UW i UJ najlepszymi uczelniami w Polsce

UW i UJ najlepszymi uczelniami w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uniwersytet Jagielloński o jedną dziesiątą punktu przed Warszawskim - taki jest rezultat najnowszego rankingu polskich uczelni akademickich, ogłoszony przez "Rzeczpospolitą" i miesięcznik "Perspektywy".

Trzecie miejsce, ze znaczną już stratą w stosunku do czołówki, zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a czwarte - Politechnika Warszawska. Dotkliwą "obniżkę formy" wykazał Uniwersytet Wrocławski, który przed rokiem był w klasyfikacji trzeci, a obecnie uplasował się na miejscu siódmym.

UJ i UW rywalizowały ze sobą o pierwsze miejsce w rankingu od początku jego istnienia czyli od 10 lat. W pierwszym zestawieniu z 2000 roku wygrała uczelnia z Krakowa i to dużą przewagą - UJ otrzymał 100 punktów wskaźnika rankingowego, a UW - 67.

"W tym roku różnica jest niemal niezauważalna, na granicy błędu statystycznego - UJ - 100 punktów, Warszawa - 99. Kapituła rozważała przyznanie pierwszego miejsca ex aequo obu uczelniom, czego jednak nie przewiduje regulamin. W 10-letniej historii rankingu pierwsze miejsce pięć razy zajmował UJ i pięć razy - UW" -  powiedział Marek Safjan, przewodniczący kapituły rankingu.

Warszawską uczelnię nieco lepiej oceniają potencjalni pracodawcy absolwentów, krakowską - kadra akademicka. "Obie uczelnie są bardzo dobre, w polskich warunkach - bezkonkurencyjne. Od pozostałych uczelni dzieli je spory dystans - trzeci w rankingu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostał 77 punktów" - dodał Safjan.

O miejscu w zestawieniu decydują punkty przyznawane w czterech kategoriach: prestiż uczelni (poważanie, jakim cieszą się jej absolwenci i autorytet kadry w środowisku akademickim), jej siła naukowa (liczba wykładanych przedmiotów, nadawanych stopni naukowych i profesorów), warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie (wymiany międzynarodowe, liczba zagranicznych studentów).

Nowością w tegorocznym rankingu jest wprowadzenie kryteriów opartych na publikacjach i cytowaniach w międzynarodowym systemie SCOPUS, w którym analizowanych jest 17 tys. czasopism naukowych z całego świata. W tym roku po raz pierwszy także uwzględniono opinie potencjalnych pracodawców dla absolwentów uczelni - badano preferencje 800 firm, z których ponad 50 proc. zatrudnia ponad 200 osób.

W poszczególnych kategoriach uczelni pierwsze miejsca zajęły: uniwersytety - Jagielloński; ekonomiczne - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; techniczne - Politechnika Warszawska; wychowania fizycznego - AWF w Warszawie; rolnicze - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; medyczne - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; pedagogiczne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wśród uczelni niepublicznych pierwsze miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie przed Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Ranking zawiera cztery zestawienia: 90 najlepszych uczelni akademickich, 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich, 78 najlepszych uczelni licencjackich i 23 najlepsze państwowe szkoły zawodowe.

Jak co roku przyznano też nagrody specjalne: "Kuźnię Kadr" za największe postępy w kształceniu kadr naukowych otrzymał Uniwersytet Wrocławski, "Awans" za skok wśród uczelni akademickich przypadły Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Przyznano też nagrodę "Misja", którą otrzymała Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Z rankingu wynika, że najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią jest UJ, a najlepsze warunki studiowania oferuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Najwyższą siłę naukową ma UW, a najwyższy prestiż wśród kadry akademickiej - UJ. Największym uznaniem potencjalnych pracodawców cieszą się natomiast absolwenci Politechniki Warszawskiej.

pap, keb