Głódź niezatapialny

Głódź niezatapialny

Nie będę świnią, nie będę cię niszczył – tymi słowy arcybiskup Głódź pożegnał swojego kapelana, księdza Piotra, który pierwszy miał odwagę przeciwstawić się metropolicie gdańskiemu. I jak na razie słowa dotrzymał.

Nie rzucę kamieniem, bo wiem, co o tym powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Przebaczam i proszę o to samo, jeśli ktoś uważa, że moim postępowaniem go skrzywdziłem!” – oświadczył abp Sławoj Leszek Głódź po tekście „Cesarz Trójmiasta”. Być może spodziewał się, że wygłoszone w Wielki Czwartek – dzień w tradycji katolickiej poświęcony kapłaństwu – słowa załatwią sprawę. Jednak wciąż nie milkną echa naszej publikacji i wciąż przybywa świadków karygodnego zachowania biskupa i bulwersujących faktów z historii jego kościelnej kariery.

– Z tego, co mi wiadomo, grupa księży z diecezji gdańskiej w odpowiedzi na oświadczenie abp. Głodzia wybiera się do nuncjusza na rozmowę w sprawie metropolity – mówi ks. prof. Adam Świeżyński z warszawskiego UKSW, do 2009 r. prorektor seminarium duchownego w Gdańsku-Oliwie działającego przy kurii diecezji gdańskiej, zwolniony przez arcybiskupa z wszystkich funkcji, które sprawował w gdańskich uczelniach. (Całą sytuację odejścia z seminarium wyczerpująco wyjaśnia).

Prawdziwe kłamstwa

„Zostałem przesadnie pomówiony, i to w sposób, który nie odpowiada relacjom wewnątrzkościelnym. Każdy ma swoje słabości…” – pisze arcybiskup w swoim liście. Ale w naszym tekście nie było przesady. Kiedy 15 marca rozmawiałam z abp. Głodziem, pytałam go o kapelana, który odszedł z arcybiskupiej rezydencji i zarzucał swojemu przełożonemu, że się nad nim psychicznie znęcał, abp Głódź stwierdził, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Nie powiedział prawdy. Dowód?

Kiedy ks. Piotr postanowił odejść z rezydencji abp. Głodzia, zaopiekowali się nim państwo Anna i Mieczysław Rogowie, ludzie, którzy mówią o sobie, że są przybranymi duchowymi rodzicami ks. Piotra. – Nie chcę się skupiać na arcybiskupie, ale na ks. Piotrze, bo on dotychczas nie zabrał głosu, a wiele osób sądzi, że to on udzielił pani wywiadu – wyjaśnia na początek Anna Róg.

Wraz z mężem zapraszają mnie do swojego mieszkania. Ona emerytowana okulistka, on inżynier. Kątem oka zauważam portret ks. Jerzego Popiełuszki, przy nim zapaloną świecę. – Ks. Jerzy, jego myśl, jego wartości towarzyszą nam w naszym życiu. Jesteśmy ludźmi bardzo religijnymi, ale daleko nam do fanatyzmu. Dojrzeliśmy do tego, dorośliśmy. Rozmawiamy z panią, bo mamy nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół Piotra, wokół księdza arcybiskupa, będzie miało dobre skutki, że doprowadzi do tego, że arcybiskup przemyśli, podejmie decyzje co do swojego życia, że może pójdzie… – ...na terapię, leczyć się z alkoholizmu? – podpowiadam i widzę tylko, jak pani Anna lekko przytakuje.

Sprawa ks. Piotra

W 1998 r. ich syn Paweł, student i hokeista, zagrał wraz ze swoją drużyną zwycięski mecz. – Cieszył się bardzo na tym lodzie. Podniósł ręce w geście zwycięstwa i zmarł. Bez żadnego powodu. Po prostu zmarł. Weszła w grę jakaś emocja, serce zabiło nieregularnie. Zostaliśmy sami. Pół roku po śmierci Pawła mieliśmy wypadek samochodowy – dwa samochody były całkiem rozbite, a nam nic się nie stało. Na działce pod Gdańskiem postanowiliśmy więc postawić świętą figurę. W podzięce Bogu. W 2000 r. zaprzyjaźniony ksiądz z Warszawy miał przyjechać tę figurę poświęcić, a koledzy ze studiów naszego nieżyjącego syna powiedzieli, że na tę uroczystość się wybierają i jeszcze przyjaciół zabiorą. I wśród tych przyjaciół był Piotr, wtedy student fizyki. Grał nam na akordeonie, bo przecież skończył średnią szkołę muzyczną, rozmawiał. Potem było kolejne spotkanie i kolejne. W 2005 r. poinformował nas, że idzie do seminarium, że będzie księdzem i my go w tej decyzji wspieraliśmy. Po jakimś czasie staliśmy się wujkiem i ciocią. Jeździliśmy do seminarium, zabieraliśmy jego i jego kumpli na jakiś obiad, staraliśmy się pomagać. Opowiadaliśmy o ks. Jerzym. Mówię o tym tak długo, bo bez tego kontekstu nie da się zrozumieć tego, dlaczego to właśnie my zaopiekowaliśmy się Piotrem w kryzysowej dla niego sytuacji w grudniu 2011 r. Staliśmy się jego duchową rodziną, drugim domem, więc kiedy potrzebował pomocy, przyszedł do nas. W jego rodzinnym domu nie było warunków do tego, by odpoczął, zdystansował się do tego, co przeżył. Jednak proszę mi wierzyć, że z jego mamą jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach.

Wytrzymał tylko kilka tygodni

Grudzień 2011 r. Do mieszkania państwa Rogów przychodzi ks. Piotr. Ma klucze. Jest uważany za domownika, kogoś bliskiego, prawie syna. – Kiedy zamykał za sobą drzwi wejściowe, wiedziałem, że coś niedobrego musiało się stać – wspomina pan Mieczysław. A pani Anna:

– „Potrzebuję pomocy” – powiedział, a ja wiedziałam, że waleriana tu nie wystarczy, więc wezwaliśmy lekarza, a ten wydał kategoryczną dyspozycję, by co najmniej przez dwa tygodnie Piotr był odcięty od środowiska, w którym pracuje.

Czyli od rezydencji arcybiskupa. Od usługiwania metropolicie. Przypomnę tylko, ks. Piotr z wyróżnieniem skończył fizykę na Politechnice Gdańskiej, wyróżniał się też zdolnościami w seminarium, komponował muzykę, grał na akordeonie. I takiemu utalentowanemu księdzu metropolita gdański zaproponował funkcję kapelana w rezydencji, czyli de facto służącego. Młody ksiądz odmówić nie mógł. Wytrzymał tam jednak tylko kilka tygodni.

– Przygotowaliśmy mu pokój i doglądaliśmy. Nie, nie pytaliśmy, co się działo w kurii, w rezydencji – tłumaczą państwo Rogowie. Potwierdzają natomiast, że do ich domu przyszło dwóch księży z kurii z pytaniem, dlaczego ks. Piotr znajduje się właśnie w tym mieszkaniu, pod opieką, jak się wyrazili (ku naszemu zaskoczeniu), obcych ludzi.

– Usłyszeliśmy, że ksiądz arcybiskup będzie musiał wyciągnąć odpowiednie konsekwencje – to pan Mieczysław.

– Mąż się bardzo denerwował tą całą sytuacją – to pani Anna.

– Wiem, że potem pojechali do mamy Piotra, do Wejherowa – to pan Mieczysław.

A ja wiem, że dołączył do nich ks. Nowak, proboszcz z Juraty, i powiedział: „Musimy usadzić tego Roga”.

Pan Mieczysław wstaje, zaczyna chodzić po mieszkaniu. Wyciągam od niego, że o mały włos nie wyrzucił księży od arcybiskupa z domu. Widać, że nawet wspomnienie tamtej sytuacji wyprowadza go z równowagi. A pani Anna opowiada, co się stało dalej z ks. Piotrem, po dwóch tygodniach spędzonych w ich mieszkaniu. – Nie wrócił do rezydencji. Został przydzielony do parafii św. Ignacego, a potem wezwany na rozmowę kanoniczną do kurii [komisja przesłuchująca księży – przyp. red.]. I wszystko im powiedział. On ma znakomitą pamięć. Dokładnie dzień po dniu, godzina po godzinie zreferował, co się działo w rezydencji. Wiem, że naprzeciwko niego siedział ksiądz arcybiskup.

Ks. Świeżyński pytany o to, czy zna przypadek ks. Piotra, odpowiada: – On jako jedyny miał odwagę powiedzieć arcybiskupowi prosto w oczy, jak ten arcybiskup się zachowywał. Wiem, że nie analizował, nie mówił, co myśli o tych zachowaniach, przedstawiał tylko suche fakty. Wszystko zostało zapisane w sprawozdaniu z tego spotkania. Jest w kurii.

Jak wynika z naszych ustaleń, abp Głódź wykazał się daleko idącym „miłosierdziem”, bo na koniec uścisnął dłoń ks. Piotrowi i rzekł: – Nie będę świnią, nie będę cię niszczył. I jak na razie obietnicy dotrzymał, bo ksiądz Piotr od lutego zeszłego roku jest wikarym w jednej z gdańskich parafii. I pewnie jeszcze przez osiem lat będzie podwładnym abp. Głodzia. – Nikt wcześniej go z tej funkcji nie zdejmie – mówi jeden z urzędników miejskich w Gdańsku. „Dla mnie zasadniczy problem jest gdzie indziej. To sami księża diecezji gdańskiej pozwolili na to, by władza abp. Głodzia była nieograniczona – mówi ks. Świeżyński. – Nikt się nie przeciwstawił, kiedy arcybiskup bardzo źle traktował swojego kapelana, ks. Piotra, o którym pani pisała. Nikt nie zaprotestował, a przecież w jego otoczeniu są sami dorośli, wykształceni, inteligentni mężczyźni, kiedy uznał, że funkcjonująca od 50 lat kaplica seminaryjna w katedrze w Oliwie przestaje nią być, a w jej miejsce zaadaptowano aulę seminaryjną. Nikt się nie sprzeciwił, kiedy proboszczem w Juracie mianował ks. Nowaka, o którym pisano, że probostwo zostało mu przyznane dzięki sowitym łapówkom (sprawa opisana przez Romana Daszczyńskiego w „Gazecie Wyborczej”). Nikt wreszcie nie powiedział, że duchownemu tej rangi po prostu nie przystoi obnoszenie się z bogactwem, dziewięciokrotne zmienianie portretu ze swoją podobizną we wnętrzach kurii.

Co wolno biskupowi

Po naszej publikacji dostaliśmy wiele telefonów, listów, e-maili i SMS-ów potwierdzających niewłaściwe zachowanie abp. Głodzia. Dużo do powiedzenia na ten temat ma Roman Knitter, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomordowanych Pomorzan. 81-latek z werwą i społecznikowskim zacięciem, który w zeszłym roku spotkał się z metropolitą, mówi odważnie: – Taki człowiek jak abp Głódź nie powinien być księdzem. Przecież on ma być przykładem i dla wiernych, i dla swoich podwładnych. Jeśli w stosunku do księży zachowuje się tak, jak zachował się w stosunku do mnie, to jestem jego całkowitym przeciwnikiem – mówi i opowiada, jak to w zeszłym roku zostało umówione spotkanie z abp. Głodziem w sprawie jego poparcia dla budowy pomnika. – Niemcy zamordowali w czasie wojny 336 księży na Pomorzu. Stawiłem się w kurii na umówioną godzinę. Jednak na pojawienie się arcybiskupa trzeba było i tak czekać godzinę. Kiedy się pojawił, zacząłem mówić o naszym projekcie w kontekście tego, co się stało podczas II wojny światowej, gdy nagle arcybiskup zaczął na mnie krzyczeć. Zbeształ mnie jak uczniaka, pokrzykiwał, że wszystko wie, że nie muszę go historii uczyć. Rugał mnie po prostu. Ja na takie zachowanie, pani redaktor, nie byłem przygotowany. Na koniec ni z tego, ni z owego wręczył mi pięć świętych obrazków. Wziąłem, ale po namyśle w domu wszystkie zapakowałem w kopertę i odesłałem. Załączyłem też list – opowiada i na dowód pokazuje kopię listu, w którym jest napisane: „Nawiązując do reprymendy, jakiej dokonała Jego Ekscelencja, dotyczącej mojej chęci przekazania historii ludobójstwa Pomorzan […], a w kolejności przekazanie wielokrotnego błogosławieństwa w obrazku »Matko Miłosierdzia«, stwierdzam że na takie wyróżnienie nie zasłużyłem. […] Zwracam pięć egzemplarzy ww. obrazków, aby mogły posłużyć osobom bardziej zasłużonym”. – Według mnie ksiądz tak się zachowywać nie powinien – dodaje Roman Knitter.

Jego ekscelencja telewizja

– Nie powinien też mieć kamery telewizji publicznej na każde zawołanie, nie powinien mieć pretensji do dyrektora telewizji, kiedy dziennikarz zada mu pytanie nie po jego myśli – mówi reporter gdańskiego oddziału telewizji publicznej i tłumaczy, że od trzech lat arcybiskup jest pod ochroną medialną stworzoną przez dyrektora TVP Zbigniewa Jasiewicza. Powszechnie wiadomo, że brat dyrektora Janusz Jasiewicz jest księdzem i jednym z najbliższych współpracowników arcybiskupa. – Arcybiskup zaprosił mnie do siebie i usłyszałem, że powinienem kupować programy katolickie od zewnętrznego producenta, zaufanego arcybiskupa, pana H. Nie było mnie jednak na nie stać – mówi Piotr Ostrowski, poprzedni dyrektor telewizji w Gdańsku (Adam H. nie odpowiedział na naszą prośbę o rozmowę). Jeden z gdańskich dziennikarzy telewizyjnych mówi o tym, co się dzieje teraz na linii arcybiskup – telewizja: – Każda rejestracja programu z udziałem Głodzia jest ściśle nadzorowana przez dyrektora. Dochodzi do absurdalnych sytuacji – redaktor, który na prośbę arcybiskupa przełożył termin nagrania na inny dzień, musiał złożyć na piśmie wyjaśnienie. A także wytłumaczyć, dlaczego dopuścił do tego, że inni dziennikarze zaproszeni do udziału w programie atakowali pytaniami duchownego po nagraniu. Nie tylko księża uważają, że hierarcha przekracza granice.

Ryk tyrana

Kilka dni po publikacji „Cesarza Trójmiasta” pojawiło się pierwsze oświadczenie, ale jeszcze nie to podpisane przez arcybiskupa, tylko przez jego najbliższego współpracownika ks. infułata Stanisława Bogdanowicza i 24 dziekanów (dziekan jest bezpośrednim zwierzchnikiem od kilku do kilkunastu proboszczów). „W artykule tygodnika »Wprost« widać wyraźny zamiar poniżenia hierarchy, który w swych wypowiedziach odważnie broni wolności mediów i promuje wartości patriotyczne. […] Domagamy się zaprzestania obraźliwych pomówień, których rozpowszechnianie uderza w godność osób duchownych i całej wspólnoty Kościoła. Przyjmujemy to z bólem i oburzeniem, jako powrót do praktyk z czasów PRL-u. Takie stanowisko jednomyślnie deklarują wszyscy Dziekani Archidiecezji Gdańskiej”. – Wielu dziekanom nakazano podpisać ten list – słyszę od księdza, który rozmawiał ze mną przed publikacją „Cesarza Trójmiasta”. Dziwię się, że podpisali pod kłamstwami, bo przecież nie zarzucałam arcybiskupowi, że nie jest patriotą, nie podważałam jego prawomocnego funkcjonowania jako arcybiskupa i metropolity, nie obrażałam urzędu biskupiego w Kościele. Po listach, które dostałam od gdańskich księży, wnoszę, że też się dziwią takiemu sposobowi obrony ks. abp. Głodzia. Piszą, że gdańscy sygnatariusze oświadczenia w obronie hierarchy nieraz mieli okazję słyszeć arcybiskupi ryk na korytarzach kurii, gdy lżył tego czy innego księdza. Dlaczego więc w oświadczeniu piszą, że w artykule widać wyraźny zamiar poniżenia duchownego, który w swych wypowiedziach odważnie broni wolności mediów i promuje wartości patriotyczne? Piszą anonimowo. Piszą, że boją się konsekwencji.

„ Może te słowa wydadzą się pani kuriozalne, ale nikt kleryków studiujących w gdańskim seminarium nie uczy tego, jak mają reagować na chamstwo zwierzchników. Większość więc później, już w kapłańskim życiu, kładzie uszy po sobie i staje się poddanymi. Jeśli więc oni nie zrobią nic z tym problemem, nie powiedzą głośno, co im przeszkadza, w diecezji gdańskiej nic się zmieni. Domyślam się, że wierzy pani w moc prasy i możliwość kształtowania rzeczywistości za pomocą publikacji ujawniających rozmaite fakty, ale w tym przypadku, a może nie tylko w tym, jest inaczej ze względu na specyfikę kościelno-hierarchicznego środowiska” – kończy ks. Świeżyński. I na razie wszystko wskazuje na to, że ma rację.

Okładka tygodnika WPROST: 16/2013
Więcej możesz przeczytać w 16/2013 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 7
 • Diwal   IP
  Sinonosy flaszka utonie w alkoholu.
  • odtopiony   IP
   Biskup Slawoj Glodz to prawdziwa twarz obecnego polskiego kosciola katolickiego.Kogo wy chcecie zatapiac.
   • humberto   IP
    Jeżeli "Głódz niezatapialny,to nie ma przeszkód aby go odsunąć i wysłać do klasztoru=Pan cierpliwy i wielkiego miłosierdzia ...=.Pan Wszechmogący i sprawiedliwy...=.
    • Gienek   IP
     Dlaczego środowiska związane z Krk, z PIS straszą Polaków, że jest jakiś spisek przeciwko nam, a to, że Żydzi, a to, że kapitaliści "wredni" a to masoni itd. Że nam kraj wyludniają, że nam zabrano przemysł.
     A czy ktoś zastanowił się, że największą krecia robotę robi nam od co najmniej setek lat Kościół Rzymsko-katolicki....
     • bez-nazwy   IP
      kochani księża tak Was potraktuje nuncjusz jak wiernych traktuje biskup w takich sprawach, tego powinniście się nauczyć przez lata pracy w firmie, gdyby było inaczej Głódź już nie powinien być w Gdańsku metropolitą a jest!

      Spis treści tygodnika Wprost nr 16/2013 (1573)

      • Jak Polskę ograli Rosjanie 14 kwi 2013, 20:00 W dzisiejszym „Wprost” piszemy o tym, jak w ostatnich dniach Rosjanie rozegrali Polskę. Od lat to zresztą robią. W każdej sprawie, od Smoleńska po gaz. Idzie im to łatwo, bo naszym krajem rządzą nieudolni politycy. 3 kwietnia... 4
      • Macierewicza apetyt na PiS 14 kwi 2013, 20:00 Wcześniej czy później Antoni Macierewicz przejmie inicjatywę w partii Jarosława Kaczyńskiego. A prezes PiS zostanie jego zakładnikiem. W zasadzie już się nim staje. W dniu rocznicy katastrofy smoleńskiej Macierewicz ogłosił, że w... 4
      • Dymitr Książek, lekarz pogotowia poleciał za Smoleńsk 14 kwi 2013, 20:00 Doktor Dymitr Książek, który był w Moskwie w czasie identyfikacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej, traci pracę. Jesienią zeszłego roku po ponad dwóch latach milczenia udzielił „Wprost” wywiadu, w którym mówił w mocnych... 6
      • Powodzi nie będzie 14 kwi 2013, 20:00 Rzeki w wielu rejonach Polski przekroczyły stan alarmowy. Jak jednak przekonuje dr hab. Artur Magnuszewski, kierownik Zakładu Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim, nie ma się czego bać. –... 6
      • Marek Biernacki: Wywiad i kontrwywiad współpracowały z KGB 14 kwi 2013, 20:00 Opublikowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego najnowsza książka o relacjach SB z KGB jest, nie waham się tego napisać, chyba najważniejszą publikacją na temat służb specjalnych w ostatnich latach. Obala mit podziału służb... 6
      • Pułkownik Sałapa odchodzi 14 kwi 2013, 20:00 Po 12 latach Luiza Sałapa przestaje być rzecznikiem prasowym więziennictwa. To jeden z najdłużej sprawujących funkcję rzeczników w instytucjach publicznych. Sałapa zostaje w służbie jako dyrektor biura penitencjarnego, który ma nadzór nad resocjalizacją w więzieniach. 7
      • Top 7 Wprost: Rzeczy, za które grozi ekskomunika 14 kwi 2013, 20:00 1. Aborcja W Kodeksie kanonicznym czytamy: „Kto powoduje przerwanie ciąży, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa”. Ta groźba zawisła nad byłą minister zdrowia Ewą Kopacz, po tym jak ujawniono, że wskazała szpital... 7
      • Koreańska armia na obcasach 14 kwi 2013, 20:00 Co prawda widmo wojny wywołanej przez Koreę Północną oddala się w związku z zapowiedzią nowych sankcji ze strony Zachodu i G8, jednak Koreanki nadal szkolą się w noszeniu karabinów. Kobiety są wcielane do armii w trybie poboru... 8
      • Łowcy snów 14 kwi 2013, 20:00 Japońscy naukowcy zajrzą ci do mózgu i opowiedzą, co ci się śniło. Opracowana przez nich metoda pozwala odgadywać treść snów w 60 proc. przypadków. Badani ochotnicy musieli zasnąć we wnętrzu tomografu komputerowego rejestrującego... 8
      • Piwny Oskar 14 kwi 2013, 20:00 Polskie piwo Tyskie Gronie zostało wyróżnione w prestiżowym międzynarodowym konkursie piw w Wielkiej Brytanii. W konkursie International Brewing Awards startują piwa i cydry z całego świata. W tym roku nominowane były 953 piwa i cydry ze... 8
      • Wprost z DVD: „Głowa w chmurach” 14 kwi 2013, 20:00 Już za tydzień „Wprost” z filmem „Głowa w chmurach” na DVD. Lata 30. XX w. są tłem miłosnej historii z Charlize Theron, Penélope Cruz i Stuartem Townsendem w rolach głównych. Beztroskie życie zakochanych... 8
      • Jak porażkę przekuć w sukces, czyli Wiktor dla Janowskiego 14 kwi 2013, 20:00 Prowadzącego jeden z najpopularniejszych w Polsce show „Jaka to melodia?” Roberta Janowskiego nie dotknęła afera z udziałem jego życiowej partnerki, która w USA wraz z żoną byłego ministra w rządzie Tuska Mirosława... 10
      • Podbił pół świata, w Polsce się nie udało 14 kwi 2013, 20:00 Kiedy jesienią zeszłego roku Richard Branson zjawił się w Polsce, zapowiadał, że wywróci do góry nogami nasz rynek telekomunikacyjny. Jego Virgin Mobile miał zdobyć milion klientów, po czym zaatakować wielką czwórkę: Play, Plusa,... 10
      • Oleksy: Palikota na kongresie nie będzie 14 kwi 2013, 20:00 Amelia Panuszko: O mały włos Leszek Miller nie stracił Józefa Oleksego? Józef Oleksy: Decyzją o zaproszeniu przez Leszka Millera na kongres Lewicy Lecha Wałęsy byłem autentycznie zaskoczony. Zwłaszcza że to ja zajmowałem się... 10
      • Menedżerowie o kulisach afery nc+ 14 kwi 2013, 20:00 Smród po falstarcie platformy medialnej NC+ nie traci na mocy. Kulisy jednej z największych klap wizerunkowych ostatnich czasów zdradzają nam byli menedżerowie spółki. – Nie mogę patrzeć na to, jak firmę z 18-letnią historią... 12
      • German lepsza niż miłość 14 kwi 2013, 20:00 Głośny serial „Anna German” ze wschodzącą gwiazdą Joanną Moro pokonał w wynikach oglądalności dotychczasowego lidera. Według badań Nielsen Audience Measurement opowieść o wokalistce w pierwszym tygodniu kwietnia obejrzało... 12
      • Strzeżcie się profesorów 14 kwi 2013, 20:00 Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, psycholog seksuolog Lechosław Gapik został właśnie skazany na cztery lata więzienia za molestowanie pacjentek. Profesor PAN udziela wywiadu, w którym daje wyraz swej nienawiści do narodu żydowskiego. Profesor wybrana do Sejmu... 14
      • Taniec na ruskiej rurze 14 kwi 2013, 20:00 Dotarliśmy do słynnego memorandum gazowego. Niepozorne cztery strony, które doprowadziły do kompromitacji rządu i premiera. Czy byłaby jeszcze większa, gdyby na szczyt do Petersburga poleciał Donald Tusk? 16
      • Głódź niezatapialny 14 kwi 2013, 20:00 Nie będę świnią, nie będę cię niszczył – tymi słowy arcybiskup Głódź pożegnał swojego kapelana, księdza Piotra, który pierwszy miał odwagę przeciwstawić się metropolicie gdańskiemu. I jak na razie słowa dotrzymał. 20
      • Wysłannik Watykanu 14 kwi 2013, 20:00 Ksiądz Sławoj Leszek Głódź w latach 80. pracował w Watykanie, w latach 90. „Wprowadzał Boga do wojska” i został dwugwiazdkowym generałem, by w końcu w 2004 r. zostać metropolitą warszawskopraskim, a cztery lata później gdańskim. Sprawdzamy, jakim był przełożonym. 22
      • Skończmy z walką na smutne twarze dzieci 14 kwi 2013, 20:00 System jest zły. Zbyt wiele środków z 1 proc. trafia do zbyt małej liczby organizacji. Trzeba to zmienić - mówi ksiądz Andrzej Augustyński, szef Stowarzyszenia Siemacha. 26
      • W cieniu generała 14 kwi 2013, 20:00 Ta książka jest moim wyjściem z szafy. To jest opowieść o normalnej rodzinie, choć uwikłanej historycznie. Napisana z dystansem i ironią, ale bardzo szczerze. 28
      • Życie w klatce 14 kwi 2013, 20:00 O chrzcie swojej córki dowiedział się po latach. Czy czegoś żałuje? Tak – że zgodził się zostać Ministrem Obrony Narodowej. – Gomułka huknął i uległem – wspomina generał Wojciech Jaruzelski. 34
      • Chcę być Żydem 14 kwi 2013, 20:00 W ciągu ostatniej dekady ośmiokrotnie wzrosła w Polsce liczba osób deklarujących się jako Żydzi – wynika z danych GUS. Mówienie o żydowskich korzeniach przestaje być wstydliwe, a wręcz staje się modne. 38
      • Słowik wyfruwa z klatki 14 kwi 2013, 20:00 5 sierpnia z więzienia na warszawskim Mokotowie wyfrunie Słowik, legenda świata przestępczego i symbol dzikich lat 90. 42
      • Kościół błądzi 14 kwi 2013, 20:00 Ręce opadają. Episkopat obwieścił światu kuriozalny dokument, w którym zakazuje in vitro ze względu na to, że jest to procedura „znana z hodowli zwierząt i roślin” oraz że „jej celem jest wytworzenie człowieka w... 45
      • Gwałt na prawie 14 kwi 2013, 20:00 Skrzywdzona kobieta wraca po latach, by odnaleźć gwałciciela i zemścić się na tych, którzy sprawili, że nigdy nie został ukarany. Pierwowzorem bohaterki polsatowskiego „Na krawędzi” była prawdziwa dziewczyna. 46
      • Portret dłużnika 14 kwi 2013, 20:00 Mężczyzna, 35 lat, z dużego śląskiego lub mazowieckiego miasta. Nie spłacił 17 tys. zł. Statystyczny polski dłużnik nie jest ani biedny, ani prześladowany, ale unika windykacji. 48
      • Za Ukrainę! 14 kwi 2013, 20:00 Przestańmy wybrzydzać na jej demokrację i brońmy jej interesów – apeluje prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego misja pomogła wyjść z więzienia członkom opozycji ukraińskiej. Obawia się, że w przyszłości będzie z Kaczyńskim negocjował ułaskawienie Tuska. 50
      • Dziękuję, pamiętam i robię swoje 14 kwi 2013, 20:00 "Róbmy swoje” – zaśpiewał kiedyś Wojciech Młynarski. Była tam i zwrotka o mnie, ale jak dziś patrzę, powinno być wiele zwrotek o nas z lat 80. i 90. Kiedyś przywództwo, odwaga, wizja wyznaczały miejsce jednostek i było nas wielu i wiele. Mężczyzn i kobiet. A może... 55
      • Być producentką 14 kwi 2013, 20:00 Lokomotywy telewizji. Towarzyszą programom od zarysu pomysłu po wypuszczenie ich w świat. Nie ma w tej branży pracy bardziej skomplikowanej i odpowiedzialnej. 56
      • Zmysłowe piwo 14 kwi 2013, 20:00 90 proc. smaku piwa to właśnie jego zapach – mówi Maja Drab, sensoryczka piwa. 59
      • Suka, wiedźma, ikona 14 kwi 2013, 20:00 Po jej śmierci na ulice wyszły tłumy. Bynajmniej nie po to, by łączyć się w żałobie. Co Margaret Thatcher im zrobiła, że tak jej nienawidzą? 60
      • Była wielką damą 14 kwi 2013, 20:00 Gdy wyłączano kamery, jej gesty nabierały miękkości, głos łagodniał. Spod zbroi Iron Lady zaczynała prześwitywać kobieta. Elegancka, ciepła, ujmująca, chwilami nawet miła – wspomina Krzysztof Litwiński w rozmowie z Martą Bratkowską. 63
      • Stary człowiek chce rządzić 14 kwi 2013, 20:00 Pervez Muszarraf to dziecko szczęścia. Wyszedł cało z kilkunastu zamachów na swoje życie i uniknął politycznej zemsty przeciwników. Teraz wraca i znowu chce rządzić Pakistanem. 64
      • Cały wiek w biznesie 14 kwi 2013, 20:00 Przeżył trzy wojny, w tym dwie światowe, przez komunę z milionera stał się bankrutem. Nawet teraz, po 103 latach życia, Kordian Tarasiewicz wciąż ma nowe pomysły na biznes. 66
      • Wojna o polską żywność 14 kwi 2013, 20:00 Alarmujące doniesienia o fatalnej jakości naszej żywności co chwila przetaczają się przez media. Ile jest w nich prawdy? Niewiele. To element czesko-słowackiej wojny spożywczej z Polską. O wielkie pieniądze. 70
      • Śmiech za milion 14 kwi 2013, 20:00 Najlepsi kabareciarze za występ biorą nie mniej niż gwiazdy rocka, a gdyby tylko chcieli, mogliby występować codziennie. Teraz będą mieli swój kanał w telewizji. 72
      • Lekarstwo na Hollywood 14 kwi 2013, 20:00 W tym roku skończy 44 lata, ma za sobą trudne chwile. Jednak wróciła do kina – Już nie jako seksbomba, lecz dojrzała aktorka. Wcielając się w psychiatrę w „Panaceum”, Catherine Zeta-Jones korzysta z własnego doświadczenia. 76
      • Jude Law: gram dla kasy i pejzaży 14 kwi 2013, 20:00 Krzysztof Kwiatkowski: W „Panaceum” gra pan psychiatrę, który musi wziąć odpowiedzialność za nieudaną terapię pacjentki. Ostatnio coraz częściej słyszy się o gwiazdach, które szukają pomocy u przedstawicieli tej branży.... 77
      • Ona tańczy dla nas 14 kwi 2013, 20:00 Jeśli ktoś pamięta hasło „muzyka dla tańczących inaczej”, będzie wiedział, dlaczego powinien sięgnąć po nową płytę Noviki. Trzynaście lat temu Kasia Nowicka dała się poznać szerszej publiczności w utworze... 78
      • Top 10 muzyka 14 kwi 2013, 20:00 1. „Delta Machine” Depeche Mode, Sony Music PL 2. „Eliminati” TEDE, Wielkie Joł/ Jawi 3. „Złota kolekcja – Bal u Posejdona” Anna German, Pomaton/EMI Music PL 4. „Skyfall” muzyka filmowa, Sony... 78
      • Muzyka 14 kwi 2013, 20:00 James Blake, „Overgrown”, Universal Nieprzewidywalna kreatywność z Wielkiej Brytanii James Blake zaskakuje drugim albumem w równej mierze, jak jego debiut zaskoczył sukcesem. Brian Eno i rapujący z iście brytyjskim zacięciem RZA... 78
      • Top 10 kino 14 kwi 2013, 20:00 1. „Krudowie” reż. Chris Sanders, Kirk DeMicco, Imperial – Cinepix 2. „Układ zamknięty” reż. Ryszard Bugajski, Kino Świat 3. „Intruz” reż. Andrew Niccol, Monolith Films 4. „Spring... 79
      • Film 14 kwi 2013, 20:00 Wbrew prohibicji Na podstawie scenariusza Nicka Cave’a John Hillcoat stworzył quasi- -western czasów prohibicji. „Gangster” jest opowieścią o brutalnych wojnach alkoholowych, korupcji, ale i honorze prostych ludzi z... 79
      • Top 10 książka 14 kwi 2013, 20:00 1. „Dowód” Eben Alexander, Znak 2. „Pan Pierdziołka spadł ze stołka. Powtarzanki i śpiewanki” Zysk i S-ka 3. „Skąd się biorą dziury w serze? Historyjki dla ciekawskich dzieci” Christian Dreller, Petra... 79
      • Książka 14 kwi 2013, 20:00 Więcej niż kryminał Książka Petera Robinsona skrywa się za nieciekawą okładką i mało inspirującym tytułem, ale opakowanie to nie wszystko. „Trucicielka” jest smakowitą powieścią obyczajową z elementami kryminału.... 79
      • Bomba tygodnia 14 kwi 2013, 20:00 „Wiadomości” nigdy nie miały takiego PR. To się nazywa brazylijski serial odbywający się codziennie o 19.30 80
      • Biali potrafią biegać 14 kwi 2013, 20:00 Henryk Szost, największa gwiazda Orlen Warsaw Marathon, nawet nie udaje, że bieganie to jego całe życie. Kiedy nie ma ochoty, nie trenuje przez miesiąc. 81
      • Sezon na dwa kółka 14 kwi 2013, 20:00 Rowerzyści czekają na ten moment całą zimę – aby wreszcie wyciągnąć sprzęt z zakurzonych piwnic i wyjechać na ulice. Warto jednak wiedzieć, jak się przygotować do sezonu, aby go nie zacząć przykrą niespodzianką. 82
      • Powitajmy rower w majówkę! 14 kwi 2013, 20:00 Czyli start Skandia Maraton Lang Team 2013 84
      • Okna na miarę 14 kwi 2013, 20:00 Wybór okien do domu przypomina dziś szycie ubrania na miarę, dopasowanego do naszych indywidualnych potrzeb. Bo okna przestały być tylko oprawionymi w ramę szybami. Ilość materiałów, kolorów, funkcji i nowoczesnych rozwiązań jest olbrzymia. Warto dokładnie przemyśleć, co... 88
      • Inteligentne ciepło 14 kwi 2013, 20:00 Problem z ogrzaniem domu, zalegający na dachu zmrożony śnieg, zamarznięte rynny, wjazd do garażu przypominający lodowisko – to zmora każdego właściciela domu, która go nawiedza regularnie każdej zimy. Dzięki elektrycznym systemom grzewczym można jednak szybko i wygodnie... 94
      • Elewacja jak nowa 14 kwi 2013, 20:00 Nawet najlepsza elewacja, przez lata wystawiona na działanie śniegu, deszczu i słońca, może stracić właściwości ochronne i estetyczne. Jak ją odnowić? 96
      • Kurnik dla kur 14 kwi 2013, 20:00 Tego dnia postanowiłem jechać na miasto udręczane przez rocznicę. Od lat stary felietonista, poluję na tematy, co ociera się o podglądactwo. Tym razem jednak nie mogłem, tyle było we mnie wstydu i niesmaku. Widziałem tylko w mediach, jak... 98

      ZKDP - Nakład kontrolowany