Sprostowanie

Sprostowanie

Sprostowanie

W związku z opublikowaniem w dniu 23.08.2017 r. przez serwis wprost.pl artykułu, w którym pojawiła się informacja o skazaniu mnie za przestępstwo korupcyjne związane z procesem refundacji leków, oświadczam, że jest to informacja nieprawdziwa. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 06.10.2016 r., sygn. akt XIV K 815/14, została uniewinniona od czynu z art. 228 § 1 k.k., zarzuconego mi przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Nigdy nie zostałam skazana za żadne przestępstwo, a także nie toczą się przeciwko mnie inne postępowania karne.

Barbara Wójcik-Klikiewicz

Czytaj także

 0