Gdy polityka wypycha sprawiedliwość

Gdy polityka wypycha sprawiedliwość

Sędziowie są przeciążeni, procedury zbyt formalistyczne. Proponowane ustawy nie rozwiążą problemów Polaków – uważa Paweł Gieras, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Dlaczego reformy wymiaru sprawiedliwości wzbudzają takie emocje? W zasadzie jest zgoda, że nie funkcjonuje on tak, jak powinien?

Z tego, że wymiar sprawiedliwości trzeba zreformować, wszyscy zdają sobie sprawę. Szczególnie my, adwokaci, którzy na co dzień mamy z nim do czynienia. Reforma jest konieczna. Kontrowersje budzi, jak to zrobić. Mamy propozycje partii rządzącej, której na plus trzeba zapisać, że próbuje reformować. Jednak mam wątpliwości, czy propozycje poprawią funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. PiS i prezydent w ostatnich projektach ustaw proponują wymianę elit prawniczych w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Sądzie Najwyższym i w innych sądach. Proszę teraz spojrzeć na Trybunał Konstytucyjny – zmieniła się większość składu oraz prezes. Ale czy zmieniło się coś w funkcjonowaniu trybunału? Czy budzi on większe zaufanie niż przedtem? Szybciej orzeka? Nie dostrzegam zmiany jakościowej.

Czego powinny dotykać reformy?

Nie widzę próby zmierzenia się z najważniejszymi problemami wymiaru sprawiedliwości, czyli zbytnim obciążeniem sądów, zbyt dużą ilością spraw przypadających na sędziów, z niewydolnym systemem funkcjonowania sądów, a przede wszystkim z niekorzystnymi dla szukających sprawiedliwości procedurami sądowymi. Mam na myśli szczególnie zbyt formalistyczną procedurę cywilną. Reforma powinna pójść w kierunku uproszczenia procedur. Podam przykład tzw. prekluzji dowodowej. W procedurze cywilnej można zgłaszać przeprowadzenie dowodu do określonego momentu. Inaczej to prawo przepada. Taki sam skutek przyniesie niedostarczenie odpisu jakiegoś pisma czy niewskazanie przedmiotu zaskarżenia. My, adwokaci, nazywamy to łapaniem pełnomocników na pułapki proceduralne. Ludzie oczekują od sądu sprawiedliwości, nie realizacji procedur. Stąd wymiar sprawiedliwości jest niezrozumiały dla obywateli, w efekcie brak zaufania i niskie oceny społeczne.

Jak można odciążyć sądy?

Czy na przykład wszelkiego rodzaju wpisy do KRS muszą się odbywać w sądach? Wpisy w księgach wieczystych – tak samo, tu dublowana jest praca dwóch urzędów: sądów oraz organów administracji prowadzących rejestry gruntów. Można by to spokojnie połączyć i w ramach ewidencji gruntów wykonywać zadania wpisu w KW pod nadzorem sądu. Podoba mi się pomysł wprowadzenia instytucji na kształt sędziów pokoju w systemie anglosaskim.

W sprawach drobnych wykroczeń mogłyby orzekać osoby zaufane w danym środowisku, wybrane przez społeczność lokalną.

Dla kogoś wyrosłego w naszym systemie prawnym, gdzie nie wybiera się szeryfa, brzmi to niezwykle.

Taka osoba musiałaby spełniać określone kryteria, ale niekoniecznie być zawodowym sędzią. Osobiście uważam, że powinna mieć wykształcenie prawnicze i cechować się sporym doświadczeniem życiowym. To ostatnie jest przecież kluczowe w orzekaniu. Stąd nie do końca prawidłowy jest dobór osób na stanowiska sędziowskie. Teraz dzieje się to przez aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Merytorycznie przygotowuje ona kandydatów doskonale, ale – teoretycznie. Zaczynają sądzić bez doświadczenia zawodowego. Nie mówiąc o życiowym, bo to są młodzi ludzie. Ile jest napięć np. w sprawach rodzinnych, kontaktów rodziców z dziećmi, ograniczeń władzy rodzicielskiej, gdzie orzeka młoda osoba bez doświadczenia życiowego. To wpływa na jakość rozstrzygnięcia i zaufanie do sądów. Mam takie czasami wrażenie, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oznacza tworzenie „swoich elit”. Problemw tym, żeby nie tworzyć „swoich elit”, lecz tworzyć je w ogóle. Należy postulować, ażeby zawód sędziego stanowił tzw. koronę zawodów prawniczych, jak w wielu krajach, gdzie taką funkcję obejmują osoby o najwyższym autorytecie prawniczym, z doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Jakie jeszcze widzi pan palące problemy wymiaru sprawiedliwości?

Biegli – niektóre sprawy są rozstrzygane na podstawie ich wiedzy. Na przykład w sprawach o błąd w sztuce medycznej sędziemu trudno rozstrzygnąć, czy leczenie było prawidłowe, czy nie. Podobnie jest ze sprawami gospodarczymi, gdzie potrzebni są biegli z zakresu operacji finansowych, księgowości, rynków kapitałowych. Brakuje dobrych biegłych. Niestety często są to osoby, które nie są w stanie dobrze funkcjonować na swoim rynku albo są już na emeryturze, ich wiedza nie jest aktualna. Dzisiejszy system kwalifikowania biegłych jest iluzoryczny. Dodatkowo sami biegli tłumaczą, że za oferowane dziś wynagrodzenie trudno znaleźć najlepszych ekspertów. Może zatem warto rozważyć ogłaszanie przetargów z uproszczoną procedurą na opinie biegłych. Można się też zastanowić, czy utrzymać system sądów gospodarczych w sądach państwowych, czy nie zastąpić go po części arbitrażowymi. Mamy wiele dobrych sądów polubownych znających specyfikę materii gospodarczej.

To dobry przykład, ą propos sędziów pokoju: w sądach arbitrażowych rozstrzygają również osoby bez wykształcenia prawnego, specjaliści z różnych dziedzin.

I dzięki temu można zaoszczędzić na biegłych. Nie jestem też pewien, czy prawidłowo wykorzystani są asystenci sądowi. W systemie anglosaskim przygotowują postępowanie od strony formalnej i merytorycznej, sędzia tylko nadzoruje ich pracę. Dzięki temu może się zająć większą liczbą spraw. W naszym systemie sędzia musi np. wydawać zarządzenia, pilnować zawiadomień o terminach rozprawy, czyli zajmują go sprawy administracyjne. Potrzebna jest reforma kosztów i opłat sądowych. W Polsce są bardzo wysokie, często uniemożliwia to skorzystanie z drogi sądowej. Co do zasady jest to 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Mamy też niezbyt czytelny system uzyskiwania bezpłatnej pomocy prawnej, przedsądowej i w ramach procesu sądowego. System jest uznaniowy, w jednej sprawie ktoś otrzymuje pełnomocnika z urzędu w innej, podobnej – nie. Można by go uprościć i uczynić bardziej dostępnym dla obywateli.

Czy reformy w obecnym kształcie niczego nie zmienią, czy pogorszą sytuację?

Reformy prawa i wymiaru sprawiedliwości wymagają ciszy politycznej. W Polsce system tworzenia prawa został upolityczniony i to wpływa potem na jego kształt. Pewien znany adwokat francuski powiedział kiedyś: gdy na salę rozpraw wchodzi polityka, drugimi drzwiami wychodzi sprawiedliwość.

Politycy za mało słuchają doradców i ekspertów, wchodząc w pozycję osób, które wiedzą wszystko, a z drugiej strony eksperci niezbyt chętnie garną się do świadczenia pomocy eksperckiej partiom. Gdyby częściej korzystali z porad, byłoby to z korzyścią dla tworzenia prawa. Nie można stanowić prawa konfrontacyjnie, trzeba koncyliacyjnie. Szczególnie w przypadku wymiaru sprawiedliwości, trzeciej władzy jest to niezbędne.

Ma pan diagnozę. Brakuje dialogu między politykami i środowiskami prawniczymi?

Nie ma bieżącej współpracy ze środowiskami adwokackimi czy innymi. A przecież dysponują one wiedzą ekspercką. Nie widzę inicjatywy ze strony podmiotów tworzących prawo wykorzystania wiedzy środowiska. Szkoda. Bylibyśmy w stanie pomóc przy tworzeniu prawa.

Wyczuwam nieufność rządzących wobec prawników. Pan się czuje potencjalnie podejrzany?

Adwokaci zawsze są „podejrzani”. Wykonujemy zawód wolny, jesteśmy niezależni, często wchodzimy w konflikt z władzą publiczną. Nie powinniśmy być tak odbierani. Adwokatura to bardzo ważny element państwa prawa. Realizujemy prawo każdej osoby do obrony. Ale chcemy też współpracować w tworzeniu dobrego prawa. Chciałbym, aby środowiska prawnicze nie były traktowane jak przeciwnicy, lecz sojusznicy.

Czasami to jednak adwokaci stają się podejrzani o łamanie prawa.

W środowisku liczącym ponad 22 tys. osób, bo tylu mamy adwokatów w Polsce, muszą się trafiać osoby popełniające błędy czy działające niezgodnie z prawem. Ale to skala marginalna. Rolą samorządu adwokackiego jest w ramach postępowań dyscyplinarnych karać takie osoby czy wręcz usuwać z zawodu. W naszej izbie w ostatnich latach mieliśmy trzy przypadki, gdy ten najwyższy wymiar kary został orzeczony.

Co dalej? Samorządy będą próbować kontaktu z politykami w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości?

Zwróciliśmy się do prezydenta, oferując pomoc. Na razie nie było żadnego odzewu. Nie będziemy się zniechęcać. Może się to zmieni. Niezależnie od tego powinniśmy cały czas proponować rozwiązania swoje, a nie tylko recenzować inne. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 41/2017
Więcej możesz przeczytać w 41/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 41/2017 (1806)

 • Zaczynam się obawiać ministra Jakiego 8 paź 2017, 20:00 JACEK POCHŁOPIEŃ, redaktor naczelny Źle się dzieje w państwie polskim. Od dawna, żeby było jasne. W ubiegłym tygodniu Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie,... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 8 paź 2017, 20:00 ELIZY OLCZYK I JOANNY MIZIOŁEK WITOLD WASZCZYKOWSKI, SZEF MSZ, jest pewnym kandydatem do wymiany podczas zapowiedzianego przez prezesa PiS listopadowego przeglądu kadr rządowych. – Już nawet nikt nie pyta, czy Waszczykowski odejdzie ze... 8
 • Obraz tygodnia 8 paź 2017, 20:00 1mln widzów zobaczyło „Botoks” od premiery 29 września do chwili zamknięcia tego numeru „Wprost”. Wcześniej, mimo kiepskich recenzji, film Patryka Vegi zanotował najlepszy weekend otwarcia 2017 r. i drugie najlepsze otwarcie... 10
 • Info radar 8 paź 2017, 20:00 Postrach reżyserów, ulubieniec publiczności To nie jest tak, że reżyser mówi mi, co chce i ja to wykonuję. Nie wyobrażam sobie robienia czegoś wbrew sobie – tak Ennio Morricone powiedział nam w wywiadzie kilka miesięcy temu. Teraz... 11
 • Za życiem i… za wyborem 8 paź 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI MÓJ SYN MA 18 LAT. Jest osobą głuchoniewidomą ze sprzężeniami: deficyty ruchowo-kostne, łuszczyca, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia koncentracji i zachowania. Codziennie wstajemy o 5 rano i jedziemy do specjalnego... 13
 • Zdarzyło się jutro 8 paź 2017, 20:00 Pytanie tygodnia: kto drukuje paski TVP Info? POLACY ZDEMOLOWALI ARMENIĘ, WYGRYWAJĄ 6:1 NA WYJEŹDZIE. Robert Lewandowski ustrzelił hat tricka i dzięki tym trzem trafieniom stał się najlepszym strzelcem w historii naszej reprezentacji.... 16
 • Zielona wyspa 8 paź 2017, 20:00 PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM rektor Marcin Pałys przestrzegał przed inwazją postaw antynaukowych. „Nie jest przecież tak – mówił rektor – że mamy homeopatię, znachorów, ruchy antyszczepionkowe... 17
 • U żyteczni radykałowie 8 paź 2017, 20:00 „NIE JESTEM TEŻ ZWOLENNICZKĄ ABORCJI NA ŻYCZENIE... CO WIELOKROTNIE PODKREŚLAŁAM. Chodzi o zachowanie kompromisu tylko w trzech i tak dramatycznych przypadkach” – napisała jedna z naszych najlepszych aktorek Magdalena Boczarska... 17
 • W stronę Zachodu 8 paź 2017, 20:00 W latach 1986-88 „Wprost” pochwalał przedsiębiorczość, z obawą i fascynacją patrzył na niemieckich (ciągle jeszcze dwóch) sąsiadów i pomagał Polakom rzucać palenie. Czasami trzeba było się tłumaczyć – oficjalnie przed... 18
 • Rząd to tata i wujek Urban 8 paź 2017, 20:00 Wujek Urban jest fajny. Lubię też Ireneusza Sekułę, dostałam od niego papużkę Mimi – mówiła w rozmowie z „Wprost” w grudniu 1988 r. ośmioletnia Ola Kwaśniewska, córka przyszłego prezydenta. 19
 • Tajemnice rodziny Wałęsów 8 paź 2017, 20:00 – Moje życie rodzinne się skończyło – powtarza ostatnio Lech Wałęsa. To cena, jaką zapłacił za politykę. Zapewnia jednak, że z żoną się nie rozstanie, bo katolik się nie rozwodzi. 21
 • Europejskie wartości 8 paź 2017, 20:00 JAN ROKITA Kryzys wokół secesji Katalonii wprawił Unię Europejską w rozterkę i konsternację. Oto jeden z najbardziej prounijnych narodów Europy idzie głosować nad własną przyszłością, ale konserwatywny rząd w Madrycie posyła... 25
 • Nowoczesna nie musi być Ryszarda Petru 8 paź 2017, 20:00 Trzeba zdemokratyzować partię. Chcę to zrobić jako jej przewodniczący – mówi poseł Piotr Misiło, członek władz klubu poselskiego Nowoczesnej. 26
 • Jak atakuje Rosja 8 paź 2017, 20:00 Wiele pozornie nieznaczących zjawisk. Trudno je uchwycić, wyłowić. Jak się okazuje, mają jednak podobny wzór. I ten sam cel. Jak działa rosyjska propaganda w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej? 30
 • Armia rosyjska – mity czy fakty? 8 paź 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Zakończyły się „rozreklamowane” przez media i polityków ćwiczenia armii rosyjskiej Zapad-17. Rosjanie od początku procesu przygotowania tych ćwiczeń nie kryli się z zamiarami „straszenia” swoich... 34
 • Zabawy z bronią 8 paź 2017, 20:00 Broń palną posiada co setny Polak. Politycy chcą jeszcze ułatwić do niej dostęp. Masakra w Las Vegas może im te plany pokrzyżować. 36
 • Hoplofilia 8 paź 2017, 20:00 EWA WANAT Polski Sejm debatuje nad ułatwieniem dostępu do broni. Projekt złożył klub Kukiz’15. Ramię w ramię z kukizowcami staje dziś były prezydent Bronisław Komorowski, twierdząc, że Polska ma w tej kwestii zbyt restrykcyjne prawo... 38
 • Prezydent, kij i marchewka 8 paź 2017, 20:00 Piątkowa wizyta prezesa PiS u prezydenta to sygnał pojednania. Ale jednocześnie w partii ruszyły tajne prace nad ordynacją. Chodzi o to, by po wyborach obóz władzy mógł odrzucić każde weto. 40
 • CEPiK 2.0 i przestępczość gospodarcza 8 paź 2017, 20:00 Kulisom realizacji nowego systemu ewidencji pojazdów i kierowców przygląda się stołeczny wydział przestępczości gospodarczej – dowiedział się „Wprost”. 42
 • Gdy polityka wypycha sprawiedliwość 8 paź 2017, 20:00 Sędziowie są przeciążeni, procedury zbyt formalistyczne. Proponowane ustawy nie rozwiążą problemów Polaków – uważa Paweł Gieras, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. 44
 • Niania z piekła rodem 8 paź 2017, 20:00 Obiecuje, że zajmie się dzieckiem jak swoim. Ale czasem potrafi uderzyć, wyzwać, podać maluchowi leki nasenne albo okraść mieszkanie. 47
 • Bierzcie i jedzcie 8 paź 2017, 20:00 Powstał na Zachodzie jako instrument walki z marnowaniem jedzenia. W Polsce foodsharing przede wszystkim pomaga zaspokoić głód potrzebujących. 50
 • Możesz pomóc 8 paź 2017, 20:00 Walka o życie męża i syna Tomek z zawodu jest fizjoterapeutą. Całe swoje zawodowe życie poświecił rehabilitacji dzieci z dystrofią Duchenne’a. Od kilku lat nie jest już w stanie im już pomagać – własne ciało odmawia mu... 53
 • Cena, która sprawia ból 8 paź 2017, 20:00 Zarabiamy trzy razy mniej niż Niemcy, a za niektóre produkty płacimy w sklepach dwa razy więcej od nich. Oto, jak zachodnie sieci handlowe biją po kieszeniach Polaków. 54
 • Ma 250 mln złotych długu i nadal prowadzi biznes. „Wprost” na tropie tzw. „układu zakopiańskiego” 16 paź 2017, 10:14 Małgorzata Chechlińska udowadnia, że mając 250 mln zł długu, można znaleźć sobie komornika, który uchroni od egzekucji. I zagrać w ten sposób wierzycielom na nosie. O sprawie tzw. układu zakopiańskiego pisaliśmy wielokrotnie na łamach tygodnika „Wprost”. 58
 • Z sympatią do pieniędzy 8 paź 2017, 20:00 Portale randkowe są popularniejsze od niektórych portali horyzontalnych. A przez to, że mają niższe koszty, wyciskają lepsze marże. I zarabiają miliony. 62
 • Hossa Bessa 8 paź 2017, 20:00 Polak w NBA Piotr Szulczewski, bohater naszej Listy 100 najbogatszych Polaków, sponsorem Los Angeles Lakers. 16-krotni mistrzowie NBA podpisali właśnie kontrakt reklamowy z Wish. To aplikacja, którą Szulczewski uruchomił wspólnie z Dannym... 65
 • Kontra warta miliardy 8 paź 2017, 20:00 Polska próbuje uchylić wyrok sądu arbitrażowego przyznający funduszowi Abris rację w sporze o odszkodowanie. Teraz wszystko w rękach szwedzkich sędziów. 66
 • Jak Wrocław staje się Wroclove 8 paź 2017, 20:00 Emocje, prawdziwe i nowe przeżycia, zaangażowanie – to wszystko niosą ze sobą nowe technologie i turystyka. Idealny mariaż. 68
 • Know How 8 paź 2017, 20:00 Wszyscy w kosmos Lockheed Martin też chce podbijać kosmos. Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego zorganizowanego w australijskim Adelaide koncern przedstawił swój nowy plan zakładający wysłanie astronautów na Czerwoną... 70
 • Koniec Europy, jaką znamy 8 paź 2017, 20:00 Jeśli Katalonia wybije się na niepodległość, nasz kontynent może zalać fala separatystycznych żądań, które rozbiją jedność UE. 72
 • Mundial, nowy pomnik Putina 8 paź 2017, 20:00 Piłkarskie mistrzostwa w 2018 r. miały potwierdzić pozycję Rosji w świecie. Jednak na razie toczy je korupcja i strach przed brutalnością stadionowych chuliganów. 76
 • Polki w łóżkach carów 8 paź 2017, 20:00 Polsko-rosyjskie relacje były o niebo lepsze w sypialni niż w polityce. Historia pełna jest romansów carów z naszymi rodaczkami. 80
 • Ryzyko jest nam potrzebne 8 paź 2017, 20:00 Na naszych granicach z wychłodzenia umiera wielu ludzi. Widziałam zdjęcia zamarzniętych dzieci, które nie przetrwały nocy. W Polsce zdarzają się takie sceny, których scenarzyści by nie wymyślili – mówi Aleksandra Popławska, która powróci do świata pograniczników w drugim... 82
 • Chodź, pomaluj mój świat 8 paź 2017, 20:00 Polska animacja swoje 70. urodziny obchodzi bez szampana. Ale wiele wskazuje na to, że już niedługo wystrzelą korki. 86
 • Wydarzenie 8 paź 2017, 20:00 SZTUKA Żona swojego męża, mąż swojej żony Historia sztuki chodzi krętymi ścieżkami. Jeszcze niedawno Diego Rivera był synonimem malarstwa meksykańskiego, a nawet całej Ameryki Łacińskiej, podczas gdy Frida była tylko jego żoną.... 90
 • Koniecznie! 8 paź 2017, 20:00 FILM Biegnąc w miejscu „DWIE NOCE DO RANA” TO FILM, KTÓRY NIE KOKIETUJE WI DZA. Z ZAMIERZENIA „NIESPEKTAKULARNY”, OSCHŁY, WYCYZELOWANY. A jednak Mikko Kuparinenowi udaje się dotknąć czułej struny. Powiedzieć coś ważnego o... 91
 • Powyżej średniej 8 paź 2017, 20:00 SZTUKA Półprawda z byłych demoludów Słowo „półprawda” zrobiło błyskotliwą karierę w polityce. W sztuce też – przecież artyści wytwarzaniem półprawd zajmują się poniekąd zawodowo. „Półprawdy” pokazane w Królikarni... 92
 • W mediach 8 paź 2017, 20:00 INTERNET Anime Runner ZBIERAJĄCY ENTUZJASTYCZNE RECENZJE „Blade Runner 2049” już na ekranach, ale na kilka dni przed premierą udostępniono prawdziwą gratkę. Wyreżyserowana przez twórcę kultowego „Kowboja Bebopa”, japońskiego... 94
 • Bez entuzjazmu 8 paź 2017, 20:00 LUDOMIR ROGOWSKI JEST JEDNYM Z CIEKAWSZYCH, ale zapomnianych kompozytorów 20-lecia. Pochodził z Lublina, w Wilnie założył orkiestrę symfoniczną, w Paryżu poznał śmietankę towarzyską, ostatnich 28 lat życia spędził w Chorwacji –... 94
 • Agnieszka Cegielska: To się państwu spodoba 8 paź 2017, 20:00 LUBIĘ KSIĄŻKI, KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ Z MOIMI ZAINTERESOWANIAMI i tym, co w danym momencie mi w duszy gra. Raczej nie przeczytam i nie obejrzę horroru, to gatunek, który absolutnie do mnie nie przemawia. Najczęściej sięgam po tytuły... 96
 • Rosyjscy agenci, zamach stanu i... Mazurek Dąbrowskiego 8 paź 2017, 20:00 RYSZARD CZARNECKI Właśnie wróciłem z Czarnogóry. Najmłodszego członka rodziny NATO. Podgorica jest w Pakcie Północnoatlantyckim raptem cztery miesiące – ale jest. „Daremne żale, próżny trud”, rosyjski trud i rosyjskie żale, bo... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany