Burmistrz Podkowy Leśnej straci mandat?

Burmistrz Podkowy Leśnej straci mandat?

Dodano:   /  Zmieniono: 24
Artur Tusiński (fot. arturtusinski-podkowa.pl)
Wojewoda mazowiecki rozpoczął postępowanie, które ma wyjaśnić, czy burmistrz Podkowy Artur Tusiński złamał prawo. Chodzi o przepisy dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez działacza samorządowego. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, mandat Tusińskiego może zostać wygaszony. To oznacza nowe wybory.

Zgodnie z obowiązującym prawem wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie mają prawa prowadzić działalności gospodarczej. Nie mogą też posiadać udziałów w spółkach. Tymczasem – jak wynika z danych Krajowego Rejestru Sądowego – Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, jest właścicielem 50 proc. udziałów w spółce „Project”, której siedziba znajduje się na terenie Podkowy Leśnej. Co więcej, z dokumentów spółki wynika, że jeszcze w 2015 r. Artur Tusiński podpisywał sprawozdania finansowe spółki jako członek zarządu.

Zgodnie z prawem osoba, która obejmuje urząd wójta, burmistrza czy prezydenta, a wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, powinna jej zaprzestać w ciągu miesiąca od uzyskania mandatu. Tymczasem Artur Tusiński według danych nadal pozostaje udziałowcem spółki.

- W Sądzie Okręgowym w Warszawie i podległych mu sądach rejonowych nie zostało zarejestrowane  postępowanie dotyczące sprzedaży akcji spółki "Project" – informuje zespół prasowy Sądu Okręgowego.

Co prawda z dokumentów spółki wynika, że Artur Tusiński próbował sprzedać udziały w spółce żonie i córce, ale sąd odrzucił wpisanie tej transakcji do rejestru z powodów formalnych.

Wkrótce dowiemy się, czy burmistrz Podkowy Leśnej złamał prawo, bo postępowanie w tej sprawie wszczął wojewoda mazowiecki. W pierwszym etapie wojewoda poprosił o wyjaśnienia Radę Miejską Podkowy.


- Wojewoda mazowiecki 27 stycznia br. zwrócił się do Rady Miasta Podkowy Leśnej z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej przez burmistrza Podkowy Leśnej pana Artura Tusińskiego – informuje zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Z informacji „Wprost” wynika, że o podejrzeniu łamania prawa przez burmistrza Podkowy Leśnej zostało też poinformowane Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

Burmistrz Artur Tusiński przebywa na urlopie i jest niedostępny.

 24

Czytaj także