżowych czy techników nie mogą wykonywać określonego zawodu, bo nie mają stosownych certyfikatów czy uprawnień. Tak jest na przykład w branży elektrycznej. Dlatego szkoły otrzymają pieniądze, aby zorganizować stosowne kursy i egzaminy. Ważne jest to, aby ich absolwent, po odebraniu świadectwa, natychmiast stał się pełnowartościowym pracownikiem. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 36/2017
Więcej możesz przeczytać w 36/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 36/2017 (1801)

 • Po co nam ta edukacyjna wojna 3 wrz 2017, 20:00 Jeszcze tylko lanie i wakacje – pomyślał Jaś, wracając ze szkoły do domu ze świadectwem pod pachą. Jeszcze tylko wojna o edukację i rok szkolny się rozkręci – można dopowiedzieć, parafrazując klasyka, czyli nieznanego autora tej anegdoty. 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 3 wrz 2017, 20:00 Paweł Kukiz plus Pałac Prezydencki – jaki może być wynik takiego dodawania? WYBORY SAMORZĄDOWE JUŻ ZA ROK, WIĘC W PIS RUSZYŁ WYŚCIG PO NOMINACJĘ NA KANDYDATA NA PREZYDENTA STOLICY. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, który... 6
 • Obraz tygodnia 3 wrz 2017, 20:00 11 tys. osób podpisało się pod listem Amnesty International w obronie Tomasza Piątka, autora książki „Macierewicz i jego tajemnice”. Szef MON złożył w sprawie książki zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia... 8
 • Info radar 3 wrz 2017, 20:00 Kielce się szykują, prezydent zaprasza TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZOWEJ EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU OBRONNEGO Pierwszy MSPO zorganizowano w Kielcach 25 lat temu. Od tego czasu impreza urosła do rangi trzeciej po Londynie i... 11
 • Szkoła obywatelska 3 wrz 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI SŁYSZELIŚCIE PAŃSTWO O RADZIE SZKOŁY? JA NIE. Pytałem znajomych, ale oni również nie słyszeli. Wszyscy słyszeli o radzie pedagogicznej, radzie rodziców, ale nie o radzie szkoły. A co to takiego? Instytucja ta została... 11
 • Zdarzyło się jutro 3 wrz 2017, 20:00 Filmowy hit? „Minister Szyszkoi łoś Superktoś” JUŻ NIE NIEMCY ANI NAWET ROSJANIE. Mamy nowego wroga nr 1. Jest nim prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie dość, że ma czelność pouczać suwerenny rząd, to na makijaż wydaje więcej... 12
 • Wielki dzień! 3 wrz 2017, 20:00 DZIŚ PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE. W SZKOLE NOWYCH PROGRAMÓW I „NOWEGO CZŁOWIEKA”. To wielki eksperyment PiS: zamiast bić się o wyborcę w okresie przedwyborczym, PiS zaczyna go wychowywać w okresie, w którym ten o wyborach jeszcze nic nie... 14
 • Chemia Pana Jarosława 3 wrz 2017, 20:00 …ZMIANA, JAKKOLWIEK JĄ NAZYWAĆ, ZMNIEJSZA ROLĘ PRZEDMIOTÓW PRZYROD NICZYCH W SZKOŁACH POLSKICH. A historii zwiększa. Właściwie dlaczego? Przykładowo ja mam taką intuicję, że ucząc w szkołach więcej chemii, niewymownie... 14
 • Kobieta jako własność 3 wrz 2017, 20:00 Kara śmierci, tortury, zemsta na obcych za krzywdę naszych kobiet? Nie tak zapobiega się gwałtom. 16
 • Zmiana jest dobra, a będzie jeszcze lepsza 3 wrz 2017, 20:00 Kurtyna opadła – reforma edukacji rusza. Opozycja wytyka błędy, samorządy łkają, a rządzący są dumni z reformy. – Odpowiadamy na obecne wyzwania – mówi „Wprost” Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. 23
 • Tylko dzieci żal 3 wrz 2017, 20:00 Na przypomnienie, że reforma miała być bezkosztowa, samorządowcy się śmieją. Ale częściej się złoszczą. 26
 • O pewnym „moralnym upadku” 3 wrz 2017, 20:00 Redakcyjny wstępniak w tygodniku „The Economist” świetnie obrazuje ideologiczny węzeł gordyjski, w jakim zapętliły się najpoważniejsze europejskie media. Tekst nosi tytuł „Unfit”, co można oddać polskim: „Nie nadaje się”.... 29
 • Prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu 3 wrz 2017, 20:00 Jeśli propozycje prezydenta będą zagrażać demokratycznym standardom, ludzie znowu wyjdą na ulice – ostrzega Kamila Gasiuk-Pihowicz, parlamentarzystka Nowoczesnej. 30
 • Polityczna kula śniegowa rozpędza się… 3 wrz 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK generał broni Powoli zaczyna wypełniać się wyśniony przez Putina scenariusz rozpadu Europy. A rozpad zjednoczonej Europy to koniec NATO. I dzieje się to bez udziału jego wojsk, którymi nas przez ostatnie lata straszono.... 33
 • Młody wilk prawicy 3 wrz 2017, 20:00 Patryk Jaki podąża śladem swojego mentora Zbigniewa Ziobry. Obaj zaczęli zajmować wysokie stanowiska publiczne w bardzo młodym wieku i prą jak taran do wyższych funkcji. 34
 • Sądom grozi wielka czystka 3 wrz 2017, 20:00 Dotąd nikt nie konsultował z nami projektu prezydenckiej reformy sądownictwa – mówi sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący KRS. 38
 • Odwet zawstydzanych 3 wrz 2017, 20:00 EWA WANAT Na jednym z polskich portali znalazłam taki tytuł artykułu „Wymiana ciosów między Emmanuelem Macronem i Beatą Szydło”. Koń by się uśmiał, gdyby zobaczył, jak niektórzy redaktorzy dają się PiS wodzić za nos. Żadnej... 41
 • Na dywaniku u prezesa 3 wrz 2017, 20:00 Będą nowe postaci, więcej uwagi poświęcimy też opozycji – obiecuje Robert Górski. Nowa odsłona „Ucha Prezesa” 7 września pojawi się na platformie Showmax, a później na YouTubie. 42
 • Wiem, co mam w apteczce 3 wrz 2017, 20:00 Dla 82 proc. Polek istotne informacje widoczne na opakowaniu to ważne kryterium wyboru leków bez recepty – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Ipsos. 45
 • Dopalacze są nowymi narkotykami 3 wrz 2017, 20:00 Sytuację, gdy dziecko sięga po dopalacze, można porównać do rosyjskiej ruletki – ostrzega Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny. 47
 • Jak hipsterzy niszczą świat 3 wrz 2017, 20:00 Przepis na idealną sałatkę: awokado, komosa, garść orzechów nerkowca i prażonych migdałów. Po przeczytaniu tego tekstu to wszystko może utknąć wam w gardle. 50
 • 5, 8, 23. Oto polska karuzela VAT 3 wrz 2017, 20:00 Bułka kajzerka opodatkowana jest 5-proc. VAT-em, chałka już 8-proc., a muffinka 23-proc. Z kolei, gdy kupujemy sok owocowy, zapłacimy 5 proc., za syrop owocowy 8 proc., a za tonik 23 proc. Po co nam ta karuzela i jak się w tym wszystkim połapać? 54
 • Wojna o dwa miliardy 3 wrz 2017, 20:00 Abris pewnie będzie musiał poczekać na pieniądze za przymusową sprzedaż FM Banku. I raczej nie będzie to kwota 2 mld zł. Poznamy ją pod koniec września. 58
 • Deptak zmian 3 wrz 2017, 20:00 25 lat temu forum w Krynicy odwiedziła ledwie setka osób. Dziś to największe polityczno-gospodarcze spotkanie w Polsce. 60
 • Ważne i ciekawe debaty Forum Ekonomicznego w Krynicy 3 wrz 2017, 20:00 Debata Grupy LOTOS pod patronatem TyGODnika „Wprost” 62
 • Woda zamiast piwa 3 wrz 2017, 20:00 Tiger zaryczał NIE WIEM, KIEDY POLACY NAUCZĄ SIĘ TEGO, ŻE BOJKOTY PRZYNOSZĄ ODWROTNY SKUTEK. Pamiętacie akcje wylewania Ciechana po homofobicznych wypowiedziach właściciela browaru Marka Jakubiaka? Posłowi Kukiz’15 po bojkocie sprzedaż... 64
 • Zmień nawyki i obniż swoje rachunki 3 wrz 2017, 20:00 Racjonalne korzystanie ze sprzętów elektrycznych pozwoli zaoszczędzić pieniądze i uczyni nasz dom ekologicznym. 65
 • No to jedziemy 3 wrz 2017, 20:00 Na tej małej bestii można znowu się poczuć jak chłopiec. Chodzi o hulajnogę szwajcarskiej firmy eMicro One, która jest dość zawadiackim urządzeniem. Jeżdżenie po trzydziestce na hulajnodze może się wydawać lekko infantylne, ale... 66
 • Polowanie na talenty 3 wrz 2017, 20:00 Eksperymenty, sekcje narządów i nauka szycia chirurgicznego to atrakcje obozu naukowego adamED SmartUP w SGGW. 67
 • Czy Barcelona opuści Hiszpanię 3 wrz 2017, 20:00 Katalońscy separatyści potrzebują poparcia muzułmanów w referendum w sprawie niepodległości i dlatego zlekceważyli zagrożenie ze strony dżihadystów. 68
 • Operacja Naddniestrze 3 wrz 2017, 20:00 Gdy oczy świata zwrócone są na Białoruś, gdzie Moskwa przygotowuje potężne manewry, na pograniczu Mołdawii i Ukrainy dojrzewa nowy konflikt, idealny dla politycznych potrzeb Kremla. 72
 • Genetyczna układanka 3 wrz 2017, 20:00 Mamy tysiące wspólnych genów z robakami i muszkami owocowymi. To efekt tego, że niekiedy wykształcony w toku ewolucji system działa tak dobrze, że mimo upływu milionów czy miliardów lat nie da się go usprawnić. 76
 • Rozmawiajmy! 3 wrz 2017, 20:00 W najnowszym serialu TVN bohaterka grana przez Maję Ostaszewską czeka na diagnozę, która zadecyduje o jej życiu. W rozmowie z nami aktorka diagnozuje życie społeczne i sytuację kultury w Polsce. 80
 • Wycisk w muzeum 3 wrz 2017, 20:00 Diety jako dzieła sztuki, artyści jako trenerzy, joga w galeriach, crossfit przed obrazami. Sztuka wkracza właśnie na nową ścieżkę i jest to ścieżka zdrowia. 84
 • Wydarzenie 3 wrz 2017, 20:00 SERIAL Mroki (nie)pamięci Kryminały, dokumenty i seriale: te trzy gatunki świecą dzisiaj triumfy. Nic dziwnego, że powstaje coraz więcej produkcji, które fenomenalnie je łączą. W serialach non-fiction twórcy opowiadają historie dawnych... 90
 • Koniecznie! 3 wrz 2017, 20:00 KSIĄŻKA Proust z Londynu KIEDYŚ „WSPÓŁCZESNYM PROUSTEM” NAZWANO NORWEGA KARLA OVE KNAUSGÅRDA. Jednak, gdy idzie o tematykę, to znacznie bliższy autorowi „W poszukiwaniu straconego czasu” jest Brytyjczyk Edward St Aubyn. W warstwie... 91
 • Powyżej średniej 3 wrz 2017, 20:00 KSIĄŻKA Esej bestsellerowy Że Murakami jest w Polsce na listach bestsellerów, to oczywiste, ale fakt, że trafił tam zbiór jego esejów o sztuce powieściopisarskiej, jest jednak zaskoczeniem.  Nie wylądował może w czołówce rankingów,... 92
 • Bez entuzjazmu 3 wrz 2017, 20:00 Daj mi tę noc, tę jedną noc Manifest feministyczny, spojrzenie na historię oczami kobiet, opowieść o mentalności amerykańskich dziewczyn z XIX w. – różnie Coppola określa swój film. Niestety, z jej zamierzeń na ekranie została... 94
 • Roma Gąsiorowska: To się państwu spodoba 3 wrz 2017, 20:00 MAMA OPOWIADAŁA, ŻE CZYTAĆ NAUCZYŁAM SIĘ W WIEKU LAT CZTERECH z książeczki do nabożeństwa – podobała mi się, bo była mała. Wciąż pytałam mamę, jaka to literka, i po jakimś czasie zorientowała się, że umiem czytać… Jako... 96
 • „Czarny sport” Czarneckiego 3 wrz 2017, 20:00 Miałem 10 lat, gdy z dziecięcą fascynacją oglądałem barażowy bieg o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu, 2 września 1973 r. Normalnie w zawodach speedwaya (żużlowych) startuje czterech jeźdźców. Tu było ich ledwie... 98
 • XXVII Forum Ekonomiczne: Rozmowy na temat przyszłości EuROpy 3 wrz 2017, 20:00 [The 27th Economic Forum: Discussions on the future of EuROpe] Aktualne, istotne, nawiązujące do najważniejszych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych Europy – takie są od lat tematy podejmowane podczas Forum Ekonomicznego w... 106
 • Świat Pozazdrości 3 wrz 2017, 20:00 [world will envy us this facility] Pod koniec października w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się otwarcie pierwszej w Polsce Areny Lodowej In the end of October the first Ice Arena in Poland will be opened in Tomaszów Mazowiecki Inwestycja... 107
 • [Paweł Surówka] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu PZU SA President of the management board of PZU SA Absolwent Université Paris I Panthéon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w... 108
 • PZU sa: cenne doświadczenie 3 wrz 2017, 20:00 [PZU sa: valuable experience] Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 r., kiedy powstało... 109
 • dr Iwona Sroka 3 wrz 2017, 20:00 [dr Iwona Sroka] Prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP President & CEO of the Central Securities Depository of Poland (KDPW) and KDPW _CCP Menedżer i ekonomistka, ekspert w zakresie rynków... 110
 • Grupa KDPW 3 wrz 2017, 20:00 [KDPW Group] Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy prężną grupę kapitałową oferującą wysokospecjalistyczne usługi dla sektora finansowego związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją... 111
 • [Marcin Adamczyk] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu TFI PZU SA President of the management board of TFI PZU SA Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz menedżerskich studiów podyplomowych Executive Studies in Finance w Szkole Głównej Handlowej w... 112
 • TFI PZU: strategie szyte na miarę 3 wrz 2017, 20:00 [TFI PZU: original tailored strategies] Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) jest jednym z największych pod względem aktywów towarzystw inwestycyjnych w Polsce, zarządzającym ponad 20 mld zł. TFI PZU działa od 1999 r. jako... 113
 • [Rafał Gołębiewski] 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor generalny w Elavon Financial Services General Director at Elavon Finacial Services Rafał Gołębiewski jest powszechnie uznanym i rozpoznawalnym na polskim rynku ekspertem w dziedzinie zarządzania międzynarodowymi organizacjami.... 114
 • Elavon: pewny partner w płatnościach 3 wrz 2017, 20:00 [Elavon: a reliable partner in payments] Elavon jest wyspecjalizowaną firmą dostarczającą rozwiązania z zakresu przetwarzania płatności należącą do U.S. Bancorp, piątego pod względem wielkości banku w USA. Od lat należy do pierwszej... 115
 • [Szymon KamiŃski] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu BZ WBK Leasing CEO of BZ WBK Leasing Praktyk zarządzania biznesem w finansach, doradztwie oraz przemyśle. Od 2011 r. związany z grupą Banku Zachodniego WBK, będącej częścią globalnej Grupy Santander, jako prezes zarządu... 116
 • [Marcin Petrykowski] 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor zarządzający S&P Global Ratings Managing Director S&P Global Ratings Od ponad 15 lat związany z globalnymi instytucjami finansowymi, w których zdobywał międzynarodowe doświadczenie z zakresu zarządzania strategicznego,... 117
 • Kancelaria Prawna Skarbiec: pewny Partner w niepewnych czasach 3 wrz 2017, 20:00 [The Skarbiec Law firm: a trustworthy partner in uNstable times] Kancelaria Prawna Skarbiec to naj większa polska firma specjalizująca się w tworzeniu międzynarodowych struktur holdingowych. Pomagamy w zarządzaniu prawie 1000 spółek,... 118
 • Anna Wicha 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor generalny w Adecco Poland Country Manager at Adecco Poland Anna Wicha karierę w Adecco Poland rozpoczynała w dziale sprzedaży na stanowisku konsultanta. Przeszedłszy wszystkie szczeble korporacyjnej kariery, objęła stanowisko... 120
 • [Adam Sanocki] 3 wrz 2017, 20:00 Adam Sanocki Partner zarządzający Attention Marketing Sp. z o.o. Managing Partner in Attention Marketing Sp. z o.o. Adam Sanocki współpracę z mediami rozpoczął w 1990 r. jako dziennikarz prasowy i radiowy. Od 2005 r. zajmuje się doradztwem... 121
 • Odpowiedzialność karna zarządu firmy za JPK 3 wrz 2017, 20:00 [Criminal liability of the Board for the SAF-T] Już za kilka miesięcy obowiązkiem generowania i przesyłania do organów skarbowych plików JPK będą objęci wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że... 122
 • Cyfryzacja dopiero się rozkręca 3 wrz 2017, 20:00 [The process of digitisation is just starting to develop] Piotr Łuba partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC Polska Managing Partner in Advisory Department at PwC Poland Słowo „cyfryzacja” słyszymy od lat we wszystkich... 126
 • [Henryk Skarzynski] 3 wrz 2017, 20:00 Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Od 1994 r. specjalista krajowy ds. audiologii, a następnie konsultant krajowy ds.... 127
 • [Piotr H. Skarzynski] 3 wrz 2017, 20:00 Dr hab. n. med. mgr zarz. Ass. Prof., MD, PhD, MSc z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii oraz członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie otorynolaryngologii. Jest członkiem zarządu w Centrum Słuchu i Mowy Sp.... 128
 • [Tomasz Nasiłowski, DSc] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu InPhoTech Sp. z o.o., reprezentant polskiego sektora fotonicznego President of the Management Board at InPhoTech Sp. z o.o., a representative of the Polish photonics sector Wizjoner i propagator stworzenia sil nego polskiego... 129
 • Canon 3 wrz 2017, 20:00 [canon] Firma, za którą stoją lata doświadczeń, szerokie portfolio produktów i nowoczesnych rozwiązań dla biznesu Company with many years of experience and a broad portfolio of products and modern business solutions Żyjemy w świecie... 130
 • Adam Holewa 3 wrz 2017, 20:00 [Adam Holewa] Dyrektor zarządzający ds. technicznych w SITECH Sp. z o.o. Technical Managing Director at SITECH Sp. z o.o. Od blisko 14 lat pracuje na rzecz organizacji SITECH Sp. z o.o. – Technika siedzeń samochodowych Volkswagen na... 132
 • SITECH Sp. z o.o.: perfekcyjne systemy produkcyjne 3 wrz 2017, 20:00 [SITECH Sp. z o.o.: perfect production systems] SITECH Sp. z o.o. to spółka należąca do koncernu Volkswagen. Firma działa od 1998 r. w Polkowicach, jednym z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie powiatów w Polsce. W Polkowicach zlokalizowana... 133
 • gaz-system 3 wrz 2017, 20:00 [gaz-system] Spółka odpowiedzialna za przesył gazu i zarządzanie gazociągami w Polsce Company responsible for gas transmission and management of gas pipelines in Poland Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA jest spółką... 134
 • [Krystyna Boczkowska] 3 wrz 2017, 20:00 KRYSTYNA BOCZKOWSKA współtworzy sukces Boscha w Polsce. co-autor of Bosch success in Poland Krystyna Boczkowska od 25 lat współtworzy sukces Boscha w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 r. na stanowisku kierownika... 136
 • [Taras Barszczowski] 3 wrz 2017, 20:00 Założyciel T.B. Fruit Founder of T.B. Fruit Taras Barszczowski urodził się w 1971 r. w okolicach Gródka w obwodzie lwowskim i właśnie to miasteczko stało się kolebką jego przyszłego przedsiębiorstwa, które rozrosło się poza granice... 138
 • T.B. Fruit: owoce sukcesu 3 wrz 2017, 20:00 [T.B. Fruit: fruits of success] Firma T.B. Fruit to przykład tego, jak przy ograniczonych środkach kapitałowych i dzięki przemyślanym decyzjom założyciela można odnieść znaczący sukces na arenie międzynarodowej. Dziś grupa T.B. Fruit... 139
 • [Dariusz Sapiński] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu, Grupa MLEKOVITA President of the management board, the MLEKOVITA Group Ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i od początku kariery zawodowej związał się z branżą... 140
 • MLEKOVITA: lider mleczarstwa 3 wrz 2017, 20:00 [MLEKOVITA: the leader of the dairy industry] Największa firma mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej, największy producent i eksporter nabiału w regionie. To firma o ustalonej renomie na świecie, lider Listy 1000 Największych Firm Branży... 141

ZKDP - Nakład kontrolowany