Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 21, Opole

Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 21, Opole

W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.

Województwo opolskie. Liczba mandatów 12.

Lista numer 1 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 KUKIZ Paweł Piotr muzyk
2 RAKOCZY Stanisław przedstawiciel władzy samorządowej
3 GRABOWSKI Paweł radca prawny
4 KONOPKA Antoni Jacek rolnik
5 POŚPIECH Piotr prawnik
6 OSZAŃCA Marcin Krzysztof przedstawiciel władzy samorządowej
7 ZAGOLA Agnieszka Izabela prezes spółki
8 JAGIEŁŁO Wojciech Jan pracownik samorządowy
9 GŁOWACKI Kazimierz pośrednik obrotu nieruchomościami
10 WICIAK Tomasz Paweł przedstawiciel władzy samorządowej
11 ZAJĄC Barbara przedstawiciel władzy samorządowej
12 KRZESIŃSKI Jan przedstawiciel władzy samorządowej
13 MALIK-MENDELSKA Katarzyna Agnieszka politolog
14 MARKIEWICZ Jolanta doradca zawodowy
15 KAŁWAK Leszek rolnik
16 KUPNY Danuta Teresa dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
17 ZAWIŚLAK Alicja przedstawiciel władzy samorządowej
18 GAJDA Ryszard Jan inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
19 LEWIŃSKA Bożena Zofia lekarz medycyny
20 KROK Miłosz Stanisław nauczyciel
21 WIECZOREK-GRINER Agnieszka Danuta ekonomista
22 ŚMIGIELSKA Maria Ewa nauczyciel akademicki - nauki o ziemi
23 HANKUS Mirosław kierownik oddziału utrzymania ruchu i remontów
24 SAWICKI Grzegorz Adam dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych

Lista numer 2

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 POROWSKA Violetta Teresa wyższy urzędnik państwowy
2 CZOCHARA Katarzyna Beata filolog germański
3 KOWALSKI Janusz Marcin specjalista analizy i rozwoju rynku
4 BORTNICZUK Kamil parlamentarzysta
5 DUDA Antoni Eugeniusz parlamentarzysta
6 KŁOSOWSKI Sławomir nauczyciel
7 NASZKIEWICZ Jerzy Kazimierz pracownik biurowy
8 CHRZANOWSKI Andrzej dyrektor infrastruktury
9 BARAŃSKA Teresa przedstawiciel władzy samorządowej
10 BUŁA Damian Jakub politolog, specjalista do spraw ustrojowo-samorządowych
11 KOMARZYŃSKI Wojciech Stanisław przedstawiciel władzy samorządowej
12 KITAJGRODZKI Zbigniew adwokat
13 MARKOWSKI Marko Piotr pracownik administracyjny
14 OGNISTY Tomasz Szczepan specjalista do spraw rolnictwa
15 KOLBEK Dariusz Stanisław nauczyciel
16 BRATOSIEWICZ Zbigniew Józef przedstawiciel władzy samorządowej
17 CHABRASZEWSKA Anna nauczyciel języka obcego
18 MAJERSKA Izabela Barbara naczelnik/kierownik wydziału
19 STASIOROWSKA Anna Katarzyna pracownik obsługi biurowej
20 DEPTUŁA Adam nauczyciel akademicki - nauki techniczne
21 KOLEMBA-GASCHKA Martyna Maria specjalista do spraw public relations
22 GRZEBIŃSKA Anna technolog żywności
23 ŻUKOWSKA-JACYKOWSKA Maria Magdalena specjalista analizy i rozwoju rynku
24 OCIEPA Marcin Michał nauczyciel akademicki

Lista numer 3 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 ZAWISZA Marcelina Monika specjalista polityki społecznej
2 WOŹNIAK Piotr Jan nauczyciel akademicki
3 PILC Jarosław Stanisław politolog
4 JURCZYK-MIŻEJEWSKA Anna Maria technik ekonomista
5 OLIŃSKA-BIEG Małgorzata Jolanta ekonomista
6 KACZOR Maciej specjalista administracji publicznej
7 DROST Andrzej Oswald kontroler energii elektrycznej - inkasent
8 JUSZCZYK Grażyna nauczyciel
9 NOWAK Stanisław ekonomista
10 BARYŁOWICZ Anna Danuta plastyk
11 ŚWITLIK Adam Lesław pracownik socjalny
12 GAŁĄZKA Iwona psycholog
13 MUCHA Paweł Józef prawnik
14 GĄSOWSKA-KRAMARZ Agata architekt
15 ZĘBALA Andrzej Marian ekonomista
16 PAPROTA Katarzyna Ewa konsultantka ds. klienta
17 BEDNAREK Grzegorz Paweł specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
18 KYCIA Anna Magdalena politolog
19 SORGOWICKI Michał Karol lekarz weterynarii
20 MIENTUS Alina Małgorzata specjalista ds. zamówień publicznych
21 OSIADŁY Piotr Wojciech pedagog
22 PODMOSTKA Natalia Maria pedagog
23 PRZYSTAJKO Jerzy aptekarz

Lista numer 4 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 WILK Jacek adwokat
2 FOMICZ Łukasz Rafał nauczyciel
3 SZKARUPSKI Daniel specjalista ds. relacji biznesowych
4 BARTNIK Longin audytor energetyczny
5 BEDRUNKA Jakub Hubert inżynier mechanik
6 SIENKIEWICZ Ewa Małgorzata księgowa
7 PUK Bartosz Adam kierownik firmy
8 JASTRZĘBSKA Anna Maria technik budowlany
9 SEKIETA Kamila Urszula architekt
10 DZIONY Anna ekonomista
11 PRZEŁOŻNA Teresa nauczyciel
12 WOJNAR Genowefa nauczyciel
13 PĘKALSKI Marcin nauczyciel wychowania fizycznego
14 GÓRNY Jarosław asystent rodziny
15 KWIECIŃSKA Jolanta Halina nauczyciel
16 ZARĘBA Zbigniew przedsiębiorca
17 JARECKI Tomasz przedsiębiorca
18 DZIĘGIELEWSKI Zbigniew Henryk urzędnik
19 ROMANOWICZ Bartosz Dawid prawnik

Lista numer 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 ZEMBACZYŃSKI Witold Maciej politolog
2 KOSTUŚ Tomasz Tadeusz politolog
3 BIEŃ Elżbieta Maria kierownik działu w instytucji pomocy społecznej
4 WILCZYŃSKI Ryszard Jan pracownik administracji samorządowej
5 JUREK Monika Małgorzata nauczyciel
6 MILLER Rajmund Tadeusz lekarz medycyny
7 WĘGRZYN Robert przedsiębiorca
8 ZIÓŁKO Zbigniew Józef nauczyciel
9 NOWAK Artur urzędnik samorządowy
10 GOC Tadeusz Franciszek inżynier górnik
11 TRZEPIZUR Janusz Roman ekonomista
12 NIEDŹWIEDŹ Joanna Krystyna pracownik ochrony zdrowia
13 OŻÓG Monika historyk sztuki
14 BESZ-JANICKA Małgorzata Ewa inżynier ochrony środowiska
15 SULIKOWSKI Adrian Marcin przedsiębiorca
16 KUBALAŃCA Leokadia Albina ekonomista
17 MAŁEK Henryk Paweł mechanik energetyk cieplny
18 GRABOWSKA-ŚWIĘS Grażyna inżynier rolnik
19 RUDY Dragomir Antoni historyk
20 MUC-KLIMEK Ewa Helena inżynier produkcji
21 RACZYŃSKI Adam Piotr specjalista ds. zarządzania
22 KAMPA Rafał Krzysztof specjalista ds. akustycznych
23 GAJEWSKI Dariusz Piotr rolnik
24 KAMIŃSKA Barbara Ewa ekonomista

Lista numer 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 GALLA Ryszard Jerzy inżynier mechanik
2 DONATH-KASIURA Zuzanna Teresa nauczyciel
3 SWACZYNA Józef Jerzy wyższy urzędnik samorządowy
4 GAIDA Bernard Józef przedsiębiorca
5 GOLA Edyta Maria ekonomista
6 STEUER Zygfryd Franciszek strażak
7 RASCH Norbert Józef nauczyciel
8 HASSA Joanna Teresa kulturoznawca
9 CIEPLIK Kryspin Tomasz nauczyciel
10 LASAR Mirosław Piotr nauczyciel akademicki
11 KASPRZYK Anna Maria księgowa
12 SACHANBIŃSKI Aleksander lekarz
13 LEWKOWICZ Bogna Melania farmaceuta
14 ŚWIERC Joachim Alfred technik elektryk
15 KOSCHNY Maria Emilia sekretarka medyczna
16 MAGOSZ Rafał Artur ekonomista
17 RYCHLIK Krystyna Sylwia nauczyciel
18 GERSTENBERG Sebastian Andrzej nauczyciel
19 WIDERA Julita Maria rolnik
20 GROEGER Bernard Adam mechanik pojazdów samochodowych
21 HOBER Norbert Hubert inżynier mechanik
22 SZŁAPA Stefan Jan oficer pożarnictwa
23 LABISZ Brygida Barbara ekonomista
24 PANKALA Jan brakarz ds. emisji zanieczyszczeń
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza