Kulisy afery reprywatyzacyjnej Ciechu

Kulisy afery reprywatyzacyjnej Ciechu

„Wprost” jako pierwszy dotarł do szczegółów zarzutów, jakie w sprawie prywatyzacji usłyszał Paweł T., wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL.

Wycena akcji spółki Ciech, które Skarb Państwa sprzedał spółce Jana Kulczyka, była nierzetelna, zmanipulowana i nieobiektywna – uważają katowiccy śledczy. W związku z tym budżet państwa mógł stracić nawet 112 mln zł. Przypomnijmy – w ubiegły poniedziałek funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób zaangażowanych w prywatyzację chemicznego giganta. Latem 2014 r. holding Jana Kulczyka KI Chemistry za kwotę ok. 619 mln zł zakupił od Skarbu Państwa pakiet kontrolny akcji spółki, czyli 37,9 proc. akcji. Pośród zatrzymanych cztery osoby to wysocy rangą eksurzędnicy Ministerstwa Skarbu. Czyli wiceminister w rządzie PO-PSL Paweł T., były wiceszef departamentu przekształceń własnościowych Tomasz Z., były główny specjalista w tym departamencie Jakub W. (obecnie urzędnik w Ministerstwie Energii) oraz Michał M., radca ministra skarbu w dziale analiz. Pozostałe dwie osoby to pracownicy spółki ING Securities, która na zlecenie Ministerstwa Skarbu przygotowywała rekomendację dotyczącą sprzedaży. „Wprost” ustalił, co dokładnie zarzucają ministrowi Pawłowi T. katowiccy prokuratorzy, którzy prowadzą to śledztwo.

Przyspieszenie sprawy

Historia tej prywatyzacji zaczyna się 15 listopada 2013 r. To wtedy przedstawiciele holdingu Kulczyka w rozmowie z urzędnikami Ministerstwa Skarbu Państwa wyrażają zainteresowanie kupnem pakietu kontrolnego Ciechu. Sprawa jest konsultowana przez ówczesnego ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego oraz jego dwóch zastępców: Michała Baniaka (który odpowiadał za tę spółkę) i właśnie Pawła T., który nadzorował departament przekształceń własnościowych i prywatyzacji. W rozmowach bierze też udział Tomasz Z. Zapada decyzja, że ewentualna prywatyzacja nastąpi w trybie wezwania do sprzedaży. Na początku marca 2014 r. KI Chemistry oferuje chęć nabycia 66 proc. akcji Ciechu po cenie 29,5 zł za akcję. W przededniu ogłoszenia kosztują one 32,8 zł. Na takie wezwanie musiał zareagować Skarb Państwa, który miał 37,9 proc. akcji tej spółki. Ministerstwo Skarbu szuka doradcy finansowego, który przygotuje rekomendacje dotyczące tej transakcji, m.in. określi wartość akcji Ciechu. 26 marca 2014 r. Paweł T. w piśmie kierowanym do Karpińskiego rekomenduje na doradcę finansowego – ING Securities. Umowa zostaje zawarta 14 kwietnia 2014 r. Jak dowiedzieliśmy się od osoby znającej kulisy śledztwa, T. w trakcie przesłuchania miał zeznać, że decyzję o wyborze doradcy zatwierdził Karpiński. Późniejsza kontrola NIK z 2015 r. wykaże, że w związku z tym wyborem mógł wystąpić konflikt interesów. ING Securities jest bowiem spółką doradczą, należącą do holdingu, w skład którego wchodzi OFE ING, który w tamtym czasie był udziałowcem blisko 8,7 proc. akcji Ciechu. Kontrolerzy izby podkreślają fakt, że sam OFE ING nie tylko nie odpowiedział na wezwanie Kulczyka do sprzedaży, ale wręcz dokupił akcje spółki Ciech SA, zwiększając swój pakiet do blisko 9,5 proc. Katowiccy prokuratorzy przyjrzeli się dokładnie rekomendacjom przygotowanym przez ING Securities. Pierwsza jest datowana na 23 kwietnia 2014 r. i nie jest przychylna przeprowadzeniu transakcji. Z wyceny innych spółek chemicznych wynika bowiem, że akcja Ciechu może być warta nawet 38 zł, a minimalny pułap wartości to 30,5 zł. Doradca rekomendował jedynie rozważenie opcji sprzedaży, zwracając uwagę, że zaoferowana przez holding Kulczyka cena jest niższa od tych z wyceny, nie uwzględnia premii dla sprzedającego ze względu na to, iż de facto przekazuje pakiet kontrolny. Wskazano też na fakt, że inni inwestorzy instytucjonalni nie są zainteresowani sprzedawaniem akcji Ciechu po tej cenie, szczególnie że spółka jest po restrukturyzacji i zaczyna podnosić swoją wartość. W dodatku kontrolerzy NIK dopatrzyli się później, że w opracowaniu ING pojawiła się sugestia, iż premia za oddanie kontroli powinna wywindować cenę akcji Ciechu do przedziału 50,8-54,6 zł. Nie zostało to jednak ujęte w rekomendacjach. Dwa dni po otrzymaniu rekomendacji ING departament kierowany przez T. ogłasza wydłużenie terminu odpowiedzi na wezwanie do 30 maja 2014 r. Sprawy nabierają przyśpieszenia tuż przed upływem terminu na odpowiedź.

Spóźniona rekomendacja

Kolejna rekomendacja ING trafia do resortu skarbu 27 maja. Jej treść w ciągu kolejnych dwóch dni jest kilkukrotnie modyfikowana na wniosek urzędników MSP. W tym czasie T. spotyka się z Kulczykiem. Co zmienia się w rekomendacjach? Przede wszystkim wycena akcji jest o niższa niż w pierwotnej, znikają też inne argumenty przemawiające przeciwko sprzedaży. Analitycy nie wyceniają już Ciechu w oparciu o inne spółki chemiczne, a jedynie te zajmujące się przetwórstwem sodowym. Wedle takich analiz wartość jednej akcji Ciechu oscyluje w przedziale 29,3-32,4 zł. Doradca rekomenduje sprzedaż pod warunkiem podwyższenia ceny przez Kulczyka do pułapu 31 zł. Kolejne 1,13 zł za każdą akcję Skarb Państwa ma dostać z tytułu wypłaty dywidendy przez Ciech. Zaznacza jednak, że przeciw tej transakcji przemawia fakt, że nawet 31 zł za akcję będzie ceną z dolnych przedziałów. Decyzję o podniesieniu ceny do 31 zł Kulczyk miał podjąć 28 maja na spotkaniu z T. i ministrem Michałem Baniakiem w siedzibie Polskiej Rady Biznesu. Jak opowiada nam osoba znająca kulisy śledztwa, z zeznań składanych przez zatrzymanych w ubiegłym tygodniu wynika, że notatki z tych spotkań powstały długo po nich i były przygotowane na potrzeby kontroli procesu prywatyzacji. Decyzja o sprzedaży akcji Ciechu zapada późnym wieczorem 29 maja 2014 r. Dyspozycja o sprzedaży blisko 20 mln akcji po cenie 31 zł została wydana 30 maja 2014 r. Z naszych informacji wynika, że w naradzie decydujących o losach spółki brali udział Karpiński, Baniak, T. oraz jeszcze jedna osoba z ówczesnego kierownictwa MSP – Zdzisław Gawlik. Tyle że śledczy natrafili na jeszcze jedną ciekawą rzecz w tej sprawie.

Oficjalna rekomendacja dotycząca sprzedaży Ciechu datowana na 29 maja 2014 r. – ta, na podstawie której rzekomo podjęto decyzję o sprzedaży tej spółki, trafiła do MSP dopiero 5 czerwca 2014 r. A więc sześć dni później! Jest ona jeszcze bardziej przychylna sprzedaży akcji. Z naszych informacji wynika też, że istnieją dwie sprzeczne ze sobą wersje dotyczące ewentualnej wiedzy Karpińskiego na temat szczegółów sprzedaży. Jedna z osób ma twierdzić, że Karpiński był na bieżąco informowany o wszystkich wydarzeniach dotyczących tej transakcji i były one dogłębnie dyskutowane. Natomiast, w myśl drugiej wersji istnieje możliwość, że były minister skarbu państwa mógł nie znać szczegółów pierwszej rekomendacji, tej wskazującej m.in. na wyższą wycenę akcji Ciechu. Śledczy moga na tę rozbieżność zwrócić uwagę. Zdaniem śledczych T. „zaakceptował i przedłożył Karpińskiemu pozytywną rekomendację, wiedząc, że opracowana przez ING Securities wycena akcji Ciechu (…) nie stanowiła obiektywnej, niezależnej i samodzielnej wyceny”. W ich ocenie T. wspólnie z innymi urzędnikami MSP oraz pracownikami ING Securities uzgadniał i zmieniał metody wyceny, co czyniło ją nieobiektywną, nierzetelną i zmanipulowaną. Śledczy zarzucają mu, że przez to działał na szkodę interesu publicznego, bo jedynie z różnic pomiędzy rekomendacjami z 23 kwietnia a tej datowanej na 29 maja wynika, że akcje Ciechu można było sprzedać co najmniej 24 mln zł drożej, a być może – nawet blisko 112 mln zł. Zresztą pół roku po zakupie akcji Ciechu przez KI Chemistry ich wartość wzrosła o 45 proc. T. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Tyle że korzyść tę osiągnęła spółka KI Chemistry. Podobny zarzut usłyszeli też inni urzędnicy zatrzymani w tej sprawie, dwóch z nich także zarzut poświadczenia nieprawdy. Pracownicy ING Securities mają zarzut pomocnictwa w przekroczeniu uprawnień.

Śledztwo rozwojowe

odobne wnioski w swoim raporcie postawiła Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem NIK MSP wpływało na doradców z ING Securities, by ci wskazali niższą wycenę akcji Ciech, dzięki czemu ministerstwo mogło odpowiedzieć pozytywnie na wezwanie do sprzedaży złożone przez holding Kulczyka. Izba zwróciła uwagę, że z ostatniej wersji rekomendacji zniknęły m.in. wszelkie argumenty przeciwko tej sprzedaży, nie było pełnej analizy kursu akcji Ciechu, który od 2011 r. znajdował się w trendzie rosnącym i nic nie wskazywało na to, że się to zmieni. NIK dopatrzyła się także tego, że analitycy ING Banku, koledzy z tego samego holdingu co ING Securities, w styczniu 2014 r. zachęcali do nabywania akcji Ciechu aż do pułapu blisko 39 zł za akcję. Prokuratura wnioskowała o areszt dla byłego wiceministra skarbu Pawła T. i Tomasza Z., sąd jednak odmówił. Uznał, że choć istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzutów przez zatrzymanych, to w ocenie sądu prokuratura zgromadziła obszerny materiał dowodowy i dlatego nie ma potrzeby aresztu. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie tej decyzji. Paweł T. odmówił „Wprost” jakiegokolwiek komentarza w tej sprawie. Osoba znająca kulisy sprawy twierdzi, że w opinii byłego wiceministra, cena, za którą sprzedano udziały w Ciechu, była na tamtą chwilę najlepsza, jaką można było uzyskać. W dodatku nic nie wskazywało na to, że w najbliższej przyszłości miałoby się to zmienić. Z nieoficjalnych informacji wynika, że śledztwo może mieć ciąg dalszy. Niewykluczone, że śledczy zbadają jeszcze jeden wątek związany z tą prywatyzacją, chodzi o kwestię wypłaty dywidendy Ciechu tuż przed sprzedażą akcji holdingowi Kulczyka. W 2013 r. Ciech wypracował ponad 100 mln zł zysku netto. Z punktu widzenia Kulczyka było korzystne, by te pieniądze zostały na koncie spółki, a nie zostały wypłacone akcjonariuszom. Ten scenariusz sprawdził się w części. 23 maja 2014 r., tydzień przed transakcją sprzedaży, walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało się wypłacić w formie dywidendy jedynie niecałe 60 proc. zysku, tj. ok. 60 mln zł. Tym samym zdecydowano o pozostawieniu 41 mln zł na koncie spółki. Skarb Państwa posiadający ok. 38 proc. akcji Ciechu stracił w ten sposób możliwość uzyskania ok. 15,5 mln zł dodatkowych wpływów z dywidendy. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 8/2018
Więcej możesz przeczytać w 8/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2018 (1824)

 • Zerwijmy emerytalne kajdany 18 lut 2018, 20:00 Ekipa rządząca przygotowała emerytalną nowość dla Polaków – pracownicze plany kapitałowe, których szczegóły zostały zaprezentowane w ubiegłym tygodniu. Na szczęście tym razem udział w inicjatywie państwa ma być dobrowolny, a... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 18 lut 2018, 20:00 ELIZY OLCZYK I JOANNY MIZIOŁEK W PIS PLOTKUJĄ, ŻE ZATRZYMANIA LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRYWATYZACJĘ CIECHU to wbrew pozorom nie było uderzenie w PO, tylko w Mateusza Morawieckiego. Jak to możliwe, skoro prywatyzacja Ciechu miała miejsce w... 6
 • Obraz tygodnia 18 lut 2018, 20:00 650 zł otrzyma myśliwy za zabicie ciężarnej samicy dzika. Na strzelanie do lochy nie pozwala etyka łowiecka, ale według Ministerstwa Środowiska to najskuteczniejsza metoda „redukcji dzików”. Wygrani Paweł Kukiz Dzięki akcji na... 9
 • Info radar 18 lut 2018, 20:00 Ambasador z samego jądra partii Nowa ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher nie jest zwykłą urzędniczką Departamentu Stanu, wysłaną na placówkę do Europy. Wytykanie jej, że bardziej niż na dyplomacji zna się na kosmetykach, bo... 10
 • Pieniądze króla Grenady 18 lut 2018, 20:00 NIEWĄTPLIWA EUROPEJSKOŚĆ NASZEGO KRAJU PRZEJAWIA SIĘ MIĘDZY INNYMI W TYM, że cyklicznie, ale zawsze z nowym żarem, szukamy wrogów i kozłów ofiarnych. Wróg wzmacnia polityczną władzę, a kozioł ofiarny usprawiedliwia jej... 12
 • Bój Sarmaty z PiłS-em 18 lut 2018, 20:00 JEDYNĄ ORYGINALNĄ I POWAŻNĄ POLSKĄ TRADYCJĄ JEST SARMATYZM. Jego pozytywnym dziedzictwem jest waga, jaką przywiązujemy do wolności oraz gościnności. Negatywnym – uznawanie, że gościnność stanowi synonim obżarstwa oraz... 12
 • Zmiana sterów 18 lut 2018, 20:00 W 2006 r. rządził PiS, choć prezes tej partii na początku nie pełnił żadnej państwowej funkcji. Dopiero w połowie roku doszło do oficjalnego przejęcia sterów. Podobnie jak we „Wprost”. Wprost” dotarł do badań DNA Polaków,... 14
 • Jarosław Kaczyński Człowiekiem Roku po raz pierwszy 18 lut 2018, 20:00 „Nigdy nie potrafił zarobić większych pieniędzy, nie ma oszczędności. Odpoczywa przy muzyce, najczęściej klasycznej. Ostatnio martwi się swoją wagą – przyznaje, że dobił właśnie do 90 kg. »W końcu to polityk wagi ciężkiej«... 15
 • Bitwa o Warszawę 18 lut 2018, 20:00 Teoretycznie zdobycie stanowiska prezydenta Warszawy jest najważniejsze w wyborach samorządowych, bo dla partii to są tysiące posad do obsadzenia, a dla samego kandydata – trampolina do dalszej kariery politycznej. 16
 • Jednoczenie przez podział 18 lut 2018, 20:00 Samorządowa koalicja Platformy z Nowoczesną może się rozpaść, zanim na dobre zaistnieje. 20
 • Kulisy afery reprywatyzacyjnej Ciechu 18 lut 2018, 20:00 „Wprost” jako pierwszy dotarł do szczegółów zarzutów, jakie w sprawie prywatyzacji usłyszał Paweł T., wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL. 22
 • Dowody biją w twarz 18 lut 2018, 20:00 Wkrótce przedstawimy dowody wskazujące na znacznie większą, niż się wydawało, skalę uczestnictwa Polaków w wyniszczeniu żydowskich współobywateli – zapowiada prof. Jan Grabowski. 24
 • Uprzedzenia i schematy Morawieckiego 18 lut 2018, 20:00 Na stronach „Deutsche Welle” czytam tłumaczenie wywiadu Mateusza Morawieckiego dla konserwatywnego dziennika „Die Welt”. W znacznej części wywiad dotyczy polskiej wizji własnej narodowej historii. Padają w nim m.in. takie oto zdania:... 28
 • Zmiażdżyć, zaorać, a potem zlikwidować 18 lut 2018, 20:00 Niedawno byłam świadkiem takiej sceny w berlińskim metrze: wychudzony, zniszczony narkotykami chłopak żebrze na peronie. Ledwo się trzyma na nogach. Po schodach wchodzi osiłek o szerokim karku. Na widok narkomana wrzeszczy po polsku: –... 30
 • Wyjść poza zaklęty krąg 18 lut 2018, 20:00 CYRYL EKIERSKI Sprawdzone metody zarządzania korporacjami są od lat z powodzeniem stosowane w usługach publicznych. Praktykują to administracje Nowej Zelandii, Australii, Wlk. Brytanii czy USA. Liczy się jakość usług i koszt ich... 32
 • Dotarłem do wstrząsających spraw 18 lut 2018, 20:00 Zgłaszałem się do dużych redakcji, ale też do osób, które są w stanie wyłożyć pieniądze. Od wszystkich słyszałem, że przy obecnym wpływie Kościoła na państwo nie chcą być łączeni z takim filmem – mówi Tomasz Sekielski, który chce nakręcić film o pedofilii w polskim Kościele. 35
 • Zawód: właściciel kilku mieszkań 18 lut 2018, 20:00 Polacy kupują mieszkania, aby je wynajmować na parę dni. Lub godzin. 38
 • Eksperci się mylili 18 lut 2018, 20:00 Niedługo wprowadzimy specustawę mieszkaniową, która skróci procedury wydawania pozwoleń na budowę z pięciu lat do roku – zapowiada Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. 42
 • Polska-Ameryka, prawdziwi kumple 18 lut 2018, 20:00 To pierwsze tak duże gospodarcze spotkanie polsko-amerykańskie od lat – ocenili uczestnicy Szczytu Przywództwa PALS w Miami. 47
 • Trwałe powiązania z USA 18 lut 2018, 20:00 ADAM HAMRYSZCZAK W przygotowaniach do Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa moją szczególną uwagę przykuły dane dotyczące koncentracji kapitału USA w Polsce. USA to jeden z największych inwestorów zagranicznych w naszym kraju.... 51
 • Powrót do zmienności 18 lut 2018, 20:00 Wielka korekta na giełdach w USA pozostawiła więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego rynek nagle się załamał? 52
 • Hossa Bessa 18 lut 2018, 20:00 Czarne chmury nad rodziną Kulczyków Pierwszy cios przyszedł w niedzielę 11 lutego. Prokuratura krajowa poinformowała, że rusza śledztwo dotyczące budowy i eksploatacji autostrady A2 przez spółkę Autostrada Wielkopolska, w której... 54
 • Papież gra w chińczyka 18 lut 2018, 20:00 Wierni podziemnego Kościoła katolickiego w Chinach oskarżają Franciszka o sprzedanie ich komunistom. Umowa Stolicy Apostolskiej z Pekinem grozi też Tajwanowi, bo Watykan to jedno z nielicznych państw uznających niezależność wyspy od Chin. 56
 • Cierpliwy skoczek 18 lut 2018, 20:00 Gdyby „wyłączyć mu głowę”, Maciej Kot byłby idealnym skoczkiem, wygrałby setki konkursów i zdobył worek medali. 60
 • Showman o dwóch twarzach 18 lut 2018, 20:00 Sprawia wrażenie, że żyje po to, aby się śmiać. Piotr Żyła ma też inną twarz, której nie znają kibice oglądający jego wywiady. 61
 • Wyjście z cienia 18 lut 2018, 20:00 Dawid Kubacki to mocny numer 2 wśród biało-czerwonych skoczków. 62
 • Powiernik mistrzów 18 lut 2018, 20:00 Stefan Hula, przez lata niedoceniany, w Pjongczangu znalazł się o krok od medalu. 63
 • Wyśniony scenariusz emocji do pełna 18 lut 2018, 20:00 Wspieramy szkolenie dzieci i młodzieży. Po to, żeby Stochów, Lewandowskich, Błaszczykowskich było więcej – mówi Marcin Jastrzębski, prezes LOTOSU. 64
 • Sport? Głównie przed telewizorem 18 lut 2018, 20:00 Skoki narciarskie i długo, długo nic. Tak wygląda hierarchia popularności sportów na igrzyskach w Pjongczangu wśród Polaków. 66
 • Recepta na integrację 18 lut 2018, 20:00 Dobry wyjazd integracyjny pomaga lepiej funkcjonować w miejscu pracy – mówi Marta Szeszko, psycholog i konsultantka HR. 68
 • SPA na zamku 18 lut 2018, 20:00 Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel to najlepsze Boutique SPA w Polsce. 69
 • Podróże białych kołnierzyków 18 lut 2018, 20:00 Turystyka biznesowa jest dziś głównym motorem rozwoju rynku hotelowego w Polsce. Na tym trendzie korzystają nie tylko wielkie ośrodki biznesowe. 70
 • Na wysokim POZIOMIE 18 lut 2018, 20:00 POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA to 4-gwiazdkowy kameralny obiekt położony w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 75
 • Ekskluzywne spotkania biznesowe nad jeziorem 18 lut 2018, 20:00 Stylowe i eleganckie wnętrza harmonizujące z naturą otaczającą MASURIA ARTE to cecha wyróżniająca ten wyjątkowy obiekt. 77
 • Hotel Sielanka nad Pilicą**** 100 hektarów możliwości 18 lut 2018, 20:00 Pośród malowniczych pejzaży Doliny Pilicy i otuliny Puszczy Stromeckiej rozciąga się 100-hektarowa posiadłość będąca kwintesencją filozofii jej twórców – pełnego pasji celebrowania radości życia i kontemplowania każdej chwili. 79
 • Rak płuca – da się z nim walczyć 18 lut 2018, 20:00 W Polsce rak płuca to zabójca nr 1 wśród nowotworów. Dzięki nowoczesnym terapiom można go powstrzymywać. Jest szansa na to, że uda się go okiełznać jeszcze bardziej. 80
 • Wielki Wybuch i ciasto z rodzynkami 18 lut 2018, 20:00 Jeśli nie rozumiesz początku Wszechświata, to znalazłeś się w doborowym towarzystwie. Nawet najmądrzejsi kosmologowie nie wiedzą, jak się to wszystko zaczęło. Najtęższe umysły świata nie mają pojęcia, co się wydarzyło przed Wielkim Wybuchem – ani nawet, czy takie pytanie w... 83
 • Know How 18 lut 2018, 20:00 Radar znalazł miasta Majów Dzięki technologii instalowanej w pojazdach autonomicznych naukowcy odkryli w północnej Gwatemali ogromne megalopolis Majów. Okazuje się, że antyczna cywilizacja mogła liczyć nawet 20 mln mieszkańców. Za... 86
 • Polskę najlepiej promuje kultura 18 lut 2018, 20:00 Filmy na zamówienie z reguły się nie udają. To artysta musi mieć wizję – mówi wiceminister kultury Paweł Lewandowski. 89
 • Druga szansa 18 lut 2018, 20:00 Wielu muzyków bezskutecznie szturmuje listy przebojów. Do czasu, aż ich utwory znajdą się na ścieżce dźwiękowej filmu. 94
 • Patriotyzm w wersji pozytywnej 18 lut 2018, 20:00 Pożar w Burdelu trafi do telewizji i zrobi musical o Bemie – o planach kabaretu mówi jego współzałożyciel Michał Walczak. 96
 • Wydarzenie 18 lut 2018, 20:00 TEATR Marzenie ściętej głowy Georg Büchner „Śmierć Dantona”, reż. Barbara Wysocka, Teatr Narodowy w Warszawie Zdanie, że rewolucja zjada własne dzieci, to dziś już banał – szczególnie w odniesieniu do dramatu Büchnera. Dantona... 99
 • Film 18 lut 2018, 20:00 DRAMAT Obca rzeczywistość URSZULA ANTONIAK NIE CHODZI NA KOMPROMISY. Eksperymentuje z formą i szuka świeżości, a jej filmy wzbudzają skrajne emocje. Ale może dlatego na każdy warto czekać. W konwencję czarno-białego „Pomiędzy... 100
 • Muzyka 18 lut 2018, 20:00 PŁYTA Ogień bez dymu Barbara Wrońska, „Dom z ognia”, Kayax Powiedzieć o niej debiutantka, to niemal obrazić. Znana z zespołów Pustki oraz Ballady i Romanse Barbara Wrońska odezwała się w momencie, w którym jej postrzeganie muzyki,... 101
 • Książka 18 lut 2018, 20:00 POWIEŚĆ Ryzykowne żarty Paul Beatty „Sprzedawczyk”, Wydawnictwo Sonia Draga Wykładowca kreatywnego pisania na Uniwersytecie Columbia, Paul Beatty, wydał dwa tomiki poezji i trzy tomy prozy, ale dopiero gdy napisał „Sprzedawczyka”,... 102
 • Kalejdoskop 18 lut 2018, 20:00 TEATR Ciemności kryją ziemię (i biura) Przeżywamy renesans Conrada. Zeszły rok był rokiem Conrada, Jacek Dukaj zrobił nowe tłumaczenie „Jądra ciemności” (jako „Serce miłości”), no i mamy problem uchodźczy, a nikt nie pisał o... 103
 • Kulturalna trzynastka 18 lut 2018, 20:00 Michał Żebrowski BYŁ PANEM TADEUSZEM, SKRZETUSKIM I WIEDŹMINEM. JEST DYREKTOREM TEATRU 6.PIĘTRO. 1. Najbardziej znienawidzona lektura? Podręcznik do matematyki. 2. Którym bohaterem literackim chciałbyś być i dlaczego? Najbardziej... 104
 • Lękowe sny 18 lut 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Przez te kredyty, moi państwo, wszyscy jesteśmy tak znerwicowani... Nie ma zgody na lękowe sny o tym, że ja, już w wersji „gwiazda”, zostaję przyłapany w TK Maxxie przez mojego promotora od niedokończonego wiele lat... 105
 • W królestwie Saudów 18 lut 2018, 20:00 Właśnie wróciłem z kraju, w którym wcześniej nie byłem – Arabii Saudyjskiej. Ale Bliski Wschód i region Zatoki Perskiej odwiedzałem wiele razy: kilkakrotnie Egipt, trzykrotnie Jordanię czy Katar, nie mówiąc już o wielu wizytach w... 106

ZKDP - Nakład kontrolowany