Eksperci się mylili

Eksperci się mylili

Minister Jerzy Kwieciński
Minister Jerzy Kwieciński / Źródło: FORUM/Radosław Nawrocki
Niedługo wprowadzimy specustawę mieszkaniową, która skróci procedury wydawania pozwoleń na budowę z pięciu lat do roku – zapowiada Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Na początek zła wiadomość. Jest nowy dokument Komisji Europejskiej dotyczący przyszłego unijnego budżetu, a w nim uzależnienie wypłaty funduszy od praworządności.

To pomysł, który zgłaszają kraje będące płatnikami netto i jednocześnie – w części – popiera go Komisja Europejska. To bardzo niebezpieczne narzędzie, nie tylko dla europejskiej polityki spójności, lecz także generalnie dla funkcjonowania samej UE. Nie możemy polityki spójności uzależniać od subiektywnych opinii i spraw politycznych, takich jak określanie kwestii praworządności. To rozwiązanie jest zresztą niezgodne z traktatami UE. Wspomniany przez pana dokument to nie jest ostateczne stanowisko KE, to propozycja, która będzie przyczynkiem do dyskusji podczas najbliższego nieformalnego szczytu liderów państw członkowskich.

Sądzi pan, że ta groźba jest realna?

Szanse, że zasada ta będzie obowiązywała w następnej perspektywie budżetowej, są niewielkie. Nie ma w tej sprawie jednomyślności, nawet wśród urzędników KE. Polska stanowczo się z tym rozwiązaniem nie zgadza, nie popierają go kraje regionu, szczególnie Grupy Wyszehradzkiej. Mam nadzieję, że jest to tylko takie prezentowanie poglądów przed otwarciem negocjacji.

Ale jest i dobra wiadomość. Według szacunków GUS w IV kwartale 2017 r. PKB wzrósł o 5,1 proc. To bardzo dobry wynik. W dodatku deficyt budżetowy w zeszłym roku zapewne nie przekroczy 30 mld zł i będzie radykalnie mniejszy od założonego w planie.

Warto przypomnieć, co dwa lata temu mówili znani eksperci i ekonomiści. Przewidywali absolutny krach i dramatyczny wzrost deficytu. W najlepszym wypadku mówiono, że wzrost PKB utrzyma się na poziomie 1-2 proc. A tu okazuje się, że mamy jeden z najlepszych wyników w całej UE, a na pewno najlepszy wśród największych krajów Unii. Te dane pokazują, że w naszej gospodarce jest bardzo dobrze. Nie widzimy jeszcze dokładnie, jaka jest struktura tego wzrostu, ale jesteśmy przekonani, że w ostatnim kwartale znacznie wzrosły inwestycje.

I jakiego poziomu wzrostu inwestycji się pan spodziewa?

W ostatnim kwartale będzie to w przedziale 10-12 proc. Mamy więc znaczny wzrost inwestycji, który powinien mieć kontynuację i w tym roku. Spodziewam się, że w całym roku będzie to przynajmniej 7 proc. Nie ukrywam, że to dziś priorytet rządu i mojego ministerstwa: chcemy zwiększyć poziom inwestycji publicznych i prywatnych. Drugą ważną rzeczą jest to, że bardzo ostrożnie szacowaliśmy wzrost gospodarczy. Założenia były bardzo konserwatywne, w budżecie zapisano 3,6 proc. wzrostu PKB. Nie można tworzyć budżetu zbyt optymistycznie, opierając go na „chciejstwie”. On musi być konserwatywny i wykonalny. I takie podejście mamy też w tym roku – do ustawy budżetowej wpisaliśmy wzrost na poziomie 3,8 proc.

Nie boi się pan, że dojdzie do przegrzania gospodarki i wzrostu presji inflacyjnej, co odbije się na rosnących cenach?

Zawsze lepiej jest, gdy wzrost jest zrównoważony, a jego poziomy nie zmieniają się zbyt gwałtownie. Wzrost pomiędzy 4 a 5 proc. jest poziomem bezpiecznym. Do takiego wzrostu musi się dostosować cała gospodarka, firmy, które inwestują oraz rynek pracy. To są wyzwania, ale jeśli on pozostanie na takim poziomie, to możemy go równoważyć. Gospodarka Chin, która rosła w ostatnich latach najszybciej, dziś rośnie nieco powyżej 6 proc. Czyli niewiele więcej niż my. Z kolei Rumunia, która startowała z niższego poziomu niż Polska, ma wzrost wyższy. Dla nas jest ważna inna rzecz. Z poziomu wzrostu polskiej gospodarki są zadowoleni sami Polacy. On pozwala firmom na podnoszenie wynagrodzeń, i to w taki sposób, by równoważyć wzrost wydajności pracy. Oczywiście różnie z tym jest w poszczególnych regionach, ale w ostatnim kwartale płace rosły o 7 proc. Ten wzrost wynagrodzeń jest na podobnym poziomie co wzrost produktywności. Tak więc korzyści tego wzrostu rozkładają się w całym społeczeństwie, a nie tylko dla wybranych grup społecznych.

Przejął pan od ministra Adamczyka sprawy związane z mieszkalnictwem. Będzie w końcu przyspieszenie w wydawaniu pozwoleń na budowę?

Absolutnym priorytetem dla nas jest program „Mieszkanie plus”, dlatego bezpośredni nadzór nad nim objął premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji zapewnia wsparcie dla tego programu. Chcielibyśmy do przyszłego roku uruchomić budowę 100 tys. mieszkań. Jest to bardzo ambitne zadanie. To program, który ma przynieść korzyści dla niższych grup społecznych oraz szczególnie dla ludzi młodych, którzy dopiero myślą o własnym mieszkaniu i stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Chcemy zapewnić dostęp do mieszkań, a przede wszystkim do ich najmu. Dotychczas polityka państwa wspierała zakup mieszkań, z czego korzystały raczej bogatsze grupy społeczne, które i tak by było stać na mieszkanie. Dotykamy więc tego segmentu rynku mieszkań, który nie był dotychczas zagospodarowany przez deweloperów. Chcemy jak najszybciej przeprowadzić przez rząd i przez Sejm specustawę mieszkaniową. Musimy uprościć procedury, obecnie proces uzyskiwania zezwoleń na budowę trwa nawet do pięciu lat. Chcemy, aby ten okres skrócił się od około pół roku do roku, czyli skracamy go pięcio-, dziesięciokrotnie.

Bez współpracy z samorządami tego się nie da zrobić.

Oczywiście, musimy z współpracować z samorządami, podobnie jak to było przy specustawach kolejowych czy drogowych. Decyzje lokalizacyjne, które są tutaj kluczowe, będą wydawane przez wojewodów. Ale dajemy bardzo ważny instrument dla samorządów. Te decyzje będą uzależnione od pozytywnej opinii samorządów, a konkretnie od rad gmin. Każda taka decyzja będzie mogła być zablokowana przez radę, która będzie miała na bazie tej specustawy, prawo weta. Kolejny krok to odrolnienie. W miastach znajduje się bardzo dużo terenów rolnych i jest problem z ich odrolnieniem. Chcemy sprawić, aby te tereny, które znajdują się w miastach, a nawet często w sąsiadujących z miastami gminach, a mogą być wykorzystane na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, na mocy tej ustawy można było szybko odrolnić.

Można się spodziewać, że przez to ceny ziemi spadną.

Tak na pewno będzie. Już dziś widzimy bardzo niebezpieczne tendencje związane ze zwiększonym popytem na działki mieszkaniowe i same mieszkania. To winduje ceny działek, w Warszawie wzrosły one o 80 proc. Dlatego chcemy wprowadzić na rynek więcej gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

Likwidacja zbędnych regulacji to klucz do rozpędzenia polskiej gospodarki – mówią to politycy niemal wszystkich obozów rządzących. Tymczasem regulacji przybywa: rekordowa liczba aktów prawnych, wprowadzenie JPK, co według połowy przedsiębiorców jest zdecydowanienegatywne, czy plany z klauzulą obejścia prawa. Czy da się zatrzymać tę regulacyjną gorączkę?

Ilość aktów prawnych, które wprowadzamy, się zmniejsza. Mieliśmy duże zapóźnienia związane z dostosowaniem do prawa unijnego. Trzy czwarte działalności legislacyjnej rządu to wprowadzanie dyrektyw unijnych. Myślimy o rozwiązaniach dających większą stabilność dla wprowadzanego prawa, temu ma służyć Konstytucja biznesu i jej najważniejszy element, czyli prawo przedsiębiorców. Myślimy o rozwiązaniu anglosaskim, które sprowadza się do zasady „one in, one out”. Każdy nowy obowiązek prawny lub zmiana w ustawie powinny wiązać się z likwidacją innego, tak by ilość obowiązków dla przedsiębiorców się równoważyła. Przed nami uproszczenie prawa podatkowego. Tak jak poprzednia ustawa o działalności gospodarczej, którą zastępujemy prawem przedsiębiorców, tak i nasze prawo podatkowe, zwłaszcza ustawa o VAT, powinno być napisane od nowa.

Polska jedną wielką strefą inwestycyjną to pomysł, by wyrównać rozwój poszczególnych regionów?

To jeden z elementów. Prowadzimy strategię zrównoważonego rozwoju, a nasz najważniejszy dokument średniookresowy to Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli popularnie plan Morawieckiego. Ona wyraźnie o tym mówi, by kraj pod każdym aspektem rozwijał się w sposób zrównoważony, także terytorialnie. Odeszliśmy od paradygmatu polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju. To wcale nie oznacza, że na siłę będziemy wymuszać równy wzrost w każdym regionie, tego nie da się zrobić. Mazowsze i Warszawa oparte na usługach będą się zawsze szybciej rozwijały. Ale będziemy szukać potencjału w każdym regionie. Chcemy dbać i o Rzeszów, i o Lublin, Opole czy Koszalin.

Jak wyglądają dziś flagowe założenia planu Morawieckiego: projekty Batory czy Luxtorpeda 2.0?

To jedne z projektów strategicznych, nad którymi pracujemy. Uruchomiliśmy program elektromobilności, który ruszył z taką parą, że wywołał wielkie zainteresowanie biznesu i samorządów. Te ostatnie zainteresowane są czystym transportem publicznym, przeprowadziliśmy więc pierwszy projekt pilotażowy, w którym 60 samorządów zamówiło opracowanie autobusu elektrycznego, który – jeśli przejdzie testy – trafi na drogi. Rozwijamy kolejne. Luxtorpeda to program, który może wykorzystywać nasze zainteresowanie inwestycjami w kolej. Szukamy np. nie tylko samej możliwości zakupu i korzystania z taboru, lecz także opracowania oraz wdrożenia nowych i innowacyjnych rozwiązań dla tego typu pojazdów. To olbrzymia szansa dla naszej gospodarki. Nawet na sektor budownictwa patrzymy nie tylko przez pryzmat wykonawcy, u którego zamawia państwo. Chcemy, by to była szansa opracowania nowej technologii. W poprzedniej perspektywie budżetowej wybudowaliśmy dużo dróg, a nasze polskie firmy zbankrutowały. Mamy w efekcie drogi, ale nie mamy firm. Musimy to robić inteligentnie, tak byśmy mieli ujście dla naszych innowacji, ale również po to, byśmy wspierali polskich producentów i usługodawców.

Był pan ostatnio na szczycie PALS w Miami. George Friedman mówił, że przyjaźń polsko-amerykańska nie powinna ograniczać się wyłącznie do kwestii obrony, ale też wspólnego robienia interesów. Jak pan ocenia poziom współpracy gospodarczej Polska – USA?

To słuszna uwaga. Mamy strategiczne partnerstwo z USA, które nie przełożyło się na współpracę gospodarczą. I to powinno być naszym priorytetem. Choć nasza wymiana handlowa mocno w zeszłym roku urosła (o 28 proc.), to i tak wynosi ona ledwie ponad 10 mld dolarów, co w porównaniu do całej wymiany handlowej o wartości 400 mld euro jest sumą niewielką. Powinniśmy ten potencjał wykorzystać. On jest i w Polsce, i w USA. Mamy tam 10 mln Polaków. Warto zwrócić uwagę na Irlandczyków, którzy całą swoją strategię, nawet tę związaną z obecnością w UE, oparli na współpracy z USA.

Takie spotkania jak PALS w Miami w tym pomogą?

Oczywiście tak, powinniśmy ich organizować więcej. Słyszałem od biznesmenów i polskich, i amerykańskich, że to było największe spotkanie gospodarcze od bardzo wielu lat. To pokazuje, że jest potrzeba prowadzenia rozmów i my ze strony rządu i ministerstwa będziemy silnie wspierać tę współpracę. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 8/2018
Więcej możesz przeczytać w 8/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2018 (1824)

 • Zerwijmy emerytalne kajdany 18 lut 2018, 20:00 Ekipa rządząca przygotowała emerytalną nowość dla Polaków – pracownicze plany kapitałowe, których szczegóły zostały zaprezentowane w ubiegłym tygodniu. Na szczęście tym razem udział w inicjatywie państwa ma być dobrowolny, a... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 18 lut 2018, 20:00 ELIZY OLCZYK I JOANNY MIZIOŁEK W PIS PLOTKUJĄ, ŻE ZATRZYMANIA LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRYWATYZACJĘ CIECHU to wbrew pozorom nie było uderzenie w PO, tylko w Mateusza Morawieckiego. Jak to możliwe, skoro prywatyzacja Ciechu miała miejsce w... 6
 • Obraz tygodnia 18 lut 2018, 20:00 650 zł otrzyma myśliwy za zabicie ciężarnej samicy dzika. Na strzelanie do lochy nie pozwala etyka łowiecka, ale według Ministerstwa Środowiska to najskuteczniejsza metoda „redukcji dzików”. Wygrani Paweł Kukiz Dzięki akcji na... 9
 • Info radar 18 lut 2018, 20:00 Ambasador z samego jądra partii Nowa ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher nie jest zwykłą urzędniczką Departamentu Stanu, wysłaną na placówkę do Europy. Wytykanie jej, że bardziej niż na dyplomacji zna się na kosmetykach, bo... 10
 • Pieniądze króla Grenady 18 lut 2018, 20:00 NIEWĄTPLIWA EUROPEJSKOŚĆ NASZEGO KRAJU PRZEJAWIA SIĘ MIĘDZY INNYMI W TYM, że cyklicznie, ale zawsze z nowym żarem, szukamy wrogów i kozłów ofiarnych. Wróg wzmacnia polityczną władzę, a kozioł ofiarny usprawiedliwia jej... 12
 • Bój Sarmaty z PiłS-em 18 lut 2018, 20:00 JEDYNĄ ORYGINALNĄ I POWAŻNĄ POLSKĄ TRADYCJĄ JEST SARMATYZM. Jego pozytywnym dziedzictwem jest waga, jaką przywiązujemy do wolności oraz gościnności. Negatywnym – uznawanie, że gościnność stanowi synonim obżarstwa oraz... 12
 • Zmiana sterów 18 lut 2018, 20:00 W 2006 r. rządził PiS, choć prezes tej partii na początku nie pełnił żadnej państwowej funkcji. Dopiero w połowie roku doszło do oficjalnego przejęcia sterów. Podobnie jak we „Wprost”. Wprost” dotarł do badań DNA Polaków,... 14
 • Jarosław Kaczyński Człowiekiem Roku po raz pierwszy 18 lut 2018, 20:00 „Nigdy nie potrafił zarobić większych pieniędzy, nie ma oszczędności. Odpoczywa przy muzyce, najczęściej klasycznej. Ostatnio martwi się swoją wagą – przyznaje, że dobił właśnie do 90 kg. »W końcu to polityk wagi ciężkiej«... 15
 • Bitwa o Warszawę 18 lut 2018, 20:00 Teoretycznie zdobycie stanowiska prezydenta Warszawy jest najważniejsze w wyborach samorządowych, bo dla partii to są tysiące posad do obsadzenia, a dla samego kandydata – trampolina do dalszej kariery politycznej. 16
 • Jednoczenie przez podział 18 lut 2018, 20:00 Samorządowa koalicja Platformy z Nowoczesną może się rozpaść, zanim na dobre zaistnieje. 20
 • Kulisy afery reprywatyzacyjnej Ciechu 18 lut 2018, 20:00 „Wprost” jako pierwszy dotarł do szczegółów zarzutów, jakie w sprawie prywatyzacji usłyszał Paweł T., wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL. 22
 • Dowody biją w twarz 18 lut 2018, 20:00 Wkrótce przedstawimy dowody wskazujące na znacznie większą, niż się wydawało, skalę uczestnictwa Polaków w wyniszczeniu żydowskich współobywateli – zapowiada prof. Jan Grabowski. 24
 • Uprzedzenia i schematy Morawieckiego 18 lut 2018, 20:00 Na stronach „Deutsche Welle” czytam tłumaczenie wywiadu Mateusza Morawieckiego dla konserwatywnego dziennika „Die Welt”. W znacznej części wywiad dotyczy polskiej wizji własnej narodowej historii. Padają w nim m.in. takie oto zdania:... 28
 • Zmiażdżyć, zaorać, a potem zlikwidować 18 lut 2018, 20:00 Niedawno byłam świadkiem takiej sceny w berlińskim metrze: wychudzony, zniszczony narkotykami chłopak żebrze na peronie. Ledwo się trzyma na nogach. Po schodach wchodzi osiłek o szerokim karku. Na widok narkomana wrzeszczy po polsku: –... 30
 • Wyjść poza zaklęty krąg 18 lut 2018, 20:00 CYRYL EKIERSKI Sprawdzone metody zarządzania korporacjami są od lat z powodzeniem stosowane w usługach publicznych. Praktykują to administracje Nowej Zelandii, Australii, Wlk. Brytanii czy USA. Liczy się jakość usług i koszt ich... 32
 • Dotarłem do wstrząsających spraw 18 lut 2018, 20:00 Zgłaszałem się do dużych redakcji, ale też do osób, które są w stanie wyłożyć pieniądze. Od wszystkich słyszałem, że przy obecnym wpływie Kościoła na państwo nie chcą być łączeni z takim filmem – mówi Tomasz Sekielski, który chce nakręcić film o pedofilii w polskim Kościele. 35
 • Zawód: właściciel kilku mieszkań 18 lut 2018, 20:00 Polacy kupują mieszkania, aby je wynajmować na parę dni. Lub godzin. 38
 • Eksperci się mylili 18 lut 2018, 20:00 Niedługo wprowadzimy specustawę mieszkaniową, która skróci procedury wydawania pozwoleń na budowę z pięciu lat do roku – zapowiada Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. 42
 • Polska-Ameryka, prawdziwi kumple 18 lut 2018, 20:00 To pierwsze tak duże gospodarcze spotkanie polsko-amerykańskie od lat – ocenili uczestnicy Szczytu Przywództwa PALS w Miami. 47
 • Trwałe powiązania z USA 18 lut 2018, 20:00 ADAM HAMRYSZCZAK W przygotowaniach do Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa moją szczególną uwagę przykuły dane dotyczące koncentracji kapitału USA w Polsce. USA to jeden z największych inwestorów zagranicznych w naszym kraju.... 51
 • Powrót do zmienności 18 lut 2018, 20:00 Wielka korekta na giełdach w USA pozostawiła więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego rynek nagle się załamał? 52
 • Hossa Bessa 18 lut 2018, 20:00 Czarne chmury nad rodziną Kulczyków Pierwszy cios przyszedł w niedzielę 11 lutego. Prokuratura krajowa poinformowała, że rusza śledztwo dotyczące budowy i eksploatacji autostrady A2 przez spółkę Autostrada Wielkopolska, w której... 54
 • Papież gra w chińczyka 18 lut 2018, 20:00 Wierni podziemnego Kościoła katolickiego w Chinach oskarżają Franciszka o sprzedanie ich komunistom. Umowa Stolicy Apostolskiej z Pekinem grozi też Tajwanowi, bo Watykan to jedno z nielicznych państw uznających niezależność wyspy od Chin. 56
 • Cierpliwy skoczek 18 lut 2018, 20:00 Gdyby „wyłączyć mu głowę”, Maciej Kot byłby idealnym skoczkiem, wygrałby setki konkursów i zdobył worek medali. 60
 • Showman o dwóch twarzach 18 lut 2018, 20:00 Sprawia wrażenie, że żyje po to, aby się śmiać. Piotr Żyła ma też inną twarz, której nie znają kibice oglądający jego wywiady. 61
 • Wyjście z cienia 18 lut 2018, 20:00 Dawid Kubacki to mocny numer 2 wśród biało-czerwonych skoczków. 62
 • Powiernik mistrzów 18 lut 2018, 20:00 Stefan Hula, przez lata niedoceniany, w Pjongczangu znalazł się o krok od medalu. 63
 • Wyśniony scenariusz emocji do pełna 18 lut 2018, 20:00 Wspieramy szkolenie dzieci i młodzieży. Po to, żeby Stochów, Lewandowskich, Błaszczykowskich było więcej – mówi Marcin Jastrzębski, prezes LOTOSU. 64
 • Sport? Głównie przed telewizorem 18 lut 2018, 20:00 Skoki narciarskie i długo, długo nic. Tak wygląda hierarchia popularności sportów na igrzyskach w Pjongczangu wśród Polaków. 66
 • Recepta na integrację 18 lut 2018, 20:00 Dobry wyjazd integracyjny pomaga lepiej funkcjonować w miejscu pracy – mówi Marta Szeszko, psycholog i konsultantka HR. 68
 • SPA na zamku 18 lut 2018, 20:00 Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel to najlepsze Boutique SPA w Polsce. 69
 • Podróże białych kołnierzyków 18 lut 2018, 20:00 Turystyka biznesowa jest dziś głównym motorem rozwoju rynku hotelowego w Polsce. Na tym trendzie korzystają nie tylko wielkie ośrodki biznesowe. 70
 • Na wysokim POZIOMIE 18 lut 2018, 20:00 POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA to 4-gwiazdkowy kameralny obiekt położony w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 75
 • Ekskluzywne spotkania biznesowe nad jeziorem 18 lut 2018, 20:00 Stylowe i eleganckie wnętrza harmonizujące z naturą otaczającą MASURIA ARTE to cecha wyróżniająca ten wyjątkowy obiekt. 77
 • Hotel Sielanka nad Pilicą**** 100 hektarów możliwości 18 lut 2018, 20:00 Pośród malowniczych pejzaży Doliny Pilicy i otuliny Puszczy Stromeckiej rozciąga się 100-hektarowa posiadłość będąca kwintesencją filozofii jej twórców – pełnego pasji celebrowania radości życia i kontemplowania każdej chwili. 79
 • Rak płuca – da się z nim walczyć 18 lut 2018, 20:00 W Polsce rak płuca to zabójca nr 1 wśród nowotworów. Dzięki nowoczesnym terapiom można go powstrzymywać. Jest szansa na to, że uda się go okiełznać jeszcze bardziej. 80
 • Wielki Wybuch i ciasto z rodzynkami 18 lut 2018, 20:00 Jeśli nie rozumiesz początku Wszechświata, to znalazłeś się w doborowym towarzystwie. Nawet najmądrzejsi kosmologowie nie wiedzą, jak się to wszystko zaczęło. Najtęższe umysły świata nie mają pojęcia, co się wydarzyło przed Wielkim Wybuchem – ani nawet, czy takie pytanie w... 83
 • Know How 18 lut 2018, 20:00 Radar znalazł miasta Majów Dzięki technologii instalowanej w pojazdach autonomicznych naukowcy odkryli w północnej Gwatemali ogromne megalopolis Majów. Okazuje się, że antyczna cywilizacja mogła liczyć nawet 20 mln mieszkańców. Za... 86
 • Polskę najlepiej promuje kultura 18 lut 2018, 20:00 Filmy na zamówienie z reguły się nie udają. To artysta musi mieć wizję – mówi wiceminister kultury Paweł Lewandowski. 89
 • Druga szansa 18 lut 2018, 20:00 Wielu muzyków bezskutecznie szturmuje listy przebojów. Do czasu, aż ich utwory znajdą się na ścieżce dźwiękowej filmu. 94
 • Patriotyzm w wersji pozytywnej 18 lut 2018, 20:00 Pożar w Burdelu trafi do telewizji i zrobi musical o Bemie – o planach kabaretu mówi jego współzałożyciel Michał Walczak. 96
 • Wydarzenie 18 lut 2018, 20:00 TEATR Marzenie ściętej głowy Georg Büchner „Śmierć Dantona”, reż. Barbara Wysocka, Teatr Narodowy w Warszawie Zdanie, że rewolucja zjada własne dzieci, to dziś już banał – szczególnie w odniesieniu do dramatu Büchnera. Dantona... 99
 • Film 18 lut 2018, 20:00 DRAMAT Obca rzeczywistość URSZULA ANTONIAK NIE CHODZI NA KOMPROMISY. Eksperymentuje z formą i szuka świeżości, a jej filmy wzbudzają skrajne emocje. Ale może dlatego na każdy warto czekać. W konwencję czarno-białego „Pomiędzy... 100
 • Muzyka 18 lut 2018, 20:00 PŁYTA Ogień bez dymu Barbara Wrońska, „Dom z ognia”, Kayax Powiedzieć o niej debiutantka, to niemal obrazić. Znana z zespołów Pustki oraz Ballady i Romanse Barbara Wrońska odezwała się w momencie, w którym jej postrzeganie muzyki,... 101
 • Książka 18 lut 2018, 20:00 POWIEŚĆ Ryzykowne żarty Paul Beatty „Sprzedawczyk”, Wydawnictwo Sonia Draga Wykładowca kreatywnego pisania na Uniwersytecie Columbia, Paul Beatty, wydał dwa tomiki poezji i trzy tomy prozy, ale dopiero gdy napisał „Sprzedawczyka”,... 102
 • Kalejdoskop 18 lut 2018, 20:00 TEATR Ciemności kryją ziemię (i biura) Przeżywamy renesans Conrada. Zeszły rok był rokiem Conrada, Jacek Dukaj zrobił nowe tłumaczenie „Jądra ciemności” (jako „Serce miłości”), no i mamy problem uchodźczy, a nikt nie pisał o... 103
 • Kulturalna trzynastka 18 lut 2018, 20:00 Michał Żebrowski BYŁ PANEM TADEUSZEM, SKRZETUSKIM I WIEDŹMINEM. JEST DYREKTOREM TEATRU 6.PIĘTRO. 1. Najbardziej znienawidzona lektura? Podręcznik do matematyki. 2. Którym bohaterem literackim chciałbyś być i dlaczego? Najbardziej... 104
 • Lękowe sny 18 lut 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Przez te kredyty, moi państwo, wszyscy jesteśmy tak znerwicowani... Nie ma zgody na lękowe sny o tym, że ja, już w wersji „gwiazda”, zostaję przyłapany w TK Maxxie przez mojego promotora od niedokończonego wiele lat... 105
 • W królestwie Saudów 18 lut 2018, 20:00 Właśnie wróciłem z kraju, w którym wcześniej nie byłem – Arabii Saudyjskiej. Ale Bliski Wschód i region Zatoki Perskiej odwiedzałem wiele razy: kilkakrotnie Egipt, trzykrotnie Jordanię czy Katar, nie mówiąc już o wielu wizytach w... 106

ZKDP - Nakład kontrolowany