Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych mecenasem inicjatyw Ruchu „Europa Christi”

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych mecenasem inicjatyw Ruchu „Europa Christi”

Sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”
Sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”
Polska jako „przedmurze chrześcijaństwa” w Europie, dzięki któremu ratowana jest tożsamość kulturowa Starego Kontynentu – to główna idea, która wykrystalizowała się podczas sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”. Wydarzenie odbywało się pod mecenatem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

(przedmurze chrześcijaństwa – red.)” w Europie – stwierdził promotor Ruchu „Europa Christi” podczas sympozjum, w którym wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP prof. Krzysztof Szczerski (autor książki „Utopia Europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy”), sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański, minister środowiska Jan Szyszko, rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński, prezes Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana o. prof. Bernard Ardura, włoski parlamentarzysta prof. Rocco Buttiglione oraz przedstawiciele ambasad Chorwacji i Niemiec.

„Polska chce być antemurale christianitatis”

Ks. inf. Ireneusz Skubiś, promotor Ruchu „Europa Christi” i honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” podkreślił, że ruch „Europa Christi” przypomina o „chrześcijańskich korzeniach Europy” i angażuje się w dzieło ratowania jej tożsamość kulturową. Jak zaznaczył, sympozjum, które odbyło się w murach UKSW w Warszawie, było ważnym przesłaniem dla Polski i dla Europy, podobnie jak poprzedzająca je pielgrzymka na Jasną Górę w intencji „rychłej beatyfikacji sług Bożych – współzałożycieli Zjednoczonej Europy Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana”.

– Polska chce być antemurale christianitatis, przysłużyć się zjednoczeniu Europy opartemu na fundamentach, którymi są filozofia, teologia i kultura chrześcijańska – zaznaczył ks. infułat Skubiś. Jak podkreślił, podstawową ideą tego ruchu jest reforma Unii Europejskiej w duchu chrześcijańskim. Jak podkreślił, celem jest zachowanie tożsamości Europy i jej kultury, która jest kulturą krzyża i ewangelii. Ksiądz zaznaczył, że kultura chrześcijańska jest „bazą dla cywilizacji całego świata”. Ruch „Europa Christi” wpisuje się według niego w „wielkie potrzeby”, gdyż w Europie „dzieją się różne złe rzeczy”. Zdaniem ks. infułata „ratunkiem jest to, co przyniósł nam Jezus Chrystus”.

Wsparcie ze strony PWPW

Prezes PWPW S.A. Piotr Woyciechowski wyjaśnił powody, dla których spółki zdecydowała się wesprzeć organizatorów sympozjum.Jak stwierdził „wartości, do których odwołuje się Ruch »Europa Christi« są bliskie Zarządowi oraz całej załodze Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych”. Dodał, że są też praktyczne powody wsparcia „tej szlachetnej inicjatywy”, gdyż – jak wyjaśnił – „działalność gospodarcza, która jest oparta na takich fundamentach, jak ewangelia, społeczna nauka kościoła, czy – szerzej – korzenie chrześcijaństwa, dają gwarancję bezpiecznego, dobrego, umiarkowanego biznesu”.

Piotr Woyciechowski podkreślił, że wartości chrześcijańskie zakładają „umiarkowany zysk, niekrzywdzenie pracownika, niekrzywdzenie kontrahenta, niekierowanie się hedonizmem czy szczególną chciwością”. Natomiast nieprzestrzeganie tych zasad mogło być jego zdaniem podstawą światowego kryzysu finansowego, który nastąpił w 2008 roku. – Bez tego wsparcia byłoby trudno zorganizować tak wielką imprezę – skomentował promotor Ruchu „Europa Christi” ks. inf. Ireneusz Skubiś, dziękując publicznie Piotrowi Woyciechowskiemu za wsparcie ze strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz jej wspólnoty.

Pielgrzymkę i sympozjum w dniach 11-14 marca br. zorganizowały Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Myśli Schumana. Patronami medialnymi był Tygodnik katolicki „Niedziela”, Katolicka Agencja Informacyjna i Radio Wnet. PWPW S.A. była jednym z mecenasów przedsięwzięcia.

Źródło: PAP
+
 2

Czytaj także