Nowy konflikt z UE na horyzoncie

Nowy konflikt z UE na horyzoncie

Uwaga - oszuści podszywają się pod GIODO (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Komisja Europejska ma poważne zarzuty do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, nad którym pracuje resort cyfryzacji – wynika z dokumentu, do którego dotarł „Wprost”.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wchodzi w życie 25 maja. Nasze zobowiązania wobec UE zakładają, że polskie prawo musi zostać dostosowane do nowych standardów. W sumie do poprawy jest blisko 170 ustaw, najgłębsza zmiana dotyczy ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe unijne prawo jest niezwykle restrykcyjne i rozciąga się na wszelkie instytucje oraz podmioty gospodarcze, które dysponują danymi osobowymi. Za niestosowanie się do wytycznych mają grozić kary sięgające 20 mln euro (ok. 84 mln zł), a nawet więcej. To największa zmiana prawa w tej tematyce od przeszło 20 lat, a biorąc pod uwagę liczbę aktów prawnych, które trzeba zmodyfikować, jest ogólnie jedną z największych reform w Polsce w ostatnich latach. Kwestie związane z ochroną danych osobowych leżą w kompetencjach Ministerstwa Cyfryzacji (MC). Zmiany miała przygotować Anna Streżyńska, była już szefowa tego resortu. Powołała w tym celu nawet koordynatora prac nad reformą.

Został nim Maciej Kawecki – doradca byłej minister – członek jej gabinetu politycznego. Kawecki to trzydziestoletni doktor nauk prawnych, który wcześniej przez rok pracował w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), na niezbyt wysokim w tamtejszej hierarchii stanowisku specjalisty. Koordynowanie prac nad nową ustawą Kawecki zaczął od falstartu. Robocza wersja nowelizacji trafiła do mediów w marcu ubiegłego roku. Wzbudziła kontrowersje, bo zakładała likwidację GIODO i stworzenie nowego urzędu. Zgodnie z jej założeniami kandydaturę na prezesa tego urzędu miał wskazywać minister cyfryzacji. Złośliwi wytykali, że wymagania co do kompetencji szefa nowego urzędu oraz jego zastępców pokrywały się z doświadczeniem, którym Kawecki chwali się w swoim CV. On sam w rozmowie z „Wprost” przyznał, że powierzenie mu którejś z tych funkcji byłoby docenieniem jego pracy. Roboczy projekt po ostrej krytyce trafił do kosza. Pół roku później powstał nowy projekt, w którym nie ma już mowy o likwidacji GIODO i powoływaniu nowego urzędu. Pojawiły się wątpliwości innej natury – kto jest autorem nowelizacji? W metryce dokumentu figurowało bowiem nie nazwisko Kaweckiego czy innego urzędnika MC, ale prawnika zajmującego się ochroną danych osobowych, w którego kancelarii Kawecki był zatrudniony, zanim rozpoczął swoją karierę w sektorze publicznym. Sprawie przyglądało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kawecki tłumaczył się roztargnieniem. Projekt ustawy miał pisać na komputerze i w programie, którego wcześniej używał do pisania wspólnej publikacji z prawnikiem, którego nazwisko pokazywało się w metryce dokumentu. Teraz pojawiły się kolejne problemy, bo projekt jest przedmiotem krytyki ze strony Komisji Europejskiej. Dotarliśmy do opinii, którą pod koniec grudnia ubiegłego roku do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej przysłała Věra Jourová, unijna komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci. Czeszka zasłynęła w Polsce tym, że groziła naszemu krajowi odebraniem funduszy unijnych, twierdząc, że naruszamy zasady praworządności. Co nie podoba jej się w projekcie, który wyszedł z Ministerstwa Cyfryzacji?

WBREW DYREKTYWOM

Przede wszystkim chodzi o kwestię wyboru kierownictwa urzędu stojącego na straży ochrony danych osobowych. W ocenie Jourovej nie daje on gwarancji niezależności. Według proponowanej nowelizacji szefem urzędu ochrony danych osobowych miałby być kandydat wskazany przez premiera, którego powoływałby Sejm przy zgodzie Senatu. Dodatkowo szef rządu powoływałby dwóch jego zastępców na wniosek ministrów cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji. Jourová zwraca uwagę, że procedura wyboru, w której kandydaturę szefa niezależnej instytucji wskazuje szef rządu, narusza unijne standardy niezależności. Podaje w wątpliwość, czy wybrana w takim trybie osoba nie będzie zbyt uległa wobec rządu i administracji, szczególnie że zadaniem szefa urzędu ochrony danych osobowych jest też nadzór nad sektorem administracji publicznej, a także krytyczna ocena inicjatyw legislacyjnych w obszarze danych osobowych.

Jourová przywołuje przykłady kilku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE w podobnych sprawach, który wskazywał, że szef takiej instytucji musi mieć zagwarantowaną całkowitą niezależność od bezpośrednich i pośrednich wpływów politycznych. Unijna komisarz krytykuje też kwestie wyboru zastępców prezesa tego urzędu, wskazując, że zgodnie z propozycją zawartą w nowelizacji, został on pozbawiony jakiekolwiek wpływu na wybór swojego personelu. Zapytaliśmy resort cyfryzacji o pismo Jourovej. Wydział komunikacji MC poinformował nas, że w minionym tygodniu została przesłana odpowiedź na jej uwagi. Otrzymaliśmy zapewnienie, że MC pozytywnie odniosło się do wszystkich kwestii spornych wskazywanych przez Komisję Europejską (KE), że utrzymana zostanie obecna procedura wyboru szefa urzędu ochrony danych osobowych, która jest pozytywnie oceniana przez KE. „Projektodawca w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi zdecydował się ostatecznie nie zmieniać w żadnym zakresie procedury powołania organu – względem obowiązujących regulacji”. To oznacza, że będzie on wybierany przez Sejm, a jego kandydaturę będzie mógł zgłosić Marszałek Sejmu oraz grupa co najmniej 35 posłów. Z naszych informacji wynika jednak, że o ile kwestia wyboru szefa urzędu ochrony danych osobowych została rozwiązana po myśli Komisji, o tyle inne już nie. Dotarliśmy do wersji nowelizacji, która ma uwzględniać uwagi Jourovej. Opowiada jeden z urzędników GIODO:

– Wciąż jest problem z wyborem zastępców. Co prawda według ostatniej wersji projektu swoich zastępców będzie powoływał już prezes urzędu, a nie premier, jednak kandydatów nadal będą wskazywali ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji. – Dodaje, że takie rozwiązanie wciąż jest niezgodne z unijnymi standardami i będzie kwestionowane przez Komisję Europejską. Chodzi o to, że prezes jest pozbawiony pełnej swobody w wyborze swojego personelu. Kolejna wątpliwość dotyczy ciała, które zgodnie z nową wersją projektu miałoby powstać przy szefie urzędu ochrony danych osobowych. Chodzi o radę doradców. W tym miejscu ponownie pojawiają się kwestie polityczna i ewentualnych nacisków na urząd ze strony świata biznesu. Z jednej strony kandydatów do takiej rady mogliby zgłaszać wszyscy ministrowie, z drugiej – instytucje reprezentujące przedsiębiorców. Co więcej, wobec kandydatów nie są praktycznie stawiane żadne merytoryczne wymogi, jedyny dotyczy posiadania wyższego wykształcenia. Obecnie GIODO także korzysta z usług rady doradców, tyle że jest to eksperckie grono profesorskie, które wykonuje swoją pracę społecznie. Rada, której utworzenie postulowane jest w projekcie Kaweckiego, miałaby otrzymywać stałe wynagrodzenie za swoją działalność doradczą.

ZDERZENIE CZOŁOWE

Nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych wkrótce ma zająć się Komitet do Spraw Europejskich. Z naszych informacji wynika, że przyjęciu proponowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji zapisów sprzeciwia się resort spraw zagranicznych, bo obawia się konfliktu z KE. – Jednym z priorytetów polityki gabinetu Morawieckiego jest wygaszanie wszelkich możliwych sporów z Brukselą. Doskonale widać to na przykładzie sprawy Puszczy Białowieskiej czy natychmiastowej reakcji premiera po unijnym wyroku na Polskę w związku ze smogiem. Ten projekt prowadzi nas do zderzenia czołowego z Komisją Europejską – mówi nam polityk PiS, znający kulisy procedowania ustawy. Opinia MSZ dotyczącą tego projektu wskazuje pięć obszarów sprzecznych z prawem unijnym. Z naszych informacji wynika, że jeszcze przed rekonstrukcją rządu były poczynione ustalenia z ówczesną premier Beatą Szydło, że ta ustawa zostanie napisana na nowo. Projekt sygnowany przez Kaweckiego, poza sporem politycznym z UE, budzi jeszcze obawy dotyczące bezpieczeństwa konsumentów. Zgodnie z założeniami małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 250 osób, miałyby być zwolnione z obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą.

Ponownie nasz rozmówca z GIODO: – Z takiego obowiązku będą zwolnione na przykład sklepy internetowe, które zatrudniają kilka-, kilkanaście osób, a dysponują danymi setek tysięcy klientów. Załóżmy sytuację, w której ktoś wykrada z takiego sklepu imiona, nazwiska, adresy osób z numerami ich kart płatniczych czy kredytowych. W świetle tej propozycji sklep nie będzie miał żadnego obowiązku poinformować w jakikolwiek sposób swoich klientów o takim zdarzeniu. Nie będzie zobligowany nawet do tego, by taką informację umieścić na swojej stronie internetowej – słyszymy. W historii pracy nad ustawą o ochronie danych osobowych jest jeszcze jeden smaczek. Niezależnie od tego, czy i w jakiej formule powstanie nowe prawo krajowe, od 25 maja wszystkie podmioty posiadające i przetwarzające dane osobowe muszą stosować się do prawa unijnego w tym zakresie, czyli RODO. Dotyczy to także Ministerstwa Cyfryzacji, które także musi wdrożyć odpowiednie unijne procedury. Jak się okazuje, choć to właśnie ten resort i zatrudniony w nim koordynator mają dostosować polskie prawo do unijnych regulacji w zakresie danych osobowych, MC sięgnęło po zewnętrzną firmę, by wdrożyć unijne rozwiązania. Wynajęta została do tego jedna z kancelarii prawnych.

Dlaczego? Jak tłumaczą służby prasowego resortu, to wynik tego, że pracownicy Departamentu Zarządzania Danymi są zajęci przygotowywaniem i konsultowaniem krajowych regulacji w tym zakresie. Przekonują, że to tylko pomoc. „Ministerstwo Cyfryzacji zleciło przygotowanie wzorów dokumentów zapewniających zgodność działania organizacji z przepisami RODO, będących dla pracowników resortu materiałem do dalszej obróbki wewnętrznej, niezbędnym w koordynacji wdrożenia RODO w organizacji. Należy jednoznacznie podkreślić, że żaden podmiot zewnętrzny nie został zatrudniony przez MC do wdrożenia RODO” – czytamy w przesłanym nam e-mailu. Jak się dowiedzieliśmy, wynajęci prawnicy potrzebowali 240 godzin, by przygotować stosowne wzory dokumentów. Godzina ich pracy została wyceniona na 350 zł netto. Za przeszło 100 tys. zł brutto powstały w sumie 23 dokumenty (13 wzorów, trzy szablony ankiet, dwie instrukcje analizy ankiet, jedna lista procesów, jeden dokument dotyczący inspektora ochrony danych, dwie prezentacje i jeden harmonogram prac). MC dodaje, że decyzję o skorzystaniu z porad kancelarii podjęła minister cyfryzacji Anna Streżyńska po rozmowie z osobami odpowiedzialnymi w ministerstwie za bezpieczeństwo informacji. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 9/2018
Więcej możesz przeczytać w 9/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2018 (1825)

 • Prawda doceniona 25 lut 2018, 20:00 Nie mogłem uwierzyć własnym uszom: pełnomocnik rządu ds. smogu w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM tłumaczył w ostatni piątek, że ewentualne zakazy wjazdu samochodów do centrów miast będą wydawać samorządy, bo to one są blisko... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 25 lut 2018, 20:00 POLITYKA KRĘCI SIĘ OSTATNIO WOKÓŁ SAMORZĄDÓW I UNII EUROPEJSKIEJ. I w obu przypadkach jest to uzasadnione, bo zbliżają się wybory samorządowe i negocjacje w sprawie nowego budżetu unijnego. Ta druga sprawa prawdopodobnie wyznaczy nową... 6
 • Obraz tygodnia 25 lut 2018, 20:00 1,5 mld dol. ze swojej rynkowej wartości stracił Snap po tym, jak celebrytka Kylie Jenner ogłosiła zamiar opuszczenia należącego do tej spółki Snapchata. Wygrana Aldona Reczek-Chachulska została laureatką szwedzkiej Nagrody... 10
 • Info radar 25 lut 2018, 20:00 Generał oszust skuteczny jak wnuczek Na portalu społecznościowym 35-letnią samotną prawniczkę zaczepia wysoko postawiony oficer armii amerykańskiej. Przesyła jej zdjęcia z misji, jest bardzo zainteresowany kobietą. Zaczynają flirtować.... 12
 • Zwykły człowiek 25 lut 2018, 20:00 PIS BARDZO LUBI ODWOŁYWAĆ SIĘ W SWOJEJ RETORYCE DO „ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA”. To on jest beneficjentem reform, to on ma swój udział (poza Piłsudskim i Kaczyńskim) w wywalczeniu niepodległości Polski, to dla niego bogacą się partyjne... 14
 • Będzie nam przykro 25 lut 2018, 20:00 CO BY BYŁO, GDYBY PAWEŁ WROŃSKI OPISAŁ, ŻE ŻOŁNIERZE WYKLĘCI „ZATRZYMALI CIĘŻARÓWKĘ, KTÓRĄ GRUPA ŻYDÓW PRÓBOWAŁA UCIEC Z POLSKI. Kazali im wysiąść, wylegitymowano ich, a potem rozstrzelano. Zginęło 13 osób, w tym dzieci... 14
 • Gorące newsy 25 lut 2018, 20:00 W 2007 r. wiadomości z Polski obiegały cały świat. I to nie tylko z powodów przedterminowych wyborów, po których PiS oddał władzę PO Pierwszy raz w życiu mam jakieś oszczędności i trochę mi ich szkoda. Choć nadal nie mam konta.... 16
 • Rydzyk o Kaczyńskiej 25 lut 2018, 20:00 „Maria Kaczyńska to czarownica, która powinna się poddać eutanazji. Prezydent to oszust ulegający lobby żydowskiemu. Sprawa Jedwabnego służyła tylko temu, by środowiska żydowskie mogły wyłudzić od Polski 65 mld dolarów. A... 17
 • A może by zacząć jeszcze raz? 25 lut 2018, 20:00 Eskalowanie sporu Polaków z Żydami jest szkodliwe dla obu stron. Zbyt wiele nas łączy i zbyt wiele mamy wspólnych spraw do załatwienia, żeby dać się ponieść prymitywnym prowokacjom. 18
 • Prezent dla wrogów Polski i Izraela 25 lut 2018, 20:00 Jak ważna jest Polska dla Żydów? Rola Polski jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do jej wielkości, liczebności społeczności żydowskiej i wpływów politycznych czy dyplomatycznych. Z Polską związana jest tożsamość milionów... 22
 • Gdzie jest premier? 25 lut 2018, 20:00 Cieszenie się z wyroków zapadających przeciw Polsce jest świadectwem poważnego zamętu umysłu i uczuć. Ale tym razem trzeba by od tej zasady uczynić wyjątek. Czwartkowy wyrok luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości stwierdzający, iż... 23
 • Wysadzanie Platformy 25 lut 2018, 20:00 W Platformie po deklaracji Pawła Adamowicza dochodzi do rozłamu. Część samorządowców i posłów chce wypowiedzieć lojalność szefowi partii Grzegorzowi Schetynie. 25
 • Prezydent na czerwonej kanapie 25 lut 2018, 20:00 Robert Biedroń rozpoczął intensywną kampanię wyborczą. Na razie na prezydenta Słupska, ale za dwa lata być może zechce powalczyć o prezydenturę Polski. 28
 • Zdolności militarne... renesans czy kolejna klęska? 25 lut 2018, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Każda zmiana przy sterze w Ministerstwie Obrony Narodowej rozbudza nadzieje, że może nadejdzie czas kompetencji. Czy raczej kompetentnych ludzi. Co najmniej od kilkunastu lat każda ekipa polityczna składa... 31
 • Nowy konflikt z UE na horyzoncie 25 lut 2018, 20:00 Komisja Europejska ma poważne zarzuty do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, nad którym pracuje resort cyfryzacji – wynika z dokumentu, do którego dotarł „Wprost”. 32
 • Obóz prawicy hoduje potwora 25 lut 2018, 20:00 Gdy oglądałam program o neonazistach, poczułam się wręcz chora. Obóz rządzący ma skłonności do legitymizowania agresji wobec obcych – mówi socjolog, prof. Jadwiga Staniszkis. 34
 • Być jak Turcja 25 lut 2018, 20:00 Trzeba czynić wszystko, by Polska była tym, czym jest dziś Turcja. O niej mówi się, że to poważne państwo” – powiedział w 2014 r. Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że wymaga to „najpierw zmiany władzy, a potem przebudowy... 37
 • Szkoła uczy przetrwania 25 lut 2018, 20:00 Mamy nadzieję, że Pani Minister podziela naszą opinię, że homofobia jest groźnym problemem społecznym – napisali w liście do minister edukacji rodzice dzieci LGBT. 38
 • Sprzedam dziewictwo 25 lut 2018, 20:00 Za torebkę od projektanta lub buty z Paryża. Czasem za roczne czesne na wyższej uczelni, ale na ogół za gotówkę. Handel dziewictwem kwitnie, a specjaliści nie mają złudzeń – rośnie popyt, będzie rosła podaż. 42
 • Szkoły: ekonomia zamiast religii 25 lut 2018, 20:00 JERZY WYSOCKI Taki postulat zgłasza Wadim Tyszkiewicz, urodzony na Białorusi, przedsiębiorca, wieloletni prezydent Nowej Soli, 40-tysięcznego miasta w województwie lubuskim, który ostatnio zadeklarował, że będzie ubiegać się o... 45
 • Dzieci lubią latać 25 lut 2018, 20:00 Rośnie kolejne pokolenie skoczków narciarskich. Po sukcesach polskiej reprezentacji dzieci i rodzice pokochali ten zimowy sport. 46
 • Skok po pełnię sławy 25 lut 2018, 20:00 Polscy skoczkowie mają w tym sezonie wciąż dużo do wygrania. Przede wszystkim Kamil Stoch ma szansę na Kryształową Kulę. 49
 • Nawałka od skoczków 25 lut 2018, 20:00 Zaczynając pracę z Polakami, Horngacher skoczył na głęboką wodę. I stał się cud, Biało‑Czerwoni latają jak nigdy wcześniej. 50
 • Pożegnanie z giełdą 25 lut 2018, 20:00 Przeżyłem przy niej hossy i bessy, a także totalny, męczący bezruch. Giełda bywa urocza, uwodzicielska, a czasem nudna i chimeryczna. Niestety, minusy zaczęły przesłaniać pozytywne strony – Roman Karkosik, rekin warszawskiej giełdy, po 24 latach schodzi z parkietu. 53
 • Wyjść z długu 25 lut 2018, 20:00 Nawet jedna czwarta Polaków ma albo zetknęła się z problemem związanym z przeterminowanymi lub niespłaconymi długami. 57
 • Sportowa sztuka zarabiania 25 lut 2018, 20:00 Na igrzyskach na pewno zarobi MKOl. Inni może zarobią lub ledwo wyjdą na zero. Reszta musi się nagimnastykować, by nie stracić. 58
 • Hossa Bessa 25 lut 2018, 20:00 Męka Piotra i cierpienia Pawła Złe rzeczy dzieją się w sieci supermarketów Piotr i Paweł. Zaniepokojeni klienci wrzucają do internetu zdjęcia pustych półek i donoszą, że w niektórych sklepach brakuje podstawowych produktów. Powtarza... 60
 • Kielce targami stoją 25 lut 2018, 20:00 Jesteśmy numerem dwa nie tylko w Polsce, lecz także Europie Środkowej – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. 62
 • Wiosna pachnie wojną 25 lut 2018, 20:00 Żaden z konfliktów dzielących Wschód i Zachód nawet nie zbliżył się do rozwiązania. Politycy coraz bardziej skaczą sobie do oczu, a generałowie przygotowują się na najgorsze. 64
 • Cienie przeszłości 25 lut 2018, 20:00 O historii rozmawia się dziś nie tylko w Polsce. Portugalczyków dogoniła właśnie ich kolonialna przeszłość. Pomysł upamiętnienia w Lizbonie ofiar niewolnictwa podzielił kraj na zwolenników bicia się w piersi i na obrońców historycznej prawdy. 68
 • Know How 25 lut 2018, 20:00 Urodzinowe Lego Firma Lego świętuje 60 lat. Pierwotne klocki były płaskie, więc miały ograniczone funkcje w zabawie. Można było budować z nich modele, które rozpadały się lub przewracały, gdy się je poruszyło. Wszystko zmieniło... 71
 • Stres ma wielkie oczy 25 lut 2018, 20:00 Dziś nie musimy jak nasi przodkowie uciekać przed dzikimi zwierzętami. Naszym źródłem stresu są presja czasu oraz natłok obowiązków. Właśnie to często przytłacza Polaków. 73
 • Muzyka może uratować życie 25 lut 2018, 20:00 Przed oscarową galą warto przypomnieć sobie piosenki z filmów nagrodzonych w poprzednich latach. Tomasz Raczek spróbował stworzyć z nich muzyczny spektakl. 79
 • Wydarzenie 25 lut 2018, 20:00 WYSTAWA Archanioł o rudych włosach Mniej więcej w połowie drogi między dwoma warszawskimi pomnikami Piłsudskiego znajduje się pomnik Paderewskiego. Tak też ten zapomniany kompozytor oraz genialny pianista jest dziś przede wszystkim... 82
 • Film 25 lut 2018, 20:00 BIOGRAFIA Tańcząc na lodzie Ten ton powraca ostatnio w wielu filmach. Pozornie lekki, niemal komediowy. Ale pod osłoną śmiechu kryją się zadry, cierpienie i społeczne problemy. Craig Gillespie sięgnął po prawdziwą historię.... 84
 • Muzyka 25 lut 2018, 20:00 OPERA 50 twarzy Peleasa i Melizandy Fabuła tej baśniowej opowieści o miłosnym trójkącie jest ledwie zarysowana. Nie poznajemy motywacji bohaterów, nie wiemy, jakie historie za nimi stoją. W interpretacji Mitchell świat opery staje się... 86
 • Książka 25 lut 2018, 20:00 Starszy brat Puchatka Michael Bond „Paddington. Więcej przygód”, „Paddington daje sobie radę”, „Paddington tu i teraz”, „Paddington się krząta”, Znak Emotikon W kinach sukcesy święci kolejny film o misiu Paddingtonie. Jego... 88
 • Kalejdoskop 25 lut 2018, 20:00 WYSTAWA Cywilizowany Wschód Kresy wciąż są w naszym imaginarium krainą dworków, a Lwów miastem secesji. Tymczasem w II RP stolica Galicji zaczęła się szybko modernizować. W latach 1921-1939 odbywały się tu Targi Wschodnie (których... 89
 • Za kulisami Opernballu 25 lut 2018, 20:00 Młodzi z całego świata debiutują na wielkim balu w Wiedniu. W tym roku było wśród nich sześcioro Polaków. Mistrz ceremonii specjalnie dla nich otworzył występ polonezem Chopina. 90
 • Na koń! 25 lut 2018, 20:00 Zawody jeździeckie w Polsce rozgrywane są w wielu dyscyplinach i różnych klasach. Udział w nich motywuje do dalszych treningów i daje ogromną satysfakcję. 92
 • Koniom w smak 25 lut 2018, 20:00 Naszą wizytówką są karmione przez nas konie – mówi Roland Aschinger, współwłaściciel marki Epona i ekspert ds. żywienia koni. 93
 • Jeździectwo – sport dla elit? 25 lut 2018, 20:00 Jeździectwo staje się coraz modniejsze. Można je uprawiać niezależnie od wieku. Czy faktycznie ten sport jest tak kosztowny? 94
 • Kulturalna trzynastka 25 lut 2018, 20:00 Aleksandra Popławska AKTORKA FILMOWA I TEATRALNA, W TEATRZE PRACUJE TEŻ JAKO REŻYSERKA. 1. Największy filmowy koszmar? W sensie dosłownym „Szczęki” Stevena Spielberga. To pierwszy film, na którym bałam się koszmarnie. Jeśli chodzi o... 96
 • Suplementy diety 25 lut 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Ależ moja droga, przecież nietrzymanie moczu wcale nie musi być przeciwwskazaniem do prowadzenia aktywnego życia seksualnego! Też kiedyś nie trzymałam, ale od kiedy jest suplement XYZ, już trzymam! Osiemdziesiąt lat to... 97
 • Kuwejt, czyli polityka dynastyczna 25 lut 2018, 20:00 Do Kuwejtu udaję się z Arabii Saudyjskiej. W Rijadzie, stolicy królestwa Saudów, na lotnisku niespodziewanie żegna mnie… śpiew muezzina. Jest po godz. 17, akurat czas wieczornych modłów. Pod względem muzułmańskiej ortodoksji Kuwejt... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany