Sądom grozi wielka czystka

Sądom grozi wielka czystka

Dariusz Zawistowski
Dariusz Zawistowski / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Dotąd nikt nie konsultował z nami projektu prezydenckiej reformy sądownictwa – mówi sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący KRS.

Od spotkania z prezydentem w sprawie reformy sądownictwa minął ponad miesiąc. Czy kancelaria się jeszcze kontaktowała z panem albo z prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf?

Nie, nie było już żadnego kontaktu. Na tamtym spotkaniu podziękowałem prezydentowi za weta. Nie padły wtedy konkrety oprócz tego, że prezydent planuje przygotowanie nowych projektów. Zapowiedział też, że kiedy te projekty już się pojawią, zostaną skierowane do konsultacji. My chętnie weźmiemy udział w pracach i czekamy na sygnał ze strony Kancelarii Prezydenta, może we wrześniu taki sygnał już będzie.

Prezydent chciał, żeby KRS wybierała większość trzech piątych w Sejmie (w pierwotnym projekcie Ziobry to była większość zwykła). Czy jeśli właśnie taki będzie projekt prezydencki, będziecie się sprzeciwiać?

Po pierwsze, trzeba na to patrzeć pod kątem oceny ustrojowej. KRS nie zmienia tu stanowiska i w naszej ocenie sędziów do KRS powinni wybierać sędziowie, a nie politycy. Choć tu można sobie wyobrazić różne modele wyboru – pośrednie i bezpośrednie. Na przykład w sądach wojskowych czy Sądzie Najwyższym głosują teraz wszyscy sędziowie, trudno o bardziej demokratyczne wybory. Jest też inny problem, czyli kwestia parytetu. W poprzedniej ustawie nie było w ogóle mowy o tym, że w skład KRS mają wchodzić sędziowie różnych sądów – rejonowych, okręgowych, administracyjnych. Może w tym projekcie prezydenckim znajdzie się jakiś parytet, bo ważne jest zagwarantowanie pewnej liczby miejsc w radzie sędziom sądów rejonowych. Co do większości trzech piątych, to jest na pewno lepsza niż zwykła. Ale czy taka sama zasada będzie dotyczyć posłów, którzy wchodzą w skład KRS? Jeśli mieliby oni być wybierani zwykłą większością, a sędziowie kwalifikowaną, to byłoby to niezgodne z konstytucją. Powinny obowiązywać równe zasady wyboru dla wszystkich członków KRS.

Własne propozycje przekazało Andrzejowi Dudzie stowarzyszenie Iustitia.

To są dobre pomysły, które zwiększają udział obywateli w wyborze sędziów do KRS, jak na przykład wysłuchania publiczne kandydatów do rady. Proces ten stałby się dzięki takiej prezentacji sędziów bardziej czytelny. Iustitia złożyła trzy projekty: o KRS, SN i ustroju sądów powszechnych, bo mamy nadzieję, że także tę ostatnią ustawę prezydent obejmie swoją nowelizacją.

Niedawno weszła w życie.

I widać od razu, jakie ma wady. Weźmy choćby ten sztandarowy pomysł losowego przydziału spraw. Z ustawy wynika, że ten przepis wchodzi od razu w życie, ale systemu informatycznego fizycznie nie ma. Miał być testowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale nic mi o tym nie wiadomo. A sprawy przecież cały czas wpływają i to jest poważny problem. Najpierw powinien być gotowy system, przejść testy, a potem dopiero zostać wprowadzany.

Ministerstwo Sprawiedliwości mówi, że system ruszy do końca roku. A na razie sprawy są przydzielane na starych zasadach.

Na dziś nikt nie wie, jak to ma funkcjonować. Ten system chyba był pomyślany pod kątem spraw na poziomie pierwszej instancji. To się skomplikuje jeszcze bardziej z punktu widzenia technicznego w drugiej instancji, gdzie sprawy rozpoznają składy trzyosobowe. Jak ten system będzie to losować? Poza tym to łamie całą koncepcję specjalizacji. Wiele osób zwracało uwagę, że sędziowie powinni się dokształcać branżowo, żeby lepiej orzekać, na przykład w skomplikowanych sprawach gospodarczych. Czy ten system będzie brał w ogóle to pod uwagę?

Zapowiadaliście po podpisaniu ustawy, że będziecie patrzeć, jak wygląda wymiana kadr w sądach. Ustawa pozwala Zbigniewowi Ziobrze na zwolnienie wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów.

To są uprawnienia sprzeczne z konstytucją. Teraz minister w ciągu pół roku może odwołać każdego prezesa czy wiceprezesa sądu bez podania powodów. A potem ci nowi prezesi będą mogli zmieniać przewodniczących wydziałów i sędziów wizytatorów, więc w skrócie to jest furtka do dokonania wielkiej czystki w sądownictwie. Zresztą minister i wiceministrowie oficjalnie przyznają, że taki mają plan, bo bez wymiany sędziów nie można przeprowadzić reformy wymiaru sprawiedliwości. To optyka nie do przyjęcia. Pamiętajmy, że stanowiska prezesów sądów są kadencyjne. Minister nie może dowolnie ingerować w tę kadencję określoną w ustawie.

Dlatego sędziowie apelują do siebie, żeby nie przyjmować nowych stanowisk od Ziobry. A resort zarzuca, że to nawoływanie do łamania prawa.

To nie jest łamanie prawa, sędziowie nie odmawiają wykonywania obowiązków jako sędziowie. A nie ma przecież przymusu obejmowania funkcji prezesów sądów.

PiS przekonuje, że nie ma powodów do obaw, bo tak czy inaczej, na czele sądów będą stać sędziowie. A sędziowie są niezawiśli, więc nie ma podstaw, by zakładać, że ci nowi będą dyspozycyjni wobec polityków.

Niesłychana logika. Na niezawisłość sędziów składają się dwa wymiary. Jeden to niezawisłość wewnętrzna, ja co do tego nie mam wątpliwości. Ale nie znam takiego przypadku czy kraju, w którym ustawodawca by tylko na tym poprzestał i uznał, że jeśli ktoś jest sędzią, to już nic więcej nie potrzeba, żeby sąd był niezawisły. Zawsze się wprowadza gwarancje ustrojowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa. Gdybyśmy powiedzieli, że wystarczy niezawisłość wewnętrzna sędziego, to po co było po upadku komunizmu tworzyć konstytucyjne gwarancje niezależności sądów? Teraz po kolei zdejmuje się te gwarancje, żeby władzę sądowniczą podporządkować władzy wykonawczej. Wszystkie te nowe rozwiązania idą w jednym kierunku: pełnej kontroli ministra nad sędziami i procesem orzekania. Dla niezawisłości bardzo ważne jest jeszcze jedno – społeczne poczucie, że sądy są niezależne. Wprowadzone rozwiązania podważają to zaufanie.

Jednocześnie w tym poczuciu społecznym sądy działają źle. Nie znam przypadków ludzi zadowolonych z kontaktów z wymiarem sprawiedliwości i wcale nie mam tu na myśli jedynie oskarżonych w procesach. Proste postępowanie spadkowe może się toczyć osiem lat, a po drodze trzy razy zmienia się skład sędziowski.

Tego nie można rozdzielać, to jest całość. Konstytucja każdemu gwarantuje dostęp do niezależnego, bezstronnego sądu i prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Nie można przeprowadzić reformy w ten sposób, że pod hasłem przyspieszenia postępowań ogranicza się niezależność sądów. W środowisku sędziowskim nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że powinna być przeprowadzona reforma usprawniająca postępowania. Zgłaszaliśmy od dawna własne propozycje, nikt nie był tym zainteresowany. Nie ma środków na specjalistyczne szkolenia sędziów. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację – sędzia ma w referacie 1000 spraw, jeśli może wyznaczyć 10 spraw na wokandę, to ile musi wyznaczyć wokand, żeby te sprawy w ogóle trafiły pierwszy raz do rozpoznania. I jak sędzia może się merytorycznie przygotować do każdej z tych spraw? Oprócz rozpoznawania spraw musi jeszcze pisać uzasadnienia. Tym się trzeba zajmować – jak organizować prace sądów, żeby zapadały dobre orzeczenia i w rozsądnym terminie. Jest wiele problemów do rozwiązania, sędziowie mają różne pomysły, ale przecież obecne ministerstwo sprawiedliwości działa już dwa lata i w tym obszarze jeszcze niczego nie zaproponowało.

Liczy pan, że takie propozycje znajdą się w projektach prezydenckich?

Sądzę, że to będzie działanie bardziej doraźne. Ale sędziowie deklarują chęć współpracy, myślą też, żeby swoje projekty zacząć zgłaszać jako obywatelskie.

Zbieracie podpisy?

Można o tym pomyśleć, na razie będą przez internet zbierane opinie o tych propozycjach. W wyniku kongresu prawników polskich powstanie też wkrótce społeczna komisja kodyfikacyjna.

A zaskarżycie ustawę o ustroju sądów do Trybunału Konstytucyjnego?

Wiosną, po zmianie wyznaczonych składów trybunału, KRS wycofała z niego cztery skierowane wcześniej wnioski. Ostateczna decyzja należy do KRS. Moim zdaniem w sytuacji, w której są takie wątpliwości, co do tego, czy część sędziów jest w ogóle sędziami i czy ich orzeczenia mogą być uznawane, nie należy korzystać z takiej drogi. Dopóki nie będą usunięte te wątpliwości, to sprawa konstytucyjności przepisów, niezwykle ważna z punktu widzenia funkcjonowania państwa, jest bardzo trudna. Gdyby działał Trybunał Konstytucyjny, do którego nie ma zastrzeżeń, te wszystkie spory i wątpliwości konstytucyjne można by łatwo rozwiać i rozstrzygnąć.

Sędzia Stanisław Biernat opowiadał w wywiadzie dla Onet.pl, że sędziowie TK i politycy PiS wzajemnie się wizytują. I w trybunale, i w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej. To normalne kontakty?

Pamiętam, że jak poprzedni prezes TK kontaktował się z przedstawicielami parlamentu w sprawie prac nad projektem ustawy o trybunale, to było straszne larum. Podnoszono to jako coś niewłaściwego, świadczącego o związkach politycznych. A niedługo później jeden z nowych sędziów TK mówił, że się wypowiada w imieniu rządu, a nie tylko trybunału. Takie kontakty są tym bardziej zastanawiające, jeśli dotyczą tylko jednej partii.

Czy Sąd Najwyższy skapitulował w sprawie Mariusza Kamińskiego?

Nie generalizujmy, to było orzeczenie trzech sędziów, a nie stanowisko Sądu Najwyższego. Nie wszyscy sędziowie się z nim zgadzają. Trzeba też podkreślać, że to orzeczenie jest tylko formalne, niczego nie przesądza. Na razie to postępowanie zostało zawieszone do czasu decyzji TK. A potem wróci do SN, który zdecyduje, co dalej.

W październiku wchodzi w życie przepis o przechodzeniu na emeryturę sędziów kobiet w wieku 60 lat, a mężczyzn w wieku 65 lat. Ilu sędziów to będzie dotyczyć?

Dużej części, zwłaszcza w sądach okręgowych i apelacyjnych. Problemem jest to, że te przepisy nakazują przejście w stan spoczynku dla kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn w wieku 65 lat, a nie uprawniają do tego, jak w powszechnym systemie emerytalnym. Ponadto to minister będzie decydować, kto z sędziów, którzy osiągnęli ten wiek, może nie przejść w stan spoczynku i dalej orzekać.

Komisja Europejska uważa, że te przepisy to dyskryminacja ze względu na płeć.

Czekamy na decyzje unijnego trybunału w tej sprawie. Weźmy pod uwagę na przykład taką sytuację, że sąd jest reorganizowany czy likwidowany. Wtedy zgodnie z przepisami sędzia ma prawo zachować wynagrodzenie do momentu przejścia w stan spoczynku. To znaczy, że kobiety będą dostawać je pięć lat krócej niż mężczyźni. Jest jeszcze inny problem – z końcem tego roku kończą się przepisy, które pozwalają na wcześniejsze przejście w stan spoczynku sędziom, którzy mają wymagany staż pracy. W tym przypadku to jest możliwość, a nie przymus. Jest pytanie, ilu z tych sędziów ze względu na atmosferę postanowi odejść. Czy nie dojdzie do zapaści w sądownictwie? Nikt o tym nie myśli. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 36/2017
Więcej możesz przeczytać w 36/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 36/2017 (1801)

 • Po co nam ta edukacyjna wojna 3 wrz 2017, 20:00 Jeszcze tylko lanie i wakacje – pomyślał Jaś, wracając ze szkoły do domu ze świadectwem pod pachą. Jeszcze tylko wojna o edukację i rok szkolny się rozkręci – można dopowiedzieć, parafrazując klasyka, czyli nieznanego autora tej anegdoty. 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 3 wrz 2017, 20:00 Paweł Kukiz plus Pałac Prezydencki – jaki może być wynik takiego dodawania? WYBORY SAMORZĄDOWE JUŻ ZA ROK, WIĘC W PIS RUSZYŁ WYŚCIG PO NOMINACJĘ NA KANDYDATA NA PREZYDENTA STOLICY. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, który... 6
 • Obraz tygodnia 3 wrz 2017, 20:00 11 tys. osób podpisało się pod listem Amnesty International w obronie Tomasza Piątka, autora książki „Macierewicz i jego tajemnice”. Szef MON złożył w sprawie książki zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia... 8
 • Info radar 3 wrz 2017, 20:00 Kielce się szykują, prezydent zaprasza TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZOWEJ EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU OBRONNEGO Pierwszy MSPO zorganizowano w Kielcach 25 lat temu. Od tego czasu impreza urosła do rangi trzeciej po Londynie i... 11
 • Szkoła obywatelska 3 wrz 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI SŁYSZELIŚCIE PAŃSTWO O RADZIE SZKOŁY? JA NIE. Pytałem znajomych, ale oni również nie słyszeli. Wszyscy słyszeli o radzie pedagogicznej, radzie rodziców, ale nie o radzie szkoły. A co to takiego? Instytucja ta została... 11
 • Zdarzyło się jutro 3 wrz 2017, 20:00 Filmowy hit? „Minister Szyszkoi łoś Superktoś” JUŻ NIE NIEMCY ANI NAWET ROSJANIE. Mamy nowego wroga nr 1. Jest nim prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie dość, że ma czelność pouczać suwerenny rząd, to na makijaż wydaje więcej... 12
 • Wielki dzień! 3 wrz 2017, 20:00 DZIŚ PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE. W SZKOLE NOWYCH PROGRAMÓW I „NOWEGO CZŁOWIEKA”. To wielki eksperyment PiS: zamiast bić się o wyborcę w okresie przedwyborczym, PiS zaczyna go wychowywać w okresie, w którym ten o wyborach jeszcze nic nie... 14
 • Chemia Pana Jarosława 3 wrz 2017, 20:00 …ZMIANA, JAKKOLWIEK JĄ NAZYWAĆ, ZMNIEJSZA ROLĘ PRZEDMIOTÓW PRZYROD NICZYCH W SZKOŁACH POLSKICH. A historii zwiększa. Właściwie dlaczego? Przykładowo ja mam taką intuicję, że ucząc w szkołach więcej chemii, niewymownie... 14
 • Kobieta jako własność 3 wrz 2017, 20:00 Kara śmierci, tortury, zemsta na obcych za krzywdę naszych kobiet? Nie tak zapobiega się gwałtom. 16
 • Zmiana jest dobra, a będzie jeszcze lepsza 3 wrz 2017, 20:00 Kurtyna opadła – reforma edukacji rusza. Opozycja wytyka błędy, samorządy łkają, a rządzący są dumni z reformy. – Odpowiadamy na obecne wyzwania – mówi „Wprost” Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. 23
 • Tylko dzieci żal 3 wrz 2017, 20:00 Na przypomnienie, że reforma miała być bezkosztowa, samorządowcy się śmieją. Ale częściej się złoszczą. 26
 • O pewnym „moralnym upadku” 3 wrz 2017, 20:00 Redakcyjny wstępniak w tygodniku „The Economist” świetnie obrazuje ideologiczny węzeł gordyjski, w jakim zapętliły się najpoważniejsze europejskie media. Tekst nosi tytuł „Unfit”, co można oddać polskim: „Nie nadaje się”.... 29
 • Prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu 3 wrz 2017, 20:00 Jeśli propozycje prezydenta będą zagrażać demokratycznym standardom, ludzie znowu wyjdą na ulice – ostrzega Kamila Gasiuk-Pihowicz, parlamentarzystka Nowoczesnej. 30
 • Polityczna kula śniegowa rozpędza się… 3 wrz 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK generał broni Powoli zaczyna wypełniać się wyśniony przez Putina scenariusz rozpadu Europy. A rozpad zjednoczonej Europy to koniec NATO. I dzieje się to bez udziału jego wojsk, którymi nas przez ostatnie lata straszono.... 33
 • Młody wilk prawicy 3 wrz 2017, 20:00 Patryk Jaki podąża śladem swojego mentora Zbigniewa Ziobry. Obaj zaczęli zajmować wysokie stanowiska publiczne w bardzo młodym wieku i prą jak taran do wyższych funkcji. 34
 • Sądom grozi wielka czystka 3 wrz 2017, 20:00 Dotąd nikt nie konsultował z nami projektu prezydenckiej reformy sądownictwa – mówi sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący KRS. 38
 • Odwet zawstydzanych 3 wrz 2017, 20:00 EWA WANAT Na jednym z polskich portali znalazłam taki tytuł artykułu „Wymiana ciosów między Emmanuelem Macronem i Beatą Szydło”. Koń by się uśmiał, gdyby zobaczył, jak niektórzy redaktorzy dają się PiS wodzić za nos. Żadnej... 41
 • Na dywaniku u prezesa 3 wrz 2017, 20:00 Będą nowe postaci, więcej uwagi poświęcimy też opozycji – obiecuje Robert Górski. Nowa odsłona „Ucha Prezesa” 7 września pojawi się na platformie Showmax, a później na YouTubie. 42
 • Wiem, co mam w apteczce 3 wrz 2017, 20:00 Dla 82 proc. Polek istotne informacje widoczne na opakowaniu to ważne kryterium wyboru leków bez recepty – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Ipsos. 45
 • Dopalacze są nowymi narkotykami 3 wrz 2017, 20:00 Sytuację, gdy dziecko sięga po dopalacze, można porównać do rosyjskiej ruletki – ostrzega Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny. 47
 • Jak hipsterzy niszczą świat 3 wrz 2017, 20:00 Przepis na idealną sałatkę: awokado, komosa, garść orzechów nerkowca i prażonych migdałów. Po przeczytaniu tego tekstu to wszystko może utknąć wam w gardle. 50
 • 5, 8, 23. Oto polska karuzela VAT 3 wrz 2017, 20:00 Bułka kajzerka opodatkowana jest 5-proc. VAT-em, chałka już 8-proc., a muffinka 23-proc. Z kolei, gdy kupujemy sok owocowy, zapłacimy 5 proc., za syrop owocowy 8 proc., a za tonik 23 proc. Po co nam ta karuzela i jak się w tym wszystkim połapać? 54
 • Wojna o dwa miliardy 3 wrz 2017, 20:00 Abris pewnie będzie musiał poczekać na pieniądze za przymusową sprzedaż FM Banku. I raczej nie będzie to kwota 2 mld zł. Poznamy ją pod koniec września. 58
 • Deptak zmian 3 wrz 2017, 20:00 25 lat temu forum w Krynicy odwiedziła ledwie setka osób. Dziś to największe polityczno-gospodarcze spotkanie w Polsce. 60
 • Ważne i ciekawe debaty Forum Ekonomicznego w Krynicy 3 wrz 2017, 20:00 Debata Grupy LOTOS pod patronatem TyGODnika „Wprost” 62
 • Woda zamiast piwa 3 wrz 2017, 20:00 Tiger zaryczał NIE WIEM, KIEDY POLACY NAUCZĄ SIĘ TEGO, ŻE BOJKOTY PRZYNOSZĄ ODWROTNY SKUTEK. Pamiętacie akcje wylewania Ciechana po homofobicznych wypowiedziach właściciela browaru Marka Jakubiaka? Posłowi Kukiz’15 po bojkocie sprzedaż... 64
 • Zmień nawyki i obniż swoje rachunki 3 wrz 2017, 20:00 Racjonalne korzystanie ze sprzętów elektrycznych pozwoli zaoszczędzić pieniądze i uczyni nasz dom ekologicznym. 65
 • No to jedziemy 3 wrz 2017, 20:00 Na tej małej bestii można znowu się poczuć jak chłopiec. Chodzi o hulajnogę szwajcarskiej firmy eMicro One, która jest dość zawadiackim urządzeniem. Jeżdżenie po trzydziestce na hulajnodze może się wydawać lekko infantylne, ale... 66
 • Polowanie na talenty 3 wrz 2017, 20:00 Eksperymenty, sekcje narządów i nauka szycia chirurgicznego to atrakcje obozu naukowego adamED SmartUP w SGGW. 67
 • Czy Barcelona opuści Hiszpanię 3 wrz 2017, 20:00 Katalońscy separatyści potrzebują poparcia muzułmanów w referendum w sprawie niepodległości i dlatego zlekceważyli zagrożenie ze strony dżihadystów. 68
 • Operacja Naddniestrze 3 wrz 2017, 20:00 Gdy oczy świata zwrócone są na Białoruś, gdzie Moskwa przygotowuje potężne manewry, na pograniczu Mołdawii i Ukrainy dojrzewa nowy konflikt, idealny dla politycznych potrzeb Kremla. 72
 • Genetyczna układanka 3 wrz 2017, 20:00 Mamy tysiące wspólnych genów z robakami i muszkami owocowymi. To efekt tego, że niekiedy wykształcony w toku ewolucji system działa tak dobrze, że mimo upływu milionów czy miliardów lat nie da się go usprawnić. 76
 • Rozmawiajmy! 3 wrz 2017, 20:00 W najnowszym serialu TVN bohaterka grana przez Maję Ostaszewską czeka na diagnozę, która zadecyduje o jej życiu. W rozmowie z nami aktorka diagnozuje życie społeczne i sytuację kultury w Polsce. 80
 • Wycisk w muzeum 3 wrz 2017, 20:00 Diety jako dzieła sztuki, artyści jako trenerzy, joga w galeriach, crossfit przed obrazami. Sztuka wkracza właśnie na nową ścieżkę i jest to ścieżka zdrowia. 84
 • Wydarzenie 3 wrz 2017, 20:00 SERIAL Mroki (nie)pamięci Kryminały, dokumenty i seriale: te trzy gatunki świecą dzisiaj triumfy. Nic dziwnego, że powstaje coraz więcej produkcji, które fenomenalnie je łączą. W serialach non-fiction twórcy opowiadają historie dawnych... 90
 • Koniecznie! 3 wrz 2017, 20:00 KSIĄŻKA Proust z Londynu KIEDYŚ „WSPÓŁCZESNYM PROUSTEM” NAZWANO NORWEGA KARLA OVE KNAUSGÅRDA. Jednak, gdy idzie o tematykę, to znacznie bliższy autorowi „W poszukiwaniu straconego czasu” jest Brytyjczyk Edward St Aubyn. W warstwie... 91
 • Powyżej średniej 3 wrz 2017, 20:00 KSIĄŻKA Esej bestsellerowy Że Murakami jest w Polsce na listach bestsellerów, to oczywiste, ale fakt, że trafił tam zbiór jego esejów o sztuce powieściopisarskiej, jest jednak zaskoczeniem.  Nie wylądował może w czołówce rankingów,... 92
 • Bez entuzjazmu 3 wrz 2017, 20:00 Daj mi tę noc, tę jedną noc Manifest feministyczny, spojrzenie na historię oczami kobiet, opowieść o mentalności amerykańskich dziewczyn z XIX w. – różnie Coppola określa swój film. Niestety, z jej zamierzeń na ekranie została... 94
 • Roma Gąsiorowska: To się państwu spodoba 3 wrz 2017, 20:00 MAMA OPOWIADAŁA, ŻE CZYTAĆ NAUCZYŁAM SIĘ W WIEKU LAT CZTERECH z książeczki do nabożeństwa – podobała mi się, bo była mała. Wciąż pytałam mamę, jaka to literka, i po jakimś czasie zorientowała się, że umiem czytać… Jako... 96
 • „Czarny sport” Czarneckiego 3 wrz 2017, 20:00 Miałem 10 lat, gdy z dziecięcą fascynacją oglądałem barażowy bieg o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu, 2 września 1973 r. Normalnie w zawodach speedwaya (żużlowych) startuje czterech jeźdźców. Tu było ich ledwie... 98
 • XXVII Forum Ekonomiczne: Rozmowy na temat przyszłości EuROpy 3 wrz 2017, 20:00 [The 27th Economic Forum: Discussions on the future of EuROpe] Aktualne, istotne, nawiązujące do najważniejszych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych Europy – takie są od lat tematy podejmowane podczas Forum Ekonomicznego w... 106
 • Świat Pozazdrości 3 wrz 2017, 20:00 [world will envy us this facility] Pod koniec października w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się otwarcie pierwszej w Polsce Areny Lodowej In the end of October the first Ice Arena in Poland will be opened in Tomaszów Mazowiecki Inwestycja... 107
 • [Paweł Surówka] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu PZU SA President of the management board of PZU SA Absolwent Université Paris I Panthéon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w... 108
 • PZU sa: cenne doświadczenie 3 wrz 2017, 20:00 [PZU sa: valuable experience] Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 r., kiedy powstało... 109
 • dr Iwona Sroka 3 wrz 2017, 20:00 [dr Iwona Sroka] Prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP President & CEO of the Central Securities Depository of Poland (KDPW) and KDPW _CCP Menedżer i ekonomistka, ekspert w zakresie rynków... 110
 • Grupa KDPW 3 wrz 2017, 20:00 [KDPW Group] Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy prężną grupę kapitałową oferującą wysokospecjalistyczne usługi dla sektora finansowego związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją... 111
 • [Marcin Adamczyk] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu TFI PZU SA President of the management board of TFI PZU SA Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz menedżerskich studiów podyplomowych Executive Studies in Finance w Szkole Głównej Handlowej w... 112
 • TFI PZU: strategie szyte na miarę 3 wrz 2017, 20:00 [TFI PZU: original tailored strategies] Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) jest jednym z największych pod względem aktywów towarzystw inwestycyjnych w Polsce, zarządzającym ponad 20 mld zł. TFI PZU działa od 1999 r. jako... 113
 • [Rafał Gołębiewski] 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor generalny w Elavon Financial Services General Director at Elavon Finacial Services Rafał Gołębiewski jest powszechnie uznanym i rozpoznawalnym na polskim rynku ekspertem w dziedzinie zarządzania międzynarodowymi organizacjami.... 114
 • Elavon: pewny partner w płatnościach 3 wrz 2017, 20:00 [Elavon: a reliable partner in payments] Elavon jest wyspecjalizowaną firmą dostarczającą rozwiązania z zakresu przetwarzania płatności należącą do U.S. Bancorp, piątego pod względem wielkości banku w USA. Od lat należy do pierwszej... 115
 • [Szymon KamiŃski] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu BZ WBK Leasing CEO of BZ WBK Leasing Praktyk zarządzania biznesem w finansach, doradztwie oraz przemyśle. Od 2011 r. związany z grupą Banku Zachodniego WBK, będącej częścią globalnej Grupy Santander, jako prezes zarządu... 116
 • [Marcin Petrykowski] 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor zarządzający S&P Global Ratings Managing Director S&P Global Ratings Od ponad 15 lat związany z globalnymi instytucjami finansowymi, w których zdobywał międzynarodowe doświadczenie z zakresu zarządzania strategicznego,... 117
 • Kancelaria Prawna Skarbiec: pewny Partner w niepewnych czasach 3 wrz 2017, 20:00 [The Skarbiec Law firm: a trustworthy partner in uNstable times] Kancelaria Prawna Skarbiec to naj większa polska firma specjalizująca się w tworzeniu międzynarodowych struktur holdingowych. Pomagamy w zarządzaniu prawie 1000 spółek,... 118
 • Anna Wicha 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor generalny w Adecco Poland Country Manager at Adecco Poland Anna Wicha karierę w Adecco Poland rozpoczynała w dziale sprzedaży na stanowisku konsultanta. Przeszedłszy wszystkie szczeble korporacyjnej kariery, objęła stanowisko... 120
 • [Adam Sanocki] 3 wrz 2017, 20:00 Adam Sanocki Partner zarządzający Attention Marketing Sp. z o.o. Managing Partner in Attention Marketing Sp. z o.o. Adam Sanocki współpracę z mediami rozpoczął w 1990 r. jako dziennikarz prasowy i radiowy. Od 2005 r. zajmuje się doradztwem... 121
 • Odpowiedzialność karna zarządu firmy za JPK 3 wrz 2017, 20:00 [Criminal liability of the Board for the SAF-T] Już za kilka miesięcy obowiązkiem generowania i przesyłania do organów skarbowych plików JPK będą objęci wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że... 122
 • Cyfryzacja dopiero się rozkręca 3 wrz 2017, 20:00 [The process of digitisation is just starting to develop] Piotr Łuba partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC Polska Managing Partner in Advisory Department at PwC Poland Słowo „cyfryzacja” słyszymy od lat we wszystkich... 126
 • [Henryk Skarzynski] 3 wrz 2017, 20:00 Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Od 1994 r. specjalista krajowy ds. audiologii, a następnie konsultant krajowy ds.... 127
 • [Piotr H. Skarzynski] 3 wrz 2017, 20:00 Dr hab. n. med. mgr zarz. Ass. Prof., MD, PhD, MSc z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii oraz członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie otorynolaryngologii. Jest członkiem zarządu w Centrum Słuchu i Mowy Sp.... 128
 • [Tomasz Nasiłowski, DSc] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu InPhoTech Sp. z o.o., reprezentant polskiego sektora fotonicznego President of the Management Board at InPhoTech Sp. z o.o., a representative of the Polish photonics sector Wizjoner i propagator stworzenia sil nego polskiego... 129
 • Canon 3 wrz 2017, 20:00 [canon] Firma, za którą stoją lata doświadczeń, szerokie portfolio produktów i nowoczesnych rozwiązań dla biznesu Company with many years of experience and a broad portfolio of products and modern business solutions Żyjemy w świecie... 130
 • Adam Holewa 3 wrz 2017, 20:00 [Adam Holewa] Dyrektor zarządzający ds. technicznych w SITECH Sp. z o.o. Technical Managing Director at SITECH Sp. z o.o. Od blisko 14 lat pracuje na rzecz organizacji SITECH Sp. z o.o. – Technika siedzeń samochodowych Volkswagen na... 132
 • SITECH Sp. z o.o.: perfekcyjne systemy produkcyjne 3 wrz 2017, 20:00 [SITECH Sp. z o.o.: perfect production systems] SITECH Sp. z o.o. to spółka należąca do koncernu Volkswagen. Firma działa od 1998 r. w Polkowicach, jednym z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie powiatów w Polsce. W Polkowicach zlokalizowana... 133
 • gaz-system 3 wrz 2017, 20:00 [gaz-system] Spółka odpowiedzialna za przesył gazu i zarządzanie gazociągami w Polsce Company responsible for gas transmission and management of gas pipelines in Poland Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA jest spółką... 134
 • [Krystyna Boczkowska] 3 wrz 2017, 20:00 KRYSTYNA BOCZKOWSKA współtworzy sukces Boscha w Polsce. co-autor of Bosch success in Poland Krystyna Boczkowska od 25 lat współtworzy sukces Boscha w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 r. na stanowisku kierownika... 136
 • [Taras Barszczowski] 3 wrz 2017, 20:00 Założyciel T.B. Fruit Founder of T.B. Fruit Taras Barszczowski urodził się w 1971 r. w okolicach Gródka w obwodzie lwowskim i właśnie to miasteczko stało się kolebką jego przyszłego przedsiębiorstwa, które rozrosło się poza granice... 138
 • T.B. Fruit: owoce sukcesu 3 wrz 2017, 20:00 [T.B. Fruit: fruits of success] Firma T.B. Fruit to przykład tego, jak przy ograniczonych środkach kapitałowych i dzięki przemyślanym decyzjom założyciela można odnieść znaczący sukces na arenie międzynarodowej. Dziś grupa T.B. Fruit... 139
 • [Dariusz Sapiński] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu, Grupa MLEKOVITA President of the management board, the MLEKOVITA Group Ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i od początku kariery zawodowej związał się z branżą... 140
 • MLEKOVITA: lider mleczarstwa 3 wrz 2017, 20:00 [MLEKOVITA: the leader of the dairy industry] Największa firma mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej, największy producent i eksporter nabiału w regionie. To firma o ustalonej renomie na świecie, lider Listy 1000 Największych Firm Branży... 141

ZKDP - Nakład kontrolowany