NIK chce likwidacji zakładów pracy chronionej

NIK chce likwidacji zakładów pracy chronionej

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Fot. K. Mikuła / Wprost
Wczasy zagraniczne, sauna dla żony właściciela, rowery z przerzutkami i pobyt na nartach – tak w rzeczywistości, według Najwyższej Izby Kontroli, wydatkowane są pieniądze z Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Ministerstwo Pracy powinno rozważyć likwidację statusu pracy chronionej – pisze NIK w raporcie, do którego dotarł „Wprost”.
Pieniądze Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) pochodzą ze zwolnień podatkowych zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Powinny być przeznaczane m. in. na rehabilitację pracowników oraz dostosowanie zakładu pracy do ich potrzeb. Tyle teorii. A jak jest w praktyce?

Na przykład w spółce Glantz z Gdyni 236,8 tys. zł przeznaczonych na realizację tzw. indywidualnych programów rehabilitacyjnych poszło w rzeczywistości m. in. na remonty i wyposażenie mieszkań pracowników, zakup czterech rowerów z przerzutkami, jednej pary nart, zainstalowanie sauny parowej w mieszkaniu żony jednego ze współwłaścicieli spółki i pokrycie kosztów pobytu żony drugiego współwłaściciela w stacji narciarskiej. Z kolei Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych sp. z o. o. z Katowic wydał 15,7 tys. zł na zakup dwóch zestawów komputerowych. Jak ustaliła NIK, komputery, choć ujęte jako wydatki poniesione na dostosowanie miejsca pracy dla niepełnosprawnych, były użytkowane w domach pracowników do potrzeb własnych.

Spore nieprawidłowości stwierdzono w dwóch innych spółkach: warszawskim Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Mada oraz w Spółdzielni Inwalidów Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli. Dyrekcja pierwszej z nich najpierw ze środków ZFRON wyposażyła własny klub fitness, a potem kierowała do niego niepełnosprawnych za pieniądze, które – formalnie przeznaczone na indywidualne programy rehabilitacyjne i tzw. pomoc indywidualną – trafiały na konto spółki.

Ogólnie w co trzecim z 45 skontrolowanych podmiotów środki ZFRON nielegalnie wydatkowano na prowadzenie bieżącej działalności. Osiem spośród skontrolowanych zakładów w ogóle nie wydawało środków na opiekę medyczną niepełnosprawnych pracowników, choć jest to podstawowy warunek do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej.
+
 5

Czytaj także