System do korekty

System do korekty

– Pora na korekty obecnego systemu opieki zdrowotnej. To jednak struktura trudna, w której nie ma cudownych rozwiązań – mówi „Wprost” wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

Kiedy zostanie zlikwidowany NFZ? Czy to pieśń przyszłości? I, jeśli tak, jak dalekiej?

Ze względu na fakt, że trzeba przygotować odpowiednie regulacje prawne, jak i to, że każda zmiana musi mieć odpowiednio długie vacatio legis, by wejść do systemu, zmiany formuły organizacyjno-prawnej polskiego systemu ochrony zdrowia nastąpią nie wcześniej niż w roku 2018. Najpoważniejszymi zagadnieniami okazują się zawsze problemy dotyczące samego procesu przejścia z jednego systemu na drugi.

Krytycy rządu twierdzą, że reforma systemu ochrony zdrowia została przesunięta na 2018 r., czyli na rok przed końcem kadencji, by zmiany przesunąć na kolejną.


Każdy może mieć swoje zdanie. Nie ma wątpliwości, że system opieki zdrowotnej to struktura złożona i trudna, w której nie ma cudownych rozwiązań. Przejście od jednego do drugiego wymaga czasu. Turbulencje przy zmianie systemu w latach 1998-1999 są przykładem tego, czego dziś chcemy uniknąć. Poza tym, by zmiany przeprowadzić dobrze, trzeba z uwagą się nad nimi pochylić i wprowadzać je tak, by uniknąć zaburzeń w dostępie do świadczeń. Kluczowe jest zapewnienie ciągłości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów. Nie planujemy zburzenia systemu. NFZ też czekają zmiany raczej ewolucyjne niż rewolucyjne. To ogromna baza danych, systemy wspierające i wiedza, która nie może zostać zniszczona, dlatego ta część organizacji NFZ pozostanie generalnie jako wsparcie ministra zdrowia, przy czym o szczegółach rozwiązania za wcześnie jeszcze rozmawiać. Wzmocniony zostanie wymiar lokalny. Dzięki temu zyskamy elastyczność – możliwość dostosowania sposobu kontraktowania, zabezpieczania świadczeń zdrowotnych, do lokalnej sytuacji, która z centralnego punktu widzenia nie zawsze może być wystarczająco dostrzegana.

Ma Pan już doświadczenie w zmianach systemowych…

Miałem okazję uczestniczyć w organizacji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako dyrektor Mazowieckiej Kasy Chorych. Teraz sytuacja będzie znacznie łagodniejsza niż przejście do systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (systemu kas chorych). W procesie zmian lat 1998-1999 do innej organizacji musiały się przygotować przede wszystkim podmioty świadczące usługi zdrowotne. Ich status zmieniał się bardzo szybko. Zupełnie inaczej funkcjonował też rynek. Dopiero budowaliśmy obszar definiowania usług zdrowotnych. Teraz ten obszar w znacznej mierze jest określony i mówimy raczej o poważnych korektach obecnego systemu.

Czy to prawda, że o kontraktowaniu miałyby decydować wydziały zdrowia w urzędach wojewódzkich?

Zapewne będzie to organ wojewódzki. Zamysł jest taki, żeby nie przechodzić radykalnie od jednego systemu do drugiego, tylko by starać się stopniowo zastępować obecne rozwiązanie organizacyjno-prawne innym. W pierwszym etapie minister zdrowia chciałby się zająć podstawową opieką zdrowotną.

Reforma zacznie się więc od innego kontraktowania lekarzy POZ?

Na pewno nie zmienimy systemu finansowania na tzw. fee for service [opłata za usługę – przyp. red.]. Pozostaniemy przy jakiejś formie rozwiązania kapitacyjnego. Kluczową sprawą tutaj jest relacja pomiędzy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i lekarzem specjalistą. Ze względu właśnie na te zagadnienia i kwestię przepływu informacji pomiędzy tymi dwiema kategoriami świadczeń niezbędna wydaje się zmiana sposobu kontraktowania z pewnego poziomu kupowania procedur medycznych na bardziej całościową opiekę nad pacjentem w taki sposób, żeby pacjent miał poczucie bezpieczeństwa poruszania się w systemie i żeby de facto po wyjściu od lekarza nie czuł się osamotniony w poszukiwaniu dalszej drogi leczenia. Lekarz POZ powinien być swego rodzaju przewodnikiem pacjenta, pomagać mu w wyborze drogi leczenia. Dlatego w jakiejś mierze lekarz POZ powinien dysponować dodatkową pulą środków, przeznaczoną na diagnostykę i ambulatoryjne leczenie specjalistyczne pacjenta. Pulę środków, którą będzie musiał na ten cel globalnie przeznaczyć. Takie rozwiązania były już stosowane w poprzednim systemie kas chorych w kilku kasach. W POZ i w ambulatoryjnym leczeniu specjalistycznym dominują podmioty niepubliczne i to jest dobre rozwiązanie. W przypadku POZ i lecznictwa specjalistycznego aktywność i przedsiębiorczość jest sojusznikiem pacjenta. W lecznictwie szpitalnym sytuacja jest bardziej złożona – ze względu na kapitałochłonność, sprzęt, wiedzę czy złożoność świadczeń realizowanych przez lecznictwo szpitalne. Wreszcie – ze względu na stabilność systemu i podmiotów, które funkcjonują wiele lat.

Czy już dziś wie Pan, które obszary funkcjonowania NFZ wymagają reformy?

W zasadzie w każdym obszarze coś funkcjonuje dobrze i coś działa źle. Zwróciłem szczególną uwagę na podstawową opiekę zdrowotną. Bacznie przyjrzał się jej także pan minister Radziwiłł, który z POZ się wywodzi i z takiej perspektywy może szerzej ocenić ten obszar.

Co z leczeniem szpitalnym? Minister Arłukowicz chciał się rozprawić z niepotrzebnymi „dobami hotelowymi” w szpitalach onkologicznych, które pochłaniają ogromne pieniądze.

Patrząc z pozycji systemowej, nie rozwiążemy od razu wszystkich szczegółowych problemów. W tej chwili mamy bardzo sztywny system administracyjny, zbudowany przez system kontraktowania świadczeń przez NFZ, a regulacje nie pozwalają na lokalne reagowanie na bieżące problemy. Trzeba też pamiętać, że taka właśnie była idea tego systemu organizacji ochrony zdrowia – coraz bardziej szczegółowe definiowanie usług aż do poziomu systemu DRG [Jednorodnych Grup Pacjentów, z ang. diagnosis related groups – przyp. red.], który dokładnie określa usługi w kontekście lecznictwa szpitalnego. Ta defragmentaryzacja systemu powoduje, że definiujący i kupujący usługi zdrowotne na jakimś etapie musi popełnić błąd. Coś opisze dobrze, coś innego – źle. Planujemy zatem zmianę sposobu kontraktowania świadczeń ze szczegółowego poziomu kupowania procedur medycznych na bardziej całościową opiekę nad pacjentem. Jednostką rozliczeniową może być więc ten sam system, który funkcjonuje w tej chwili, czyli DRG, ale przy założeniu, że nie będzie służył do rozliczania bieżącego. To może być rozliczane na podstawie wykonanych w przeszłości usług z zastrzeżeniem wypadków szczególnych. Taki sposób kontraktowania określamy jako budżetowanie. Taki sposób kontraktowania nie wyklucza jednocześnie funkcjonowania innych modeli – fee for service, kapitacyjnego, dla określonych wybranych zakresów świadczeń zdrowotnych.

Całością leczenia miał się zająć pakiet onkologiczny, ale jego krytycy skarżą się, że leczenie kończy się razem z pieniędzmi.

Mamy prawdziwą epidemię zachorowań na nowotwory i musimy na nią reagować, ale relacja pomiędzy rynkiem a powinnością w tej sytuacji nie jest prosta. Pochylamy się nad pakietem onkologicznym, by tu także wprowadzić konieczne zmiany. Sam zamysł koordynacji i odpowiedzialności za całość leczenia był strategicznie dobry. Problem polega na definicji i opisie. Żeby móc pacjenta leczyć kompleksowo, trzeba odpowiednio za to zapłacić i odpowiednio zdefiniować, za co się płaci.

Psychiatria będzie dziedziną potraktowaną priorytetowo?

Z pewnością należy do jednego z obszarów, który będziemy modyfikować jako jeden z pierwszych. Nie chcę składać deklaracji, że konkretne zmiany zostaną wdrożone za miesiąc czy dwa. Trzeba pamiętać, że mamy obecnie funkcjonujący system, który trzeba modyfikować, wyłączać poszczególne obszary z obecnego systemu finansowania świadczeń. Bezpieczna perspektywa czasowa na zmiany to rok 2018. Właśnie potrzeba zmian spowodowała przedłużenie umów z NFZ do czerwca 2017 r. To na chwilę uspokoiło rynek, ale właściciele prywatnych szpitali i przychodni boją się, co będzie dalej. Niepokoją ich zapowiedzi powrotu do tzw. „sieci szpitali”, która miałaby gwarantować kontraktowanie m.in. szpitalom publicznym. Przez sieć szpitali rozumiemy te szpitale, które muszą funkcjonować i działać ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i bezpieczeństwo państwa zarówno w perspektywie centralnej, jak i lokalnej. Wiąże się to z pewnymi gwarancjami finansowymi i stałym sposobem finansowania. Pozostałe szpitale będą zapewne kontraktowane w drodze konkursowej i finansowane przy pomocy zasad, o których już wspominałem. �

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Okładka tygodnika WPROST: 2/2016
Więcej możesz przeczytać w 2/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 2/2016 (1719)

 • Brukselska pokazówka 10 sty 2016, 20:00 W głośnym eseju „Dlaczego nie jestem konserwatystą” Friedrich Hayek pisał, że konserwatyzm z natury rzeczy konserwuje, a on chce zmian, i to szybkich zmian. „Nie wystarczy wrzucić hamulec, żeby powstrzymać świat przed... 3
 • SKANER 10 sty 2016, 20:00 WYDARZENIA Co nas czeka w 2016 r.! Kalendarium na 12 miesięcy STYCZEŃ Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, czyli spotkanie najważniejszych politycznych przywódców oraz liderów globalnego biznesu Koniec sankcji ONZ wobec Iranu – o ile... 6
 • ZDARZYŁO SIĘ JUTRO 10 sty 2016, 20:00 Kurski na prawym styczniowym. Petru na chorobowym. I rozwód u Lisów. 10
 • Kulisy nadzoru nad Polską 10 sty 2016, 20:00 Tylko naiwni mogą sądzić, że berlińscy czy brukselscy politycy przejmują się kształtem polskiego Trybunału Konstytucyjnego czy mediów publicznych. Gra toczy się o miliardy euro, które pozostaną w Polsce lub nadal będą wypływać do Niemiec czy Francji. 16
 • Tęsknota za mitami 10 sty 2016, 20:00 Żyjemywśród mitów i inaczej być nie może. Nie lubimy zamiast nich dostawać „nagiej prawdy”. Dla dzieciaków to jednak trauma, gdy się dowiadują, że skrzat w czerwonej szlafmycy to tylko dozorca podający się raz na rok za... 18
 • Historia czystek w TVP 10 sty 2016, 20:00 Jacek Kurski, polityk o pieszczotliwym przydomku Bulterier, od piątku rządzi TVP. Już wiadomo, że jego nadejście zwiastuje wielkie zmiany kadrowe w telewizji. Podobny wstrząs będzie przechodziło publiczne radio. 19
 • Węgierski eksperyment medialny 10 sty 2016, 20:00 Wprowadzane przez rząd PiS zmiany funkcjonowania mediów publicznych przyrównywane są do reformy przeprowadzonej przez Fidesz w 2010 r. Jej efekty są jednak mało zachęcające. Najwięcej krytyki zbiera polityka informacyjna telewizji i radia publicznego, które całkowicie... 21
 • Pacjenci poczekają na rewolucję 10 sty 2016, 20:00 Gdzie będziemy się leczyć po likwidacji NFZ? Tego nie wiedzą nawet w samym ministerstwie. Wiadomo tylko, że nie nastąpi to wcześniej niż za dwa lata. Na razie zmiany czekają psychiatrię i medycynę rodzinną. 22
 • System do korekty 10 sty 2016, 20:00 – Pora na korekty obecnego systemu opieki zdrowotnej. To jednak struktura trudna, w której nie ma cudownych rozwiązań – mówi „Wprost” wiceminister zdrowia Piotr Gryza. 24
 • Kto się boi Grzegorza Schetyny 10 sty 2016, 20:00 Już niedługo zacznie się rozpad PO. Część posłów przejdzie do Nowoczesnej, inni zostaną zmarginalizowani przez Grześka i po cichu będą przeciwko niemu knuć. Zaczyna się nowy rozdział w historii Platformy – ironizuje polityk z otoczenia Donalda Tuska. 26
 • Gloria Victoribus 10 sty 2016, 20:00 Jest taki kraj w Europie, gdzie każdego roku z pompą świętuje się klęskę, która skończyła się zniszczeniem stolicy i śmiercią kwiatu młodzieży. W tym samym kraju nikt poza lokalną społecznością nie pamięta o wielkim... 29
 • Nie jestem święty 10 sty 2016, 20:00 Faktycznie toczy się wobec mnie postępowanie komornicze, ale też trwają negocjacje, rozmowy, postępowania sądowe – mówi „Wprost” Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony Demokracji. 30
 • Dwie Polski 10 sty 2016, 20:00 W sporze o nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wyłoniły się dwa stanowiska. Jedno powołuje się na art. 195 konstytucji o niezawisłości sędziów TK; drugie – na art. 197, upoważniający Sejm do regulowania mocą ustawy... 32
 • Cuda na szpitalnym łóżku 10 sty 2016, 20:00 Zdrowieją wbrew prawom logiki i obecnemu stanowi wiedzy, a ich choroby cofają się w sposób nieopisany dotąd w podręcznikach. Doświadczeni lekarze przyznają, że wielu pacjentów uzdrawia wiara. 36
 • Życie po końcu świata 10 sty 2016, 20:00 Kiedy umiera dziecko, świat się kończy. Ale pełne życie po stracie dziecka jest możliwe – przekonuje w wywiadzie dla „Wprost” Daria Bielenin-Palęcka, która prowadzi grupę dla rodziców, którzy stracili dziecko. 39
 • Luksusowy przekręt 10 sty 2016, 20:00 PiS zapowiada, że uszczelni system podatkowy. Tymczasem wciąż kwitnie proceder wyłudzania akcyzy na ciężarowe BMW i pomoc drogową z logo Lamborghini. 42
 • Gdzie są chłopcy z Nangar Khel 10 sty 2016, 20:00 Ten proces, nazywany też „procesem o honor żołnierzy”, trwa osiem lat. Jest bezprecedensowy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, który od II wojny światowej nie badał zbrodni wojennej. 44
 • Szpieg urojony 10 sty 2016, 20:00 Dopiero po 32 latach państwo polskie uniewinniło Henryka Bogulaka, kierowcę, który w stanie wojennym został skazany na śmierć za szpiegostwo. Jak się dziś okazało, bez żadnych dowodów. 47
 • Kisielewski i polityczne akwarium 10 sty 2016, 20:00 Obserwował polityczny plankton, płotki, piranie i rekiny. Oceniał, opisywał, ale nie pływał z nimi i dbał o to, by nawet nie dać się ochlapać. 50
 • Pięć tykających bomb 10 sty 2016, 20:00 Spowolnienie w Chinach, toksyczna polityka banków centralnych, zadłużeniowa pułapka rynków wschodzących czy lokalne wojny walutowe. Globalne finanse stoją dziś na krawędzi kryzysu. I nikt nie wie, jak go zatrzymać. 52
 • Pamiętajcie o ekonomii 10 sty 2016, 20:00 500 zł na dziecko, opodatkowanie banków i marketów to na razie jedyne gospodarcze rozwiązania PiS. Mają jednak niewiele wspólnego z przedsiębiorczością. Żeby rosła, potrzebuje ekonomicznych bodźców. Tych w nowych ustawach jest za mało. 55
 • Niedobre jak SKOK-i 10 sty 2016, 20:00 KNF umieściła na liście firm funkcjonujących w ramach systemu SKOK spółki nieistniejące oraz niemające żadnych powiązań właścicielskich i kapitałowych z systemem SKOK 57
 • Będziemy królami Bliskiego Wschodu 10 sty 2016, 20:00 Po serii giełdowych przejęć Wojciech Kruk stracił kontrolę nad firmą, którą jego rodzina tworzyła od prawie dwóch wieków. Teraz do gry wchodzi jego córka, która buduje na nowo rodzinne królestwo biżuterii. Ania Kruk oplotła Polskę siecią butików i rusza na podbój Kataru. 58
 • HOSSA BESSA 10 sty 2016, 20:00 Z bankructwem im do twarzy PONAD 2 TYS. POLAKÓW OGŁOSIŁO W ZESZŁYM ROKU BANKRUCTWO. Minął właśnie rok od wprowadzenia w życie nowych przepisów regulujących upadłość konsumencką. Zmiany w prawie były na tyle korzystne, że... 61
 • Zapasy orientalnych mocarzy 10 sty 2016, 20:00 W miarę jak Amerykanie tracą zainteresowanie regionem Zatoki Perskiej, o rolę lokalnego mocarstwa walczą Iran i Arabia Saudyjska. Nie wiadomo, czy naprawdę planują już wojnę, czy tylko podsycają napięcie dla osiągnięcia wewnętrznej mobilizacji. 64
 • Trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie 10 sty 2016, 20:00 Słowa Alfreda Hitchcocka o dobrym filmie znajdują właśnie zastosowanie do rynków finansowych, które rozpoczęły rok 2016 krachem. Rzeczywistość polityczna i ekonomiczna na świecie nie napawa optymizmem. Ostatni rok prezydentury Obamy... 66
 • Strategia na długość ramienia 10 sty 2016, 20:00 Zajęci obroną zagrożonej demokracji w Polsce Niemcy omal nie przeoczyli bandy rozwydrzonych imigrantów, którzy w sylwestrową noc dokonali prawdziwego pogromu kobiet, próbujących świętować Nowy Rok. Ale czegóż nie robi się dla ratowania polityki otwartych drzwi Angeli Merkel? 68
 • Kolonizacja federacji 10 sty 2016, 20:00 Szukając przeciwwagi dla Zachodu, Władimir Putin postawił na Chiny i się przeliczył. Pekin nie został sojusznikiem Rosji, ale chętnie korzysta z jej słabości, eksploatując Syberię i rosyjską część Dalekiego Wschodu. 70
 • Złote marzenia 10 sty 2016, 20:00 Nielegalne kopalnie złota przyciągają dziesiątki tysięcy śmiałków, którzy wierzą, że uda im się odmienić swój los. Większość szybciej zginie, niż się wzbogaci. 72
 • Żadnych bohaterów pozytywnych 10 sty 2016, 20:00 W styczniu 2014 r. scenariusz „Nienawistnej ósemki” wyciekł do internetu. Quentin Tarantino powiedział wówczas, że rezygnuje z jego realizacji. Trzy miesiące później zmienił zdanie. Dziś mówi: „Pomyślałem, że ośmiu niejednoznacznych bohaterów granych przez... 76
 • Nakręceni na zysk 10 sty 2016, 20:00 Netflix obok Amazona i Tesli był od lat wymieniany w gronie marek, których nadal brakuje w Polsce. Wreszcie zadebiutował i u nas, ale czy tego debiutu nie będzie żałował? 79
 • Jedna Rzesza, jeden pisarz 10 sty 2016, 20:00 „Mein Kampf” miał być bestsellerem, który uczyniłby Adolfa Hitlera poczytnym pisarzem. Książka okazała się klapą. Żeby z niej zrobić lekturę obowiązkową dla milionów Niemców, autor musiał zostać dyktatorem. 82
 • Zabierz mnie, mamusiu 10 sty 2016, 20:00 – Wyrwałem chwasta – wyjaśnił oskarżony, gdy zadano mu pytanie, dlaczego zabił. Te słowa przeżyły ich autora. 85
 • Warto być Polakiem 10 sty 2016, 20:00 Jeśli świat jest na wyciągnięcie ręki, to planując urlop w 2016 r., wybierajmy kraje, gdzie Polaków lubią. To nie jest wcale krótka lista i jest na niej kilka zaskoczeń. 88
 • Życzenia pierwszego świata 10 sty 2016, 20:00 Życzę sobie i wszystkim, by polska gastronomia podniosła nieco głowę. 91
 • Ewangelia według klauna 10 sty 2016, 20:00 Chętnie spędziłbym czas z dziewczynami z Pussy Riot, ale niekoniecznie w moskiewskiej celi – mówi Jaco Van Dormael, reżyser nominowanej do Europejskiej Nagrody Filmowej głośnej komedii „Zupełnie nowy testament”. 92
 • KALEJDOSKOP KULTURALNY 10 sty 2016, 20:00 KSIĄŻKI Mariusz Cieślik 1. „Dziewczyna z pociągu” Paula Hawkins ŚWIAT KSIĄŻKI 2. „Masa o bossach polskiej mafii” Artur Górski, Jarosław Sokołowski PRÓSZYŃSKI 3. „Co może pójść nie tak” Jeremy... 93
 • Kto mocniej obrazi władzę 10 sty 2016, 20:00 Zdruzgotani ciągle porażką PO dziennikarze, publicyści, politolodzy i socjolodzy prześcigają się na bardziej dosadne obrażenie nowej władzy. Tomasz Lis pisze o bolszewikach z PiS, Sławomir Sierakowski opowiada o tym, że partia... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany