Wojna polsko-ruska

Wojna polsko-ruska

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ostatnie działania Rosji wobec Polski pokazują, że polityka wychodzenia ze strefy wpływów byłego mocarstwa może skończyć się spektakularną wojną. Obie strony wykorzystają w niej amunicję ekonomiczną - ograniczenie wymiany handlowej - jak również polityczną - wzajemne szkodzenie na arenie międzynarodowej.
"Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica" (kura nie jest ptakiem, a Polska nie jest zagranicą) - mawiają Rosjanie. Ponad 150-letnia obecność Polski w rosyjskiej strefie wpływów sprawiła, że kolejni lokatorzy Kremla uważają ten stan rzeczy za naturalny i wszelkimi sposobami chcą jego utrzymania.

Ostatnie napięcia we wzajemnych stosunkach nie są spowodowane bynajmniej względami ekonomicznymi (np. handel mięsem nie został – wbrew rosyjskim twierdzeniom - wstrzymany z uwagi na słabą jakość polskich produktów). Aby zrozumieć zaostrzenie stosunków trzeba tylko wsłuchać się w to, co mówi np. szef kontrwywiadu wojskowego Antoni Macierewicz, który podkreśla, że likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych uderzyła we wpływy rosyjskie w Polsce.

Rosjanie mają także kłopot z własną historią. Problemem jest nie tylko sabotowanie prób zbadania zbrodni katyńskiej, ale także zapominanie, że ZSRR nie wyzwolił Polski w 1945 r., tylko na prawie pół wieku wypchnął z Europy do Azji. Dopóki rosyjskim elitom władzy nie przejdzie ten kompleks mocarstwowości, to na normalne stosunki pomiędzy naszymi krajami nie ma co liczyć.