Życie z połową mózgu

Życie z połową mózgu

37-letnia Michelle Mack, mieszkanka amerykańskiego stanu Wirginia na pozór jest taka jak tysiące innych Amerykanek. Ma średnie wykształcenie i pracuje dla jednego z kościołów, w którym zajmuje się opracowywaniem danych. Mimo to zostało bohaterką amerykańskich mediów. Dlaczego? Kobieta od urodzenia żyje... bez jednej półkuli mózgowej.
Brak lewej półkuli mózgowej lekarz odkrył u pani Mack dziesięć lat temu. Za prawdopodobną przyczynę uznano udar mózgowy, którego kobieta doznała jeszcze przed urodzeniem. Neurolog Jordan Grafman tłumaczy, że mózgowi Michelle Mack brakuje struktur, ważnych dla koordynacji ruchowej, zachowania i potencjału intelektualnego. Brakujące funkcje przejęła u niej prawa półkula, dzięki czemu kobieta mogła m.in. nauczyć się mówić i czytać.

Dodatkowe obciążenie prawej półkuli mózgowej sprawia, że Michelle Mack ma problemy z panowaniem nad emocjami, rozumieniem skomplikowanych zależności, łatwo traci orientację w nieznanym otoczeniu. Niemniej jednak prowadzi w zasadzie normalne życie.

CNN, arb

Czytaj także

 0