Worek pomysłów na pracę

Worek pomysłów na pracę

Aplikuj.pl
Aplikuj.pl / Źródło: Aplikuj
Miał być wielki skok cywilizacyjny i koniec powszechnego zatrudniania na umowy cywilnoprawne. Zamiast tego mamy kilkadziesiąt różnych i niejasnych pomysłów na nowe prawo pracy, z których nikt nie jest zadowolony.

O pracach tej komisji można by nakręcić serial. Myślę, że miałby o wiele lepszą oglądalność od „Korony królów”. Polecam panu Kurskiemu poszukać tam inspiracji – mówi Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, jednego z podmiotów, który w ramach komisji kodyfikacyjnej brał udział w pracach nad nowym projektem prawa pracy. Prawa, które jest prawdziwą rewolucją, bo wywraca do góry nogami dotychczasowe reguły na rynku pracy. Problem w tym, że po 18 miesiącach wytężonych działań nikt w komisji nie jest zadowolony z efektów, projektu nie pokazano mediom, a sam rząd nie wie, co z tym fantem zrobić. Tygodnikowi „Wprost” udało się jednak dotrzeć do dokumentów komisji. Komisja kodyfikacyjna powstała jako ciało mające przygotować dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gotowy projekt ustawy. W jej skład weszło 14 osób, w większości profesorowie i doktorzy związani z prawem pracy.

Część z nich zgłosiła strona rządowa, część organizacje pracownicze i związki zawodowe. Przewodniczącym był wiceminister Marcin Zieleniecki. I mimo że w jej skład wchodziła osoba na bardzo wysokim, ministerialnym szczeblu, to po półtorarocznych obradach projekt nie jest – jak zakładano – ustawą, a rekomendacjami, które rząd dopiero musi zamienić w odpowiednie paragrafy. Przedstawiciele rządu na komisji nie kwapili się do aktywnych prac nad nową ustawą. – Minister na posiedzeniach bywał rzadko. Ani razu nie zwołał prezydium, żeby pozostali członkowie komisji mogli zapoznać się z całością prac – opowiada prof. Monika Gładoch, zastępca przewodniczącego komisji i reprezentantka Pracodawców RP. To m.in. ona nie poparła ostatecznej wersji dokumentu. Ale co ciekawe, nie poparły go także związki zawodowe – Solidarność i OPZZ. – Owoce pracy komisji kodyfikacyjnej traktujemy jako swego rodzaju manifest środowisk akademickich, w wielu przypadkach oderwany od rzeczywistości, jaka panuje w poszczególnych branżach – uważa Gardias. Co ciekawe, w nieoficjalnych rozmowach strona rządowa deklaruje podobnie.

REWOLUCJA?

Jakie zmiany wprowadza więc ta quasi-ustawa komisji, na którą narzeka każda ze stron? Zarówno dla pracowników, jak i pracodawców bardzo znaczące. W praktyce znikają umowy-zlecenia i umowy o dzieło. W ich miejsce pojawiają się: umowa o pracę, umowa o pracę sezonową, umowa o pracę dorywczą, nieetatowa umowa o pracę, pracownik domowy, samozatrudniony ekonomicznie zależny. Podstawowym celem było więc ozusowienie jak największej liczby osób znajdujących się na rynku pracy. Co oznacza każda z form i czym się różni? Przede wszystkim najlepiej jest zawsze zatrudniać na umowę o pracę i, mówiąc kolokwialnie, nie kombinować z pracownikiem. „Istotne wątpliwości dotyczące ustalenia, czy praca jest wykonywana w formie zatrudnienia czy samozatrudnienia, sąd rozstrzyga na korzyść zatrudnienia. Pracodawca zaprzeczający istnieniu stosunku pracy ma obowiązek przeprowadzenia dowodu, że praca nie jest wykonywana pod jego kierownictwem” – czytamy w nowych zapisach, które mówią wprost, czyją stronę ma brać sąd pracy. Projekt daje też maksymalny czas dla sądu na ustalenie stosunku pracy i jest to 12 miesięcy. Tak więc umowa o pracę może być na czas określony i nieokreślony. Łączny czas trwania umów na czas określony nie może przekroczyć 1080 dni, czyli tak jak jest dzisiaj. Zmienia się za to diametralnie czas zatrudnienia na okres próbny. Do tej pory były to trzy miesiące, teraz w skrajnych przypadkach może to być nawet półtora roku! Umowa o pracę sezonową może trwać maksymalnie 150 dni.

Następne zatrudnienie tego samego pracownika na tej samej umowie może odbyć się dopiero po półrocznej przerwie. W tym przypadku rząd chciał po prostu oskładkować pracowników rolnych czy budowlanych. Oni jednak i tak w dużej mierze tkwią w szarej strefie i bardzo często pracują na czarno, żeby dostać więcej pieniędzy do ręki. Umowa o pracę dorywczą może być wykonywana między tymi samymi stronami maksymalnie 30 dni w roku. Nieetatowa umowa o pracę to umowa, której przedmiotem jest praca nieprzekraczająca 20 godzin na tydzień, wykonywana przez pracownika będącego studentem albo osobę starszą +60 lat. „Może być realizowana bez obowiązku zapewnienia pracownikowi minimalnej liczby godzin pracy oraz bez obowiązku stawienia się pracownika do pracy, dopóki pracownik i pracodawca nie dokonają takiego uzgodnienia” – czytamy. Taką umowę można podpisać maksymalnie na rok. Pracownik domowy to „osoba wykonującą pracę w gospodarstwie domowym w celu zaspokojenia potrzeb osobistych zatrudniającego, potrzeb osobistych członków jego rodziny lub potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego tych osób, w wymiarze co najmniej przeciętnie 20 godzin na tydzień w miesięcznym okresie rozliczeniowym”. Jeżeli taka osoba pomagała nam prowadzić dom przynajmniej przez rok, to musimy jej dać minimum miesięczne wypowiedzenie. Co ciekawe, jeżeli ta osoba pomaga np. w gospodarstwie rolnym, gdzie na co dzień mieszka i dostaje wyżywienie, to „wynagrodzenie w naturze” może być nawet połową jego wynagrodzenia.

Najmniej przejrzyste są przepisy dotyczące samozatrudnienia. Pracować tak może osoba, która „przekazuje lub stosuje wiedzę specjalistyczną” lub „wykorzystuje unikalne narzędzia lub rozwiązania”. Co to oznacza w praktyce, nie wiadomo. Bo czy górnik, który przyjdzie z zupełnie innym kilofem (jako unikalnym narzędziem) od wykorzystywanego przez jego kolegów, będzie mógł być na swojej działalności? Wiadomo jednak, że taką osobę nie zawsze będzie się opłacało zatrudnić. Jej wynagrodzenie minimalne na godzinę ma wynosić minimum 1/100 pensji minimalnej, czyli 21 zł + VAT (jeśli jest VAT-owcem oczywiście). A więc przy jego ośmiogodzinnym, codziennym trybie pracy powinien on zarabiać 3360 zł miesięcznie + VAT, a więc mniej więcej średnią krajową. Plus jest taki, że te osoby nabywają prawa do urlopu, wolnego przynajmniej jednego dnia w tygodniu, są objęte układem zbiorowym i, co najważniejsze, podlegają pod sąd pracy, a nie jak do tej pory pod sąd cywilny.

REKOMPENSATA ZA REZYGNACJĘ

W projekcie pojawia się też pojęcie telepracy. To ukłon w stronę osób pracujących zdalnie – programistów czy grafików. Co ciekawe, pracodawca otrzymuje możliwość skontrolowania swojego pracownika w miejscu jego pracy, w tym w jego domu. Komisja uznała też, że pracownikowi na umowach o pracę należy się możliwość pracy na odległość. Jest to okazjonalny jeden dzień w tygodniu, gdy np. do pracownika przyjdzie ślusarz i ten musi na niego czekać w swoim mieszkaniu. Może on wtedy wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Są też zapisy mówiące o tym, że decyzje i komunikacja między pracownikiem a pracodawcą powinny odbywać się drogą elektroniczną. Znajduje się też zapis mówiący, że w „przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przed powstaniem stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje rekompensata w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu zasadniczemu za okres 2 tygodni”. To z jednej strony dobre rozwiązanie dla każdego. Bo nic tak bardziej nie irytuje jak pracodawca, który już po etapie rekrutacji znalazł kogoś innego, albo pracownik, który najpierw się zgodził podjąć pracę, a potem się rozmyślił. Z drugiej strony udowodnienie „pozytywnego zakończenia negocjacji” przed sądem wydaje się niezwykle trudne. Zwłaszcza w małych firmach, w których to właściciel, w cztery oczy, prowadzi rozmowy. Kolegium naukowców zdecydowało także, że łączne premie dla pracowników nie mogą przekraczać 25 proc. ich wynagrodzenia. Bardzo często bowiem zdarzało się, zwłaszcza u pracowników fizycznych, że ich podstawa to była minimalna krajowa, a większa część pensji była ukryta w różnego rodzaju premiach. Na przykład za brak wykorzystanych dni wolnych lub chorobowych w miesiącu. Co z kolei zmuszało pracowników do pojawiania się w pracy nawet, gdy mieli gorączkę czy źle się czuli. Nie dotyczy to oczywiście menedżerów wyższego szczebla, którzy nie muszą być zatrudniani na umowę o pracę.

TRUDNIEJ ZWOLNIĆ

Utrudnione będzie za to rozstanie się z pracownikiem. Pracodawca będzie musiał uzasadniać jego zwolnienie, zawiadomić go o chęci zwolnienia i poinformować go pisemnie o jego prawach: w sądzie pracy, postępowaniu pojednawczym lub, co nowe, odwołaniu do pracodawcy. Taki pracownik będzie mógł w praktyce jeszcze spróbować przekonać swojego szefa, że jest mu przydatny. Nie zmienia się za to okres ochronny dla pracowników przed emeryturą. Ci, którym brakuje czterech lat do świadczeń, nie mogą dostać wypowiedzenia. Co ciekawe, w tych – ale także pozazwolnieniowych – sprawach komisja albo niezwykle zaostrzyła regulacje względem większych przedsiębiorców (powyżej 10 pracowników), albo – w przypadku małych – zwolniła ich z większości. Przykład? Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 10 pracowników może wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony bez wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.

Ten sam pracodawca zatrudniający już 11 osób takich praw nie ma. – Rozumiem, że tym najmniejszym trzeba pomagać i nie traktować ich jak korporacji, ale w takich firmach pracuje ponad 60 proc. zatrudnionych Polaków, co oznacza, że większość pracowników znalazłaby się w sytuacji, w której ich prawa byłyby wyraźnie osłabione – zauważa dr Jakub Szmit z Solidarności. – Kluczowe jest zatem odpowiednie wyważenie ułatwień skierowanych do małych pracodawców, tak żeby nie prowadziło to do zbytniego obniżenia standardów zatrudnienia ich pracowników – dodaje. Zmiany obejmują też liczbę dni urlopowych. Do tej pory nasz urlop uzależniony był od tego, ile lat przepracowaliśmy na etacie. Teraz każdy, bez względu na staż, ma mieć 26 dni urlopu. To dobra wiadomość dla ludzi, którzy całe życie pracowali na umowach-zleceniach czy o dzieło. Żeby nie było jednak tak dobrze dla pracowników, to pracodawca może zdecydować niemal sam o tym, czy możemy pracować w innym miejscu, czy też nie. – Niezwykle restrykcyjny zakaz konkurencji powoduje, że właściciel firmy dostaje nas praktycznie na wyłączność, bardzo często za niewielkie pieniądze – podsumowuje prof. Gładoch.

TO PSUCIE PRAWA

Teraz projekt ekspercki, jak nazywają swoje dzieło przedstawiciele komisji, trafił do minister Rafalskiej. Nie wiadomo nawet, czy będzie on rekomendowany przez ministerstwo. Już wiadomo, że ma być bardzo mocno zmieniany podczas konsultacji, bo nie ukrywa tego strona związkowa. – Projektzostanie przekazany do Rady Dialogu Społecznego. Tam spotkają się ludzie, którzy znają swoje środowiska, panujące w nich realia i dokonają odpowiednich korekt. Ze strony Forum Związków Zawodowych na pewno nie będzie zgody na wiele niekorzystnych zapisów dla pracowników. Z mojego punktu widzenia dyskusja o Kodeksie pracy dopiero się zacznie – zapowiada Dorota Gardias, przewodnicząca Forum. Jeszcze dosadniej o projekcie mówi prof. Gładoch: – Nie poparłam go, bo zawiera ograniczenia przedsiębiorczości i wolności pracy. To zbiór nakazów i zakazów o charakterze administracyjnym. To psucie prawa. Z naszych informacji wynika, że w dniu głosowania członkowie jednego zespołu komisji kodyfikacyjnej otrzymali gotowy tekst zmiany w projekcie kodeksu, wprowadzający nowy rodzaj umowy o zatrudnienie niepracownicze. Zmiana polega na wycofaniu się z limitowania samozatrudnienia. Mieli niecałe 10 minut na dyskusję, a potem odbyło się głosowanie projektów. To pokazuje z jednej strony, w jaki sposób działa komisja, a z drugiej – że przy tak rozgrzanych emocjach na ostateczne zapisy jeszcze poczekamy. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 12/2018
Więcej możesz przeczytać w 12/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2018 (1828)

 • Kartki z kalendarza cywilizacji 18 mar 2018, 20:00 Ech, ta Polska. Zaprzaństwo, ciemnota i ksenofobia. Nie to, co cywilizowany Zachód, któremu bezskutecznie próbujemy dorównać. Właściwie to już nawet nie wiadomo, za co po kolei Polacy powinni przepraszać, tyle się tego przez lata... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 18 mar 2018, 20:00 MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII JADWIGA EMILEWICZ SŁYNIE Z ZASKAKUJĄCYCH DECYZJI. Po tym jak uznała, że wjazd samochodem do centrów miast powinien być płatny, a 30 zł to nieduża kwota za tę przyjemność, zajęła się... 6
 • Obraz tygodnia 18 mar 2018, 20:00 2 złote dziennie wynosi opłata klimatyczna, która po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w Zakopanem pobierana nielegalnie ze względu na złą jakość powietrza Wygrany Senat RP Nie godząc się na udział dzieci w polowaniach,... 10
 • Info radar 18 mar 2018, 20:00 Kampania w kampanii Duże kontrowersje wzbudza kampania billboardowa zachęcająca wrocławianki do profilaktycznych badań onkologicznych. Jedną z jej twarzy jest bowiem Jerzy Michalak, który w ten sposób zwiększa swoją rozpoznawalność... 12
 • Ludzie listy piszą… 18 mar 2018, 20:00 BŁAŻEJ, STUDENT Z BYDGOSZCZY, NAPISAŁ DO MNIE: „CZY NIE SĄDZI PANI, IŻ ZAJMOWANIE SIĘ PRZEZ LEWICĘ: GENDER, PRAWAMI KOBIET, HOMOSEKSUALISTAMI I TEGO TYPU SFERĄ OBYCZAJOWĄ PRZYCZYNIŁO SIĘ DO JEJ KLĘSKI? (…) Czy zalegalizowanie... 14
 • Na kółkach 18 mar 2018, 20:00 UCIESZYŁ MNIE WIDOK JEŻDŻĄCYCH PO ULICACH BILLBOARDÓW PO, których treść krytykuje pazerność i hipokryzję rządzących. Z jednej strony rządzącym naprawdę wypada w tej sprawie przysolić. Dobrze, że robi to opozycja, bo po to jest. Z... 14
 • Wstrząs 18 mar 2018, 20:00 Rok 2010 przyniósł Polsce niewyobrażalną tragedię. W katastrofie lotniczej w kwietniu pod Smoleńskiem zginęła elita polityczna kraju, na czele z prezydentem i prezydentową RP. Najpierw były szok i żałoba, potem pytania… 16
 • Ostatni wywiad Marii Kaczyńskiej 18 mar 2018, 20:00 8 kwietnia 2010 r., czyli dwa dni przed tragedią w Smoleńsku, Marcin Dzierżanowski, dziennikarz „Wprost” (dzisiaj wicenaczelny), rozmawiał z Marią Kaczyńską. „Nie wiedziałem, że będzie to Jej ostatnia wypowiedź dla mediów.... 17
 • Wszystkie oszustwa Michała Dzięby 18 mar 2018, 20:00 Oskarżał Rafała Trzaskowskiego, sam wyciągał pieniądze od przedsiębiorców. Historia o tym, jak idol prawicowych mediów Michał Dzięba nabrał dziennikarzy, polityków, biznesmenów i naukowców. 18
 • Nie jestem specem od burzenia 18 mar 2018, 20:00 Potrzebna jest koalicja wyborcza nie tylko Platformy z Nowoczesną, ale też z lewicą – mówi Rafał Trzaskowski, kandydat PO na prezydenta Warszawy. 24
 • Wyznawca i liberał 18 mar 2018, 20:00 Tak się zdarzyło, że niemal równocześnie zmienili się szefowie dyplomacji USA i Niemiec – dwóch państw kluczowych dla polskich interesów w świecie. Nominacja szefa wywiadu Michaela Pompeo na sekretarza stanu była nagła i... 27
 • Kukiz i jego kłopoty 18 mar 2018, 20:00 Spadające notowania, nieobecny lider, odchodzący posłowie. Kukiz’15 po ponad dwóch latach w Sejmie nie może na swoim koncie zapisać znaczących sukcesów. Za to porażki – owszem, tak. 29
 • Początek końca 18 mar 2018, 20:00 Postępowanie nadzorcze w centrali stowarzyszenia, śledztwa w sprawie wykupu mieszkania przez lidera i wykorzystywania przez niego znajomości w policji do politycznych rozgrywek to złe wieści dla trzeciej siły w Sejmie, o których dowiedział się „Wprost”. 32
 • Zakopiański Belvedere z nakazem rozbiórki 18 mar 2018, 20:00 Nadzór budowlany domaga się demontażu części luksusowego hotelu, który od lat bez pozwoleń na użytkowanie i bez odbioru przez strażaków przyjmował gości. Na przykład prezydenta Andrzeja Dudę z żoną Agatą, o czym pisał „Wprost”. 34
 • Mocna sprawa 18 mar 2018, 20:00 O kulisach śledztwa dziennikarskiego prowadzonego z Janem Kuciakiem opowiada „Wprost” Pavla Holcova z Czeskiego Centrum Dziennikarstwa Śledczego. 36
 • Społeczeństwo przyjemniaczków 18 mar 2018, 20:00 Polak ludzi nie lubi. Przynajmniej, jeśli wierzyć sondażowi CBOS. W sumie mnie to nie dziwi, za co niby miałby ich lubić, skoro są inni niż on? Że to nielubienie z niewiedzy wynika? A skąd taki pomysł? Polak jest inteligentny nad wyraz,... 39
 • Siłownia – świątynia hedonizmu 18 mar 2018, 20:00 Polacy chodzą do fitness klubu zrobić rzeźbę, pokazać się, załatwić interesy albo znaleźć partnera do seksu. 40
 • Skąd te piękne ciała 18 mar 2018, 20:00 Siłownia to dobre miejsce na podryw. Wyzwala się energia, hormony czuć w powietrzu – mówi Dawid Woliński, projektant mody, stylista i bywalec klubów fitness. 43
 • Skok na zbiórki 18 mar 2018, 20:00 Nie dziwię się, że Jurek Owsiak bije na alarm. Zbiórki do puszek to dla wielu organizacji społecznych jedyny sposób, aby zdobyć środki – mówi Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batorego. 44
 • Wrocław – miasto otwarte 18 mar 2018, 20:00 Można? Można. Władze Wrocławia – oraz mieszkańcy – starają się z nieuchronnego napływu imigrantów wyciągnąć jak największe korzyści. Do sprawy podeszli systemowo. 48
 • Worek pomysłów na pracę 18 mar 2018, 20:00 Miał być wielki skok cywilizacyjny i koniec powszechnego zatrudniania na umowy cywilnoprawne. Zamiast tego mamy kilkadziesiąt różnych i niejasnych pomysłów na nowe prawo pracy, z których nikt nie jest zadowolony. 51
 • Wyboisty jedwabny szlak 18 mar 2018, 20:00 Zakupy w chińskich sklepach internetowych to ryzyko. Mimo to Polacy kupują tam coraz chętniej, bo nigdzie nie ma tak niskich cen. 54
 • Japońska lekcja dla Polski 18 mar 2018, 20:00 MICHAŁ KURTYKA Rok wystarczył Japonii, by po katastrofie w Fukushimie przestawić się z atomu na produkcję energii elektrycznej ze źródeł kopalnych. Węgiel i gaz odpowiadają dziś aż za ponad 70 proc. wytwarzania prądu. Ilościowo to... 56
 • Hossa Bessa 18 mar 2018, 20:00 Koniec zabawy Znany sprzedawca zabawek, amerykańska firma Toys „R” Us, zamyka wszystkie swoje sklepy w Stanach. Pracę straci 30 tys. osób. Spółka borykała się z problemami już od kilkunastu lat. Głównie przez konkurencję ze strony... 58
 • Luksus w centrum Warszawy 18 mar 2018, 20:00 Sheraton Warsaw Hotel od ponad 20 lat uchodzi za miejsce, które łączy świat biznesu, polityki oraz prywatnych podróży. 59
 • Jak się bronić przed oszustami w sieci 18 mar 2018, 20:00 Internetowi przestępcy stają się coraz bardziej przebiegli i bezwzględni. Żeby im przeciwdziałać, potrzeba współpracy ekspertów od bezpieczeństwa w sieci i użytkowników. 60
 • Problem ważny jak oddychanie 18 mar 2018, 20:00 Na poprawę jakości powietrza w Polsce musimy czekać co najmniej pięć lat. Potrzeba wielkich pieniędzy, zmian w prawie i współdziałania rządu z samorządami. 62
 • Dwa kroki w przód, jeden w tył 18 mar 2018, 20:00 O smogu, ocieplaniu domów i jakości paliw mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. 68
 • Enea dla czystego powietrza 18 mar 2018, 20:00 Enea walczy ze smogiem, proponując atrakcyjne rozwiązania dla klientów. 69
 • Uderzyć w smog 18 mar 2018, 20:00 Innowacyjne techniki ogrzewania elektrycznego oraz elektromobilność to skuteczne narzędzia w walce z niską emisją i smogiem w Polsce. 70
 • Know How 18 mar 2018, 20:00 Podniebna taksówka już lata W Nowej Zelandii odbyły się testy latającej taksówki. Projekt finansuje Larry Page, współzałożyciel Google’a. Pojazd o nazwie Cora poruszający się w powietrzu bez udziału pilota ma w przyszłości... 71
 • Putin sprawdza NATO 18 mar 2018, 20:00 W odwecie za użycie broni chemicznej w Wielkiej Brytanii Londyn idzie na zimną wojnę z Moskwą. Pytanie: jak długo Theresa May wytrwa w bojowym nastroju i czy jej rząd znajdzie dość sojuszników? 73
 • Jastrząb na czele dyplomacji 18 mar 2018, 20:00 Nagła zmiana na stanowisku szefa Departamentu Stanu USA może zwiastować bardziej zdecydowaną politykę zagraniczną Waszyngtonu. 76
 • Lusterko z kosmonautą 18 mar 2018, 20:00 Pierwszy Polak w kosmosie był też pierwszym celebrytą PRL. Być może dlatego historia nie obeszła się z Mirosławem Hermaszewskim zbyt łaskawie. 78
 • Precz z dyżurną singielką od depresji! 18 mar 2018, 20:00 Nie pierwszy raz Katarzyna Groniec zrzuca starą skórę. Jej nowa płyta „Ach!” może odstraszyć trochę dawnych fanów. I zjednać nowych. 81
 • Docenione dymki 18 mar 2018, 20:00 Polski komiks wreszcie wszedł na salony. Wystawa w Krakowie przypomina, że mimo swojej hardości wiek młodzieniaszka ma już dawno za sobą. 84
 • W sztuce nie można się bać 18 mar 2018, 20:00 Nie jesteśmy posiadaczami świata, tylko jego leasingowcami – mówi Jagoda Szelc. Do kin wchodzi jej „Wieża. Jasny dzień”. 88
 • Wydarzenie 18 mar 2018, 20:00 Talent i pustka I oto doczekaliśmy ostatniego tomu cyklu „Moja walka”. Najbardziej opasłego (ponad 1100 stron), a poprzednie też nie były szczupłe. Podkreślam objętość, bo to najważniejsza cecha przedsięwzięcia Knausgårda. To ona... 90
 • Film 18 mar 2018, 20:00 KOMEDIA Późna miłość TO NIE JEST KOLEJNY ROMANTYCZNY PRODUKCYJNIAK. Loncraine wpisuje się w nurt, który Amerykanie nazywają polowaniem na siwe dolary. Ale robi to z urokiem i brytyjskim poczuciem humoru. Impreza z okazji przejścia... 91
 • Muzyka 18 mar 2018, 20:00 METAL Odczuwamy przyjemno Anhedonia” – drugi materiał po długiej przerwie w działalności grupy – stoi blisko tego, co w latach 90. sprawiło, że o Illusion mówimy jako jednym z zespołów, które narzuciły brzmienie tamtej dekady.... 92
 • Książka 18 mar 2018, 20:00 DLA DZIECI Stara szkoła NIBY JEST TO KSIĄŻKA DLA DZIECI, ALE PEW- NIE SPRAWI NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ ICH DZIAD- KOM, bo jej strona graficzna przypomni im ich własne dzieciństwo i książeczki zupełnie inne niż te „wypasione”, wydawane... 93
 • Kalejdoskop 18 mar 2018, 20:00 Całujcie mnie wszyscy w dupę Antysemicka nagonka 1968 r. była dotychczas obecna głównie w debatach historyków, publicystów i polityków. Wiadomo było, że wcześniej czy później tą tematyką musi zainteresować się teatr. A musi, bo to... 94
 • Święto jeździectwa 18 mar 2018, 20:00 Cavaliada Tour to cykl zawodów rozgrywanych w trzech odsłonach – w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. 95
 • Kulturalna trzynastka 18 mar 2018, 20:00 Grzegorz Hyży WOKALISTA, FINALISTA PROGRAMU „X FACTOR”, ZAŁOŻYCIEL I LIDER ZESPOŁU GRZEGORZ HYŻY & BAND 1. Największy filmowy koszmar? „Księga ocalenia” z Denzelem Washingtonem. Film z kiepską fabułą, jakich wiele, ale akurat... 96
 • Dzienniki Łapickiego, wspomnienia Łapickiej 18 mar 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Zuzanna Łapicka, dawniej Łapicka-Olbrychska, córka Andrzeja i była żona Daniela Olbrychskiego, „pasierbica” młodszej od siebie o wiele lat Kamili Łapickiej, osoba, która przez wiele lat pracowała (i przetrwała) jako... 97
 • Nowy rząd w Berlinie: gender i prokurator Maas 18 mar 2018, 20:00 A więc stało się! Fanfary! Niemcy mają rząd! Zmieścili się w pierwszym półroczu od wrześniowych wyborów do Bundestagu, dając odpór szydercom, którzy śmiali się, że Republika Federalna pobije rekord Królestwa Belgii, które... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany