Skok na zbiórki

Skok na zbiórki

Nie dziwię się, że Jurek Owsiak bije na alarm. Zbiórki do puszek to dla wielu organizacji społecznych jedyny sposób, aby zdobyć środki – mówi Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batorego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji forsuje nowe zasady organizowania zbiórek publicznych. Organizacje pozarządowe mówią o niszczeniu filantropii. Naprawdę projekty resortu są groźne?

Projekt nowelizacji jest groźny. Na jego podstawie urzędnicy będą mogli uznaniowo decydować o zablokowaniu trwającej już zbiórki albo o przekierowaniu pieniędzy z niej na inny cel.

Minister będzie mógł to zrobić, jeśli uzna, że zbiórka narusza zasady współżycia społecznego lub ważny interes publiczny. Co w tym złego?

Do tej pory zbiórkę publiczną można było prowadzić, jeżeli jej cel był zgodny z prawem i jeśli mieścił się on w sferze zadań publicznych, zdefiniowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Teraz ma być tak, że nawet jeśli zbiórka już trwa, jej cel jest zgodny z prawem i mieści się w sferze działań publicznych, ale minister uzna, że cel jest niezgodny z interesem publicznym albo zasadami współżycia społecznego, to może tę zbiórkę zablokować, a zebrane środki przekazać na inny cel. Oczywiście może wezwać organizację do przekazania tych środków. Jeśli jednak ona w ciągu trzech dni nie wskaże innego celu, zrobi to minister.

Dlaczego to jest ważne?

Podam przykład. Ekolodzy protestują przeciw wycince drzew w Puszczy Białowieskiej, bo uważają, że to ważny interes publiczny, jako że puszcza to dobro narodowe, a jest nieodwracalnie niszczona. Ministerstwo Środowiska uważa natomiast, że interesem publicznym jest walka z kornikiem i wycinka drzew. Na podstawie nowych przepisów będzie więc można zablokować zbiórkę na działalność ekologów, i to nie tylko na organizowanie ich akcji, ale także na działania informacyjne i prawne, bo ekolodzy skarżą decyzje o wycince do trybunału w Strasburgu. Wystarczy, że minister co innego uzna za interes publiczny i będzie miał narzędzie do skutecznej walki z ekologami. Podobnie mogłoby się stać podczas czarnego protestu. Gdyby kobiety znowu chciały zrobić demonstrację przeciwko pomysłowi całkowitego zakazu aborcji i zorganizować zrzutkę na akcję informacyjną, a minister uznałby, że głoszone przez nie opinie o prawie do aborcji są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, mógłby tę zbiórkę zablokować i utrudnić w ten sposób organizację protestu. Obawiamy się, że właśnie do takich celów ta ustawa może być wykorzystywana.

Minister tłumaczy, że nowelizacja jest potrzebna z powodu takich zbiórek jak ta zorganizowana przez stowarzyszenie Duma i Nowoczesność na rzecz Janusza Walusia, który w RPA odsiaduje wyrok za zabójstwo tamtejszego działacza politycznego.

Zbiórka na Walusia była zgodna z prawem i nie można było jej przerwać, dlatego trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. Ale to jedyny powód planowanych zmian, o jakim usłyszeliśmy. To zupełnie postawione na głowie – zmieniać dobrze funkcjonującą ustawę z powodu jednego incydentu. Nie można tak tworzyć prawa. Poza tym w tym wypadku problemem była nie tyle sama zbiórka, co organizacja, która ją prowadzi. Dla nich Waluś, zdeklarowany rasista, zabójca czarnego polityka, jest bohaterem, modelem do naśladowania.

miana przepisów o zbiórkach publicznych nie dotyczyłaby wpłat na konta ani zrzutek organizowanych przez specjalne portale.

Tak, przepisy o zbiórkach publicznych dotyczą tylko zbiórki gotówki i darów w przestrzeni publicznej. Organizacje pozarządowe przez wiele lat walczyły, żeby definicja zbiórki publicznej ograniczona była wyłącznie do tej formy zbierania pieniędzy, w której przepływ środków między darczyńcą a obdarowanym nie jest automatycznie udokumentowany, a darczyńca pozostaje anonimowy. Dawniej pod przepisy o zbiórkach publicznych podpadały również wpłaty na konto i charytatywne SMS-y. Bez pozwolenia na zbiórkę z MSWiA organizacje nie mogły próśb o wsparcie zamieszczać w mediach ani nawet na swoich stronach internetowych, bo każdy apel skierowany do ogółu obywateli traktowany był jak zbiórka publiczna. Pamiętam organizację, która pisała na swojej stronie: „Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki mamy numer konta, zadzwoń”. W efekcie niewiele organizacji odwoływało się do ofiarności obywateli. Dopiero zmiana ustawy w 2014 r. pozwoliła organizacjom aktywnie zabiegać o wpłaty na konto bez specjalnego pozwolenia. Z tych wpłat składają sprawozdania do urzędu skarbowego i odpowiedniego ministra. Natomiast zbiórki do puszek muszą być zawczasu zgłoszone do MSWiA, które weryfikuje ich legalność i może do nich nie dopuścić. Sposób wydatkowania zebranych środków podlega kontroli urzędu skarbowego i ministerstwa. Jeżeli działalność organizacji budzi wątpliwości, minister może zlecić kontrolę administracyjną, a jeśli podejrzewa, że organizacja działa niezgodnie z prawem, może zawiadomić prokuraturę. Są więc narzędzia kontroli i można je stosować, zamiast wprowadzać nieracjonalne przepisy, które uderzają we wszystkich.

Pieniądze do puszek zbierają najczęściej fundacje finansujące leczenie chorych dzieci, a przede wszystkim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Czy to więc zamach na WOŚP?

Nie dziwię się, że Jurek Owsiak bije na alarm. Ten projekt wyglądał, jakby był wymierzony w Orkiestrę. Tym bardziej że pojawił się niedługo po tym, jak minister Patryk Jaki zarzucił WOŚP, że lansuje cywilizację śmierci, co można by spokojnie podciągnąć pod naruszanie interesu publicznego czy zasad współżycia społecznego. Ale nie tylko WOŚP prowadzi zbiórki do puszek. Robi to KOD, stowarzyszenie Obywatele RP, ruch Ratujmy Kobiety, Ogólnopolski Strajk Kobiet czy organizacje broniące Puszczy Białowieskiej. Zbiórki są dla nich jedynym sposobem zdobycia środków na finansowanie działalności. I to środków, które pozwalają darczyńcom zachować anonimowość, również wobec władzy. To ostatnie staje się dziś szczególnie ważne, zwłaszcza dla osób ze świata biznesu, które mogą się obawiać otwartego wspierania politycznie „niewłaściwych” organizacji.

Nowelizacja może stać się kolejnym elementem ograniczania niewygodnej dla władzy aktywności obywatelskiej. Najpierw rząd odciął od dotacji publicznych organizacje, które mu się nie podobają, przypuścił na nie medialną nagonkę, a teraz będzie mógł pozbawić je wsparcia od darczyńców indywidualnych.

Chodzi o dotacje z Unii Europejskiej rozdzielane między organizacje pozarządowe przez ministerstwa?

Niekoniecznie z Unii, również z naszych podatków. Od czasu przejęcia władzy przez PiS jesteśmy świadkami przekierowania strumienia środków publicznych na organizacje bliskie ideowo partii rządzącej lub wprost ją wspierające. Nagminne stało się odwoływanie lub zamrażanie konkursów, zmienianie terminów składania wniosków i rozstrzygnięć, odwoływanie składów komisji konkursowych, wprowadzanie takich kryteriów, żeby do konkursów mogły się zgłosić podmioty bez doświadczenia w danej dziedzinie. Już w pierwszych konkursach MSZ dotacje dostały stowarzyszenie Solidarni 2010 oskarżające premiera Donalda Tuska o zamach w Smoleńsku, Ruch Kontroli Wyborów, który promował tezę, że ostatnie wybory samorządowe były sfałszowane, czy różne młodzieżowe organizacje założone przez działaczy prawicowego Stowarzyszenia KoLiber. Gigantyczne dotacje z MSZ dostała szkoła ojca Rydzyka, z MEN fundacja Elbanowskich, a z MOŚ fundacja naczelnego „Gazety Polskiej”. Często z naciąganiem reguł konkursowych. Wszystkie konkursy na prowadzenie Centrów Dialogu Międzynarodowego wygrały organizacje prawicowe. Dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości na wsparcie ofiar przestępstw dostały w większości organizacje katolickie odwołujące się do tradycyjnych wartości rodzinnych, bez doświadczenia w świadczeniu pomocy ofiarom przestępstw. Natomiast organizacje, które mają ogromne osiągnięcia w tej dziedzinie, takie jak Centrum Praw Kobiet czy fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, nie dostają pieniędzy. Od dawna bez dotacji pozostają organizacje pomagające uchodźcom. Środki z unijnego funduszu pomocy dla migrantów i uchodźców, rozdawane wcześniej w konkursach, zostały zamrożone, a w końcu przekazano je wojewodom i nie wiadomo, jak są wydawane. W konkursach Ministerstwa Kultury o dotacje na wydawanie książek i czasopism startowały zawsze różne środowiska. I zawsze ktoś był niezadowolony z wyników, co roku składano odwołania, po których część pism pierwotnie odrzuconych, dotacje dostawała. W 2015 r. po odwołaniu dotacje dostały konserwatywno-prawicowe „Pressje”, „Arcana” czy „Teologia Polityczna”. Za to od 2016 r. dostają wyłącznie one. Organizacje, których działalność nie podoba się obecnej władzy, mają dziś mocno ograniczony dostęp do środków publicznych, a jeśli chodzi o środki z biznesu, to widoczny jest efekt mrożący. Duża część biznesu zależy od pieniędzy spółek z udziałem Skarbu Państwa i boi się władzy narażać.

Są jeszcze pieniądze z funduszu norweskiego. W ubiegłym roku sektorem pozarządowym wstrząsnęła próba przejęcia ich przez państwo.

To się nie udało. Rząd chciał, żeby środki norweskie rozdzielał nowo utworzony Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Norwegowie na to się nie zgodzili. Po długich negocjacjach rządów norweskiego i polskiego w styczniu podpisano memorandum w tej sprawie. Pieniądze norweskie podzielono: 30 mln euro na fundusz ogólnopolski i 23 mln euro na regionalny. Na początku marca Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, które nadzoruje rozdawanie środków norweskich w różnych krajach, ogłosiło konkurs na operatora funduszu ogólnopolskiego. Ma to być niezależne od rządu konsorcjum organizacji pozarządowych. Kto nim zostanie, zdecydować mają wspólnie przedstawiciele rządu polskiego i norweskiego, a jeśli nie dojdą do porozumienia, ogłoszony zostanie kolejny konkurs. Jeśli i tym razem nie dojdą do porozumienia, operatora wybierze rząd Norwegii. Natomiast Narodowy Instytut Wolności ma zarządzać Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, który przejął z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To 60 mln zł rocznie. Do tego dojdzie ok. 40 mln zł z Totalizatora Sportowego na wspieranie rozwoju organizacji. Czyli w sumie więcej niż środki norweskie, które będą rozdawane przez cztery lata.

Skąd jeszcze organizacje społeczne dostają pieniądze?

Z administracji samorządowej, która także dysponuje środkami unijnymi. Zwłaszcza organizacje, które są dostarczycielami usług, startują w konkursach organizowanych przez samorządy. Dopóki więc mamy niezależny samorząd, organizacje mogą liczyć na źródło finansowania. I tak Centrum Praw Kobiet, które nie dostaje dotacji z ministerstwa, w Warszawie czy Łodzi działa w oparciu o zadanie zlecone przez samorządy.

Pozostają jeszcze darowizny.

Wiele organizacji musi się o nie starać, jeśli chce prowadzić dalej swoją działalność. Do ofiarności darczyńców odwołują się dziś organizacje kobiece, ekologiczne czy uchodźcze. Również organizacje zajmujące się monitorowaniem posunięć władzy, bo one z zasady muszą być od niej niezależne. Dlatego tak ważne teraz jest, by jedno z tych ważnych źródeł finansowania, jakim są zbiórki publiczne, nie było ograniczane. Wstrzymanie zbiórki przez władze czy przekierowanie zebranych środków na inny cel podważa zaufanie darczyńców do organizacji. Zanim w ewentualnym procesie sądowym okaże się, że była to decyzja niesłuszna, wiarygodność organizacji spadnie. Nękanie jej za pomocą blokowania zbiórek może doprowadzić do jej upadku.

Czemu według pani ma służyć to postępowanie władzy wobec organizacji pozarządowych?

Projekt dotyczący organizacji pozarządowych jest częścią projektu przebudowy całego społeczeństwa według narodowo-katolickiego wzorca. To projekt cywilizacyjny, a społeczeństwo obywatelskie, edukacja, kultura, pisanie na nowo historii – mają służyć jego realizacji. I tak według władz działania na rzecz uchodźców i migrantów, ochrona praw kobiet, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona środowiska naturalnego, przeciwdziałanie mowie nienawiści i obrona mniejszości – to działania organizacji liberalno-lewicowych, odwołujących się do wartości obcych naszej tradycji i zagrażających naszej katolicko-narodowej tożsamości. Organizacje te jako obce naszej narodowej kulturze przez pozbawienie środków i możliwości działania mają zostać zmarginalizowane i zniknąć. Jednocześnie promowane są organizacje, które zajmują się atakowaniem innych i wskazywaniem tych, których należy odciąć od finansowania. W działaniach tych prym wiedzie fundacja Ordo Iuris znana z pomysłu karania więzieniem kobiet, które się poddały aborcji. Ostatnio przypuściła atak na organizacje prowadzące edukację antydyskryminacyjną i równościową, zarzucając im deprawację młodzieży. Stowarzyszenie Dużych Rodzin rozesłało rok temu donos na kilka organizacji, w tym Fundację Autonomia, że deprawują dzieci, bo uwrażliwiają na przeciwdziałanie mobbingowi w szkołach z powodu orientacji nieheteroseksualnej.

Co dalej?

Sprawa zmiany ustaw o zbiórkach spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu organizacji, ale i darczyńców. W ciągu tygodnia apel o wycofanie się z tego pomysłu podpisało 85 tys. osób i 500 organizacji. Mam nadzieję, że rząd wycofa się z tego pomysłu. Szczególnie że zyskaliśmy niespodziewanego sojusznika – w ramach uzgodnień międzyresortowych miażdżącą krytykę projektu przedstawił wicepremier Gliński. Zobaczymy, czy przekona ministra Brudzińskiego. Jest szansa, bo sprzeciw wobec zmian jest ponad podziałami. Włączyły się do niego również organizacje prawicowe i konserwatywne, które były beneficjentami wywalczonej w 2014 r. ustawy. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 12/2018
Więcej możesz przeczytać w 12/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2018 (1828)

 • Kartki z kalendarza cywilizacji 18 mar 2018, 20:00 Ech, ta Polska. Zaprzaństwo, ciemnota i ksenofobia. Nie to, co cywilizowany Zachód, któremu bezskutecznie próbujemy dorównać. Właściwie to już nawet nie wiadomo, za co po kolei Polacy powinni przepraszać, tyle się tego przez lata... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 18 mar 2018, 20:00 MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII JADWIGA EMILEWICZ SŁYNIE Z ZASKAKUJĄCYCH DECYZJI. Po tym jak uznała, że wjazd samochodem do centrów miast powinien być płatny, a 30 zł to nieduża kwota za tę przyjemność, zajęła się... 6
 • Obraz tygodnia 18 mar 2018, 20:00 2 złote dziennie wynosi opłata klimatyczna, która po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w Zakopanem pobierana nielegalnie ze względu na złą jakość powietrza Wygrany Senat RP Nie godząc się na udział dzieci w polowaniach,... 10
 • Info radar 18 mar 2018, 20:00 Kampania w kampanii Duże kontrowersje wzbudza kampania billboardowa zachęcająca wrocławianki do profilaktycznych badań onkologicznych. Jedną z jej twarzy jest bowiem Jerzy Michalak, który w ten sposób zwiększa swoją rozpoznawalność... 12
 • Ludzie listy piszą… 18 mar 2018, 20:00 BŁAŻEJ, STUDENT Z BYDGOSZCZY, NAPISAŁ DO MNIE: „CZY NIE SĄDZI PANI, IŻ ZAJMOWANIE SIĘ PRZEZ LEWICĘ: GENDER, PRAWAMI KOBIET, HOMOSEKSUALISTAMI I TEGO TYPU SFERĄ OBYCZAJOWĄ PRZYCZYNIŁO SIĘ DO JEJ KLĘSKI? (…) Czy zalegalizowanie... 14
 • Na kółkach 18 mar 2018, 20:00 UCIESZYŁ MNIE WIDOK JEŻDŻĄCYCH PO ULICACH BILLBOARDÓW PO, których treść krytykuje pazerność i hipokryzję rządzących. Z jednej strony rządzącym naprawdę wypada w tej sprawie przysolić. Dobrze, że robi to opozycja, bo po to jest. Z... 14
 • Wstrząs 18 mar 2018, 20:00 Rok 2010 przyniósł Polsce niewyobrażalną tragedię. W katastrofie lotniczej w kwietniu pod Smoleńskiem zginęła elita polityczna kraju, na czele z prezydentem i prezydentową RP. Najpierw były szok i żałoba, potem pytania… 16
 • Ostatni wywiad Marii Kaczyńskiej 18 mar 2018, 20:00 8 kwietnia 2010 r., czyli dwa dni przed tragedią w Smoleńsku, Marcin Dzierżanowski, dziennikarz „Wprost” (dzisiaj wicenaczelny), rozmawiał z Marią Kaczyńską. „Nie wiedziałem, że będzie to Jej ostatnia wypowiedź dla mediów.... 17
 • Wszystkie oszustwa Michała Dzięby 18 mar 2018, 20:00 Oskarżał Rafała Trzaskowskiego, sam wyciągał pieniądze od przedsiębiorców. Historia o tym, jak idol prawicowych mediów Michał Dzięba nabrał dziennikarzy, polityków, biznesmenów i naukowców. 18
 • Nie jestem specem od burzenia 18 mar 2018, 20:00 Potrzebna jest koalicja wyborcza nie tylko Platformy z Nowoczesną, ale też z lewicą – mówi Rafał Trzaskowski, kandydat PO na prezydenta Warszawy. 24
 • Wyznawca i liberał 18 mar 2018, 20:00 Tak się zdarzyło, że niemal równocześnie zmienili się szefowie dyplomacji USA i Niemiec – dwóch państw kluczowych dla polskich interesów w świecie. Nominacja szefa wywiadu Michaela Pompeo na sekretarza stanu była nagła i... 27
 • Kukiz i jego kłopoty 18 mar 2018, 20:00 Spadające notowania, nieobecny lider, odchodzący posłowie. Kukiz’15 po ponad dwóch latach w Sejmie nie może na swoim koncie zapisać znaczących sukcesów. Za to porażki – owszem, tak. 29
 • Początek końca 18 mar 2018, 20:00 Postępowanie nadzorcze w centrali stowarzyszenia, śledztwa w sprawie wykupu mieszkania przez lidera i wykorzystywania przez niego znajomości w policji do politycznych rozgrywek to złe wieści dla trzeciej siły w Sejmie, o których dowiedział się „Wprost”. 32
 • Zakopiański Belvedere z nakazem rozbiórki 18 mar 2018, 20:00 Nadzór budowlany domaga się demontażu części luksusowego hotelu, który od lat bez pozwoleń na użytkowanie i bez odbioru przez strażaków przyjmował gości. Na przykład prezydenta Andrzeja Dudę z żoną Agatą, o czym pisał „Wprost”. 34
 • Mocna sprawa 18 mar 2018, 20:00 O kulisach śledztwa dziennikarskiego prowadzonego z Janem Kuciakiem opowiada „Wprost” Pavla Holcova z Czeskiego Centrum Dziennikarstwa Śledczego. 36
 • Społeczeństwo przyjemniaczków 18 mar 2018, 20:00 Polak ludzi nie lubi. Przynajmniej, jeśli wierzyć sondażowi CBOS. W sumie mnie to nie dziwi, za co niby miałby ich lubić, skoro są inni niż on? Że to nielubienie z niewiedzy wynika? A skąd taki pomysł? Polak jest inteligentny nad wyraz,... 39
 • Siłownia – świątynia hedonizmu 18 mar 2018, 20:00 Polacy chodzą do fitness klubu zrobić rzeźbę, pokazać się, załatwić interesy albo znaleźć partnera do seksu. 40
 • Skąd te piękne ciała 18 mar 2018, 20:00 Siłownia to dobre miejsce na podryw. Wyzwala się energia, hormony czuć w powietrzu – mówi Dawid Woliński, projektant mody, stylista i bywalec klubów fitness. 43
 • Skok na zbiórki 18 mar 2018, 20:00 Nie dziwię się, że Jurek Owsiak bije na alarm. Zbiórki do puszek to dla wielu organizacji społecznych jedyny sposób, aby zdobyć środki – mówi Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batorego. 44
 • Wrocław – miasto otwarte 18 mar 2018, 20:00 Można? Można. Władze Wrocławia – oraz mieszkańcy – starają się z nieuchronnego napływu imigrantów wyciągnąć jak największe korzyści. Do sprawy podeszli systemowo. 48
 • Worek pomysłów na pracę 18 mar 2018, 20:00 Miał być wielki skok cywilizacyjny i koniec powszechnego zatrudniania na umowy cywilnoprawne. Zamiast tego mamy kilkadziesiąt różnych i niejasnych pomysłów na nowe prawo pracy, z których nikt nie jest zadowolony. 51
 • Wyboisty jedwabny szlak 18 mar 2018, 20:00 Zakupy w chińskich sklepach internetowych to ryzyko. Mimo to Polacy kupują tam coraz chętniej, bo nigdzie nie ma tak niskich cen. 54
 • Japońska lekcja dla Polski 18 mar 2018, 20:00 MICHAŁ KURTYKA Rok wystarczył Japonii, by po katastrofie w Fukushimie przestawić się z atomu na produkcję energii elektrycznej ze źródeł kopalnych. Węgiel i gaz odpowiadają dziś aż za ponad 70 proc. wytwarzania prądu. Ilościowo to... 56
 • Hossa Bessa 18 mar 2018, 20:00 Koniec zabawy Znany sprzedawca zabawek, amerykańska firma Toys „R” Us, zamyka wszystkie swoje sklepy w Stanach. Pracę straci 30 tys. osób. Spółka borykała się z problemami już od kilkunastu lat. Głównie przez konkurencję ze strony... 58
 • Luksus w centrum Warszawy 18 mar 2018, 20:00 Sheraton Warsaw Hotel od ponad 20 lat uchodzi za miejsce, które łączy świat biznesu, polityki oraz prywatnych podróży. 59
 • Jak się bronić przed oszustami w sieci 18 mar 2018, 20:00 Internetowi przestępcy stają się coraz bardziej przebiegli i bezwzględni. Żeby im przeciwdziałać, potrzeba współpracy ekspertów od bezpieczeństwa w sieci i użytkowników. 60
 • Problem ważny jak oddychanie 18 mar 2018, 20:00 Na poprawę jakości powietrza w Polsce musimy czekać co najmniej pięć lat. Potrzeba wielkich pieniędzy, zmian w prawie i współdziałania rządu z samorządami. 62
 • Dwa kroki w przód, jeden w tył 18 mar 2018, 20:00 O smogu, ocieplaniu domów i jakości paliw mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. 68
 • Enea dla czystego powietrza 18 mar 2018, 20:00 Enea walczy ze smogiem, proponując atrakcyjne rozwiązania dla klientów. 69
 • Uderzyć w smog 18 mar 2018, 20:00 Innowacyjne techniki ogrzewania elektrycznego oraz elektromobilność to skuteczne narzędzia w walce z niską emisją i smogiem w Polsce. 70
 • Know How 18 mar 2018, 20:00 Podniebna taksówka już lata W Nowej Zelandii odbyły się testy latającej taksówki. Projekt finansuje Larry Page, współzałożyciel Google’a. Pojazd o nazwie Cora poruszający się w powietrzu bez udziału pilota ma w przyszłości... 71
 • Putin sprawdza NATO 18 mar 2018, 20:00 W odwecie za użycie broni chemicznej w Wielkiej Brytanii Londyn idzie na zimną wojnę z Moskwą. Pytanie: jak długo Theresa May wytrwa w bojowym nastroju i czy jej rząd znajdzie dość sojuszników? 73
 • Jastrząb na czele dyplomacji 18 mar 2018, 20:00 Nagła zmiana na stanowisku szefa Departamentu Stanu USA może zwiastować bardziej zdecydowaną politykę zagraniczną Waszyngtonu. 76
 • Lusterko z kosmonautą 18 mar 2018, 20:00 Pierwszy Polak w kosmosie był też pierwszym celebrytą PRL. Być może dlatego historia nie obeszła się z Mirosławem Hermaszewskim zbyt łaskawie. 78
 • Precz z dyżurną singielką od depresji! 18 mar 2018, 20:00 Nie pierwszy raz Katarzyna Groniec zrzuca starą skórę. Jej nowa płyta „Ach!” może odstraszyć trochę dawnych fanów. I zjednać nowych. 81
 • Docenione dymki 18 mar 2018, 20:00 Polski komiks wreszcie wszedł na salony. Wystawa w Krakowie przypomina, że mimo swojej hardości wiek młodzieniaszka ma już dawno za sobą. 84
 • W sztuce nie można się bać 18 mar 2018, 20:00 Nie jesteśmy posiadaczami świata, tylko jego leasingowcami – mówi Jagoda Szelc. Do kin wchodzi jej „Wieża. Jasny dzień”. 88
 • Wydarzenie 18 mar 2018, 20:00 Talent i pustka I oto doczekaliśmy ostatniego tomu cyklu „Moja walka”. Najbardziej opasłego (ponad 1100 stron), a poprzednie też nie były szczupłe. Podkreślam objętość, bo to najważniejsza cecha przedsięwzięcia Knausgårda. To ona... 90
 • Film 18 mar 2018, 20:00 KOMEDIA Późna miłość TO NIE JEST KOLEJNY ROMANTYCZNY PRODUKCYJNIAK. Loncraine wpisuje się w nurt, który Amerykanie nazywają polowaniem na siwe dolary. Ale robi to z urokiem i brytyjskim poczuciem humoru. Impreza z okazji przejścia... 91
 • Muzyka 18 mar 2018, 20:00 METAL Odczuwamy przyjemno Anhedonia” – drugi materiał po długiej przerwie w działalności grupy – stoi blisko tego, co w latach 90. sprawiło, że o Illusion mówimy jako jednym z zespołów, które narzuciły brzmienie tamtej dekady.... 92
 • Książka 18 mar 2018, 20:00 DLA DZIECI Stara szkoła NIBY JEST TO KSIĄŻKA DLA DZIECI, ALE PEW- NIE SPRAWI NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ ICH DZIAD- KOM, bo jej strona graficzna przypomni im ich własne dzieciństwo i książeczki zupełnie inne niż te „wypasione”, wydawane... 93
 • Kalejdoskop 18 mar 2018, 20:00 Całujcie mnie wszyscy w dupę Antysemicka nagonka 1968 r. była dotychczas obecna głównie w debatach historyków, publicystów i polityków. Wiadomo było, że wcześniej czy później tą tematyką musi zainteresować się teatr. A musi, bo to... 94
 • Święto jeździectwa 18 mar 2018, 20:00 Cavaliada Tour to cykl zawodów rozgrywanych w trzech odsłonach – w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. 95
 • Kulturalna trzynastka 18 mar 2018, 20:00 Grzegorz Hyży WOKALISTA, FINALISTA PROGRAMU „X FACTOR”, ZAŁOŻYCIEL I LIDER ZESPOŁU GRZEGORZ HYŻY & BAND 1. Największy filmowy koszmar? „Księga ocalenia” z Denzelem Washingtonem. Film z kiepską fabułą, jakich wiele, ale akurat... 96
 • Dzienniki Łapickiego, wspomnienia Łapickiej 18 mar 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Zuzanna Łapicka, dawniej Łapicka-Olbrychska, córka Andrzeja i była żona Daniela Olbrychskiego, „pasierbica” młodszej od siebie o wiele lat Kamili Łapickiej, osoba, która przez wiele lat pracowała (i przetrwała) jako... 97
 • Nowy rząd w Berlinie: gender i prokurator Maas 18 mar 2018, 20:00 A więc stało się! Fanfary! Niemcy mają rząd! Zmieścili się w pierwszym półroczu od wrześniowych wyborów do Bundestagu, dając odpór szydercom, którzy śmiali się, że Republika Federalna pobije rekord Królestwa Belgii, które... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany