Szkoły bez gender

Szkoły bez gender

Coraz więcej szkół publicznych przyłącza się do antygenderowego ruchu edukacyjnego. Jak ustalił „Wprost”, ministerstwo zastanawia się, czy nie postawić temu tamy.

Toczymy bój cywilizacyjny. Albo będziemy cywilizacją na wyższym poziomie, albo będziemy Spartą, gdzie zabija się dzieci. Jeśli nie szanujemy prawa do życia, to kto będzie szanował nasze prawo do wolności? – ostrzega Jacek Sapa, prezes fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. I ostrzega, że jak tak dalej pójdzie, w Polsce nie będzie można pokazać w reklamie rodziny. – Chyba że to będzie para gejów z dzieckiem na kolanach. Po drodze już czekają pedofile i jeszcze inna grupa osób – grzmiał niedawno w jednej z telewizji. Kierowane przez niego centrum od lat słynie z kontrowersyjnych inicjatyw. Raz do roku organizuje w całym kraju Marsze dla Życia i Rodziny, jego członkowie występowali siedem lat temu przeciwko wykonaniu aborcji u czternastoletniej Agaty, stoi także za głośną akcją „Stop dyktaturze mniejszości”, w ramach której tropione są wszystkie przejawy – jak mówią – „homodyktatury”.

Teraz centrum postanowiło pójść na nowy bój: z niebezpiecznymi treściami w polskiej szkole. Chce usuwać z nich treści nieprzyjazne rodzinie. Takie jak realizowany w niektórych miastach program „Równościowe przedszkola”, w którego ramach proponuje się m.in. przebieranie dziewczynek za chłopców i odwrotnie. Według przeciwników tego typu inicjatywy zafałszowują podstawową wiedzę o płci. Nowym orężem w walce o prawa rodziny ma być przyznawanie placówkom edukacyjnym antygenderowych certyfikatów: „szkoła przyjazna rodzinie”. Akcji patronuje znany z konserwatywnych poglądów abp Henryk Hoser. I tak jak mówią, w „szkołach przyjaznych rodzinie” nie będzie programów propagujących przedwczesną inicjację seksualną oraz kwestionujących biologiczną czy kulturową stabilność ról płciowych.

Dzieci nie mają takich rzeczy

Sęk w tym, że nie wszyscy rodzice są z antygenderowych certyfikatów zadowoleni. „Boję się. O przyszłość, o to, że będziemy musieli się ukrywać ze swoimi przekonaniami. Boję się, że może nastąpić taki dzień, że przyjdzie pod moje drzwi gawiedź »wychowana w duchu poszanowania rodziny« i je podpali” – napisała na internetowym forum jedna z matek. Na początku do akcji przystąpiło dwadzieścia placówek, dziwnym trafem najwięcej w powiecie wołomińskim. Są wśród nich szkoły średnie, gimnazja, podstawówki, a nawet jedno przedszkole. Ale chęć dołączenia do tego prorodzinnego grona wyraziło już kilkadziesiąt kolejnych placówek.

Z tym Wołominem to zresztą nie do końca przypadek. Jednym z inicjatorów powstania certyfikatu jest bowiem tamtejszy starosta z Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. – Istnieje potrzeba formalnego ograniczenia dostępu dla ideologii związanych z rewolucją obyczajową – tłumaczy starosta, kiedy go pytam o przyczyny tego nagłego nawrócenia na prorodzinność szkół w jego powiecie. Twierdzi, że akcja ograniczy dostęp do szkół osobom, które chcą demoralizować młodzież i wpajać im niewłaściwe wartości. Jak tłumaczy, obecnie codziennością dyrektorów szkół jest zmaganie się z demoralizującymi ofertami ze strony wątpliwej jakości edukatorów seksualnych. – Jedne z zajęć miały dotyczyć profilaktyki HIV. Edukatorzy nalegali, by spotkanie z uczniami odbywało się bez udziału nauczycieli. A potem się okazało, że to były warsztaty mające uczyć praktyk seksualnych – bulwersuje się Uściński.

Pytam, czy się zastanawiał, że w szkole są też uczniowie homoseksualni. Jak się będą czuli na zajęciach pod hasłem „walki z homodyktaturą”? – To absurdalne tezy! Dzieci nie mają takich rzeczy. Dorośli narzucają im jakieś głupoty, a oni w to potem wierzą! Zresztą, jeśli takie dziecko będzie się czuło w szkole źle, to bardzo dobrze. Może dzięki temu zwróci się do psychologa czy innego specjalisty i podejmie działania, by oni pomogli je z tej patologicznej sytuacji wyprowadzić – mówi Uściński.

Anna Nowińska-Mróz, dyrektorka Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce, która jako pierwsza przystąpiła do programu, cieszy się, że wreszcie ktoś potwierdzi dokumentem to, co i tak już się dzieje. – Już teraz korzystamy z programów, które stawiają na wartość życia poczętego, mówią o wartości współdziałania w rodzinie czy wzajemnego szacunku – tłumaczy. I dodaje, że powstanie platformy, z której szkoła będzie mogła wybierać sprawdzone programy, będzie dla dyrektorów ułatwieniem.

Program, którego nie ma 

Minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej takie tłumaczenia nie przekonują. Już poprosiła mazowieckiego kuratora oświaty, by ten zbadał, na jakiej podstawie dyrektorzy szkół podpisują deklaracje przystąpienia do programu. To wystarczyło, by działacze katoliccy przystąpili do kontrataku. Związana z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Magdalena Korzekwa zorganizowała zbiórkę podpisów pod petycją w obronie certyfikatów. W internecie zebrała już ponad 28 tys. podpisów. Domaga się w niej „zaprzestania szykanowania i zastraszania szkół”, które przystępują do programu.

– Szkoła publiczna powinna być światopoglądowo neutralna i jak najdalej od sporów światopoglądowych. Nie powinna być areną ideologicznej walki – upiera się przy swoim Joanna Kluzik-Rostkowska, gdy ją pytam, co myśli o antygenderowym certyfikacie. Najbardziej ją irytuje, że trudno powiedzieć, o co tak naprawdę jego twórcom chodzi. Nie wiadomo przecież konkretnie, na czym będzie ów program „szkoły przyjaznej rodzinie” polegał. Inicjatorzy go bowiem jeszcze nie przedstawili. – Dziwne, że dyrektorzy podpisali się pod czymś, czego na oczy nie wdzieli. Zadeklarowali, że będą uczestniczyć w czymś, czego jeszcze nie ma. A także że nie będą wprowadzać treści sprzecznych z tym, czego także jeszcze nie ma. Na dodatek zgodzili się ponosić jakieś koszty, nie bardzo wiedząc, z jakiego powodu – tłumaczy w rozmowie ze mną Joanna Kluzik-Rostkowska.

Pytanie, które zadaje szefowa MEN, przekazuję więc Annie Borkowskiej-Kniołek, rzeczniczce prasowej Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Przeciwko czemu właściwie występuje jej fundacja? – W odczuciu rodziców w wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia, które przekraczają granicę między edukacją a deprawacją ich dzieci – tłumaczy Borkowska-Kniołek. I cytuje artykuł 18 konstytucji: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. W szkołach z certyfikatem dzieci nie usłyszą więc o związkach partnerskich czy małżeństwach homoseksualnych.

Konstytucja a równość

– A szkoda, że nie usłyszą – komentuje pani Justyna, matka dwojga dzieci, autorka bloga Stop Dyskryminacji, na którym tropi przejawy państwa wyznaniowego. Bo ona chciałaby, żeby jej dziecko uczyło się o równości płci. – W przyszłym roku będę wybierać dla syna szkołę i trochę mnie ta cała akcja certyfikowania szkół przeraża – mówi. Najbliższa od jej domu szkoła nosi imię Jana Pawła II, ona słyszała, że jest tam ołtarzyk, a na apelach pojawiają się elementy religijne. Tymczasem jej dzieci nie chodzą na religię, boi się więc, że w tego typu szkole czułyby się bardzo źle. – Jestem pewna, że w szkole z antygenderowym certyfikatem moje dziecko byłoby dyskryminowane – dodaje. Szczególnie niepokoi ją to, że akcję patronatem objął abp Henryk Hoser. – Już dziś z podręcznika do piątej klasy podstawówki możemy się dowiedzieć, że człowiek dobry jest pobożny, a zły to bezbożnik. Teraz będzie jeszcze gorzej – martwi się.

Te zmartwienia doskonale rozumie etyczka i feministka prof. Magdalena Środa, która – podobnie jak przeciwnicy gender w szkole – również powołuje się na konstytucję. Tyle że w zupełnie innym celu niż oni. – Konstytucja zawiera też artykuły mówiące o równości. Rugowanie edukacji równościowej z systemu edukacji jest więc działaniem łamiącym prawo – ocenia. Jej zdaniem już samo określenie „szkoła przyjazna rodzinie” to czysta ideologia. – Tak naprawdę chodzi o szkołę przyjazną wyłącznie rodzinie katolickiej. To grzech pierworodny akcji – mówi. Dodaje: – W tej akcji są fałsz, separatyzm i ideologia. Fałsz związany z nazwą, separatyzm z dzieleniem ludzi na lepszych i gorszych, a ideologia z promocją hierarchów Kościoła katolickiego. Chciałabym, żeby Kościół krzewił wiarę na swoim terenie. W tym kraju są również niekatolicy i katolicy, którzy uważają wiarę za coś bardzo ważnego, a nie element politycznej gry o rząd dusz – mówi.

Każdy może zrezygnować

Joannę Kluzik-Rostkowską niepokoi jeszcze jeden fakt: dla siedmiu z dwudziestu placówek, które przyjęły certyfikat, organem prowadzącym jest starostwo wołomińskie. A przecież to starosta wołomiński jest pomysłodawcą całej akcji. Pytanie więc, czy był to wolny wybór tych placówek. Szefowa resortu edukacji zastanawia się więc, czy nie powinno się zaostrzyć kryteriów przyjmowania przez szkoły programów wykraczających poza podstawę programową. W tej chwili wystarczy zgoda nauczycieli i rady rodziców. – Uważam, że przepisy ustawy o systemie oświaty w przypadku sprawy ideologicznej są niewystarczające. Dobrze byłoby wprowadzić regułę, że tam, gdzie program dotyka kwestii światopoglądowych, każdy rodzic powinien podpisać zgodę na uczestnictwo w nim dziecka – zaznacza Kluzik-Rostkowska.

Obecnie takie zasady obowiązują w przypadku zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zorganizowania w tej sprawie spotkania informacyjnego, na którym rodzice zapoznają się z treścią realizowanego programu. Każdy może też zrezygnować z uczestnictwa w tych zajęciach na pisemny wniosek rodziców lub samodzielnie, jeśli jest pełnoletni. Na razie pisemny wniosek napisał starosta wołomiński. O odwołanie Kluzik-Rostkowskiej. W internecie zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie. ■

Okładka tygodnika WPROST: 19/2014
Więcej możesz przeczytać w 19/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 19/2014 (1627)

 • Odszedł ojciec polskiego kapitalizmu 4 maj 2014, 20:00 Nie ma poglądów politycznych, ma tylko ekonomiczne – pamiętam, że takimi słowami mój ojciec podsumował wręczenie Nagrody Kisiela Mieczysławowi Wilczkowi. Był rok 1990. Poznałem go właśnie wtedy, kiedy do późnej nocy... 4
 • Skaner 4 maj 2014, 20:00 RPO przeciw „ustawie o Trynkiewiczu” Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz chce zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o izolacji niebezpiecznych przestępców – dowiedział się nieoficjalnie... 6
 • Między wami. Liberałami 4 maj 2014, 20:00 Chcesz uchodzić za arbitra elegancji i dobrych manier, a tu ktoś ci przypomina, że sam chodziłeś po domu w brudnych butach i plułeś na parkiet. Tak właśnie jest z Donaldem Tuskiem i wspomnieniami Pawła Piskorskiego. Nie dziwi, że Tusk... 8
 • Wielka przesiadka 4 maj 2014, 20:00 W dniu, w którym Jan Paweł II „przesiadł się z klasy ekonomicznej do biznes” i zaczął „tańczyć ze św. Faustyną”, moja wiara w resztki zdrowego rozsądku wielu publicznych osób rozpadła się na kawałki. W studio... 8
 • Rachunek dla państwa 4 maj 2014, 20:00 Za nami majowy długi weekend. Jak twierdzą ekonomiści, nie stać nas na taki luksus. Padają zastraszające liczby, mówi się o miliardach złotych, jakie na wielkiej majówce straciła gospodarka. Pewnie tak jest, ale czy większym problemem... 9
 • Wojna czy pokój 4 maj 2014, 20:00 W konflikcie na Ukrainie niemal wszystko zostaje sprowadzone do porównań. Majdanowcy są równi separatystom z Doniecka. Niepodległość Krymu jest jak niepodległość Kosowa. Na Ukrainie może i działają rosyjscy agenci, ale działają też... 10
 • Grande familia 4 maj 2014, 20:00 Nic nie zmieniać, robić swoje – z tą dewizą Pałac Prezydencki chce dojechać do kolejnej kadencji. Do wyborów został rok. 12
 • Król, gubernator i policja 4 maj 2014, 20:00 Oddajcie nam króla bursztynu – apeluje rosyjska prokuratura. Jeśli mnie odeślecie, to mnie tam zabiją – odpowiada zainteresowany. 16
 • Dwa konie, jeden wóz 4 maj 2014, 20:00 We dwoje możemy więcej – mówią Dorota Wellman i Marcin Prokop, gwiazdy TVN. 20
 • Pożyczaj bezpiecznie – masz prawo! 4 maj 2014, 20:00 Czy niskie oprocentowanie jest równoznaczne z niskimi kosztami pożyczki? Na co należy zwrócić uwagę, wybierając ofertę pożyczkową? Wielu z nas nie potrafi odpowiedzieć na te pytania. A bez tego łatwo o katastrofę dla domowego budżetu. 27
 • Klątwa nad ministrem 4 maj 2014, 20:00 To był proces za wstrzymanie prywatyzacji PZU. Były minister skarbu Andrzej Chronowski nie ma w tej sprawie wątpliwości. 28
 • W porę puknęłam się w czoło 4 maj 2014, 20:00 Show-biznes mnie troszkę rozczarował. W dupie mam, co o mnie powiedzą, jestem za stara, żeby kokietować – mówi Ilona Łepkowska, nazywana królową polskich seriali. 31
 • Coś tu śmierdzi 4 maj 2014, 20:00 Kolejne polskie miasta wprowadzają zakazy korzystania z komunikacji miejskiej dla osób, które śmierdzą. Ale jak ocenić, kiedy kończy się nieprzyjemny zapach, a zaczyna smród? 36
 • Ciąża bez brzucha 4 maj 2014, 20:00 Maniaczki odchudzania w trosce o szczupłą sylwetkę nawet w ciąży stosują drakońskie diety i wyczerpujące ćwiczenia. 40
 • Żonie przywalam słowem 4 maj 2014, 20:00 Boksowanie to straszny stres, po zakończeniu kariery jeszcze długo mi się śniło, że będę musiał walczyć, w łóżku tarłem nogami, budziłem się w nerwach. Dopiero po kilku latach mi odpuściło – mówi Dariusz Michalczewski. 44
 • Szkoły bez gender 4 maj 2014, 20:00 Coraz więcej szkół publicznych przyłącza się do antygenderowego ruchu edukacyjnego. Jak ustalił „Wprost”, ministerstwo zastanawia się, czy nie postawić temu tamy. 48
 • Ceprom dogodzić 4 maj 2014, 20:00 Jak to się stało, że z tego miasta zrobił się nowy Bangladesz – pytają Paulina Młynarska i Beata Sabała-Zielińska, autorki książki „Zakopane. Nie ma przebacz!”. 51
 • Odzyskać historię 4 maj 2014, 20:00 Musimy szybko zmienić program wycieczek młodych Żydów do Polski, póki jeszcze żyją ostatni ocaleni. 54
 • Hitler na innej planecie 4 maj 2014, 20:00 O tym, że Ewa Braun mogła być w ciąży i przeżyć wojnę, a także o spiskowych teoriach na temat powojennych losów Adolfa Hitlera w 69. rocznicę jego śmierci, mówi Bogusław Wołoszański, historyk i pisarz. 56
 • PRL bez majtek 4 maj 2014, 20:00 W Polsce Ludowej naturyści pojawili się jako echo rewolucji obyczajowej na Zachodzie. Ich największym wrogiem okazała się jednak nie władza, lecz seks - pisze Grzegorz Sieczkowski w swojej książce „Skandale PRL-u”. 58
 • Mobbing, kasa i czekoladki 4 maj 2014, 20:00 Warszawski onkolog oskarżony o żerowanie na umierających pacjentach. 62
 • Baby z jajami 4 maj 2014, 20:00 Przyszłość Ameryki należy do pań. Rządzą w biznesie i w polityce. Możliwie, że za dwa lata w wyborach prezydenckich staną w szranki same kobiety. 66
 • Miasto fuszerka 4 maj 2014, 20:00 Przyciąga turystów klimatem wolności. Ale miejscowi mają Berlina dość. Niedokończone lotnisko to tylko jedna z wielu porażek niemieckiej stolicy. 69
 • Durow bez kontaktu 4 maj 2014, 20:00 Twórca rosyjskiego „Facebooka”, legendarny Paweł Durow, traci kontrolę nad firmą i ucieka za granicę. To gwóźdź do trumny wolności słowa w Rosji. 72
 • Zbankrutowani po polsku 4 maj 2014, 20:00 Przedsiębiorcy poszkodowani przez państwo nie palą opon. Na razie, bo powoli zaczynają im puszczać nerwy. 74
 • Wzrost na papierze 4 maj 2014, 20:00 Po włączeniu do PKB dochodów z prostytucji i przemytu może się okazać, że nie warto zwalczać przestępczości, bo poprawia budżet. 78
 • Gołe ściany Europy 4 maj 2014, 20:00 Kryzys sprawił, że w UE stoi 11 mln pustych domów, podczas gdy już ponad 4 mln Europejczyków jest bez dachu nad głową. 80
 • Rewolucja w ubezpieczeniach 4 maj 2014, 20:00 PZU nie będzie już uczestniczył w wojnie cenowej na polisy OC. Chce przyciągnąć klientów jakością i szybkością obsługi. 82
 • Polisa od nerwów 4 maj 2014, 20:00 Gdy wyjeżdżamy na wyczekiwany urlop, powinniśmy zadbać nie tylko o przygotowanie samochodu, lecz także o odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Nikomu nie życzymy kolizji na wakacjach, ale niestety może ona się przydarzyć. A wtedy dobrze być na nią przygotowanym. 85
 • Technofobia. To się leczy? 4 maj 2014, 20:00 Lady Gaga boi się telefonów, a Elton John chce wyłączyć internet. Strach przed techniką rodzi nerwice, prowadzi do samobójstw i zamieszek. 86
 • Dramat non fiction 4 maj 2014, 20:00 Pierwszy na świecie fabularyzowany dokument „Powstanie warszawskie” wchodzi do kin 9 maja. Niezwykły, mocny film. 88
 • Siwy jak Clooney 4 maj 2014, 20:00 Nie szukam w kinie splendoru, nie zawróciły mi w głowie pieniądze. Mam inną słabość. Pragnienie wrażeń – mówi aktor Matt Damon. 92
 • Kalejdoskop kulturalny 4 maj 2014, 20:00 Vivian odnaleziona Była skrytą osobą – to zdanie powtarzają wszyscy znajomi zmarłej artystki. Jest rok 2009. Na aukcji staroci historyk John Maloof kupuje pudło z negatywami. Szuka zdjęć dawnego Chicago. Jednak klisze przerastają... 94
 • Bomba tygodnia 4 maj 2014, 20:00 Dziennikarstwo bardzo śledcze Niech schowają się skłonni do zwierzeń mafiosi. Tropiciele afer gospodarczych. Nielegalnych zegarków na przegubach polityków. Nadszedł czas dziennikarstwa śledczego w szołbizie. W ciągu ostatnich dni bowiem... 98
 • Sposób na pirata 4 maj 2014, 20:00 W polskim biznesie filmowym wszyscy są w okopach. Twórcy, producenci, dystrybutorzy twardo grają pod siebie i nikt nie chce ustąpić. A piractwo kwitnie, sądząc z gorących dyskusji toczących wokół seriali, które w Polsce nie były... 102
 • To, co najważniejsze 4 maj 2014, 20:00 Kto zarobił na majówce? branży piwnej wiadomo W nie od dziś, że to słońce jest najlepszym sprzedawcą złotego trunku. W browarze w Żywcu obliczono, że wzrost lub spadek średniej temperatury miesięcznej o 1 stopień Celsjusza oznacza od... 103
 • Gra o wszystko 4 maj 2014, 20:00 Polska jest filmowym pirackim zagłębiem Europy, mimo że coraz więcej widzów chce płacić za legalne oglądanie filmów w internecie. Tyle że jak na razie nikt im tego nie proponuje. 106
 • Rewolucja jest nieuchronna 4 maj 2014, 20:00 Zaproponowaliśmy właścicielom kin i dystrybutorom, by filmy polskie znacznie szybciej trafiały do internetu. Niestety okazało się, że jest na to za wcześnie – mówi w rozmowie z „Wprost Biznes” Agnieszka Odorowicz, dyrektor generalna Państwowego Instytutu... 107
 • Złodziej ma przewagę 4 maj 2014, 20:00 Jeżeli nie zlikwiduje się piractwa, rozpowszechnianie treści, nie tylko w internecie, będzie nieopłacalne – mówi Mariusz Łukomski, prezes Monolith Films, dystrybutora filmowego. 110
 • Reformatorska odwaga 4 maj 2014, 20:00 Wyzwolona energia Beata Szydło, wiceprezes PiS Staliśmy się częścią wolnego, demokratycznego świata. Truizmem jest dziś mówienie o tym, że największym osiągnięciem była zmiana systemu i wprowadzenie zasad wolnorynkowych, ale z... 112
 • Bez szans na Avans 4 maj 2014, 20:00 Upadek sieci Avans może zatrząść całym rynkiem elektromarketów w Polsce. 116
 • Rządcy na folwarkach 4 maj 2014, 20:00 – Armia prokuratorów, urzędników i sędziów pilnuje, by w Polsce do żadnych zmian nie dopuścić – mówi „Wprost Biznes” Marcin Kołodziejczyk, jeden z założycieli ruchu społecznego Niepokonani. 118
 • Biznes i technologie 4 maj 2014, 20:00 Kosmiczne klocki Twoje dziecko interesuje się kosmosem. Firma Littlebits razem z inżynierami z NASA wypuściła właśnie na rynek (na razie amerykański) zestaw zabawek, które pozwolą na domową eksplorację kosmosu. Zestaw składa się z 12... 120
 • W środku wakacji 4 maj 2014, 20:00 Piotr Dziura, wiceprezes zarządu GERDA BROKER Inflacja w strefie euro okazała się zaskakująco niska. Nie oczekuję jednak, że na przyszłotygodniowym posiedzeniu, ECB ogłosi najbardziej wyczekiwaną informację - o skupie obligacji. Mimo to... 121
 • Hossa wynikająca z anomalii 4 maj 2014, 20:00 Podczas gdy większość indeksów akcji traci, na rynkach surowcowych mamy hossę. Wszystko przez pogodę. 122
 • Jak być smart 4 maj 2014, 20:00 Jak osiągać cele, które sobie postawiliśmy? Najważniejsze to jak najszybciej wykonać pierwszy krok. 123
 • Dwie książki 4 maj 2014, 20:00 Słodkie rady profesora Bliklego „Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu”, Andrzej Jacek Blikle, Wyd. Helion, 2014 W jego cukierniach pracuje już piąte pokolenie rodziny i 240 pracowników. Jak zmotywować taką rzeszę... 124

ZKDP - Nakład kontrolowany