Odpowiedzialność karna zarządu firmy za JPK

Odpowiedzialność karna zarządu firmy za JPK

Odpowiedzialność karna zarządu firmy za JPK
Odpowiedzialność karna zarządu firmy za JPK

[Criminal liability of the Board for the SAF-T]

Już za kilka miesięcy obowiązkiem generowania i przesyłania do organów skarbowych plików JPK będą objęci wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to nie na księgowej spoczywa odpowiedzialność za jego poprawność, a na zarządzie lub właścicielu firmy. Karna odpowiedzialność. JPK nie jest wymysłem polskiego ustawodawcy powodowanym jedynie chęcią zwiększenia dochodów z VAT. W całej Europie powszechna jest cyfryzacja systemu podatkowego wynikająca z dyrektywy unijnej. Oprócz Polski JPK wprowadziły już m.in. Portugalia, Austria, Belgia, Holandia, a także Litwa i Słowenia. Wszystkie firmy niezależnie od skali działalności, o ile tylko prowadzą księgi podatkowe za pomocą komputera, będą po1 lipca 2018 r. obowiązkowo przekazywać dane w plikach JPK. Celem wprowadzenia JPK jest usprawnienie i pogłębienie procesu kontroli podatkowej i skarbowej oraz identyfikacja kluczowych obszarów niezgodności raportowania podatkowego. – Jednolity Plik Kontrolny to nic innego, niż system informatyczny, który pozwala sprawdzić, co się w VAT dzieje – mówi Radosław Piekarz z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. 

– Działa to bardzo dobrze, a kontroli jest mniej, bo wszystko odbywa się elektronicznie. Taki kierunek działań trzeba pochwalić. Nadrzędnym celem wprowadzenia JPK jest uszczelnienie systemu podatkowego. Jak twierdzi Radosław Piekarz, „odkrytych zostało dużo podmiotów, które przez lata wystawiały faktury VAT, a nie były zarejestrowane na VAT”. Przedsiębiorcy są zachęcani przez MF do tego, aby weryfikowali, czy dostawcy wystawiający faktury są czynnymi podatnikami VAT. Jest to podstawowa czynność, którą powinien wykonać nabywca. Dodatkowo minister Gruza zapowiedział wdrożenie narzędzia, które umożliwi ustalenie zakresu pustych faktur i wskazanie emitentów tego rodzaju dokumentów.

Zmiany w systemie podatkowym oznaczają głębokie zmiany w firmach

Wdrożenie do obsługi JPK często wiąże się z gruntownym przebudowaniem procesów wewnątrzfirmowych. Więcej uwagi trzeba poświęcić procesom bezpiecznej obsługi transakcji z perspektywy poprawności rozliczeń VAT. Raport JPK przesyłany co miesiąc do urzędu skarbowego to efekt końcowy, jego jakość zależy od przemyślanej organizacji podstawowych procesów, np. obsługi zakupów w organizacji. – Dostosowując procedury firmowe do JPK, warto rozważyć wprowadzenie kontroli biznesowej – rekomenduje Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Sage. – W przypadku kontroli skarbowej ułatwi ona udowodnienie, że dokonano należytej staranności w czynnościach zmierzających do uregulowania należności wobec fiskusa. Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców oznaczają również konieczność posiadania rozwiązań informatycznych potrzebnych do wywiązania się z obowiązków wobec fiskusa. Ten coraz ściślejszy związek prawa z technologią sprawia, że producenci oprogramowania, które pomaga realizować procesy, np. do ewidencji księgowej czy elektronicznego obiegu dokumentów, odgrywają dziś rolę doradcy w obu tych obszarach. To istotna zmiana, wcześniej oprogramowanie miało pomóc w bieżącej pracy. Dziś musi wspierać realizację procesów istotnych dla poprawności rozliczeń podatkowych.

Więzienie za błędy w JPK

Ostatnie lata obfitowały w wiele zmian w prawie podatkowym, a następny rok przyniesie kolejne. Dla przedsiębiorców to trudny czas, gdyż jak pokazało badanie przeprowadzone w 2016 r. przez Business Centre Club, aż 45,2 proc. firm uważa, że zbyt częste zmiany regulacji podatkowych są ogromnym utrudnieniem dla prowadzenia biznesu. Zmiany te związane są nierozerwalnie z cyfryzacją – narzędzia informatyczne stają się bowiem konieczne w kontaktach z fiskusem. Z badań przeprowadzonych w 2015 r. przez TNS OBOP oraz w 2017 r. przez Sage wynika, że przedsiębiorcom nie tylko trudno się poruszać w gąszczu zmian prawnych, lecz także boją się postępującej informatyzacji. Dodatkowo strach potęgują dotkliwe kary – za błędy i uchybienia w podatkach osoba zarządzająca firmą odpowiada nie tylko z kodeksu karnego skarbowego, lecz także jak przestępca, z kodeksu karnego, i może nawet trafić do więzienia. Na szczęście wsparcie i potrzebną wiedzę można uzyskać od producentów oprogramowania dla firm, którzy pełnią dziś funkcję wszechstronnego edukatora i doradcy zarówno w obszarze IT, jak i w dziedzinie podatków. – Częste zmiany prawa podatkowego stanowią nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców. My na bieżąco śledzimy ruchy legislacyjne oraz bierzemy udział w konsultacjach społecznych. Dzięki temu nasze rozwiązania są zawsze dostosowane do zmian prawnych, a nasi klienci otrzymują je bezpłatnie w ramach abonamentu – podkreśla Piotr Ciski. – Ponadto oferujemy konsultacje naszych ekspertów oraz szereg szkoleń, dzięki którym przedsiębiorcy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w interesującym ich zakresie tematycznym. Jednolity Plik Kontrolny to pierwszy w polskim systemie podatkowym raport, który funkcjonuje wyłącznie w wersji elektronicznej. Informacje o ewidencji VAT muszą być co miesiąc przesyłane ministrowi finansów za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Inne struktury udostępnia się na żądanie organów podatkowych. Uszczelnianiu systemu podatkowego będą służyć także:

• kasy fiskalne online,

• STIR (system wskazujący podejrzanych o kradzież VAT, który być może zacznie działać pod koniec roku),

• centralny rejestr faktur,

• split payment (podzielona płatność). Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie mechanizmu split payment został 12 maja 2017 r. opublikowany przez ministra rozwoju i finansów, obecnie znamy już jego drugą wersję. Większość przepisów ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. Polski system będzie w sposób automatyczny dzielić wartość przelewu na kwoty netto i VAT i przekazywać je na właściwe konta odbiorcy. System ma być dobrowolny. Dla nabywcy oznacza to, że nadal będzie wykonywał jeden przelew za fakturę. Dostawca lub wykonawca usługi otrzyma wpłaty na osobne konta, jedynie kwotą netto będzie mógł swobodnie dysponować.

Wyzwania związane z JPK

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że generowane pliki JPK należy sprawdzić przed wysłaniem do ministra finansów, bowiem liczba błędów w JPK jest wciąż bardzo duża, co potwierdzają przeprowadzane przez Ministerstwo Finansów kontrole. Tylko w lutym 2017 r. było ponad 30 tys. niezgodności w przesłanych JPK_VAT w zakresie danych wykazywanych przez podatników. Jak uniknąć błędów w JPK? Techniczną poprawność pliku można zweryfikować, wysyłając go na bramkę testową udostępnioną przez Ministerstwo Finansów (https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl). Test ten nie sprawdzi jednak poprawności merytorycznej. Do sprawdzenia poprawności merytorycznej JPK potrzebne jest specjalne narzędzie informatyczne, które odczyta i przeanalizuje dane z pliku XML. My takie rozwiązanie opracowaliśmy i udostępniliśmy przedsiębiorcom ponad rok temu. Jest to platforma online, która analizuje pliki wygenerowane przez oprogramowanie finansowo-księgowe niezależnie od jego producenta – mówi Piotr Ciski, i dodaje: – Mając doświadczenie zdobyte w innych krajach, jako pierwsi na polskim rynku udostępniliśmy narzędzie pozwalające wykryć i wskazać błędy w pliku JPK. W tej chwili z Sage e-Audytora korzysta już ponad 6 tys. firm. Identyfikacja a następnie usunięcie błędów przed wysyłką pliku JPK_VAT zwiększa bezpieczeństwo rozliczeń i może uchronić podatnika przed wytypowaniem do kontroli podatkowej. Natomiast jeśli plik nie zostanie przekazany, a organ skarbowy odbierze to jako udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej, należy liczyć się z karą grzywny, która wynika z art. 83 kodeksu karnego skarbowego. Maksymalna wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe może wynieść nawet 17,7 mln zł. Od JPK nie ma odwrotu. Jest on naturalną konsekwencją rozwoju i esencją postępującej cyfryzacji administracji państwowej. Nie należy się go jednak obawiać. Wystarczy dobrze przygotować firmę na bezpieczną obsługę podatków.

In just a few months, the obligation to generate and send the so-called Single Audit File for Tax (SAF-T) to the tax authorities will cover all businesses in Poland. Not all firms are aware, however, that the liability for preparing a correct file rests with the company’s Board or owner, rather than with the accountant. This is the criminal liability we are talking about. The SAF-T is not a new concept devised by the Polish legislator merely to boost VAT revenue. Tax systems have been universally digitised all across Europe, in line with the relevant EU Directive. In addition to Poland, the SAF-T has already been introduced in countries such as Portugal, Austria, Belgium, the Netherlands, Lithuania, and Slovenia. Starting from 1 July 2018, all businesses that keep computer-based tax books, regardless of their scale of operations, will have to share information in the form of SAF-T files. The SAF-T is intended to make tax and fiscal audits more effective and thorough, as well as to identify the key areas of any tax reporting non-compliance. “The SAF-T mechanism is nothing but a computer system which provides a clear picture of what is actually happening in the VAT department”, says Radoslaw Piekarz from the Analytical Centre of the Jagiellonian Club. “And it does work. With everything done electronically, audits no longer need to be so frequent. This is the right direction to follow”. The overriding goal for the SAF-T will be to make the tax system tighter. “Many businesses have been shown to issue VAT invoices, even though they have never registered as VAT payers”, says Radoslaw Piekarz. The Ministry of Finance encourages business owners to verify whether their VAT-invoicing suppliers are actually entitled to do so. This is the very first thing which should be done by a purchaser before deducting any input VAT. Minister Gruza also announced that a mechanism would be introduced allowing the identification of “dummy invoices” and their issuers.

Changes to the tax system mean profound changes for businesses

In order to adapt to the new SAF-T system, many businesses will have to thoroughly modify their internal operating processes, including in particular those related to secure transaction processing in the context of the correct settlement of VAT. The SAF-T report sent each month to the tax authorities is the ultimate outcome here, and its quality depends on whether the organisation’s fundamental processes (such as procurements) are well-thought-out and effective. “When adapting internal processes to the SAF-T requirements, introducing so-called business control measures should be considered” recommends Piotr Ciski, Country Manager at Sage Poland. “It will help you prove that you have observed due diligence in activities aimed at paying any tax you might owe”. With changes to business tax policies also comes the requirement for companies to employ IT solutions to assist them in complying with their tax obligations. With this ever-closer relationship between the law and technology, the developers of accounting and document circulation softwarehave now assumed the role of assistants in both areas. This is a very important change as, until recently, software was only used to help users in day-to-day work. Now, however, it has been tasked with processes which determine the correctness of tax settlements.

Errors in the SAF-T can mean jail

In recent years, we have witnessed an influx of changes to the tax laws, and new ones are expected in the year to come. All in all, this is a difficult time for businesses. As revealed in a 2016 survey of the Business Centre Club, 45.2% respondents admitted that the frequent changes to tax regulations made it really difficult for them to run a business. These changes are inextricably linked with digitisation, because IT tools are becoming a must in contacts with the tax authorities. The surveys by TNS OBOP (2015) and Sage (2017) have shown that businesses not only struggle to find their way around all the fiscal intricacies, but also feel anxious about the progression of digitisation. These concerns are further exacerbated by the prospect of harsh penalties a manager who has committed an error or omission faces consequences, not only under the Fiscal Offence Code, but, as an offender, also the Criminal Code, and can even end up in jail. Fortunately, the necessary knowledge and support are available from busi-

ness-software developers who today serve as all-round educators and advisors on both IT and taxes. “The frequent changes to the tax laws pose quite a challenge for businesses. We keep an eye on legislative trends and participate in public consultations. Thanks to this, our solutions always go hand-in-hand with the most recent laws, and our customers can get them free of charge as part of their subscriptions”. comments Piotr Ciski. “In addition, we offer consultations with our experts and a selection of training options through which business owners can broaden their knowledge of any area they like”. The Single Audit File for Tax is the first ever report in the Polish tax system to come in electronic format only. Details of the

company’s VAT records must be sent every month to the Minister of Finance via digital channels. The remaining files are to be delivered to the tax authorities on request.

Other measures designed to tighten the tax system include:

• online cash registers,

• STIR (a system identifying alleged VAT offenders, facing probable launch by the end of this year),

• a central invoice register,

• a split-payment mechanism.

The draft amendment to the VAT Act, introducing the split-payment mechanism, was published on 12 May 2017 by the Minister of Development and Finance; its second revision has been released in the meantime. Most of the new regulations are to come into force on 1 April 2018. The Polish system will automatically split the value of a wire transfer payment into net and VAT amounts, and remit them to the appropriate recipient account. The system will be optional to use. This means that purchasers will still be able to make one transfer payment per invoice. The supplier or service provider will receive payments to separate accounts, with only the net amount being freely available to them.

s

Business owners should remember to check the file before sending it to the Ministry of Finance, as errors are still highly common in SAF-Ts, as confirmed by the Ministry’s inspections. In February 2017 alone, over thirty thousand irregularities were found in JPK_VAT files received from taxpayers. So, how can errors in the SAF-T be avoided? You can check the file for technical correctness by uploading it onto the test portal of the Ministry of Finance (https:// test-e-dokumenty.mf.gov.pl). This, however, will not verify the file’s content. For this, you will need a special tool to read and analyse the data in the xml file. We developed such a solution and shared it with businesses over a year ago. It is an online platform which analyses files generated by any finance and accounting software, regardless of developer”, says Piotr Ciski, adding “Having gained experience abroad, we were the first in Poland to deliver a tool which detects and identifies errors in SAF-Ts. As of date, Sage e-Audytor has been deployed in more than 6000 companies”. The identification and removal of errors in the JPK_VAT file prior to its sending make transactions more secure and help protect the taxpayer from being selected for a tax audit. But if the file is not sent and the tax authority sees this as an attempt to prevent or impede a tax-authority officer from performing his or her duties involving verification, tax audit or fiscal audit, this can be subject to a fine, as provided for in Article 83 of the Fiscal Offence Code. The fine for a fiscal offence can reach up to PLN 17.7 million. There is no turning back from the SAF-T. It is the natural consequence of the progress and essence of the advancing digitisation within State administrative bodies. But there is no need to be concerned about it businesses should just make sure that they are well prepared for secure tax processing.

Okładka tygodnika WPROST: 36/2017
Więcej możesz przeczytać w 36/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 36/2017 (1801)

 • Po co nam ta edukacyjna wojna 3 wrz 2017, 20:00 Jeszcze tylko lanie i wakacje – pomyślał Jaś, wracając ze szkoły do domu ze świadectwem pod pachą. Jeszcze tylko wojna o edukację i rok szkolny się rozkręci – można dopowiedzieć, parafrazując klasyka, czyli nieznanego autora tej anegdoty. 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 3 wrz 2017, 20:00 Paweł Kukiz plus Pałac Prezydencki – jaki może być wynik takiego dodawania? WYBORY SAMORZĄDOWE JUŻ ZA ROK, WIĘC W PIS RUSZYŁ WYŚCIG PO NOMINACJĘ NA KANDYDATA NA PREZYDENTA STOLICY. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, który... 6
 • Obraz tygodnia 3 wrz 2017, 20:00 11 tys. osób podpisało się pod listem Amnesty International w obronie Tomasza Piątka, autora książki „Macierewicz i jego tajemnice”. Szef MON złożył w sprawie książki zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia... 8
 • Info radar 3 wrz 2017, 20:00 Kielce się szykują, prezydent zaprasza TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZOWEJ EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU OBRONNEGO Pierwszy MSPO zorganizowano w Kielcach 25 lat temu. Od tego czasu impreza urosła do rangi trzeciej po Londynie i... 11
 • Szkoła obywatelska 3 wrz 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI SŁYSZELIŚCIE PAŃSTWO O RADZIE SZKOŁY? JA NIE. Pytałem znajomych, ale oni również nie słyszeli. Wszyscy słyszeli o radzie pedagogicznej, radzie rodziców, ale nie o radzie szkoły. A co to takiego? Instytucja ta została... 11
 • Zdarzyło się jutro 3 wrz 2017, 20:00 Filmowy hit? „Minister Szyszkoi łoś Superktoś” JUŻ NIE NIEMCY ANI NAWET ROSJANIE. Mamy nowego wroga nr 1. Jest nim prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie dość, że ma czelność pouczać suwerenny rząd, to na makijaż wydaje więcej... 12
 • Wielki dzień! 3 wrz 2017, 20:00 DZIŚ PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE. W SZKOLE NOWYCH PROGRAMÓW I „NOWEGO CZŁOWIEKA”. To wielki eksperyment PiS: zamiast bić się o wyborcę w okresie przedwyborczym, PiS zaczyna go wychowywać w okresie, w którym ten o wyborach jeszcze nic nie... 14
 • Chemia Pana Jarosława 3 wrz 2017, 20:00 …ZMIANA, JAKKOLWIEK JĄ NAZYWAĆ, ZMNIEJSZA ROLĘ PRZEDMIOTÓW PRZYROD NICZYCH W SZKOŁACH POLSKICH. A historii zwiększa. Właściwie dlaczego? Przykładowo ja mam taką intuicję, że ucząc w szkołach więcej chemii, niewymownie... 14
 • Kobieta jako własność 3 wrz 2017, 20:00 Kara śmierci, tortury, zemsta na obcych za krzywdę naszych kobiet? Nie tak zapobiega się gwałtom. 16
 • Zmiana jest dobra, a będzie jeszcze lepsza 3 wrz 2017, 20:00 Kurtyna opadła – reforma edukacji rusza. Opozycja wytyka błędy, samorządy łkają, a rządzący są dumni z reformy. – Odpowiadamy na obecne wyzwania – mówi „Wprost” Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. 23
 • Tylko dzieci żal 3 wrz 2017, 20:00 Na przypomnienie, że reforma miała być bezkosztowa, samorządowcy się śmieją. Ale częściej się złoszczą. 26
 • O pewnym „moralnym upadku” 3 wrz 2017, 20:00 Redakcyjny wstępniak w tygodniku „The Economist” świetnie obrazuje ideologiczny węzeł gordyjski, w jakim zapętliły się najpoważniejsze europejskie media. Tekst nosi tytuł „Unfit”, co można oddać polskim: „Nie nadaje się”.... 29
 • Prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu 3 wrz 2017, 20:00 Jeśli propozycje prezydenta będą zagrażać demokratycznym standardom, ludzie znowu wyjdą na ulice – ostrzega Kamila Gasiuk-Pihowicz, parlamentarzystka Nowoczesnej. 30
 • Polityczna kula śniegowa rozpędza się… 3 wrz 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK generał broni Powoli zaczyna wypełniać się wyśniony przez Putina scenariusz rozpadu Europy. A rozpad zjednoczonej Europy to koniec NATO. I dzieje się to bez udziału jego wojsk, którymi nas przez ostatnie lata straszono.... 33
 • Młody wilk prawicy 3 wrz 2017, 20:00 Patryk Jaki podąża śladem swojego mentora Zbigniewa Ziobry. Obaj zaczęli zajmować wysokie stanowiska publiczne w bardzo młodym wieku i prą jak taran do wyższych funkcji. 34
 • Sądom grozi wielka czystka 3 wrz 2017, 20:00 Dotąd nikt nie konsultował z nami projektu prezydenckiej reformy sądownictwa – mówi sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący KRS. 38
 • Odwet zawstydzanych 3 wrz 2017, 20:00 EWA WANAT Na jednym z polskich portali znalazłam taki tytuł artykułu „Wymiana ciosów między Emmanuelem Macronem i Beatą Szydło”. Koń by się uśmiał, gdyby zobaczył, jak niektórzy redaktorzy dają się PiS wodzić za nos. Żadnej... 41
 • Na dywaniku u prezesa 3 wrz 2017, 20:00 Będą nowe postaci, więcej uwagi poświęcimy też opozycji – obiecuje Robert Górski. Nowa odsłona „Ucha Prezesa” 7 września pojawi się na platformie Showmax, a później na YouTubie. 42
 • Wiem, co mam w apteczce 3 wrz 2017, 20:00 Dla 82 proc. Polek istotne informacje widoczne na opakowaniu to ważne kryterium wyboru leków bez recepty – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Ipsos. 45
 • Dopalacze są nowymi narkotykami 3 wrz 2017, 20:00 Sytuację, gdy dziecko sięga po dopalacze, można porównać do rosyjskiej ruletki – ostrzega Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny. 47
 • Jak hipsterzy niszczą świat 3 wrz 2017, 20:00 Przepis na idealną sałatkę: awokado, komosa, garść orzechów nerkowca i prażonych migdałów. Po przeczytaniu tego tekstu to wszystko może utknąć wam w gardle. 50
 • 5, 8, 23. Oto polska karuzela VAT 3 wrz 2017, 20:00 Bułka kajzerka opodatkowana jest 5-proc. VAT-em, chałka już 8-proc., a muffinka 23-proc. Z kolei, gdy kupujemy sok owocowy, zapłacimy 5 proc., za syrop owocowy 8 proc., a za tonik 23 proc. Po co nam ta karuzela i jak się w tym wszystkim połapać? 54
 • Wojna o dwa miliardy 3 wrz 2017, 20:00 Abris pewnie będzie musiał poczekać na pieniądze za przymusową sprzedaż FM Banku. I raczej nie będzie to kwota 2 mld zł. Poznamy ją pod koniec września. 58
 • Deptak zmian 3 wrz 2017, 20:00 25 lat temu forum w Krynicy odwiedziła ledwie setka osób. Dziś to największe polityczno-gospodarcze spotkanie w Polsce. 60
 • Ważne i ciekawe debaty Forum Ekonomicznego w Krynicy 3 wrz 2017, 20:00 Debata Grupy LOTOS pod patronatem TyGODnika „Wprost” 62
 • Woda zamiast piwa 3 wrz 2017, 20:00 Tiger zaryczał NIE WIEM, KIEDY POLACY NAUCZĄ SIĘ TEGO, ŻE BOJKOTY PRZYNOSZĄ ODWROTNY SKUTEK. Pamiętacie akcje wylewania Ciechana po homofobicznych wypowiedziach właściciela browaru Marka Jakubiaka? Posłowi Kukiz’15 po bojkocie sprzedaż... 64
 • Zmień nawyki i obniż swoje rachunki 3 wrz 2017, 20:00 Racjonalne korzystanie ze sprzętów elektrycznych pozwoli zaoszczędzić pieniądze i uczyni nasz dom ekologicznym. 65
 • No to jedziemy 3 wrz 2017, 20:00 Na tej małej bestii można znowu się poczuć jak chłopiec. Chodzi o hulajnogę szwajcarskiej firmy eMicro One, która jest dość zawadiackim urządzeniem. Jeżdżenie po trzydziestce na hulajnodze może się wydawać lekko infantylne, ale... 66
 • Polowanie na talenty 3 wrz 2017, 20:00 Eksperymenty, sekcje narządów i nauka szycia chirurgicznego to atrakcje obozu naukowego adamED SmartUP w SGGW. 67
 • Czy Barcelona opuści Hiszpanię 3 wrz 2017, 20:00 Katalońscy separatyści potrzebują poparcia muzułmanów w referendum w sprawie niepodległości i dlatego zlekceważyli zagrożenie ze strony dżihadystów. 68
 • Operacja Naddniestrze 3 wrz 2017, 20:00 Gdy oczy świata zwrócone są na Białoruś, gdzie Moskwa przygotowuje potężne manewry, na pograniczu Mołdawii i Ukrainy dojrzewa nowy konflikt, idealny dla politycznych potrzeb Kremla. 72
 • Genetyczna układanka 3 wrz 2017, 20:00 Mamy tysiące wspólnych genów z robakami i muszkami owocowymi. To efekt tego, że niekiedy wykształcony w toku ewolucji system działa tak dobrze, że mimo upływu milionów czy miliardów lat nie da się go usprawnić. 76
 • Rozmawiajmy! 3 wrz 2017, 20:00 W najnowszym serialu TVN bohaterka grana przez Maję Ostaszewską czeka na diagnozę, która zadecyduje o jej życiu. W rozmowie z nami aktorka diagnozuje życie społeczne i sytuację kultury w Polsce. 80
 • Wycisk w muzeum 3 wrz 2017, 20:00 Diety jako dzieła sztuki, artyści jako trenerzy, joga w galeriach, crossfit przed obrazami. Sztuka wkracza właśnie na nową ścieżkę i jest to ścieżka zdrowia. 84
 • Wydarzenie 3 wrz 2017, 20:00 SERIAL Mroki (nie)pamięci Kryminały, dokumenty i seriale: te trzy gatunki świecą dzisiaj triumfy. Nic dziwnego, że powstaje coraz więcej produkcji, które fenomenalnie je łączą. W serialach non-fiction twórcy opowiadają historie dawnych... 90
 • Koniecznie! 3 wrz 2017, 20:00 KSIĄŻKA Proust z Londynu KIEDYŚ „WSPÓŁCZESNYM PROUSTEM” NAZWANO NORWEGA KARLA OVE KNAUSGÅRDA. Jednak, gdy idzie o tematykę, to znacznie bliższy autorowi „W poszukiwaniu straconego czasu” jest Brytyjczyk Edward St Aubyn. W warstwie... 91
 • Powyżej średniej 3 wrz 2017, 20:00 KSIĄŻKA Esej bestsellerowy Że Murakami jest w Polsce na listach bestsellerów, to oczywiste, ale fakt, że trafił tam zbiór jego esejów o sztuce powieściopisarskiej, jest jednak zaskoczeniem.  Nie wylądował może w czołówce rankingów,... 92
 • Bez entuzjazmu 3 wrz 2017, 20:00 Daj mi tę noc, tę jedną noc Manifest feministyczny, spojrzenie na historię oczami kobiet, opowieść o mentalności amerykańskich dziewczyn z XIX w. – różnie Coppola określa swój film. Niestety, z jej zamierzeń na ekranie została... 94
 • Roma Gąsiorowska: To się państwu spodoba 3 wrz 2017, 20:00 MAMA OPOWIADAŁA, ŻE CZYTAĆ NAUCZYŁAM SIĘ W WIEKU LAT CZTERECH z książeczki do nabożeństwa – podobała mi się, bo była mała. Wciąż pytałam mamę, jaka to literka, i po jakimś czasie zorientowała się, że umiem czytać… Jako... 96
 • „Czarny sport” Czarneckiego 3 wrz 2017, 20:00 Miałem 10 lat, gdy z dziecięcą fascynacją oglądałem barażowy bieg o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu, 2 września 1973 r. Normalnie w zawodach speedwaya (żużlowych) startuje czterech jeźdźców. Tu było ich ledwie... 98
 • XXVII Forum Ekonomiczne: Rozmowy na temat przyszłości EuROpy 3 wrz 2017, 20:00 [The 27th Economic Forum: Discussions on the future of EuROpe] Aktualne, istotne, nawiązujące do najważniejszych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych Europy – takie są od lat tematy podejmowane podczas Forum Ekonomicznego w... 106
 • Świat Pozazdrości 3 wrz 2017, 20:00 [world will envy us this facility] Pod koniec października w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się otwarcie pierwszej w Polsce Areny Lodowej In the end of October the first Ice Arena in Poland will be opened in Tomaszów Mazowiecki Inwestycja... 107
 • [Paweł Surówka] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu PZU SA President of the management board of PZU SA Absolwent Université Paris I Panthéon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w... 108
 • PZU sa: cenne doświadczenie 3 wrz 2017, 20:00 [PZU sa: valuable experience] Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 r., kiedy powstało... 109
 • dr Iwona Sroka 3 wrz 2017, 20:00 [dr Iwona Sroka] Prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP President & CEO of the Central Securities Depository of Poland (KDPW) and KDPW _CCP Menedżer i ekonomistka, ekspert w zakresie rynków... 110
 • Grupa KDPW 3 wrz 2017, 20:00 [KDPW Group] Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy prężną grupę kapitałową oferującą wysokospecjalistyczne usługi dla sektora finansowego związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją... 111
 • [Marcin Adamczyk] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu TFI PZU SA President of the management board of TFI PZU SA Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz menedżerskich studiów podyplomowych Executive Studies in Finance w Szkole Głównej Handlowej w... 112
 • TFI PZU: strategie szyte na miarę 3 wrz 2017, 20:00 [TFI PZU: original tailored strategies] Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) jest jednym z największych pod względem aktywów towarzystw inwestycyjnych w Polsce, zarządzającym ponad 20 mld zł. TFI PZU działa od 1999 r. jako... 113
 • [Rafał Gołębiewski] 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor generalny w Elavon Financial Services General Director at Elavon Finacial Services Rafał Gołębiewski jest powszechnie uznanym i rozpoznawalnym na polskim rynku ekspertem w dziedzinie zarządzania międzynarodowymi organizacjami.... 114
 • Elavon: pewny partner w płatnościach 3 wrz 2017, 20:00 [Elavon: a reliable partner in payments] Elavon jest wyspecjalizowaną firmą dostarczającą rozwiązania z zakresu przetwarzania płatności należącą do U.S. Bancorp, piątego pod względem wielkości banku w USA. Od lat należy do pierwszej... 115
 • [Szymon KamiŃski] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu BZ WBK Leasing CEO of BZ WBK Leasing Praktyk zarządzania biznesem w finansach, doradztwie oraz przemyśle. Od 2011 r. związany z grupą Banku Zachodniego WBK, będącej częścią globalnej Grupy Santander, jako prezes zarządu... 116
 • [Marcin Petrykowski] 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor zarządzający S&P Global Ratings Managing Director S&P Global Ratings Od ponad 15 lat związany z globalnymi instytucjami finansowymi, w których zdobywał międzynarodowe doświadczenie z zakresu zarządzania strategicznego,... 117
 • Kancelaria Prawna Skarbiec: pewny Partner w niepewnych czasach 3 wrz 2017, 20:00 [The Skarbiec Law firm: a trustworthy partner in uNstable times] Kancelaria Prawna Skarbiec to naj większa polska firma specjalizująca się w tworzeniu międzynarodowych struktur holdingowych. Pomagamy w zarządzaniu prawie 1000 spółek,... 118
 • Anna Wicha 3 wrz 2017, 20:00 Dyrektor generalny w Adecco Poland Country Manager at Adecco Poland Anna Wicha karierę w Adecco Poland rozpoczynała w dziale sprzedaży na stanowisku konsultanta. Przeszedłszy wszystkie szczeble korporacyjnej kariery, objęła stanowisko... 120
 • [Adam Sanocki] 3 wrz 2017, 20:00 Adam Sanocki Partner zarządzający Attention Marketing Sp. z o.o. Managing Partner in Attention Marketing Sp. z o.o. Adam Sanocki współpracę z mediami rozpoczął w 1990 r. jako dziennikarz prasowy i radiowy. Od 2005 r. zajmuje się doradztwem... 121
 • Odpowiedzialność karna zarządu firmy za JPK 3 wrz 2017, 20:00 [Criminal liability of the Board for the SAF-T] Już za kilka miesięcy obowiązkiem generowania i przesyłania do organów skarbowych plików JPK będą objęci wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że... 122
 • Cyfryzacja dopiero się rozkręca 3 wrz 2017, 20:00 [The process of digitisation is just starting to develop] Piotr Łuba partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC Polska Managing Partner in Advisory Department at PwC Poland Słowo „cyfryzacja” słyszymy od lat we wszystkich... 126
 • [Henryk Skarzynski] 3 wrz 2017, 20:00 Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Od 1994 r. specjalista krajowy ds. audiologii, a następnie konsultant krajowy ds.... 127
 • [Piotr H. Skarzynski] 3 wrz 2017, 20:00 Dr hab. n. med. mgr zarz. Ass. Prof., MD, PhD, MSc z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii oraz członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie otorynolaryngologii. Jest członkiem zarządu w Centrum Słuchu i Mowy Sp.... 128
 • [Tomasz Nasiłowski, DSc] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu InPhoTech Sp. z o.o., reprezentant polskiego sektora fotonicznego President of the Management Board at InPhoTech Sp. z o.o., a representative of the Polish photonics sector Wizjoner i propagator stworzenia sil nego polskiego... 129
 • Canon 3 wrz 2017, 20:00 [canon] Firma, za którą stoją lata doświadczeń, szerokie portfolio produktów i nowoczesnych rozwiązań dla biznesu Company with many years of experience and a broad portfolio of products and modern business solutions Żyjemy w świecie... 130
 • Adam Holewa 3 wrz 2017, 20:00 [Adam Holewa] Dyrektor zarządzający ds. technicznych w SITECH Sp. z o.o. Technical Managing Director at SITECH Sp. z o.o. Od blisko 14 lat pracuje na rzecz organizacji SITECH Sp. z o.o. – Technika siedzeń samochodowych Volkswagen na... 132
 • SITECH Sp. z o.o.: perfekcyjne systemy produkcyjne 3 wrz 2017, 20:00 [SITECH Sp. z o.o.: perfect production systems] SITECH Sp. z o.o. to spółka należąca do koncernu Volkswagen. Firma działa od 1998 r. w Polkowicach, jednym z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie powiatów w Polsce. W Polkowicach zlokalizowana... 133
 • gaz-system 3 wrz 2017, 20:00 [gaz-system] Spółka odpowiedzialna za przesył gazu i zarządzanie gazociągami w Polsce Company responsible for gas transmission and management of gas pipelines in Poland Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA jest spółką... 134
 • [Krystyna Boczkowska] 3 wrz 2017, 20:00 KRYSTYNA BOCZKOWSKA współtworzy sukces Boscha w Polsce. co-autor of Bosch success in Poland Krystyna Boczkowska od 25 lat współtworzy sukces Boscha w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 r. na stanowisku kierownika... 136
 • [Taras Barszczowski] 3 wrz 2017, 20:00 Założyciel T.B. Fruit Founder of T.B. Fruit Taras Barszczowski urodził się w 1971 r. w okolicach Gródka w obwodzie lwowskim i właśnie to miasteczko stało się kolebką jego przyszłego przedsiębiorstwa, które rozrosło się poza granice... 138
 • T.B. Fruit: owoce sukcesu 3 wrz 2017, 20:00 [T.B. Fruit: fruits of success] Firma T.B. Fruit to przykład tego, jak przy ograniczonych środkach kapitałowych i dzięki przemyślanym decyzjom założyciela można odnieść znaczący sukces na arenie międzynarodowej. Dziś grupa T.B. Fruit... 139
 • [Dariusz Sapiński] 3 wrz 2017, 20:00 Prezes zarządu, Grupa MLEKOVITA President of the management board, the MLEKOVITA Group Ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i od początku kariery zawodowej związał się z branżą... 140
 • MLEKOVITA: lider mleczarstwa 3 wrz 2017, 20:00 [MLEKOVITA: the leader of the dairy industry] Największa firma mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej, największy producent i eksporter nabiału w regionie. To firma o ustalonej renomie na świecie, lider Listy 1000 Największych Firm Branży... 141

ZKDP - Nakład kontrolowany