Krucjata przeciwko szefowi NBP?

Krucjata przeciwko szefowi NBP?

Dodano:   /  Zmieniono: 27
Fot. A. Jagielak/Wprost
- Kiedy zostanie podniesiona do 50 tys. euro gwarancja na depozyty bankowe? – pyta „Wprost” prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka.
- W najbliższych dniach. W innych państwach unii przyjęto szybką ścieżkę legislacyjną. Nasz rząd postanowił powiązać podniesienie kwoty gwarantowanej depozytów do 50 tys. euro z innymi zmianami w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, co wydłużyło proces. Co więcej, wykorzystuje się kryzys i oczekiwania sektora finansowego do dalszego prowadzenia swoistej krucjaty przeciwko NBP.

- W jaki sposób?
- Niektóre zmiany w ustawie o BFG zmierzają do osłabienia pozycji NBP w tym funduszu i zmniejszenia roli banku centralnego jako głównej instytucji w sieci bezpieczeństwa systemu finansowego. Na przykład tam, gdzie do tej pory potrzebne były uzgodnienia z NBP, co dawało nam możliwość współdecydowania m.in. o statucie funduszu, jego organizacji, wykorzystywanych instrumentach pomocowych czy powoływaniu organów funduszu, rząd proponuje jedynie zasięganie opinii NBP. Nowelizacja ustawy o BFG w obecnym brzmieniu burzy dotychczasowe, prawidłowo funkcjonujące partnerstwo instytucjonalne w systemie gwarantowania depozytów, przyczyniając się jednocześnie do osłabienia bezpieczeństwa krajowego systemu finansowego. Podczas Rady Gabinetowej 28 października przedstawiłem swój apel do rządu w sprawie nieosłabiania roli NBP w BFG. Niestety, doraźne interesy przeważyły nad argumentami merytorycznymi i nowelizacja ustawy została przyjęta.

Cała rozmowa z prezesem NBP w poniedziałkowym wydaniu „Wprost"