Politykom już dziękujemy

Politykom już dziękujemy

ABW w redakcji „Wprost”
ABW w redakcji „Wprost” / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Skazanie dziennikarza „Wprost”, który bronił wolności słowa, pokazuje, że polscy sędziowie nie rozumieją, na czym polega demokracja. Jednak wojna między PiS a opozycją oddala szansę na prawdziwą reformę sądownictwa. Dlatego potrzebny jest w tej sprawie obywatelski okrągły stół.

Te obrazki pamięta cała Polska. Sylwester Latkowski, ówczesny redaktor naczelny tygodnika „Wprost”, kurczowo trzyma laptop. Wokół niego funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy nieudolnie próbują mu go wyrwać z rąk. Wykręcają palce, siłują się z nim. Wszystko wygląda jednocześnie i dramatycznie, i komicznie. Oto cała siła państwa została skierowana w stronę jednego dziennikarza o niewielkiej posturze. Operację ABW nadzoruje prokurator Józef Gacek.

Rano, na kilka godzin przed nieszczęsną „akcją”, funkcjonariusze pojawiają się w redakcji, żądając „dobrowolnego wydania nośników”. Działają na podstawie postanowienia prokuratury okręgowej. Dwa dni wcześniej „Wprost” ujawnił aferę podsłuchową. Przez wiele miesięcy najważniejsze osoby w państwie były potajemnie podsłuchiwane w restauracji Sowa i Przyjaciele. Na podsłuchach była warszawska elita polityczna i biznesowa: od Jana Kulczyka przez szefa Narodowego Banku Polskiego Marka Belkę do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. To wówczas padły jego słynne słowa o tym, że polskie państwo istnieje jedynie teoretycznie. Akcja w siedzibie „Wprost” potwierdzała w pełnej rozciągłości słowa szefa służb. Sienkiewicz zawiadomił tego samego dnia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, która raźnie przystąpiła do działania. Zamiast jednak zacząć od właścicieli restauracji, zaczęła od najłatwiejszego celu: dziennikarzy. Funkcjonariusze ABW spotykają się jednak z odmową wydania nośników z nagraniami. Sylwester Latkowski chciał, żeby wezwała go na świadka i wezwała do przekazania nagrań. Na nośnikach były bowiem informacje na temat innych dziennikarskich śledztw, ale przede wszystkim dane, które mogą zdradzić informatorów. Latkowski powołał się więc na tajemnicę dziennikarską, którą można zdjąć jedynie postanowieniem sądu. W dodatku tylko w sytuacjach, które dotyczą najbardziej brutalnych zbrodni. Prokuratorzy muszą też przekonać sąd, że nie ma innej drogi do wyjaśnienia przestępstwa.

Naciski na prokuratora

Funkcjonariusze ABW wracają do redakcji wieczorem, tym razem w towarzystwie prokuratora Józefa Gacka. Sytuacja szybko eskaluje. Sylwester Latkowski wspominał wydarzenia tego dnia w mediach społecznościowych tak: „Negocjacje z prokuratorem Gackiem w sprawie niedopuszczenia do wkroczenia ABW do pozostałych pomieszczeń redakcyjnych szły w dobrym kierunku. Umówiłem się, że przyjdę w sobotę do prokuratury i przekażę materiały. Wcześniej jednak muszę się upewnić, że przekazanie plików nie ujawni źródeł. Gacek przeprowadził z kimś konsultację telefoniczną i zaraz po niej stwierdził, że ABW musi jednak już dziś zająć znajdujące się w redakcji nośniki. — Jak to, przecież pan się zgodził — oponowałem. — Kto na pana naciska? Prokurator milczał”.

Gacek wydaje absurdalne polecenie przeszukania redakcji i odebrania nośników. W siedzibie „Wprost” jest jakaś setka osób – pracownicy i dziennikarze, w tym wielu z innych mediów, którzy zebrali się, zaalarmowani działaniem służb. Gacek w obstawie ABW wchodzi do gabinetu naczelnego.

Latkowski nie chce jednak oddać laptopa, zaciska na nim ręce. W pokoju jest jeszcze Michał Majewski, dziennikarz śledczy, oraz wydawca tygodnika Michał Lisiecki. Oficerowie ABW nieporadnie próbują wyrwać laptop, ale bezskutecznie. Zaczyna się robić nerwowo.

Akcja w redakcji „Wprost” była jedną z najbardziej spektakularnych kompromitacji polskich służb i prokuratury w historii III RP. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że służby nie zrobiły nic, żeby wyjaśnić sprawę afery taśmowej do końca, zdumienie budzi nieproporcjonalne użycie siły wobec dziennikarzy. Atak na dziennikarzy „Wprost”, zamiast pokazać siłę państwa, pokazał jego potworną słabość. Zamiast walczyć z prawdziwymi autorami afery, zaczęto walczyć z tymi, którzy ją ujawnili. Działania służb wyglądały tak, jakby ich celem było pogrążenie rządu Donalda Tuska. Wizerunkowa katastrofa, jaką były publikacje taśm i ujawnienie afery, zamieniła się w wizerunkowy armagedon. „Całe środowisko dziennikarskie jest przeciwko panu!” – mówiła na konferencji prasowej do ówczesnego premiera Monika Olejnik, która przecież nie należała nigdy do specjalnych krytyków Platformy Obywatelskiej. W środowisku zapanowała zgoda co do tego, że akcja służb była pogwałceniem podstawowych zasad demokracji.

Sędziowie wolności?

Sprawy nie odpuścił jednak dowodzący akcją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prokurator Józef Gacek. Wystosował on subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Majewskiemu i Lisieckiemu. W zeszłym tygodniu sędzia Monika Tkaczyk-Turek z Sądu Rejonowego w Warszawie uznała ich za winnych przestępstwa z art. 224 par. 2 Kodeksu karnego, który stwierdza, że „kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Majewski dostał 18 tys. zł grzywny, a Lisiecki 20 tys. zł za napaść na Gacka. Sędzia stwierdziła w ustnym uzasadnieniu wyroku, że samo otwarcie drzwi do gabinetu Latkowskiego było formą przemocy. Uznała za całkowicie chybione argumenty oskarżonych. Sąd stwierdził, że nikt nie zapraszał Majewskiego i Lisieckiego do pokoju redakcji. Nie doszło też w trakcie działania służb do kolizji dóbr. Postanowienie prokuratora nie dotyczyło ujawnienia informatorów, ale treści rozmów. Gdyby osoba wezwana oddała laptop, nie doszłoby do ujawnienia źródeł.

Jak było w rzeczywistości? Majewski był zaproszony do gabinetu i wytypowany w postępowaniu prokuratury do przeprowadzenia czynności. Latkowski, oddając komputer, narażałby swoich informatorówna ujawnienie i ryzykował złamanie tajemnicy dziennikarskiej. Z kolei stwierdzenie, że otwarcie drzwi do gabinetu jest formą przemocy, odbiera temu pojęciu jakikolwiek sens.

Ten wyrok to kolejna odsłona serialu pod tytułem „polscy sędziowie nie rozumieją, na czym polega demokracja”. Jak na ironię, sędzia wydająca drakoński wyrok została umieszczona na liście „sędziów wolności” dziennikarki tygodnika „Polityka” Ewy Siedleckiej. Majewski bronił w redakcji „Wprost” nie tylko swojego naczelnego, ale też elementarnej wolności słowa. Bronił prawa dziennikarza do ochrony swoich źródeł. Bronił prawa ludzi do krytykowania i nagłaśniania afer niewygodnych dla władzy i możnych tego świata. Jeśli kryminalizujemy taką krytykę i robimy z dziennikarzy przestępców, wkraczamy w bardzo niebezpieczne rewiry.

Czytelnicy „Wprost” znają również moje ostatnie przygody z wymiarem sprawiedliwości, który ignorując materiał dowodowy i zeznania lokatorów, uczynił mnie przestępcą za ujawnienie roli córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego w nielegalnej reprywatyzacji kamienicy na Ochocie.

Sądy jakby były zupełnie odporne na publiczną krytykę ich działalności. W tym tygodniu do więzienia ma się zgłosić Mirosław Ciełuszycki. Sprawa przypomina proces Romana Kluski. Przedsiębiorca z Podlasia zdaniem sądu i prokuratury miał okraść własną firmę. Po trwającym 18 lat (!) procesie dostał wyrok trzech lat bezwzględnego więzienia. Podstawą skazania była opinia biegłego, który został skazany prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy. W trakcie procesu prokuratura „zgubiła” kluczowy materiał dowodowy w postaci twardych dysków, nie dała też wiary zeznaniom byłego wicepremiera Janusza Steinhoffa, ale za to oparła się na zeznaniach biegłego rzeczoznawcy, który stwierdził, że przelew Elixir kojarzy mu się z płynem miłosnym.

Pseudoreforma

Tych niezrozumiałych i nieakceptowalnych społecznie wyroków jest zbyt wiele. Gra na tych emocjach obóz rządzący, który idzie na czołowe starcie z Brukselą w sprawie reformy sądownictwa. Opozycja nazywa ostatnio przegłosowane prawo „ustawą kagańcową”, ekipa władzy nazywa je „ustawą ratującą sądy”. Sąd Najwyższy uznał, że sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa są sędziami, ale nie mogą orzekać. Duża część wybranych w ostatnich latach sędziów nie zastosowała się do tej uchwały. Każdego dnia zwiększa się chaos prawny i Polsce realnie grozi funkcjonowanie w dwóch systemach prawnych. Obie strony znalazły się w sytuacji bez wyjścia.

Jedno jest pewne: wszyscy zgadzają się, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna. Jednak żadna ze stron nie proponuje rozwiązań, które miałyby naprawić system. Reforma sądownictwa autorstwa sprowadza się jedynie do wymiany ludzi bez zmian systemowych. Wybór sędziów przez posłów, którzy cieszą się powszechną społeczną nieufnością, budzi poważne zastrzeżenia. Wybór sędziów przez innych sędziów też nie wydaje się najlepszym pomysłem. Potrzebna jest kontrola rozstrzygnięć sędziowskich, ograniczeniu powinien też podlegać immunitet sędziowski. Słynny dzisiaj sędzia Paweł Juszczyszyn dzięki niemu uniknął kary za jazdę ponad 100 km/h w terenie zabudowanym. Immunitet nie powinien służyć do unikania odpowiedzialności za takie czyny. Zupełnie też pomijany jest aspekt działalności prokuratury. Do jej pracy też są poważne zastrzeżenia. Wyroki sądów zapadają na podstawie aktów oskarżenia, które zazwyczaj przygotowują prokuratorzy. W przypadku Mirosława Ciełuszyckiego prokurator zachowywał się skandalicznie, gubiąc dowody i powołując niekompetentnych biegłych. Nikt nie wyciągnął wobec nich konsekwencji.

Głos obywateli

Niestety, środowisko prawnicze wydaje się absolutnie niegotowe do podjęcia rozmów na temat reformy. Staje się coraz bardziej stroną w politycznym sporze. Miałem przyjemność rozmawiać jakiś czas temu w jednym ze studiów telewizyjnych z Pauliną Kieszkowską-Knapik, która jest przedstawicielką inicjatywy Wolne Sądy. Opowiedziałem o tym, że część adwokatury łączą zdecydowanie zbyt bliskie relacje z sędziami. Przykładem była kolacja, którą mecenas Jacek Dubois wystawił na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby w kolacji nie uczestniczył sędzia Igor Tuleya. Utrzymywanie bliskich relacji towarzyskich między sędziami a adwokatami ewidentnie łamie zasady etyki zawodowej. Zapytałem panią mecenas Knapik, czy nie widzi w tym nic złego i co ma zrobić osoba, która prowadzi w warszawskich sądach sprawę przeciwko podmiotom reprezentowanym przez kancelarię Dubois. Pani mecenas odpowiedziała, że w całej sytuacji absolutnie nic złego nie ma i że… sama będzie na tej kolacji! I jeśli komuś to przeszkadza, może poprosić o zmianę sędziego albo przeniesienie sprawy poza Warszawę.

To jest mrożąca krew w żyłach odpowiedź w stylu szatniarza z filmu „Miś”: „Nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi?”. Niestety, środowisko prawnicze, a właściwie jego najgłośniejsi reprezentanci, nie wyciągnęło żadnych lekcji z trwającej od czterech lat wojny o sądy. Dlatego potrzebna jest oddolna inicjatywa obywatelska – okrągły stół w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Powinni za nim usiąść reprezentanci środowisk poszkodowanych, prawników, szeregowych pracowników sądów, którzy najlepiej wiedzą, jakie biurokratyczne absurdy trapią sądy. Politycy pokazali swoją niedojrzałość w tej sprawie. Czas na głos obywateli.

Okładka tygodnika WPROST: 7/2020
Artykuł został opublikowany w 7/2020 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Jan Śpiewak - racja i jeszcze raz racja. Swoją droga ciekawe co na przykłady z artykułu powie profesor Marcin Matczak z UW.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 7/2020 (1923)

  • Siła i słabość IV władzy 9 lut 2020, 20:00 Nie mamy swojej policji ani straży, nie wsadzamy do więzień, nie mamy armii urzędników. To jest nasza słabość. A jednak IV władza, jaką są media, nie jest całkowicie bezbronna. Może dlatego jest ciągle atakowana przez pozostałe trzy. 3
  • Niedyskrecje parlamentarne 9 lut 2020, 20:00 Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ku zdziwieniu polityków PiS chce cały czas uciec od głowy państwa. – Cała brukselska placówka jest zaangażowana, żeby znaleźć dla niego jakąś posadę w Europie – mówi podenerwowany polityk PiS. – To jest bardzo... 6
  • 7 dni dookoła świata 9 lut 2020, 20:00 USA Koniec zabawy w impeachment Tę notkę dedykuję wszystkim, którzy dopytywali się, kiedy w końcu odwołają Donalda Trumpa? Impeachment zakończył się zgodnie z oczekiwaniami – porzuceniem zarzutów wobec prezydenta USA. Szacuje się,... 8
  • Obraz tygodnia 9 lut 2020, 20:00 577 koni mechanicznych kryje się pod maską terenowego mercedesa AMG G63, którego, ozdobionego czerwoną kokardą, otrzymał na urodziny Cristiano Ronaldo od swojej życiowej partnerki 3 000 000 000 zł – na tyle eksperci Polskiego Instytutu... 11
  • Koniec plastikowych słomek 9 lut 2020, 20:00 Polska jest pierwszym krajem, w którym McDonald’s wprowadza papierowe produkty jednorazowego użytku w miejsce plastikowych. 12
  • Cała Polska pomaga Zuzi 9 lut 2020, 20:00 Ministerstwo Sprawiedliwości, rzecznik praw dziecka, a nawet prezydent zareagowali na sprawę 11-letniej Zuzi z Libiąża. Po naszej interwencji komornik przeprosił dziewczynkę i przyjechał do niej z rowerem. Ale to nie koniec historii. 13
  • Ranking Ludzi Roku „Wprost” 9 lut 2020, 20:00 Już wkrótce poznamy Człowieka Roku „Wprost” 2019. To prestiżowe wyróżnienie zostanie przyznane już po raz 28.! Kto w największym stopniu na nie zasłużył? 14
  • Pożądanie na ekranie 9 lut 2020, 20:00 Rozmowa z Barbarą Białowąs, reżyserką filmu „365 dni” na podstawie prozy Blanki Lipińskiej 16
  • Zelig wśród inteligentów 9 lut 2020, 20:00 Andrzej Duda nie wykluczył, że podpisałby ustawę o związkach partnerskich. Prawda czy kampania? 17
  • Wyśnione życie Polaków 9 lut 2020, 20:00 Disco polo wróciło i cieszy się drugą młodością. Nie wykończyły go mody, trendy ani zagraniczni wykonawcy. Ta muzyka przeżyje wszystko. 18
  • Pasuje mi tak, jak jest 9 lut 2020, 20:00 Niewielu polskich piosenkarzy wzbudza tak dużo emocji jak Zenon Martyniuk. I niewielu ma tak mało filmowe życie, które właśnie doczekało się ekranizacji. 26
  • Skazany za laptop 9 lut 2020, 20:00 Pamiętacie państwo słynną scenę z wyrywaniem laptopa redaktorowi Latkowskiemu przez agentów ABW? No więc w ostatni poniedziałek sprawa miała swój mały finał. Sąd skazał mnie za przeszkadzanie w odebraniu Latkowskiemu tego laptopa. 30
  • Politykom już dziękujemy 9 lut 2020, 20:00 Skazanie dziennikarza „Wprost”, który bronił wolności słowa, pokazuje, że polscy sędziowie nie rozumieją, na czym polega demokracja. Jednak wojna między PiS a opozycją oddala szansę na prawdziwą reformę sądownictwa. Dlatego potrzebny jest w tej sprawie obywatelski okrągły stół. 33
  • Jestem feministką 9 lut 2020, 20:00 – Moja babcia uczyła mnie, że trzeba być samodzielną, mieć wykształcenie, pracę – bo liczenie na mężczyzn jest niewystarczające: biorą udział w powstaniach, giną na wojnach – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta. 37
  • Nowe porządki Budki 9 lut 2020, 20:00 Układając na nowo Platformę Obywatelską, Borys Budka chce pozbawić Grzegorza Schetynę ostatnich wpływów w partii. 43
  • PiS sam sobie bruździ 9 lut 2020, 20:00 Jarosław Kaczyński wie, że nie ma dziś większości za Andrzejem Dudą. Dlatego chce tak daleko posunąć władzę PiS, by odkręcanie zmian było dużo trudniejsze – mówi Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. 46
  • Po stronie kobiet 9 lut 2020, 20:00 Sylwia Spurek: – To kolejna próba grzebania przy prawach kobiet. Polki mają ograniczone prawo do aborcji, więc jak rozumiem, trzeba im to jeszcze bardziej utrudnić. A przecież legalna i bezpieczna aborcja to prawa człowieka. Pani... 49
  • Triumfalny marsz Solidarnej Polski 9 lut 2020, 20:00 W pierwszych dniach kampanii prezydenckiej Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zorganizowała konwencję poświęconą reformie sądownictwa, czyli najbardziej kontrowersyjnemu przedsięwzięciu Zjednoczonej Prawicy. 50
  • Niezły bajzel 9 lut 2020, 20:00 Nigel Farage, ojciec brexitu, ogłosił, że następnym krajem po Wielkiej Brytanii będzie Polska. Nikt już nie może być w Polsce pewny wyroku sądu, ani wygrani, ani przegrani. Każde orzeczenie można podważyć, każdego sędziego... 53
  • Rób pączki, nie wojnę 9 lut 2020, 20:00 Każda epoka ma swój faszyzm, jak pisał Primo Levi, ale nie każda wiedziała o nim tyle, co nasza. Szczepionkę na tę chorobę już wynaleziono. Brzmi ona: nie bądź obojętny. 54
  • Sadzić, pić, zarabiać 9 lut 2020, 20:00 Polska wyrasta na lidera w uprawie konopi. Wytwarzane z nich oleje CBD to już nie tylko panaceum na najcięższe choroby, ale przede wszystkim suplementy diety. Handlujące nimi firmy zarabiają miliony, a uprawy w ciągu dwóch lat zwiększyły się trzykrotnie. 58
  • Hossa bessa 9 lut 2020, 20:00 Ognisko za milion 55-letni Kanadyjczyk Bruce McConville spalił milion dolarów w gotówce, byleby tylko nie dzielić się pieniędzmi z byłą żoną. Tak przynajmniej twierdził przed kanadyjskim Sądem Najwyższym, do którego trafił już... 61
  • Frankofonia czy kakofonia 9 lut 2020, 20:00 Wizyta prezydenta Macrona w Warszawie nie była żadnym przełomem, tylko rozpoznaniem przed finałem negocjacji nad nowym budżetem UE. Od czasu do czasu nawet Francuzi zdają sobie sprawę, że muszą z Polakami rozmawiać, niezależnie od tego, czy rządzi nami prawicowy reżim czy... 63
  • Cytaty przeciw realiom 9 lut 2020, 20:00 W kwestii „przełomowości” wizyty Macrona w Polsce mylą się, niestety, zarówno prezydent Duda, jak i premier Morawiecki. Ten ostatni myli się nie po raz pierwszy, gdyż już raz, tuż po wyborze Macrona na głowę państwa francuskiego,... 66
  • Know-how 9 lut 2020, 20:00 Kask przyszłości Vozz Helmet to najnowsza innowacja w świecie motocykli. Kaski opracowywane przez dekadę w Australii są już dostępne również w Polsce. Vozz oferuje kilka rozmiarów skorupy, co przekłada się na jeszcze lepsze przyleganie... 67
  • Krok w dobrą stronę 9 lut 2020, 20:00 Dlaczego na skutek „awarii” układu odpornościowego ciało atakuje samo siebie? To jedna z największych tajemnic medycyny. 69
  • Nowy lek, nowe życie 9 lut 2020, 20:00 Nawet kilka razy dziennie pięcioletni Leon musi dostawać dożylnie leki, które powinny zapobiegać bolesnym krwawieniom niszczącym stawy. Podobnie jak inni chorzy na hemofilię powikłaną inhibitorem czeka na lek, który ma szansę odmienić jego życie. 72
  • Ballada o Żbiku 9 lut 2020, 20:00 Przez lata rozwiązał dziesiątki spraw kryminalnych. Stał się idolem młodych ludzi, pragnących pod jego wpływem podjąć pracę w milicji. Teraz kapitan Żbik szuka swojego miejsca w nowej rzeczywistości. 74
  • Historia jednej portmonetki 9 lut 2020, 20:00 Za wydanie Żyda można było dostać butelkę wódki i kilogram cukru, może smalec, może trochę pieniędzy. Dodatkowy zysk. Dziadek potrafił liczyć – mówi Mirosław Tryczyk, autor książki „Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć”. 80
  • Wydarzenie 9 lut 2020, 20:00 „Locke & Key” Zastanawialiśmy się, czy da się nakręcić horror dla całej rodziny – mówił mi w Los Angeles producent Carlton Cuse. To karkołomne zadanie udało się całkiem nieźle. Oparty na komiksie Joego Hilla (syn Stephena... 83
  • Film 9 lut 2020, 20:00 Bez wytchnienia „Nieoszlifowane diamenty” wycieńczają. To film mocny, rozedrgany, krzykliwy. Tak jak jego bohater: uzależniony od hazardu szemrany sprzedawca diamentów. Jego życie to nieustanna „ostra jazda bez trzymanki”.... 84
  • Muzyka 9 lut 2020, 20:00 Kraina marzeń Wciąż nie widać na horyzoncie nowego albumu kultowego francuskiego Air. Ratunkiem dla fanów takich albumów jak płyta „Moon Safari” może stać się drugi album współtwórcy duetu – Nicolasa Godina. „Concrete and... 85
  • Książka 9 lut 2020, 20:00 DJ w Berlinie Kto zachwycił się dwiema wydanymi już w Polsce książkami Paula Beatty („Sprzedawczyk” i „Białoczarny”), ten z przyjemnością przeczyta poprzedzającą je – „Slumberland”. To świetna powieść. Szalona i zarazem... 86
  • Kalejdoskop 9 lut 2020, 20:00 Jest rok 2060. Hugh Laurie gra Clarka, kapitana tytułowego turystycznego statku kosmicznego, który w wyniku feralnej awarii zbacza z kursu. Efekt? Śmierć jedynej kompetentnej osoby z załogi i wydłużenie lotu o trzy lata. Kiedy okazuje się,... 87
  • Plastic fantastic i buhaj rozpłodowy 9 lut 2020, 20:00 Wybrałem się na film „365 dni”, na motywach powieści Blanki Lipińskiej. Może bardziej dlatego, że wypadało się już w końcu gdzieś pokazać publicznie niż dla wzruszeń kinomatograficznych, ponieważ od samego początku pachniało... 88
  • Lalka z misją 9 lut 2020, 20:00 Zabawka, która przez dekady lansowała i utrwalała nierealne wzorce kobiecego piękna, dziś ma uczyć akceptacji dla inności. Ale nie tylko producent Barbie zaczął dostrzegać to, że świat ma więcej odcieni niż cukierkowy róż. Dziś w modzie są zabawki zaangażowane społecznie. 90
  • Homiłki z nutką nostalgii 9 lut 2020, 20:00 Wyobraźcie sobie słoik wypełniony olejem, a w nim smakowite białe kulki serowe. To właśnie homiłki, znane też jako homyłky. 94
  • Duchowy kompas: 7 sposobów na lepsze rozpoczęcie dnia 9 lut 2020, 20:00 Każdy dzień jest najważniejszy. I każdy dzień warto przeżyć najlepiej, jak się da. Od samego początku. 95
  • W muzyce pokora to podstawa 9 lut 2020, 20:00 Jako kilkuletni chłopiec byłem wpatrzony w Rambo. Symbol męskości i siły spoglądał na mnie z plakatu nad łóżkiem. 96
  • Zrób sobie Żaryna 9 lut 2020, 20:00 Minister Piotr Gliński powołuje do życia Narodową Pralnię im. Paderewskiego i Dmowskiego. A w charakterze praczki Jana Żaryna, specjalistę od prania brudów ONR-u. 98

  ZKDP - Nakład kontrolowany