Dyplom lekiem na depresję

Dyplom lekiem na depresję

Absolwentka uczelni wyższej
Absolwentka uczelni wyższej / Źródło: Fotolia / nnudoo
Wyższe wykształcenie to nie tylko szansa na lepsze perspektywy na rynku pracy i dobrą pensję. Jak pokazuje nowy raport OECD, osoby z dyplomem uczelni rzadziej tracą radość i chęć do życia.

Mamy dobrą wiadomość dla setek tysięcy osób, które właśnie zaczynają nowy rok akademicki. Statystycznie rzecz biorąc, premią za to, że zdali maturę i zdecydowali się poświęcić kilka kolejnych lat na naukę, będzie sporo wyższa pensja. Jeżeli zdecydują się podjąć pracę, mając tytuł licencjata, zarobią średnio o 40 proc. więcej niż pracownicy z dyplomem szkoły średniej. Magistrzy w tym porównaniu zarobią o ok. 65 proc. więcej. Te różnice będą rosły. Bo średnia – dla krajów unijnych – różnica pomiędzy zarobkami magistrów a osób ze średnim wykształceniem to ok. 80 proc. Takie dane przynosi najnowszy raport OECD poświęcony oświacie i nauce – Education at a Glance 2017. Jego autorzy podkreślają, że jest to jak do tej pory najbardziej wnikliwa analiza m.in. popularności kierunków studiów w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach świata. Jak to wygląda?

Handel i administracja

Co czwarty spośród wszystkich studiujących w 35 najwyżej rozwiniętych krajach świata zrzeszonych w OECD uczył się na kierunkach związanych z handlem, prawem lub administracją. W Polsce ten odsetek jest identyczny jak średnia dla OECD. W porównaniu ze średnimi OECD mamy natomiast zdecydowanie większy odsetek pedagogów oraz osób z tytułami wyższych szkół zawodowych. Mniej mamy absolwentówz dyplomami uczelni medycznych, studiujących nauki przyrodnicze i matematyczne, sztukę i kierunki humanistyczne, a także, choć nieznacznie, informatyków. To oczywiście przekłada się na statystyki zatrudnienia. Różnica w znalezieniu pracy pomiędzy pedagogiem a informatykiem wynosi aż 11 pkt proc. Z raportu wynika, że w Polsce pracę ma 95 proc. osób z tytułem informatyka, a pośród pedagogów ten odsetek wynosi 84 proc. i biorąc pod uwagę średnie statystyki unijne, może on się obniżać. Poza kierunkami informatycznymi wysokie wskaźniki zatrudnienia mają także nauki o zdrowiu (te spoza listy regulowanej, jak np. medycyna), czyli dla przykładu dietetyka czy ratownictwo medyczne oraz wspomniane wyżej kierunki biznesowe, prawnicze oraz wszelkie inżynieryjne. Niezależnie od kierunków studiów dyplom uczelni wyższej daje ogromną przewagę na rynku pracy. Bezrobocie pośród Polaków z wyższym wykształceniem wynosi 4,3 proc., wśród absolwentów szkół średnich jest to już 8 proc., a pośród tych którzy nie skończyli żadnej szkoły średniej bez pracy jest co piąty. Eksperci OECD zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt. Osoby z wyższym wykształceniem o wiele lepiej radzą sobie z sytuacjami kryzysów gospodarczych. Z ich analiz wynika, że globalnie poziom zatrudnienia wśród tej grupy społecznej wrócił do stanu sprzed kryzysu 2008 r., natomiast jeśli chodzi o osoby ze średnim lub niższym wykształceniem,ten poziom jest niższy od ówczesnych wskaźników.

Premia finansowa

Pośród najbardziej rozwiniętych państw Polska zalicza się do grupy tych, w których wyższe wykształcenie daje relatywnie wysoki wzrost wynagrodzenia. Określa się to jako stosunek pensji osób z dyplomem szkoły wyższej do pensji tych, którzy mają tylko wykształcenie średnie. Przyjęto, że granicą jest wzrost wynagrodzenia o ponad 55 proc. W Polsce wynosi on ok. 60 proc. W Czechach jest to 70 proc. więcej, a Węgrzy z wykształceniem wyższym zarabiają dwa razy więcej niż ich rodacy, którzy edukację ukończyli na poziomie średnim. Z drugiej strony we Francji, w Wielkiej Brytanii czy Kanadzie dyplom uczelni nie daje tak dużych profitów jak w Polsce. Tam przyrosty pensji mieszczą się w przedziale 40-54 proc. Ta różnica najsłabiej odczuwalna jest w Szwecji, gdzie ten przyrost wynosi ok. 15 proc. W Polsce różnica także się zmniejsza, jeszcze pięć lat temu wynosiła ona ok. 70 proc. Z tego zestawienia wynika jeszcze jeden wniosek. Na tle najbardziej rozwiniętych gospodarek świata wciąż jesteśmy państwem o relatywnie niskim poziomie osób z wyższym wykształceniem. Tu granicą jest średnia, która dla krajów OECD wynosi 36 proc. W Polsce jest to 28 proc. Najlepiej wykształcone społeczeństwo ma Kanada. W grupie osób w wieku 25-64 lata wyższym wykształceniem może pochwalić się 54 proc. Kanadyjczyków. Prawie połowa społeczeństwa ma dyplom wyższej uczelni w Izraelu, Japonii, Korei i USA. Niskimi współczynnikami wykształcenia, według OECD, charakteryzują się za to Niemcy, Francuzi czy Holendrzy. Choć ich statystyki niedużo, ale jednak, są lepsze od polskich. Te zestawienia wyglądają lepiej, gdy przyjrzymy się młodszemu pokoleniu, czyli osobom w grupie wiekowej 25-34 lata. W tej grupie wiekowej wyższe wykształcenie ma 43 proc. osób, dla krajów UE jest to 40 proc. Od 2000 r. odsetek Polaków w tym wieku z dyplomem wyższej uczelni się potroił. Zdecydowanie wyprzedzamy Niemców, Czechów czy Węgrów, gdzie w tym wieku wyższe wykształcenie ma co trzeci obywatel. Daleko nam jednak do krajów anglosaskich, gdzie wyższe wykształcenie ma co drugi młody mieszkaniec. A w Korei Południowej jest to 70 proc.

ANTYDEPRESANT

Raport OECD skupia się na jeszcze jednym beneficie, który – jak się okazuje – jest moc no skorelowany z poziomem wykształcenia. OECD przywołuje wyniki Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia. Wynika z niego, że 8 proc. Europejczyków w ciągu ostatnich 12 miesięcy życia cierpiało z powodu depresji. Pośród grupy osób z wykształceniem poniżej średniego ten odsetek wynosił aż 12 proc., a z kolei w grupie osób z wyższym wykształceniem było to 6 proc. W Polsce było to odpowiednio 6 i 3 proc. Trend zaobserwowany w badaniu europejskim potwierdzają wyniki analogicznych analiz przeprowadzonych w Kanadzie czy Izraelu. Tam również odsetek osób cierpiących na tę chorobę malał wraz ze wzrostem wykształcenia. Różnice te utrzymują się bez względu na to, czy badania dotyczą osób pracujących czy bezrobotnych. W raporcie nie ma wspólnej odpowiedzi na pytanie, z czego ta korelacja wynika. W przypadku Polski jednym z czynników jest wysokość wynagrodzenia, która wypływa na standard życia, a w konsekwencji na poczucie własnej wartości. Są jednak kraje, w których czynnik ekonomiczny nie jest aż tak silnie z depresją skorelowany. Dla przykładu w Szwajcarii ustalono, że antydepresyjnie działa rozwijanie kompetencji miękkich: społecznych i emocjonalnych. Rozwijanie tego typu umiejętności często wpisane jest w programy kształcenia studentów. Konkluzja autorów raportu jest następująca, niezależnie od czynnika, jaki wpływa na pojawienie się depresji, osoby lepiej wykształcone łatwiej sobie z nim radzą.

Zamknięci na świat

Raport po raz kolejny wskazuje na jedną z największych bolączek polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Jesteśmy krajem zamkniętym. Bardzo mały odsetek polskich studentów (ok. 1,5 proc.) wyjeżdża na studia za granicę, przyjmujemy też niewielu studentów z innych państw: ok. 2,6 proc. wszystkich studiujących w Polsce to obcokrajowcy. Dla krajów UE te wskaźniki to odpowiednio 7,5 proc. (to oznacza, że pięć razy więcej młodych ludzi wyjeżdża na studia zagraniczne) i 8,4 proc. (to oznacza, że średnio w innych krajach na ich uczelniach jest ponad trzy razy więcej cudzoziem ców niż w Polsce). W tym miejscu warto podkreślić, że prawie 75 proc. zagranicznych studentów na polskich uczelniach to Ukraińcy i Białorusini, często korzystający ze preferencyjnych stypendiów lub programów międzyrządowych. Przyczyny takiego stanu rzeczy znane są od lat. Barierą dla wyjazdów Polaków są przede wszystkim kwestie finansowe i kompetencje językowe. Z drugiej strony Polska nie jest atrakcyjnym krajem do studiowania, ze względu na bardzo niskie pozycje polskich uczelni w międzynarodowych rankingach. Dla przykładu o wiele bardziej atrakcyjna jest czeska Praga, gdzie przy podobnych kosztach życia można zdobywać wykształcenie na o wiele wyżej notowanym Uniwersytecie Karola. Polskie uczelnie wciąż mają bardzo ubogą ofertę studiów anglojęzycznych. Najlepsze polskie uniwersytety chce wzmocnić minister nauki Jarosław Gowin – te, które przedstawią najciekawsze strategie rozwoju także w kontekście współpracy międzynarodowej, mają otrzymać dodatkowe środki na rozwój. Są to kwoty liczone w dziesiątkach milionów złotych rocznie. Projekt ustawy, która wprowadza m.in. ten mechanizm, niedawno został przedstawiony do konsultacji. Zgodnie z założeniami nowe prawo miałoby stopniowo wchodzić w życie, począwszy od następnego roku akademickiego. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 40/2017
Więcej możesz przeczytać w 40/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 40/2017 (1805)

 • Gospodarcza oś sporu o Polskę 1 paź 2017, 20:00 Film „Raport mniejszości” nakręcony na podstawie opowiadania Philipa K. Dicka (ze świetną rolą Toma Cruise’a) rozpoczyna się dramatyczną sceną morderstwa w afekcie, a właściwie jego próbą. Oto bowiem, gdy zdradzany małżonek... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 1 paź 2017, 20:00 ELIZY OLCZYK I JOANNY MIZIOŁEK JAROSŁAW KACZYŃSKI NA ZAMKNIĘTYM SPOTKANIU Z POSŁAMI SWOJEGO KLUBU PARLAMENTARNEGO zapowiedział zmianę terminu wyborów samorządowych. Pierwotnie miały one odbyć się 11 listopada, PiS chce, aby Polacy... 8
 • Obraz tygodnia 1 paź 2017, 20:00 9,2 tys. zł miesięcznie zarabiają przeciętnie polscy youtuberzy. Ci najpopularniejsi – 13-27 tys. zł. Głównymi źródłami wpływów są reklamy AdSense, a także branded content i eventy. Wygrane Kobiety w Arabii Saudyjskiej Król Salman... 10
 • Info radar 1 paź 2017, 20:00 Play-old-boy Śmierć Hugh Hefnera to symboliczna śmierć epoki nieśmiałego, chłopięcego erotyzmu opartego na marzeniach i grze wyobraźni. Na tym zbudowana była filozofia „Playboya”, pisma, które młody Hefner wymyślił, którym... 11
 • Zdarzyło się jutro 1 paź 2017, 20:00 Perfekcyjna Pani Domu i szlafrok Wojewódzkiego 14
 • Rezolucja i do przodu! 1 paź 2017, 20:00 RADNI SEJMIKU DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGŁOSOWALI W ZESZŁYM TYGODNIU REZOLUCJĘ o uczczeniu 300. rocznicy ukoronowania Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie wiem, czy już zdążyli obwieścić odpowiednim dokumentem, że Jezus jest królem Dolnego... 16
 • Seks Polek i PiS 1 paź 2017, 20:00 W WAKACJE PRZECZYTAŁEM W „ELLE” DŁUGI WYWIAD Z EKSPERTKĄ – SEX COUCHEM. Bez paniki, to tylko seksbełkot, możemy spokojnie dalej..., no, wiecie, jak uważamy za stosowne. Bo jednak w żadnej sprawie nie można brać na serio przemyśleń... 16
 • Na dobry początek 1 paź 2017, 20:00 Lata 1982-1985 to początki „Wprost”. Przypominamy, jak się zaczęła 35-letnia już historia najbardziej opiniotwórczego tygodnika ostatnich dekad. W następnych numerach będziemy przypominać najważniejsze teksty z kolejnych lat. Nie... 17
 • Dociskanie prezydenta 1 paź 2017, 20:00 Dopiero gdy PiS będzie pewny, że partii uda się osiągnąć kompromis z Andrzejem Dudą, zacznie sejmowe prace nad ustawami. Jeśli porozumienia nie będzie, reformę porzuci. I prezydenta też. 18
 • Wezwanie do oporu 1 paź 2017, 20:00 JAN ROKITA Prezydent Macron nie zamierza wyhamować swej retorycznej ofensywy przeciwko Polsce. A wtorkowe zdarzenia na paryskiej Sorbonie nie zostawiają tu cienia wątpliwości. Po prelekcji na temat Europy, skierowanej do zagranicznych... 23
 • Biedroń może zostać liderem lewicy 1 paź 2017, 20:00 Gdyby Andrzej Duda nie zdecydował się na weto, na stałe zostałby sprowadzony do roli Adriana – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. 25
 • Oskarżony papież Franciszek 1 paź 2017, 20:00 Polski naukowiec znalazł się w grupie ponad stu księży, teologów i intelektualistów katolickich, którzy oskarżają Franciszka o szerzenie herezji. 28
 • Węzeł syryjski więcej niż… gordyjski 1 paź 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Konflikt w regionie Bliskiego Wschodu nie ma końca. I nic tego końca nie zapowiada. O ile państwo ISIS chyli się ku upadkowi, o tyle źródła konfliktu pozostają. I rodzą się kolejne. Problem Bliskiego... 31
 • Dyplom lekiem na depresję 1 paź 2017, 20:00 Wyższe wykształcenie to nie tylko szansa na lepsze perspektywy na rynku pracy i dobrą pensję. Jak pokazuje nowy raport OECD, osoby z dyplomem uczelni rzadziej tracą radość i chęć do życia. 32
 • Świat, jaki znamy, odchodzi 1 paź 2017, 20:00 EWA WANAT W latach 50. gazety niemieckie, takie jak „Die Welt” lub „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, biły na alarm – katoliczki w Bawarii noszą chustki, sterowane przez Watykan chcą zrobić z Niemiec katolicki kraj! W 2017 r. 61 proc.... 35
 • Kto oszukuje w grze o życie 1 paź 2017, 20:00 Antysmogowa krucjata wywołała panikę wśród sprzedawców węgla. Efektem jest kampania „NIE dla smogu, TAK dla węgla”. Rzetelna? 36
 • Szkoła tylko dla normalsów 1 paź 2017, 20:00 Nauczyciele rzadko bronią uczniów przed dyskryminacją, bo sami są pełni uprzedzeń. 39
 • Prawa nie są dane raz na zawsze 1 paź 2017, 20:00 Rzecznik praw obywatelskich jest od tego, żeby stać po stronie obywateli, jeśli dzieje się im krzywda ze strony państwa i instytucji publicznych. Stara się pomóc każdemu, ale nie zawsze może – mówi Adam Bodnar. 42
 • Księgowa Ojca Dyrektora 1 paź 2017, 20:00 Pilnuje finansów ojca Rydzyka i bije się o jego interesy. Teraz wypowiedziała wojnę Francuzom z koncernu energetycznego EDF. Kim jest Lidia Kochanowicz-Mańk, nadzorująca budżet redemptorystów z Torunia? 46
 • Nieśmieszne pieniądze 1 paź 2017, 20:00 Kilka milionów złotych rocznie – tyle może zarobić topowy kabaret w Polsce. 50
 • Dolnośląskie Orły nagrodzone 1 paź 2017, 20:00 Najlepsi przedsiębiorcy oraz ambasadorzy regionu odebrali nagrody podczas gali we Wrocławiu. 54
 • Czysta współpraca 1 paź 2017, 20:00 Nie uda się zagospodarować odpadów, jeśli ludzie nie będą segregować śmieci. 56
 • TIR-kartel 1 paź 2017, 20:00 880 mln euro kary nałożyła Komisja Europejska na Scanię. Producent samochodów ciężarowych uczestniczył w zmowie cenowej razem z MAN-em, DAF-em, Daimlerem, koncernem Iveco oraz Volvo/Renault. Śledztwo wykazało, że firmy od 1997 do 2011... 57
 • Przetworzyć przyszłość 1 paź 2017, 20:00 Jarosław Czaja pierwsze 800 zł zarobił, sprzedając program do analizy nieba. Dziś zatrudnia 800 osób i chce walczyć z rakiem. 58
 • Know How 1 paź 2017, 20:00 Kask rozszerzony Japońska firma Borderless stworzyła koncepcję kasku motocyklowego, który wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną. Cross Helmet X1 ma tylną kamerę, wbudowane wyświetlacze i funkcję kontroli dźwięków umożliwiającą... 60
 • Czego potrzeba polskim start-upom? 1 paź 2017, 20:00 Założyciele start-upów mogą liczyć na wiele form pomocy, m.in. ze strony inkubatorów przedsiębiorczości. 61
 • Niemiecki zakręt z wybojami 1 paź 2017, 20:00 W precyzyjnie zaprojektowanej i jeszcze lepiej wykonanej niemieckiej maszynie coś się zacięło. Polsce może się to przydać, choć granica między korzyściami a zagrożeniem dla rządu w Warszawie jest dosyć cienka. 62
 • W Wenezueli jest już tylko benzyna 1 paź 2017, 20:00 Z ogrodu zoologicznego w Caracas znikają zwierzęta, których mięso nadaje się do zjedzenia, a to niechybny znak, że koniec kolejnego socjalistycznego mirażu jest już bliski. 66
 • Życie po zawale 1 paź 2017, 20:00 Będzie lepszy dostęp do kardiologa, rehabilitacji kardiologicznej oraz niezbędnych zabiegów dla pacjentów po zawale. 68
 • Niewydolność serca – ukryta epidemia 1 paź 2017, 20:00 Na niewydolność serca cierpi milion Polaków – mówi prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 69
 • Zdrowie w dobrej cenie 1 paź 2017, 20:00 Aż trzy czwarte Polek nie kupuje drogich leków, ale prosi o tańsze zamienniki – wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos. 70
 • Mądre i tajemnicze grzyby 1 paź 2017, 20:00 Są grzyby olbrzymy i grzyby drapieżne. Największy grzyb świata zajmuje powierzchnię 880 hektarów, a jego mali krewniacy zjadają mrówki. Inne grzyby harmonijnie współżyją z drzewami. 73
 • Spętani tradycją, opętani wolnością 1 paź 2017, 20:00 Nagrywając płytę „Zbójnickie”, Krzysztof Trebunia-Tutka i Tymon Tymański podważyli obiegową opinię, że góralskie melodie są proste. – Mają emocjonalną siarczystość, są też bardzo energetyczne w eksponowaniu góralskich radości i smutków – przekonują muzycy, którzy chcą trochę... 76
 • Żarty na bok 1 paź 2017, 20:00 Pan Bóg niesie Ziemię do serwisu. Wie, że wymaga naprawy – to najlepszy, zdaniem czytelników, rysunek Andrzeja Mleczki. On sam dzięki tej bożej fuszerce ma z czego kpić. 80
 • Vega. Nowe porządki 1 paź 2017, 20:00 Nowy film Patryka Vegi „Botoks” ma utrzymać dobrą passę. Jak to się stało, że kolejne obrazy tego reżysera to kury znoszące złote jajka? 84
 • Nie serwuję powtórek 1 paź 2017, 20:00 Mechanizmy rynkowe są tak dziwne, że nie wiadomo, co będzie bestsellerem – mówi Jakub Małecki, zdumiony własnym sukcesem. 86
 • Wydarzenie 1 paź 2017, 20:00 FILM Żyć godnie W „Fantastycznej kobiecie” jeden z najlepszych współczesnych chilijskich reżyserów, Sebastián Lelio, portretuje transseksualistkę, która ż yje w zwią zku z wpływowym, zamoż nym facetem. Nagle, w nocy, mę ż czyzna... 88
 • Koniecznie! 1 paź 2017, 20:00 SZTUKA Sztuka wysoka WSIADAMY DO WINDY I JEDZIEMY NA 42. PIĘTRO COSMOPOLITAN – jednego z najładniejszych i najdroższych apartamentowców w Warszawie. I wkraczamy w świat malarstwa Meli Muter. Jej obrazy pochodzą ze zbiorów Grzegorza... 90
 • Powyżej średniej 1 paź 2017, 20:00 MUZYKA Klezmerski jazz PRZED CHWILĄ WYSKOCZYŁO MI NA FACEBOOKU ZDJĘCIE SYNAGOGI NA TŁOMACKIEM, wystającej znad przystanku tramwajowego. Takie zdjęcie nigdy nie powstało – to fotomontaż – wysadzili ją Niemcy, niszcząc warszawskie... 92
 • Bez entuzjazmu 1 paź 2017, 20:00 FILM Jest dym bez ognia Dystrybutor tego filmu obiecywał, że Patryk Vega podpali świat. I dym faktycznie jest, ale jednak bez ognia. „Botoks” to kolejny odcinek kina nafaszerowanego stereotypami zbudowanymi na suchych żartach spod budki z... 94
 • Maria Maj: To się państwu spodoba 1 paź 2017, 20:00 CZYTAM WIELE KSIĄŻEK NARAZ, WCZORAJ NP. SKOŃCZYŁAM SZÓSTY TOM KARLA OVE KNAUSGÅRDA „MOJA WALKA”. Na rynku ukaże się chyba w styczniu, na szczęście w TR Warszawa pracujemy nad spektaklem na podstawie tego tytułu, dlatego miałam do... 96
 • Emmanuel Katastrofa 1 paź 2017, 20:00 RYSZARD CZARNECKI Jeśli chcesz poznać człowieka – pozwól mu wydawać rozkazy”. To francuskie przysłowie pasuje jak ulał do francuskiego prezydenta. Emmanuel Macron rządzi drugim co do wielkości (a ściślej: liczby ludności) państwem... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany