CEPiK 2.0 i przestępczość gospodarcza

CEPiK 2.0 i przestępczość gospodarcza

Kulisom realizacji nowego systemu ewidencji pojazdów i kierowców przygląda się stołeczny wydział przestępczości gospodarczej – dowiedział się „Wprost”.

Chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. System miał ruszyć z początkiem 2016 r., teraz mówi się o połowie 2018. Informacje o tym, że ruszyło śledztwo, które ma ustalić, jak wyglądały prace nad nowym systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) i czy był nad nimi właściwy nadzór, pojawiły się w lutym tego roku. Nadzoruje je Prokuratura Regionalna w Warszawie. Postępowanie dotyczy „wykonania z góry powziętego zamiaru dokonania w okresie 27.09.2013 do 26 stycznia 2016 w Warszawie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie nie niższej jak 17 mln zł netto, poprzez niedopełnienie ciążącego obowiązku w postaci odpowiedniego nadzoru nad koordynacją i realizacją projektu budowy i wdrożenia systemu informatycznego CEPiK 2.0” [pisownia oryginalna – red.]. Jak ustalił „Wprost”, warszawscy prokuratorzy zlecili czynności śledcze stołecznemu wydziałowi do walki z przestępczością gospodarczą. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła nam ten fakt, po szczegółowe informacje zostaliśmy odesłani jednak do prokuratury regionalnej. Ta zasłania się tajemnicą śledztwa. Udało nam się jednak dotrzeć do wyników audytu w projekcie CEPiK 2.0, który był podstawą do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Niezależność od ministra

Przypomnijmy. CEPiK 2.0 miał powstać jako wynik umowy podpisanej we wrześniu 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a podległym mu Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Zgodnie z umową nowy rejestr miał poprawić funkcjonowanie administracji, ale też przynieść korzyści kierowcom. Chodzi m.in. o gromadzenie informacji dotyczących uszkodzeń pojazdów, wyników badań technicznych, z drugiej strony policja miała otrzymać natychmiastowy dostęp do informacji o sądowych zakazach dotyczących prowadzenia pojazdów. Plan był taki, że nowy rejestr ruszy 4 stycznia 2016 r. Im bliżej było terminu oddania rejestru do użytku, tym więcej pojawiało się sygnałów, że nie jest on gotowy. CEPiK 2.0 poza policją, samorządami, ośrodkami ruchu drogowego ma obsługiwać systemowo kilkadziesiąt podmiotów. Pod koniec listopada 2015 r., już po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych, nowe kierownictwo resortu spraw wewnętrznych rekomenduje przesunięcie terminu wdrożenia systemu. Jego wykonawca, czyli COI, stwierdza, że przyczyna opóźnienia nie leży po jego stronie i prace idą zgodnie z harmonogramem. Od początku 2016 r. COI przestaje podlegać MSWiA i przechodzi w nadzór do Ministerstwa Cyfryzacji. Pod koniec stycznia 2016 r. Anna Streżyńska dymisjonuje Nikodema Bończę-Tomaszewskiego z funkcji szefa COI. – Przyczyną było to, że nie mieliśmy gwarancji, że rozpoczęte tam projekty zostaną zakończone. Wszystkie dokumenty i raporty wskazują na te same problemy COI – totalną niesterowność i niezależność od nadzorującego ministra. W wyniku tej sytuacji grozi nam zwrot dotacji wysokości 284 mln zł, dlatego stanowcze działania są uzasadnione – tłumaczyła wówczas tę decyzję Streżyńska.

W maju 2016 r. rusza audyt projektu CEPiK 2.0. Trwa on siedem miesięcy i prowadzą go m.in. eksperci Wojskowej Akademii Technicznej. Dotarliśmy do jego wyników. Już na początku raportu można przeczytać, że w terminie od lutego 2016 do listopada 2016 r., gdy próbowano zintegrować stare rejestry z nową bazą CEPiK 2.0, zgłoszono przeszło 2 tys. błędów. Konieczność ich naprawy spowodowała to, że trzeba było wstrzymać bieżące prace nad budową systemu, które zostały zaplanowane na 2016 r. Analitycy piszą o wysokiej nieefektywności i awaryjności procesu wytwarzania oprogramowania. Nie zidentyfikowano wymagań poszczególnych interesariuszy, którzy będą korzystać z bazy, nie wprowadzono żadnych standardów jakości wytworzonego kodu oprogramowania czy też testów wydajnościowych i bezpieczeństwa.

Amatorszczyzna

Niezwykle ciekawe ustalenia dotyczą zagadnień kadrowych i organizacyjnych realizacji tego projektu. Jak się okazuje, nad projektem pracowały osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia. W maju 2014 r., a więc 9 miesięcy po podpisaniu umowy, 55 proc. składu osobowego pracującego nad CEPiK 2.0 nie miała żadnego doświadczenia zawodowego, a kolejne 41 proc. staż pracy krótszy niż trzy lata. Wtedy też nastąpił przełom: w sierpniu 2014 r. podjęto decyzję o zmianie koncepcji realizacji projektu. Określono to jako „dokonanie rewizji dotychczasowego podejścia do projektu na podstawie nabytych doświadczeń”. Nowy zakres działań został ogłoszony we wrześniu 2014 r., a więc rok po podpisaniu umowy projekt startował od zera. Mimo to zamawiający, czyli MSW, wypłacił COI blisko 29 mln zł. Do sierpnia 2015 r. zmieniła się struktura wykonawcza, już tylko 30 proc. pracujących przy CEPiK 2.0 nie miało żadnego doświadczenia zawodowego, 43 proc. miało krótszy niż trzy lata, a osób ze stażem przynajmniej 3-letnim było ok. 26 proc. Ciekawe wyglądały też losy kierowników tego projektu. Od września 2013 do stycznia 2015 r. CEPiK 2.0 miał ich trzech – żaden z nich nie posiadał teoretycznego i praktycznego przygotowania do prowadzenie projektów informatycznych. Kolejny, czwarty zatrudniony w styczniu 2015 r., był lepszy, choć on także nigdy w praktyce nie prowadził projektów z obszaru IT, to miał wiedzę teoretyczną. Także stan realizacji umowy budzi wiele kontrowersji. Audytorzy zestawili dane przekazywane przez COI pod koniec 2015 r., kiedy szefem tej agendy był Bończa-Tomaszewski, z danymi zebranymi w wyniku przeglądu, który nastąpił 10 miesięcy później. Na dzień 31 grudnia 2015 r. COI raportował pełne wykonanie m.in. modułu dla wymiany danych o pojazdach i ich właścicielach, systemu integrującego CEPiK 2.0 z systemami zewnętrznymi czy też wdrożenia nowej architektury systemu. W październiku 2016 r. okazało się, że stan prac nad tym elementami systemu wynosi odpowiednio 67 proc., 69 proc. i 45 proc. Zawyżone wyniki dotyczyły jeszcze kilku innych elementów bazy CEPiK 2.0.

Dobre samopoczucie

Zgodnie z umową budowa bazy CEPiK 2.0 miała kosztować 80 mln zł netto, czyli 98 mln zł brutto. Z wyliczeń audytorów wynika, że ostateczny koszt stworzenia tego systemu wyniesie odpowiednio 97 mln zł netto, czyli 119 mln zł brutto. Zatem strata na realizacji tej umowy została oszacowana na 17 mln zł netto i 21 mln zł brutto. To dlatego pod koniec ubiegłego roku ówczesna szefowa COI Monika Jakubiak złożyła doniesienie do prokuratury w związku z poczynionymi ustaleniami dotyczącymi nieprawidłowości. W prokuraturze regionalnej usłyszeliśmy jedynie lakoniczny komunikat, że prowadzone są czynności śledcze i śledztwo jest w toku. Nieoficjalnie udało nam się ustalić również, że w sprawę została włączona Najwyższa Izba Kontroli, która także bada kulisy projektu CEPiK 2.0. Mówi się, że raport w tej sprawie ujrzy światło dzienne w lutym przyszłego roku. Zgodnie z ostatnimi informacjami system CEPiK 2.0 ma ruszyć 4 czerwca 2018 r. Umowa z września 2013 r. na budowę systemu CEPiK 2.0 została podpisana pomiędzy Rafałem Magrysiem (ówczesnym wiceministrem spraw wewnętrznych, który w imieniu ministra spraw wewnętrznych nadzorował Centralny Ośrodek Informatyki i w konsekwencji realizację budowy systemu CEPiK 2.0) oraz Nikodemem Bończą-Tomaszewskim, wówczas dyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki. Obaj byli także zaangażowani w projekt pl.ID, który zakończył się fiaskiem. Miał to być projekt, który przestawiłby komunikację pomiędzy obywatelami a administracją na cyfrowe tory. Projekt został zgłoszony Komisji Europejskiej jako niefunkcjonujący, co daje dodatkowy czas na jego ukończenie, ale już ze środków budżetowych. Pomimo to ok. 60 mln zł wydane w ramach tego projektu nie zostało rozliczone przez Brukselę. Bończa-Tomaszewski i Magryś kontynuują karierę w branży IT. Od maja 2016 r. są członkami zarządu spółki Exatel. Bończa-Tomaszewski jest prezesem tej spółki, Magryś jego zastępcą. Exatel to ostatni publiczny operator telekomunikacyjny. Rok 2016 pod ich rządami zakończył się stratą blisko 24 mln zł. Kilka dni temu rząd zlecił Exatelowi doprowadzenie szerokopasmowego internetu do posterunków policji, starostw czy urzędów stanu cywilnego. Mówi się, że ma być to przyczynek do budowy narodowego operatora internetu. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 41/2017
Więcej możesz przeczytać w 41/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 41/2017 (1806)

 • Zaczynam się obawiać ministra Jakiego 8 paź 2017, 20:00 JACEK POCHŁOPIEŃ, redaktor naczelny Źle się dzieje w państwie polskim. Od dawna, żeby było jasne. W ubiegłym tygodniu Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie,... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 8 paź 2017, 20:00 ELIZY OLCZYK I JOANNY MIZIOŁEK WITOLD WASZCZYKOWSKI, SZEF MSZ, jest pewnym kandydatem do wymiany podczas zapowiedzianego przez prezesa PiS listopadowego przeglądu kadr rządowych. – Już nawet nikt nie pyta, czy Waszczykowski odejdzie ze... 8
 • Obraz tygodnia 8 paź 2017, 20:00 1mln widzów zobaczyło „Botoks” od premiery 29 września do chwili zamknięcia tego numeru „Wprost”. Wcześniej, mimo kiepskich recenzji, film Patryka Vegi zanotował najlepszy weekend otwarcia 2017 r. i drugie najlepsze otwarcie... 10
 • Info radar 8 paź 2017, 20:00 Postrach reżyserów, ulubieniec publiczności To nie jest tak, że reżyser mówi mi, co chce i ja to wykonuję. Nie wyobrażam sobie robienia czegoś wbrew sobie – tak Ennio Morricone powiedział nam w wywiadzie kilka miesięcy temu. Teraz... 11
 • Za życiem i… za wyborem 8 paź 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI MÓJ SYN MA 18 LAT. Jest osobą głuchoniewidomą ze sprzężeniami: deficyty ruchowo-kostne, łuszczyca, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia koncentracji i zachowania. Codziennie wstajemy o 5 rano i jedziemy do specjalnego... 13
 • Zdarzyło się jutro 8 paź 2017, 20:00 Pytanie tygodnia: kto drukuje paski TVP Info? POLACY ZDEMOLOWALI ARMENIĘ, WYGRYWAJĄ 6:1 NA WYJEŹDZIE. Robert Lewandowski ustrzelił hat tricka i dzięki tym trzem trafieniom stał się najlepszym strzelcem w historii naszej reprezentacji.... 16
 • Zielona wyspa 8 paź 2017, 20:00 PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM rektor Marcin Pałys przestrzegał przed inwazją postaw antynaukowych. „Nie jest przecież tak – mówił rektor – że mamy homeopatię, znachorów, ruchy antyszczepionkowe... 17
 • U żyteczni radykałowie 8 paź 2017, 20:00 „NIE JESTEM TEŻ ZWOLENNICZKĄ ABORCJI NA ŻYCZENIE... CO WIELOKROTNIE PODKREŚLAŁAM. Chodzi o zachowanie kompromisu tylko w trzech i tak dramatycznych przypadkach” – napisała jedna z naszych najlepszych aktorek Magdalena Boczarska... 17
 • W stronę Zachodu 8 paź 2017, 20:00 W latach 1986-88 „Wprost” pochwalał przedsiębiorczość, z obawą i fascynacją patrzył na niemieckich (ciągle jeszcze dwóch) sąsiadów i pomagał Polakom rzucać palenie. Czasami trzeba było się tłumaczyć – oficjalnie przed... 18
 • Rząd to tata i wujek Urban 8 paź 2017, 20:00 Wujek Urban jest fajny. Lubię też Ireneusza Sekułę, dostałam od niego papużkę Mimi – mówiła w rozmowie z „Wprost” w grudniu 1988 r. ośmioletnia Ola Kwaśniewska, córka przyszłego prezydenta. 19
 • Tajemnice rodziny Wałęsów 8 paź 2017, 20:00 – Moje życie rodzinne się skończyło – powtarza ostatnio Lech Wałęsa. To cena, jaką zapłacił za politykę. Zapewnia jednak, że z żoną się nie rozstanie, bo katolik się nie rozwodzi. 21
 • Europejskie wartości 8 paź 2017, 20:00 JAN ROKITA Kryzys wokół secesji Katalonii wprawił Unię Europejską w rozterkę i konsternację. Oto jeden z najbardziej prounijnych narodów Europy idzie głosować nad własną przyszłością, ale konserwatywny rząd w Madrycie posyła... 25
 • Nowoczesna nie musi być Ryszarda Petru 8 paź 2017, 20:00 Trzeba zdemokratyzować partię. Chcę to zrobić jako jej przewodniczący – mówi poseł Piotr Misiło, członek władz klubu poselskiego Nowoczesnej. 26
 • Jak atakuje Rosja 8 paź 2017, 20:00 Wiele pozornie nieznaczących zjawisk. Trudno je uchwycić, wyłowić. Jak się okazuje, mają jednak podobny wzór. I ten sam cel. Jak działa rosyjska propaganda w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej? 30
 • Armia rosyjska – mity czy fakty? 8 paź 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Zakończyły się „rozreklamowane” przez media i polityków ćwiczenia armii rosyjskiej Zapad-17. Rosjanie od początku procesu przygotowania tych ćwiczeń nie kryli się z zamiarami „straszenia” swoich... 34
 • Zabawy z bronią 8 paź 2017, 20:00 Broń palną posiada co setny Polak. Politycy chcą jeszcze ułatwić do niej dostęp. Masakra w Las Vegas może im te plany pokrzyżować. 36
 • Hoplofilia 8 paź 2017, 20:00 EWA WANAT Polski Sejm debatuje nad ułatwieniem dostępu do broni. Projekt złożył klub Kukiz’15. Ramię w ramię z kukizowcami staje dziś były prezydent Bronisław Komorowski, twierdząc, że Polska ma w tej kwestii zbyt restrykcyjne prawo... 38
 • Prezydent, kij i marchewka 8 paź 2017, 20:00 Piątkowa wizyta prezesa PiS u prezydenta to sygnał pojednania. Ale jednocześnie w partii ruszyły tajne prace nad ordynacją. Chodzi o to, by po wyborach obóz władzy mógł odrzucić każde weto. 40
 • CEPiK 2.0 i przestępczość gospodarcza 8 paź 2017, 20:00 Kulisom realizacji nowego systemu ewidencji pojazdów i kierowców przygląda się stołeczny wydział przestępczości gospodarczej – dowiedział się „Wprost”. 42
 • Gdy polityka wypycha sprawiedliwość 8 paź 2017, 20:00 Sędziowie są przeciążeni, procedury zbyt formalistyczne. Proponowane ustawy nie rozwiążą problemów Polaków – uważa Paweł Gieras, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. 44
 • Niania z piekła rodem 8 paź 2017, 20:00 Obiecuje, że zajmie się dzieckiem jak swoim. Ale czasem potrafi uderzyć, wyzwać, podać maluchowi leki nasenne albo okraść mieszkanie. 47
 • Bierzcie i jedzcie 8 paź 2017, 20:00 Powstał na Zachodzie jako instrument walki z marnowaniem jedzenia. W Polsce foodsharing przede wszystkim pomaga zaspokoić głód potrzebujących. 50
 • Możesz pomóc 8 paź 2017, 20:00 Walka o życie męża i syna Tomek z zawodu jest fizjoterapeutą. Całe swoje zawodowe życie poświecił rehabilitacji dzieci z dystrofią Duchenne’a. Od kilku lat nie jest już w stanie im już pomagać – własne ciało odmawia mu... 53
 • Cena, która sprawia ból 8 paź 2017, 20:00 Zarabiamy trzy razy mniej niż Niemcy, a za niektóre produkty płacimy w sklepach dwa razy więcej od nich. Oto, jak zachodnie sieci handlowe biją po kieszeniach Polaków. 54
 • Ma 250 mln złotych długu i nadal prowadzi biznes. „Wprost” na tropie tzw. „układu zakopiańskiego” 16 paź 2017, 10:14 Małgorzata Chechlińska udowadnia, że mając 250 mln zł długu, można znaleźć sobie komornika, który uchroni od egzekucji. I zagrać w ten sposób wierzycielom na nosie. O sprawie tzw. układu zakopiańskiego pisaliśmy wielokrotnie na łamach tygodnika „Wprost”. 58
 • Z sympatią do pieniędzy 8 paź 2017, 20:00 Portale randkowe są popularniejsze od niektórych portali horyzontalnych. A przez to, że mają niższe koszty, wyciskają lepsze marże. I zarabiają miliony. 62
 • Hossa Bessa 8 paź 2017, 20:00 Polak w NBA Piotr Szulczewski, bohater naszej Listy 100 najbogatszych Polaków, sponsorem Los Angeles Lakers. 16-krotni mistrzowie NBA podpisali właśnie kontrakt reklamowy z Wish. To aplikacja, którą Szulczewski uruchomił wspólnie z Dannym... 65
 • Kontra warta miliardy 8 paź 2017, 20:00 Polska próbuje uchylić wyrok sądu arbitrażowego przyznający funduszowi Abris rację w sporze o odszkodowanie. Teraz wszystko w rękach szwedzkich sędziów. 66
 • Jak Wrocław staje się Wroclove 8 paź 2017, 20:00 Emocje, prawdziwe i nowe przeżycia, zaangażowanie – to wszystko niosą ze sobą nowe technologie i turystyka. Idealny mariaż. 68
 • Know How 8 paź 2017, 20:00 Wszyscy w kosmos Lockheed Martin też chce podbijać kosmos. Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego zorganizowanego w australijskim Adelaide koncern przedstawił swój nowy plan zakładający wysłanie astronautów na Czerwoną... 70
 • Koniec Europy, jaką znamy 8 paź 2017, 20:00 Jeśli Katalonia wybije się na niepodległość, nasz kontynent może zalać fala separatystycznych żądań, które rozbiją jedność UE. 72
 • Mundial, nowy pomnik Putina 8 paź 2017, 20:00 Piłkarskie mistrzostwa w 2018 r. miały potwierdzić pozycję Rosji w świecie. Jednak na razie toczy je korupcja i strach przed brutalnością stadionowych chuliganów. 76
 • Polki w łóżkach carów 8 paź 2017, 20:00 Polsko-rosyjskie relacje były o niebo lepsze w sypialni niż w polityce. Historia pełna jest romansów carów z naszymi rodaczkami. 80
 • Ryzyko jest nam potrzebne 8 paź 2017, 20:00 Na naszych granicach z wychłodzenia umiera wielu ludzi. Widziałam zdjęcia zamarzniętych dzieci, które nie przetrwały nocy. W Polsce zdarzają się takie sceny, których scenarzyści by nie wymyślili – mówi Aleksandra Popławska, która powróci do świata pograniczników w drugim... 82
 • Chodź, pomaluj mój świat 8 paź 2017, 20:00 Polska animacja swoje 70. urodziny obchodzi bez szampana. Ale wiele wskazuje na to, że już niedługo wystrzelą korki. 86
 • Wydarzenie 8 paź 2017, 20:00 SZTUKA Żona swojego męża, mąż swojej żony Historia sztuki chodzi krętymi ścieżkami. Jeszcze niedawno Diego Rivera był synonimem malarstwa meksykańskiego, a nawet całej Ameryki Łacińskiej, podczas gdy Frida była tylko jego żoną.... 90
 • Koniecznie! 8 paź 2017, 20:00 FILM Biegnąc w miejscu „DWIE NOCE DO RANA” TO FILM, KTÓRY NIE KOKIETUJE WI DZA. Z ZAMIERZENIA „NIESPEKTAKULARNY”, OSCHŁY, WYCYZELOWANY. A jednak Mikko Kuparinenowi udaje się dotknąć czułej struny. Powiedzieć coś ważnego o... 91
 • Powyżej średniej 8 paź 2017, 20:00 SZTUKA Półprawda z byłych demoludów Słowo „półprawda” zrobiło błyskotliwą karierę w polityce. W sztuce też – przecież artyści wytwarzaniem półprawd zajmują się poniekąd zawodowo. „Półprawdy” pokazane w Królikarni... 92
 • W mediach 8 paź 2017, 20:00 INTERNET Anime Runner ZBIERAJĄCY ENTUZJASTYCZNE RECENZJE „Blade Runner 2049” już na ekranach, ale na kilka dni przed premierą udostępniono prawdziwą gratkę. Wyreżyserowana przez twórcę kultowego „Kowboja Bebopa”, japońskiego... 94
 • Bez entuzjazmu 8 paź 2017, 20:00 LUDOMIR ROGOWSKI JEST JEDNYM Z CIEKAWSZYCH, ale zapomnianych kompozytorów 20-lecia. Pochodził z Lublina, w Wilnie założył orkiestrę symfoniczną, w Paryżu poznał śmietankę towarzyską, ostatnich 28 lat życia spędził w Chorwacji –... 94
 • Agnieszka Cegielska: To się państwu spodoba 8 paź 2017, 20:00 LUBIĘ KSIĄŻKI, KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ Z MOIMI ZAINTERESOWANIAMI i tym, co w danym momencie mi w duszy gra. Raczej nie przeczytam i nie obejrzę horroru, to gatunek, który absolutnie do mnie nie przemawia. Najczęściej sięgam po tytuły... 96
 • Rosyjscy agenci, zamach stanu i... Mazurek Dąbrowskiego 8 paź 2017, 20:00 RYSZARD CZARNECKI Właśnie wróciłem z Czarnogóry. Najmłodszego członka rodziny NATO. Podgorica jest w Pakcie Północnoatlantyckim raptem cztery miesiące – ale jest. „Daremne żale, próżny trud”, rosyjski trud i rosyjskie żale, bo... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany